Všetky odchody zo zastávky Technické sklo 27.2.2021

Linka Smer Odchod
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 4:47
20 Tesco Lamač 4:59
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 5:07
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 5:09
20 Tesco Lamač 5:23
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 5:34
20 Tesco Lamač 5:45
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 5:54
20 Tesco Lamač 6:05
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 6:14
20 Tesco Lamač 6:25
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 6:35
20 Tesco Lamač 6:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 6:47
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 6:55
20 Tesco Lamač 7:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 7:15
20 Tesco Lamač 7:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 7:35
20 Tesco Lamač 7:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 7:55
20 Tesco Lamač 8:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 8:15
20 Tesco Lamač 8:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 8:35
20 Tesco Lamač 8:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 8:55
20 Tesco Lamač 9:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 9:15
20 Tesco Lamač 9:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 9:35
20 Tesco Lamač 9:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 9:55
20 Tesco Lamač 10:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 10:15
20 Račianske mýto 10:18
20 Tesco Lamač 10:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 10:35
20 Tesco Lamač 10:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 10:55
20 Tesco Lamač 11:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 11:15
20 Tesco Lamač 11:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 11:35
20 Tesco Lamač 11:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 11:55
20 Tesco Lamač 12:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 12:15
20 Tesco Lamač 12:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 12:35
20 Tesco Lamač 12:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 12:55
20 Tesco Lamač 13:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 13:15
20 Tesco Lamač 13:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 13:35
20 Tesco Lamač 13:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 13:55
20 Tesco Lamač 14:06
Linka Smer Odchod
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 14:15
20 Tesco Lamač 14:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 14:35
20 Tesco Lamač 14:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 14:55
20 Tesco Lamač 15:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 15:15
20 Tesco Lamač 15:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 15:35
20 Tesco Lamač 15:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 15:55
20 Tesco Lamač 16:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 16:15
20 Tesco Lamač 16:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 16:35
20 Tesco Lamač 16:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 16:47
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 16:55
20 Tesco Lamač 17:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 17:15
20 Tesco Lamač 17:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 17:35
20 Tesco Lamač 17:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 17:55
20 Tesco Lamač 18:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 18:15
20 Tesco Lamač 18:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 18:35
20 Tesco Lamač 18:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 18:55
20 Tesco Lamač 19:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 19:15
20 Tesco Lamač 19:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 19:35
20 Tesco Lamač 19:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 19:55
20 Tesco Lamač 20:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 20:15
20 Račianske mýto 20:18
20 Tesco Lamač 20:26
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 20:35
20 Tesco Lamač 20:46
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 20:55
20 Tesco Lamač 21:06
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 21:14
20 Tesco Lamač 21:25
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 21:34
20 Tesco Lamač 21:45
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 21:52
20 Tesco Lamač 22:05
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 22:12
20 Tesco Lamač 22:25
20 Trnávka, Bojnická 22:28
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 22:32
20 Tesco Lamač 22:48
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 22:52
20 Trnávka, Bojnická 23:08
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 23:15
20 Trnávka, Bojnická 23:28

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo