Všetky odchody zo zastávky Račianske mýto 27.10.2020

Linka Smer Odchod
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 0:01
N33 Dlhé diely 0:03
N74 Vlčie hrdlo 0:03
N55 Rača 0:07
N55 Hlavná stanica 0:16
N33 Hlavná stanica 0:20
N74 Hlavná stanica 0:20
21 Autobusová stanica 0:23
N33 Dlhé diely 0:33
N74 Vlčie hrdlo 0:33
N55 Rača 0:37
N55 Hlavná stanica 1:16
N33 Hlavná stanica 1:20
N74 Hlavná stanica 1:20
N33 Dlhé diely 1:33
N74 Vlčie hrdlo 1:33
N55 Rača 1:37
N55 Hlavná stanica 2:16
N33 Hlavná stanica 2:20
N74 Hlavná stanica 2:20
N33 Dlhé diely 2:33
N74 Vlčie hrdlo 2:33
N55 Rača 2:37
N55 Hlavná stanica 3:16
N33 Hlavná stanica 3:20
N74 Hlavná stanica 3:20
N33 Dlhé diely 3:33
N74 Vlčie hrdlo 3:33
N55 Rača 3:37
201 Dolné hony, Čiližská 4:07
3 Rača 4:13
63 Lamač 4:15
N55 Hlavná stanica 4:16
N33 Hlavná stanica 4:20
N74 Hlavná stanica 4:20
201 Dolné hony, Čiližská 4:20
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 4:24
74 Hlavná stanica 4:24
3 Rača 4:26
39 Cintorín Slávičie údolie 4:28
201 Dolné hony, Čiližská 4:30
210 Staré Mesto, Nové SND 4:32
63 Lamač 4:32
61 Hlavná stanica 4:34
201 Dolné hony, Čiližská 4:37
74 Vlčie hrdlo 4:38
74 Hlavná stanica 4:38
39 Cintorín Slávičie údolie 4:40
3 Rača 4:41
204 Patrónka, Valašská 4:42
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 4:44
201 Dolné hony, Čiližská 4:45
61 Hlavná stanica 4:46
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 4:48
210 Staré Mesto, Nové SND 4:51
201 Dolné hony, Čiližská 4:52
63 Lamač 4:52
74 Hlavná stanica 4:52
3 Rača 4:52
210 Hlavná stanica 4:53
21 Autobusová stanica 4:53
39 Cintorín Slávičie údolie 4:53
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 4:54
3 Rača 4:56
204 Patrónka, Valašská 4:57
204 Trnávka, Rádiová 4:57
201 Hlavná stanica 4:58
61 Hlavná stanica 4:58
269 Autobusová stanica 5:00
201 Dolné hony, Čiližská 5:00
74 Vlčie hrdlo 5:00
3 Petržalka 5:01
63 Vozovňa Trnávka 5:02
3 Rača 5:03
210 Staré Mesto, Nové SND 5:04
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 5:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:04
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5 5:05
39 Ostredky, Súhvezdná 5:05
201 Dolné hony, Čiližská 5:08
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 5:08
74 Vlčie hrdlo 5:08
74 Hlavná stanica 5:08
3 Petržalka 5:08
61 Hlavná stanica 5:09
25 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 5:10
63 Lamač 5:10
269 Rohožník, sídlisko 5:11
215 Autobusová stanica 5:12
210 Hlavná stanica 5:12
3 Rača 5:12
204 Patrónka, Valašská 5:13
204 Trnávka, Rádiová 5:13
21 Autobusová stanica 5:13
59 Petržalka, Antolská 5:13
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 5:14
74 Hlavná stanica 5:14
219 Autobusová stanica 5:15
201 Dolné hony, Čiližská 5:16
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:16
3 Petržalka 5:16
245 Autobusová stanica 5:17
210 Staré Mesto, Nové SND 5:17
39 Cintorín Slávičie údolie 5:17
201 Hlavná stanica 5:18
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 5:18
63 Vozovňa Trnávka 5:19
3 Rača 5:19
61 Hlavná stanica 5:20
39 Ostredky, Súhvezdná 5:21
201 Dolné hony, Čiližská 5:22
74 Vlčie hrdlo 5:22
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 5:23
59 Rača, Na pántoch 5:23
3 Petržalka 5:23
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 5:24
245 Autobusová stanica 5:25
219 Autobusová stanica 5:25
210 Hlavná stanica 5:25
219 Stupava, autobusová stanica 5:26
63 Lamač 5:27
3 Rača 5:27
204 Patrónka, Valašská 5:28
204 Trnávka, Rádiová 5:28
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:28
74 Hlavná stanica 5:29
201 Dolné hony, Čiližská 5:30
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 5:30
245 Malacky, železničná stanica 5:31
3 Petržalka 5:31
210 Staré Mesto, Nové SND 5:32
61 Hlavná stanica 5:32
201 Hlavná stanica 5:33
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 5:33
21 Autobusová stanica 5:33
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 5:34
59 Petržalka, Antolská 5:34
74 Vlčie hrdlo 5:34
74 Hlavná stanica 5:34
3 Rača 5:34
219 Autobusová stanica 5:35
250 Autobusová stanica 5:35
59 Rača, Na pántoch 5:36
201 Dolné hony, Čiližská 5:37
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 5:37
39 Cintorín Slávičie údolie 5:37
210 Hlavná stanica 5:38
3 Petržalka 5:38
3 Rača 5:38
63 Vozovňa Trnávka 5:39
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:40
219 Borinka, Staré pece 5:41
63 Lamač 5:41
39 Ostredky, Súhvezdná 5:41
3 Rača 5:42
204 Patrónka, Valašská 5:43
204 Trnávka, Rádiová 5:43
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 5:44
61 Hlavná stanica 5:44
7 ŽST Nové Mesto 5:44
260 Autobusová stanica 5:45
269 Autobusová stanica 5:45
201 Dolné hony, Čiližská 5:45
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 5:45
3 Rača 5:45
74 Vlčie hrdlo 5:46
3 Petržalka 5:46
210 Staré Mesto, Nové SND 5:47
201 Hlavná stanica 5:48
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 5:48
21 Autobusová stanica 5:48
3 Rača 5:49
74 Hlavná stanica 5:50
245 Malacky, železničná stanica 5:51
7 ŽST Nové Mesto 5:51
201 Dolné hony, Čiližská 5:52
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 5:52
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 5:52
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:52
210 Hlavná stanica 5:53
63 Lamač 5:53
3 Petržalka 5:53
59 Petržalka, Antolská 5:54
7 ŽST Nové Mesto 5:55
210 Staré Mesto, Nové SND 5:56
61 Hlavná stanica 5:56
269 Autobusová stanica 5:57
201 Dolné hony, Čiližská 5:57
63 Trnávka, Avion Shopping Park 5:57
3 Rača 5:57
39 Cintorín Slávičie údolie 5:57
245 Malacky, železničná stanica 5:58
204 Patrónka, Valašská 5:58
204 Trnávka, Rádiová 5:58
74 Vlčie hrdlo 5:58
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 5:59
7 ŽST Nové Mesto 5:59
250 Autobusová stanica 6:00
