Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "ZV Petržalka/2"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
6.8.2012 ZV Petržalka 2 1804-
11.7.2011 ZV Petržalka 2 4878-
12.7.2011 ZV Petržalka 2 4878-
19.7.2011 ZV Petržalka 2 4856-
21.7.2011 ZV Petržalka 2 4232-
23.7.2011 ZV Petržalka 2 4873-
30.7.2011 ZV Petržalka 2 4873-
6.8.2011 ZV Petržalka 2 4853-
8.8.2011 ZV Petržalka 2 4875-
14.8.2011 ZV Petržalka 2 4849-
20.8.2011 ZV Petržalka 2 4849-
27.8.2011 ZV Petržalka 2 4873-
3.9.2011 ZV Petržalka 2 4873-
6.9.2011 ZV Petržalka 2 4849-
11.9.2011 ZV Petržalka 2 4849-
14.9.2011 ZV Petržalka 2 4849-
21.9.2011 ZV Petržalka 2 4117-
22.9.2011 ZV Petržalka 2 4117-
30.9.2011 ZV Petržalka 2 4863-
1.10.2011 ZV Petržalka 2 4873-
2.10.2011 ZV Petržalka 2 4873-
6.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
7.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
9.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
17.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
18.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
21.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
22.10.2011 ZV Petržalka 2 4873-
24.10.2011 ZV Petržalka 2 4849-
28.10.2011 ZV Petržalka 2 4876-
29.10.2011 ZV Petržalka 2 4873-
4.11.2011 ZV Petržalka 2 4849-
8.11.2011 ZV Petržalka 2 4853-
9.11.2011 ZV Petržalka 2 4849-
11.11.2011 ZV Petržalka 2 4849-
12.11.2011 ZV Petržalka 2 4873-
14.11.2011 ZV Petržalka 2 2829-
15.11.2011 ZV Petržalka 2 4849-
18.11.2011 ZV Petržalka 2 4851-
22.11.2011 ZV Petržalka 2 4849-
24.11.2011 ZV Petržalka 2 4849-
7.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
8.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
9.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
12.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
16.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
17.12.2011 ZV Petržalka 2 4873-
18.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
19.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
20.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
22.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
27.12.2011 ZV Petržalka 2 4849-
1.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
3.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
4.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
5.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
9.1.2012 ZV Petržalka 2 2819-
9.1.2012 ZV Petržalka 2 4106-
12.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
15.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
18.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
22.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
23.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
25.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
26.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
27.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
30.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
31.1.2012 ZV Petržalka 2 4849-
1.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
2.2.2012 ZV Petržalka 2 4814-
3.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
7.2.2012 ZV Petržalka 2 4873-
10.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
12.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
18.2.2012 ZV Petržalka 2 4873-
19.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
21.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
26.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
27.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
28.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
29.2.2012 ZV Petržalka 2 4849-
1.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
4.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
5.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
7.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
8.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
9.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
16.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.3.2012 ZV Petržalka 2 4918-
18.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
20.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
21.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
22.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
24.3.2012 ZV Petržalka 2 4918-
27.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
29.3.2012 ZV Petržalka 2 4849-
1.4.2012 ZV Petržalka 2 2810-
5.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
11.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
12.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
13.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
14.4.2012 ZV Petržalka 2 4918-
15.4.2012 ZV Petržalka 2 4901-
18.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
19.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
21.4.2012 ZV Petržalka 2 4918-
25.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
27.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
29.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
30.4.2012 ZV Petržalka 2 4849-
2.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
3.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
8.5.2012 ZV Petržalka 2 4918-
10.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
11.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
12.5.2012 ZV Petržalka 2 4918-
13.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
15.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
18.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
18.5.2012 ZV Petržalka 2 2820-
19.5.2012 ZV Petržalka 2 4918-
20.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
22.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
23.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
24.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
25.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
28.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
29.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
30.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
31.5.2012 ZV Petržalka 2 4849-
1.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
2.6.2012 ZV Petržalka 2 4873-
6.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
7.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
15.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
16.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
18.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
20.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
22.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
23.6.2012 ZV Petržalka 2 4918-
27.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
28.6.2012 ZV Petržalka 2 4849-
30.6.2012 ZV Petržalka 2 4920-
2.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
3.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
5.7.2012 ZV Petržalka 2 4918-
7.7.2012 ZV Petržalka 2 4901-
8.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
10.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
12.7.2012 ZV Petržalka 2 4871-
13.7.2012 ZV Petržalka 2 4837-
15.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
16.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
23.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
24.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
25.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
27.7.2012 ZV Petržalka 2 4851-
30.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
31.7.2012 ZV Petržalka 2 4849-
1.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
2.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
4.8.2012 ZV Petržalka 2 4918-
7.8.2012 ZV Petržalka 2 4853-
9.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
14.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
15.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
17.8.2012 ZV Petržalka 2 4850-
18.8.2012 ZV Petržalka 2 4873-
19.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
20.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
22.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
23.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
24.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
29.8.2012 ZV Petržalka 2 4918-
30.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
31.8.2012 ZV Petržalka 2 4849-
1.9.2012 ZV Petržalka 2 4918-
2.9.2012 ZV Petržalka 2 4849-
11.3.2013 ZV Petržalka 2 1815-
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka