Zastávka Černockého

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Petržalka
3 Rača, Cintorín Rača
N55 Rača
N55 Hlavná stanica
Linka Smer
3 Petržalka
3 Rača, Cintorín Rača
N55 Rača
N55 Hlavná stanica

Najbližšie odchody