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 6:00
59 Rača, Na pántoch 6:00
3 Rača 6:00
201 Dolné hony, Čiližská 6:01
201 Hlavná stanica 6:01
3 Petržalka 6:01
39 Ostredky, Súhvezdná 6:01
74 Hlavná stanica 6:02
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:03
210 Staré Mesto, Nové SND 6:03
21 Autobusová stanica 6:03
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:03
3 Rača 6:04
275 Autobusová stanica 6:05
63 Lamač 6:05
210 Hlavná stanica 6:06
7 ŽST Nové Mesto 6:06
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 6:07
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 6:07
201 Dolné hony, Čiližská 6:08
61 Hlavná stanica 6:08
3 Petržalka 6:08
201 Hlavná stanica 6:09
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:09
269 Autobusová stanica 6:10
74 Vlčie hrdlo 6:10
7 ŽST Nové Mesto 6:10
215 Marianka, námestie 6:11
210 Staré Mesto, Nové SND 6:11
21 Autobusová stanica 6:11
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:11
245 Autobusová stanica 6:12
3 Rača 6:12
204 Patrónka, Valašská 6:13
204 Trnávka, Rádiová 6:13
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 6:14
61 Hlavná stanica 6:14
63 Trnávka, Avion Shopping Park 6:14
74 Hlavná stanica 6:14
7 ŽST Nové Mesto 6:14
59 Petržalka, Antolská 6:14
219 Autobusová stanica 6:15
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 6:15
3 Rača 6:15
250 Záhorská Ves, Strojstav 6:16
201 Dolné hony, Čiližská 6:16
201 Hlavná stanica 6:16
210 Hlavná stanica 6:16
3 Petržalka 6:16
63 Lamač 6:17
7 Rača 6:17
39 Cintorín Slávičie údolie 6:17
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:18
210 Staré Mesto, Nové SND 6:18
21 Autobusová stanica 6:18
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:18
3 Rača 6:19
61 Hlavná stanica 6:20
7 ŽST Nové Mesto 6:20
39 Ostredky, Súhvezdná 6:21
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 6:22
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 6:22
74 Vlčie hrdlo 6:22
7 Rača 6:22
201 Dolné hony, Čiližská 6:23
204 Patrónka, Valašská 6:23
210 Hlavná stanica 6:23
3 Petržalka 6:23
201 Hlavná stanica 6:24
59 Rača, Na pántoch 6:24
275 Autobusová stanica 6:25
250 Autobusová stanica 6:25
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:25
3 Rača 6:25
269 Rohožník, sídlisko 6:26
210 Staré Mesto, Nové SND 6:26
21 Autobusová stanica 6:26
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:26
74 Hlavná stanica 6:26
63 Lamač 6:27
7 ŽST Nové Mesto 6:27
7 Rača 6:27
204 Trnávka, Rádiová 6:28
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 6:28
61 Hlavná stanica 6:28
63 Trnávka, Avion Shopping Park 6:28
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 6:29
3 Petržalka 6:29
269 Autobusová stanica 6:30
3 Rača 6:30
7 ŽST Nové Mesto 6:30
219 Borinka, Staré pece 6:31
201 Dolné hony, Čiližská 6:31
201 Hlavná stanica 6:31
210 Hlavná stanica 6:31
7 ŽST Nové Mesto 6:32
7 Rača 6:32
204 Patrónka, Valašská 6:33
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:33
61 Hlavná stanica 6:33
210 Staré Mesto, Nové SND 6:34
21 Autobusová stanica 6:34
59 Petržalka, Antolská 6:34
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:34
3 Petržalka 6:34
219 Autobusová stanica 6:35
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 6:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 6:35
74 Vlčie hrdlo 6:35
3 Rača 6:35
245 Malacky, železničná stanica 6:36
61 Hlavná stanica 6:37
7 ŽST Nové Mesto 6:37
201 Dolné hony, Čiližská 6:38
63 Lamač 6:38
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:39
210 Hlavná stanica 6:39
3 Petržalka 6:39
7 Rača 6:39
39 Cintorín Slávičie údolie 6:39
260 Autobusová stanica 6:40
219 Autobusová stanica 6:40
74 Hlavná stanica 6:40
204 Trnávka, Rádiová 6:41
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 6:41
21 Autobusová stanica 6:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 6:41
3 Rača 6:41
245 Autobusová stanica 6:42
201 Hlavná stanica 6:42
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 6:42
210 Staré Mesto, Nové SND 6:42
25 Autobusová stanica 6:42
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:42
7 ŽST Nové Mesto 6:42
39 Ostredky, Súhvezdná 6:43
61 Hlavná stanica 6:44
3 Petržalka 6:44
7 Rača 6:44
204 Patrónka, Valašská 6:45
201 Dolné hony, Čiližská 6:46
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:46
3 Rača 6:46
210 Hlavná stanica 6:47
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 6:47
21 Autobusová stanica 6:47
25 Autobusová stanica 6:47
74 Vlčie hrdlo 6:47
7 ŽST Nové Mesto 6:47
245 Malacky, železničná stanica 6:48
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 6:48
59 Rača, Na pántoch 6:48
201 Hlavná stanica 6:49
210 Staré Mesto, Nové SND 6:49
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:49
3 Petržalka 6:49
7 Rača 6:49
269 Autobusová stanica 6:50
59 Vozovňa Jurajov dvor 6:50
63 Lamač 6:50
204 Trnávka, Rádiová 6:51
3 Rača 6:51
269 Autobusová stanica 6:52
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:52
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 6:52
21 Autobusová stanica 6:52
61 Hlavná stanica 6:52
74 Hlavná stanica 6:52
7 ŽST Nové Mesto 6:52
201 Dolné hony, Čiližská 6:53
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 6:54
210 Hlavná stanica 6:54
63 Trnávka, Avion Shopping Park 6:54
3 Petržalka 6:54
7 Rača 6:54
219 Autobusová stanica 6:55
215 Stupava, autobusová stanica 6:55
204 Patrónka, Valašská 6:55
59 Petržalka, Antolská 6:55
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:56
3 Rača 6:56
201 Hlavná stanica 6:57
269 Autobusová stanica 6:57
210 Staré Mesto, Nové SND 6:57
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 6:57
21 Autobusová stanica 6:57
7 ŽST Nové Mesto 6:57
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 6:58
61 Hlavná stanica 6:59
74 Vlčie hrdlo 6:59
3 Petržalka 6:59
7 Rača 6:59
