Zastávka Komárovská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
79 Lieskovec; Podunajské Biskupice, Topoľové
79 Dolné hony, Čiližská
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie
Linka Smer
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
79 Lieskovec; Podunajské Biskupice, Topoľové
79 Dolné hony, Čiližská
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie

Najbližšie odchody