Zastávka Dolné koruny

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Nové SND
N29 Devín
N29 Hlavná stanica
Linka Smer
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Nové SND
N29 Devín
N29 Hlavná stanica

Najbližšie odchody