39 Cintorín Slávičie údolie 6:59
250 Autobusová stanica 7:00
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 7:00
250 Suchohrad, kostol 7:01
201 Dolné hony, Čiližská 7:01
204 Trnávka, Rádiová 7:01
3 Rača 7:01
210 Hlavná stanica 7:02
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 7:02
21 Autobusová stanica 7:02
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:02
63 Lamač 7:02
7 ŽST Nové Mesto 7:02
39 Ostredky, Súhvezdná 7:03
201 Hlavná stanica 7:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:04
210 Staré Mesto, Nové SND 7:04
74 Hlavná stanica 7:04
3 Petržalka 7:04
7 Rača 7:04
277 Autobusová stanica 7:05
204 Patrónka, Valašská 7:05
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 7:06
63 Trnávka, Avion Shopping Park 7:06
3 Rača 7:06
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 7:07
21 Autobusová stanica 7:07
61 Hlavná stanica 7:07
7 ŽST Nové Mesto 7:07
201 Dolné hony, Čiližská 7:08
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:08
210 Hlavná stanica 7:09
3 Petržalka 7:09
7 Rača 7:09
269 Autobusová stanica 7:10
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:10
3 Rača 7:10
269 Rohožník, sídlisko 7:11
204 Trnávka, Rádiová 7:11
74 Vlčie hrdlo 7:11
245 Autobusová stanica 7:12
201 Hlavná stanica 7:12
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 7:12
210 Staré Mesto, Nové SND 7:12
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 7:12
21 Autobusová stanica 7:12
7 ŽST Nové Mesto 7:12
61 Hlavná stanica 7:13
59 Rača, Na pántoch 7:14
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:14
63 Lamač 7:14
3 Petržalka 7:14
3 Rača 7:14
7 Rača 7:14
219 Autobusová stanica 7:15
204 Patrónka, Valašská 7:15
59 Petržalka, Antolská 7:15
201 Dolné hony, Čiližská 7:16
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:16
74 Hlavná stanica 7:16
7 ŽST Nové Mesto 7:16
210 Hlavná stanica 7:17
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 7:17
21 Autobusová stanica 7:17
63 Trnávka, Avion Shopping Park 7:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 7:18
3 Petržalka 7:18
3 Rača 7:18
201 Hlavná stanica 7:19
210 Staré Mesto, Nové SND 7:19
61 Hlavná stanica 7:19
7 Rača 7:19
39 Cintorín Slávičie údolie 7:19
219 Autobusová stanica 7:20
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:20
7 ŽST Nové Mesto 7:20
219 Stupava, autobusová stanica 7:21
204 Trnávka, Rádiová 7:21
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:22
21 Autobusová stanica 7:22
3 Petržalka 7:22
3 Rača 7:22
201 Dolné hony, Čiližská 7:23
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 7:23
74 Vlčie hrdlo 7:23
39 Ostredky, Súhvezdná 7:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 7:24
210 Hlavná stanica 7:24
7 ŽST Nové Mesto 7:24
7 Rača 7:24
245 Autobusová stanica 7:25
204 Patrónka, Valašská 7:25
61 Hlavná stanica 7:25
201 Hlavná stanica 7:26
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:26
63 Lamač 7:26
3 Petržalka 7:26
3 Rača 7:26
210 Staré Mesto, Nové SND 7:27
21 Autobusová stanica 7:27
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:28
74 Hlavná stanica 7:28
7 ŽST Nové Mesto 7:28
63 Trnávka, Avion Shopping Park 7:29
7 Rača 7:29
269 Autobusová stanica 7:30
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 7:30
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 7:30
3 Petržalka 7:30
3 Rača 7:30
201 Dolné hony, Čiližská 7:31
204 Trnávka, Rádiová 7:31
61 Hlavná stanica 7:31
201 Hlavná stanica 7:32
210 Hlavná stanica 7:32
21 Autobusová stanica 7:32
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:32
7 ŽST Nové Mesto 7:32
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:34
210 Staré Mesto, Nové SND 7:34
3 Petržalka 7:34
3 Rača 7:34
7 Rača 7:34
219 Autobusová stanica 7:35
204 Patrónka, Valašská 7:35
59 Vozovňa Petržalka 7:35
74 Vlčie hrdlo 7:35
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 7:36
7 ŽST Nové Mesto 7:36
21 Autobusová stanica 7:37
61 Hlavná stanica 7:37
201 Dolné hony, Čiližská 7:38
201 Hlavná stanica 7:38
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 7:38
59 Vozovňa Jurajov dvor 7:38
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:38
63 Lamač 7:38
3 Petržalka 7:38
3 Rača 7:38
210 Hlavná stanica 7:39
7 Rača 7:39
39 Cintorín Slávičie údolie 7:39
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:40
59 Vozovňa Jurajov dvor 7:40
74 Hlavná stanica 7:40
7 ŽST Nové Mesto 7:40
219 Borinka, Staré pece 7:41
204 Trnávka, Rádiová 7:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 7:41
245 Autobusová stanica 7:42
215 Autobusová stanica 7:42
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 7:42
210 Staré Mesto, Nové SND 7:42
3 Petržalka 7:42
3 Rača 7:42
21 Autobusová stanica 7:43
61 Hlavná stanica 7:43
39 Ostredky, Súhvezdná 7:43
201 Hlavná stanica 7:44
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:44
7 ŽST Nové Mesto 7:44
7 Rača 7:44
260 Autobusová stanica 7:45
250 Autobusová stanica 7:45
204 Patrónka, Valašská 7:45
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 7:45
201 Dolné hony, Čiližská 7:46
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:46
3 Petržalka 7:46
3 Rača 7:46
210 Hlavná stanica 7:47
74 Vlčie hrdlo 7:47
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 7:48
7 ŽST Nové Mesto 7:48
7 Rača 7:48
210 Staré Mesto, Nové SND 7:49
21 Autobusová stanica 7:49
61 Hlavná stanica 7:49
269 Autobusová stanica 7:50
201 Hlavná stanica 7:50
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:50
63 Lamač 7:50
3 Petržalka 7:50
3 Rača 7:50
245 Malacky, železničná stanica 7:51
204 Trnávka, Rádiová 7:51
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:52
74 Hlavná stanica 7:52
7 ŽST Nové Mesto 7:52
7 Rača 7:52
201 Dolné hony, Čiližská 7:53
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 7:53
63 Trnávka, Avion Shopping Park 7:53
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 7:54
210 Hlavná stanica 7:54
3 Petržalka 7:54
3 Rača 7:54
21 Autobusová stanica 7:55
61 Hlavná stanica 7:55
201 Hlavná stanica 7:56
7 ŽST Nové Mesto 7:56
7 Rača 7:56
269 Autobusová stanica 7:57
210 Staré Mesto, Nové SND 7:57
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:57
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 7:58
3 Petržalka 7:58
3 Rača 7:58
204 Patrónka, Valašská 7:59
74 Vlčie hrdlo 7:59
39 Cintorín Slávičie údolie 7:59
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 8:00
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 8:00
7 ŽST Nové Mesto 8:00
7 Rača 8:00
250 Suchohrad, kostol 8:01
201 Dolné hony, Čiližská 8:01
204 Trnávka, Rádiová 8:01
21 Autobusová stanica 8:01
61 Hlavná stanica 8:01
201 Hlavná stanica 8:02
210 Hlavná stanica 8:02
3 Petržalka 8:02
3 Rača 8:02
39 Ostredky, Súhvezdná 8:03
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:04
210 Staré Mesto, Nové SND 8:04
59 Vozovňa Jurajov dvor 8:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:04
63 Lamač 8:04
74 Hlavná stanica 8:04
7 ŽST Nové Mesto 8:04
7 Rača 8:04
260 Autobusová stanica 8:05
219 Autobusová stanica 8:05
215 Marianka, námestie 8:05
63 Trnávka, Avion Shopping Park 8:05
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 8:06
3 Petržalka 8:06
3 Rača 8:06
21 Autobusová stanica 8:07
61 Hlavná stanica 8:07
201 Dolné hony, Čiližská 8:08
201 Hlavná stanica 8:08
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 8:08
7 ŽST Nové Mesto 8:08
7 Rača 8:08
210 Hlavná stanica 8:09
269 Autobusová stanica 8:10
3 Petržalka 8:10
3 Rača 8:10
269 Rohožník, sídlisko 8:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:11
210 Staré Mesto, Nové SND 8:11
74 Vlčie hrdlo 8:11
245 Autobusová stanica 8:12
215 Autobusová stanica 8:12
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 8:12
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:12
7 ŽST Nové Mesto 8:12
7 ŽST Vinohrady 8:12
21 Autobusová stanica 8:13
201 Dolné hony, Čiližská 8:14
201 Hlavná stanica 8:14
204 Patrónka, Valašská 8:14
204 Trnávka, Rádiová 8:14
61 Hlavná stanica 8:14
3 Petržalka 8:14
3 Rača 8:14
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 8:16
74 Hlavná stanica 8:16
7 ŽST Nové Mesto 8:16
7 ŽST Vinohrady 8:16
210 Staré Mesto, Nové SND 8:17
210 Hlavná stanica 8:17
63 Trnávka, Avion Shopping Park 8:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 8:18
3 Petržalka 8:18
3 Rača 8:18
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:19
21 Autobusová stanica 8:19
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:19
39 Cintorín Slávičie údolie 8:19
201 Dolné hony, Čiližská 8:20
201 Hlavná stanica 8:20
7 ŽST Nové Mesto 8:20
7 ŽST Vinohrady 8:20
61 Hlavná stanica 8:22
3 Petržalka 8:22
3 Rača 8:22
210 Staré Mesto, Nové SND 8:23
74 Vlčie hrdlo 8:23
39 Ostredky, Súhvezdná 8:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 8:24
210 Hlavná stanica 8:24
63 Lamač 8:24
7 ŽST Nové Mesto 8:24
7 ŽST Vinohrady 8:24
21 Autobusová stanica 8:25
201 Dolné hony, Čiližská 8:26
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:26
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 8:26
3 Petržalka 8:26
3 Rača 8:26
201 Hlavná stanica 8:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:27
74 Hlavná stanica 8:28
7 ŽST Nové Mesto 8:28
7 ŽST Vinohrady 8:28
204 Patrónka, Valašská 8:29
204 Trnávka, Rádiová 8:29
210 Staré Mesto, Nové SND 8:29
63 Trnávka, Avion Shopping Park 8:29
3 Petržalka 8:30
210 Hlavná stanica 8:31
21 Autobusová stanica 8:31
3 Rača 8:31
201 Dolné hony, Čiližská 8:32
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 8:32
7 ŽST Nové Mesto 8:32
7 ŽST Vinohrady 8:32
201 Hlavná stanica 8:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:34
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:34
3 Petržalka 8:34
219 Autobusová stanica 8:35
215 Stupava, autobusová stanica 8:35
210 Staré Mesto, Nové SND 8:35
61 Hlavná stanica 8:35
74 Vozovňa Trnávka 8:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 8:36
3 Rača 8:36
7 ŽST Vinohrady 8:36
210 Hlavná stanica 8:37
21 Autobusová stanica 8:37
7 ŽST Nové Mesto 8:37
201 Dolné hony, Čiližská 8:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 8:39
3 Petržalka 8:39
39 Cintorín Slávičie údolie 8:39
7 ŽST Vinohrady 8:40
219 Borinka, Staré pece 8:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:41
210 Staré Mesto, Nové SND 8:41
3 Rača 8:41
245 Autobusová stanica 8:42
215 Autobusová stanica 8:42
201 Hlavná stanica 8:42
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:42
7 ŽST Nové Mesto 8:42
210 Hlavná stanica 8:43
21 Autobusová stanica 8:43
39 Ostredky, Súhvezdná 8:43
201 Dolné hony, Čiližská 8:44
204 Patrónka, Valašská 8:44
204 Trnávka, Rádiová 8:44
63 Lamač 8:44
63 Trnávka, Avion Shopping Park 8:44
3 Petržalka 8:44
7 ŽST Vinohrady 8:44
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 8:46
3 Rača 8:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 8:47
210 Staré Mesto, Nové SND 8:47
74 Vozovňa Trnávka 8:47
7 ŽST Nové Mesto 8:47
7 ŽST Vinohrady 8:48
201 Hlavná stanica 8:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:49
210 Hlavná stanica 8:49
21 Autobusová stanica 8:49
3 Petržalka 8:49
250 Autobusová stanica 8:50
269 Autobusová stanica 8:50
201 Dolné hony, Čiližská 8:50
61 Hlavná stanica 8:50
3 Rača 8:51
7 ŽST Nové Mesto 8:52
7 ŽST Vinohrady 8:52
210 Staré Mesto, Nové SND 8:53
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 8:54
3 Petržalka 8:54
210 Hlavná stanica 8:55
21 Autobusová stanica 8:55
201 Dolné hony, Čiližská 8:56
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 8:56
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 8:56
3 Rača 8:56
7 ŽST Vinohrady 8:56
201 Hlavná stanica 8:57
7 ŽST Nové Mesto 8:57
204 Patrónka, Valašská 8:59
204 Trnávka, Rádiová 8:59
210 Staré Mesto, Nové SND 8:59
63 Trnávka, Avion Shopping Park 8:59
3 Petržalka 8:59
39 Cintorín Slávičie údolie 8:59
7 ŽST Vinohrady 9:00
210 Hlavná stanica 9:01
3 Rača 9:01
201 Dolné hony, Čiližská 9:02
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 9:02
21 Autobusová stanica 9:02
7 ŽST Nové Mesto 9:02
39 Ostredky, Súhvezdná 9:03
201 Hlavná stanica 9:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:04
63 Lamač 9:04
3 Petržalka 9:04
7 ŽST Vinohrady 9:04
210 Staré Mesto, Nové SND 9:05
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 9:06
3 Rača 9:06
201 Dolné hony, Čiližská 9:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 9:09
210 Hlavná stanica 9:09
3 Petržalka 9:09
7 ŽST Vinohrady 9:09
61 Hlavná stanica 9:10
269 Rohožník, sídlisko 9:11
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 9:11
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 9:11
3 Rača 9:11
245 Autobusová stanica 9:12
201 Hlavná stanica 9:12
210 Staré Mesto, Nové SND 9:12
21 Autobusová stanica 9:12
204 Patrónka, Valašská 9:14
204 Trnávka, Rádiová 9:14
3 Petržalka 9:14
7 ŽST Vinohrady 9:14
219 Autobusová stanica 9:15
201 Dolné hony, Čiližská 9:16
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 9:16
3 Rača 9:16
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 9:17
210 Hlavná stanica 9:17
201 Hlavná stanica 9:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:19
210 Staré Mesto, Nové SND 9:19
3 Petržalka 9:19
7 ŽST Vinohrady 9:19
39 Cintorín Slávičie údolie 9:19
63 Trnávka, Avion Shopping Park 9:21
3 Rača 9:21
21 Autobusová stanica 9:22
201 Dolné hony, Čiližská 9:23
39 Ostredky, Súhvezdná 9:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 9:24
210 Hlavná stanica 9:24
63 Lamač 9:24
3 Petržalka 9:24
7 ŽST Vinohrady 9:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:26
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 9:26
3 Rača 9:26
201 Hlavná stanica 9:27
210 Staré Mesto, Nové SND 9:27
204 Patrónka, Valašská 9:29
204 Trnávka, Rádiová 9:29
3 Petržalka 9:29
7 ŽST Vinohrady 9:29
61 Hlavná stanica 9:30
201 Dolné hony, Čiližská 9:31
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 9:31
3 Rača 9:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 9:32
210 Hlavná stanica 9:32
21 Autobusová stanica 9:32
201 Hlavná stanica 9:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:34
210 Staré Mesto, Nové SND 9:34
3 Petržalka 9:34
7 ŽST Vinohrady 9:34
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 9:36
3 Rača 9:36
201 Dolné hony, Čiližská 9:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 9:39
210 Hlavná stanica 9:39
3 Petržalka 9:39
7 ŽST Vinohrady 9:39
39 Cintorín Slávičie údolie 9:39
245 Malacky, železničná stanica 9:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 9:41
3 Rača 9:41
201 Hlavná stanica 9:42
210 Staré Mesto, Nové SND 9:42
21 Autobusová stanica 9:42
39 Ostredky, Súhvezdná 9:43
204 Patrónka, Valašská 9:44
204 Trnávka, Rádiová 9:44
63 Lamač 9:44
3 Petržalka 9:44
201 Dolné hony, Čiližská 9:46
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 9:46
3 Rača 9:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 9:47
210 Hlavná stanica 9:47
201 Hlavná stanica 9:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:49
210 Staré Mesto, Nové SND 9:49
3 Petržalka 9:49
269 Autobusová stanica 9:50
61 Hlavná stanica 9:50
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 9:51
3 Rača 9:51
21 Autobusová stanica 9:52
201 Dolné hony, Čiližská 9:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 9:54
210 Hlavná stanica 9:54
3 Petržalka 9:54
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 9:56
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 9:56
3 Rača 9:56
201 Hlavná stanica 9:57
210 Staré Mesto, Nové SND 9:57
204 Patrónka, Valašská 9:59
204 Trnávka, Rádiová 9:59
3 Petržalka 9:59
39 Cintorín Slávičie údolie 9:59
250 Suchohrad, kostol 10:01
201 Dolné hony, Čiližská 10:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 10:01
3 Rača 10:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 10:02
210 Hlavná stanica 10:02
21 Autobusová stanica 10:02
39 Ostredky, Súhvezdná 10:03
201 Hlavná stanica 10:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:04
210 Staré Mesto, Nové SND 10:04
63 Lamač 10:04
3 Petržalka 10:04
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 10:06
3 Rača 10:06
201 Dolné hony, Čiližská 10:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 10:09
210 Hlavná stanica 10:09
3 Petržalka 10:09
61 Hlavná stanica 10:10
269 Rohožník, sídlisko 10:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:11
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 10:11
3 Rača 10:11
215 Autobusová stanica 10:12
201 Hlavná stanica 10:12
210 Staré Mesto, Nové SND 10:12
21 Autobusová stanica 10:12
204 Patrónka, Valašská 10:14
204 Trnávka, Rádiová 10:14
3 Petržalka 10:14
201 Dolné hony, Čiližská 10:16
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 10:16
3 Rača 10:16
245 Autobusová stanica 10:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 10:17
210 Hlavná stanica 10:17
201 Hlavná stanica 10:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:19
210 Staré Mesto, Nové SND 10:19
3 Petržalka 10:19
39 Cintorín Slávičie údolie 10:19
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 10:21
63 Trnávka, Avion Shopping Park 10:21
3 Rača 10:21
21 Autobusová stanica 10:22
201 Dolné hony, Čiližská 10:23
39 Ostredky, Súhvezdná 10:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 10:24
210 Hlavná stanica 10:24
63 Lamač 10:24
3 Petržalka 10:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:26
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 10:26
3 Rača 10:26
201 Hlavná stanica 10:27
210 Staré Mesto, Nové SND 10:27
204 Patrónka, Valašská 10:29
204 Trnávka, Rádiová 10:29
3 Petržalka 10:29
61 Hlavná stanica 10:30
201 Dolné hony, Čiližská 10:31
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 10:31
3 Rača 10:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 10:32
210 Hlavná stanica 10:32
21 Autobusová stanica 10:32
201 Hlavná stanica 10:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:34
210 Staré Mesto, Nové SND 10:34
3 Petržalka 10:34
215 Marianka, námestie 10:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 10:36
3 Rača 10:36
201 Dolné hony, Čiližská 10:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 10:39
210 Hlavná stanica 10:39
3 Petržalka 10:39
39 Cintorín Slávičie údolie 10:39
245 Malacky, železničná stanica 10:41
219 Borinka, Staré pece 10:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 10:41
3 Rača 10:41
201 Hlavná stanica 10:42
210 Staré Mesto, Nové SND 10:42
21 Autobusová stanica 10:42
39 Ostredky, Súhvezdná 10:43
204 Patrónka, Valašská 10:44
204 Trnávka, Rádiová 10:44
63 Lamač 10:44
3 Petržalka 10:44
201 Dolné hony, Čiližská 10:46
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 10:46
3 Rača 10:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 10:47
210 Hlavná stanica 10:47
201 Hlavná stanica 10:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:49
210 Staré Mesto, Nové SND 10:49
3 Petržalka 10:49
269 Autobusová stanica 10:50
61 Hlavná stanica 10:50
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 10:51
3 Rača 10:51
21 Autobusová stanica 10:52
201 Dolné hony, Čiližská 10:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 10:54
210 Hlavná stanica 10:54
3 Petržalka 10:54
250 Autobusová stanica 10:55
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 10:56
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 10:56
3 Rača 10:56
201 Hlavná stanica 10:57
210 Staré Mesto, Nové SND 10:57
204 Patrónka, Valašská 10:59
204 Trnávka, Rádiová 10:59
3 Petržalka 10:59
39 Cintorín Slávičie údolie 10:59
201 Dolné hony, Čiližská 11:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 11:01
3 Rača 11:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 11:02
210 Hlavná stanica 11:02
21 Autobusová stanica 11:02
39 Ostredky, Súhvezdná 11:03
201 Hlavná stanica 11:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:04
210 Staré Mesto, Nové SND 11:04
63 Lamač 11:04
3 Petržalka 11:04
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 11:06
3 Rača 11:06
201 Dolné hony, Čiližská 11:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 11:09
210 Hlavná stanica 11:09
3 Petržalka 11:09
61 Hlavná stanica 11:10
269 Rohožník, sídlisko 11:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:11
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 11:11
3 Rača 11:11
215 Autobusová stanica 11:12
201 Hlavná stanica 11:12
210 Staré Mesto, Nové SND 11:12
21 Autobusová stanica 11:12
204 Patrónka, Valašská 11:14
204 Trnávka, Rádiová 11:14
3 Petržalka 11:14
219 Autobusová stanica 11:15
201 Dolné hony, Čiližská 11:16
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 11:16
3 Rača 11:16
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 11:17
210 Hlavná stanica 11:17
201 Hlavná stanica 11:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:19
210 Staré Mesto, Nové SND 11:19
3 Petržalka 11:19
39 Cintorín Slávičie údolie 11:19
63 Trnávka, Avion Shopping Park 11:21
3 Rača 11:21
21 Autobusová stanica 11:22
201 Dolné hony, Čiližská 11:23
39 Ostredky, Súhvezdná 11:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 11:24
210 Hlavná stanica 11:24
63 Lamač 11:24
3 Petržalka 11:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:26
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 11:26
3 Rača 11:26
201 Hlavná stanica 11:27
210 Staré Mesto, Nové SND 11:27
204 Patrónka, Valašská 11:29
204 Trnávka, Rádiová 11:29
3 Petržalka 11:29
61 Hlavná stanica 11:30
201 Dolné hony, Čiližská 11:31
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 11:31
3 Rača 11:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 11:32
210 Hlavná stanica 11:32
21 Autobusová stanica 11:32
201 Hlavná stanica 11:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:34
210 Staré Mesto, Nové SND 11:34
3 Petržalka 11:34
215 Stupava, autobusová stanica 11:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 11:36
3 Rača 11:36
201 Dolné hony, Čiližská 11:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 11:39
210 Hlavná stanica 11:39
3 Petržalka 11:39
39 Cintorín Slávičie údolie 11:39
245 Malacky, železničná stanica 11:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 11:41
3 Rača 11:41
201 Hlavná stanica 11:42
210 Staré Mesto, Nové SND 11:42
21 Autobusová stanica 11:42
39 Ostredky, Súhvezdná 11:43
204 Patrónka, Valašská 11:44
204 Trnávka, Rádiová 11:44
63 Lamač 11:44
3 Petržalka 11:44
201 Dolné hony, Čiližská 11:46
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 11:46
3 Rača 11:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 11:47
210 Hlavná stanica 11:47
201 Hlavná stanica 11:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:49
210 Staré Mesto, Nové SND 11:49
3 Petržalka 11:49
269 Autobusová stanica 11:50
61 Hlavná stanica 11:50
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 11:51
3 Rača 11:51
21 Autobusová stanica 11:52
201 Dolné hony, Čiližská 11:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 11:54
210 Hlavná stanica 11:54
3 Petržalka 11:54
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 11:56
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 11:56
3 Rača 11:56
201 Hlavná stanica 11:57
210 Staré Mesto, Nové SND 11:57
204 Patrónka, Valašská 11:59
204 Trnávka, Rádiová 11:59
3 Petržalka 11:59
39 Cintorín Slávičie údolie 11:59
250 Suchohrad, kostol 12:01
201 Dolné hony, Čiližská 12:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 12:01
3 Rača 12:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 12:02
210 Hlavná stanica 12:02
21 Autobusová stanica 12:02
39 Ostredky, Súhvezdná 12:03
201 Hlavná stanica 12:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:04
210 Staré Mesto, Nové SND 12:04
63 Lamač 12:04
3 Petržalka 12:04
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 12:06
3 Rača 12:06
201 Dolné hony, Čiližská 12:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 12:09
210 Hlavná stanica 12:09
3 Petržalka 12:09
61 Hlavná stanica 12:10
269 Rohožník, sídlisko 12:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:11
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 12:11
3 Rača 12:11
215 Autobusová stanica 12:12
201 Hlavná stanica 12:12
210 Staré Mesto, Nové SND 12:12
21 Autobusová stanica 12:12
204 Patrónka, Valašská 12:14
204 Trnávka, Rádiová 12:14
3 Petržalka 12:14
201 Dolné hony, Čiližská 12:16
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 12:16
3 Rača 12:16
245 Autobusová stanica 12:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 12:17
210 Hlavná stanica 12:17
201 Hlavná stanica 12:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:19
210 Staré Mesto, Nové SND 12:19
3 Petržalka 12:19
39 Cintorín Slávičie údolie 12:19
63 Trnávka, Avion Shopping Park 12:21
3 Rača 12:21
21 Autobusová stanica 12:22
201 Dolné hony, Čiližská 12:23
39 Ostredky, Súhvezdná 12:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 12:24
210 Hlavná stanica 12:24
63 Lamač 12:24
3 Petržalka 12:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:26
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 12:26
3 Rača 12:26
201 Hlavná stanica 12:27
210 Staré Mesto, Nové SND 12:27
204 Patrónka, Valašská 12:29
204 Trnávka, Rádiová 12:29
3 Petržalka 12:29
61 Hlavná stanica 12:30
201 Dolné hony, Čiližská 12:31
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 12:31
3 Rača 12:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 12:32
210 Hlavná stanica 12:32
21 Autobusová stanica 12:32
201 Hlavná stanica 12:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:34
210 Staré Mesto, Nové SND 12:34
3 Petržalka 12:34
215 Marianka, námestie 12:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 12:36
3 Rača 12:36
201 Dolné hony, Čiližská 12:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 12:39
210 Hlavná stanica 12:39
3 Petržalka 12:39
39 Cintorín Slávičie údolie 12:39
219 Borinka, Staré pece 12:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 12:41
3 Rača 12:41
201 Hlavná stanica 12:42
210 Staré Mesto, Nové SND 12:42
21 Autobusová stanica 12:42
39 Ostredky, Súhvezdná 12:43
204 Patrónka, Valašská 12:44
204 Trnávka, Rádiová 12:44
63 Lamač 12:44
3 Petržalka 12:44
201 Dolné hony, Čiližská 12:46
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 12:46
3 Rača 12:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 12:47
210 Hlavná stanica 12:47
201 Hlavná stanica 12:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:49
210 Staré Mesto, Nové SND 12:49
3 Petržalka 12:49
269 Autobusová stanica 12:50
61 Hlavná stanica 12:50
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 12:51
3 Rača 12:51
21 Autobusová stanica 12:52
201 Dolné hony, Čiližská 12:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 12:54
210 Hlavná stanica 12:54
3 Petržalka 12:54
250 Autobusová stanica 12:55
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 12:56
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 12:56
3 Rača 12:56
201 Hlavná stanica 12:57
210 Staré Mesto, Nové SND 12:57
204 Patrónka, Valašská 12:59
204 Trnávka, Rádiová 12:59
3 Petržalka 12:59
39 Cintorín Slávičie údolie 12:59
201 Dolné hony, Čiližská 13:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 13:01
3 Rača 13:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 13:02
210 Hlavná stanica 13:02
21 Autobusová stanica 13:02
39 Ostredky, Súhvezdná 13:03
201 Hlavná stanica 13:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:04
210 Staré Mesto, Nové SND 13:04
63 Lamač 13:04
3 Petržalka 13:04
215 Marianka, námestie 13:05
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5 13:05
269 Lozorno, požiarna zbrojnica 13:06
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 13:06
3 Rača 13:06
201 Dolné hony, Čiližská 13:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 13:09
210 Hlavná stanica 13:09
3 Petržalka 13:09
25 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 13:10
61 Hlavná stanica 13:10
269 Rohožník, sídlisko 13:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:11
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 13:11
3 Rača 13:11
215 Autobusová stanica 13:12
201 Hlavná stanica 13:12
210 Staré Mesto, Nové SND 13:12
21 Autobusová stanica 13:12
204 Patrónka, Valašská 13:14
204 Trnávka, Rádiová 13:14
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 13:14
3 Petržalka 13:14
219 Autobusová stanica 13:15
201 Dolné hony, Čiližská 13:16
3 Rača 13:16
Linka Smer Odchod
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 13:17
210 Hlavná stanica 13:17
201 Hlavná stanica 13:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:19
210 Staré Mesto, Nové SND 13:19
3 Petržalka 13:19
39 Cintorín Slávičie údolie 13:19
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 13:21
63 Trnávka, Avion Shopping Park 13:21
3 Rača 13:21
21 Autobusová stanica 13:22
260 Gajary, garáže 13:23
201 Dolné hony, Čiližská 13:23
39 Ostredky, Súhvezdná 13:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 13:24
210 Hlavná stanica 13:24
63 Lamač 13:24
3 Petržalka 13:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:26
3 Rača 13:26
201 Hlavná stanica 13:27
210 Staré Mesto, Nové SND 13:27
204 Patrónka, Valašská 13:29
204 Trnávka, Rádiová 13:29
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 13:29
3 Petržalka 13:29
59 Rača, Na pántoch 13:30
61 Hlavná stanica 13:30
201 Dolné hony, Čiližská 13:31
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 13:31
3 Rača 13:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 13:32
210 Hlavná stanica 13:32
21 Autobusová stanica 13:32
201 Hlavná stanica 13:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:34
210 Staré Mesto, Nové SND 13:34
3 Petržalka 13:34
215 Marianka, námestie 13:35
219 Stupava, autobusová stanica 13:36
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 13:36
3 Rača 13:36
201 Dolné hony, Čiližská 13:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 13:39
210 Hlavná stanica 13:39
3 Petržalka 13:39
39 Cintorín Slávičie údolie 13:39
219 Borinka, Staré pece 13:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 13:41
3 Rača 13:41
215 Autobusová stanica 13:42
201 Hlavná stanica 13:42
210 Staré Mesto, Nové SND 13:42
21 Autobusová stanica 13:42
74 Hlavná stanica 13:43
39 Ostredky, Súhvezdná 13:43
204 Patrónka, Valašská 13:44
204 Trnávka, Rádiová 13:44
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 13:44
63 Lamač 13:44
3 Petržalka 13:44
201 Dolné hony, Čiližská 13:46
3 Rača 13:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 13:47
210 Hlavná stanica 13:47
201 Hlavná stanica 13:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:49
210 Staré Mesto, Nové SND 13:49
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 13:49
3 Petržalka 13:49
269 Autobusová stanica 13:50
59 Petržalka, Antolská 13:50
61 Hlavná stanica 13:50
245 Malacky, železničná stanica 13:51
269 Rohožník, sídlisko 13:51
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 13:51
3 Rača 13:51
21 Autobusová stanica 13:52
7 ŽST Nové Mesto 13:52
201 Dolné hony, Čiližská 13:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 13:54
210 Hlavná stanica 13:54
3 Petržalka 13:54
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 13:56
3 Rača 13:56
201 Hlavná stanica 13:57
210 Staré Mesto, Nové SND 13:57
204 Patrónka, Valašská 13:59
204 Trnávka, Rádiová 13:59
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 13:59
61 Hlavná stanica 13:59
74 Vlčie hrdlo 13:59
3 Petržalka 13:59
39 Cintorín Slávičie údolie 13:59
59 Petržalka, Antolská 14:00
59 Rača, Na pántoch 14:00
201 Dolné hony, Čiližská 14:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 14:01
3 Rača 14:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 14:02
210 Hlavná stanica 14:02
21 Autobusová stanica 14:02
7 ŽST Nové Mesto 14:02
74 Hlavná stanica 14:03
39 Ostredky, Súhvezdná 14:03
201 Hlavná stanica 14:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:04
210 Staré Mesto, Nové SND 14:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:04
63 Lamač 14:04
3 Petržalka 14:04
215 Marianka, námestie 14:05
250 Suchohrad, Karlov dvor 14:06
269 Lozorno, požiarna zbrojnica 14:06
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 14:06
3 Rača 14:06
61 Hlavná stanica 14:07
275 Malacky, železničná stanica 14:08
201 Dolné hony, Čiližská 14:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 14:09
210 Hlavná stanica 14:09
3 Petržalka 14:09
269 Rohožník, sídlisko 14:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:11
3 Rača 14:11
215 Autobusová stanica 14:12
201 Hlavná stanica 14:12
210 Staré Mesto, Nové SND 14:12
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 14:12
21 Autobusová stanica 14:12
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:12
7 ŽST Nové Mesto 14:12
204 Patrónka, Valašská 14:14
204 Trnávka, Rádiová 14:14
61 Hlavná stanica 14:14
3 Petržalka 14:14
201 Dolné hony, Čiližská 14:16
3 Rača 14:16
245 Autobusová stanica 14:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 14:17
210 Hlavná stanica 14:17
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 14:18
74 Hlavná stanica 14:18
201 Hlavná stanica 14:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:19
210 Staré Mesto, Nové SND 14:19
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:19
74 Vlčie hrdlo 14:19
3 Petržalka 14:19
39 Cintorín Slávičie údolie 14:19
63 Lamač 14:20
245 Malacky, železničná stanica 14:21
63 Trnávka, Avion Shopping Park 14:21
3 Rača 14:21
21 Autobusová stanica 14:22
61 Hlavná stanica 14:22
7 ŽST Nové Mesto 14:22
260 Gajary, garáže 14:23
201 Dolné hony, Čiližská 14:23
39 Ostredky, Súhvezdná 14:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 14:24
210 Hlavná stanica 14:24
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 14:24
3 Petržalka 14:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:26
3 Rača 14:26
269 Autobusová stanica 14:27
201 Hlavná stanica 14:27
210 Staré Mesto, Nové SND 14:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:27
204 Patrónka, Valašská 14:29
204 Trnávka, Rádiová 14:29
61 Hlavná stanica 14:29
3 Petržalka 14:29
7 ŽST Vinohrady 14:29
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 14:30
59 Petržalka, Antolská 14:30
250 Vysoká pri Morave, Dom služieb 14:31
201 Dolné hony, Čiližská 14:31
3 Rača 14:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 14:32
210 Hlavná stanica 14:32
21 Autobusová stanica 14:32
7 ŽST Nové Mesto 14:32
74 Hlavná stanica 14:33
201 Hlavná stanica 14:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:34
210 Staré Mesto, Nové SND 14:34
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:34
3 Petržalka 14:34
219 Autobusová stanica 14:35
215 Marianka, námestie 14:35
59 Rača, Na pántoch 14:35
63 Lamač 14:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 14:36
3 Rača 14:36
61 Hlavná stanica 14:37
201 Dolné hony, Čiližská 14:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 14:39
210 Hlavná stanica 14:39
74 Vlčie hrdlo 14:39
3 Petržalka 14:39
7 ŽST Vinohrady 14:39
39 Cintorín Slávičie údolie 14:39
21 Autobusová stanica 14:40
219 Borinka, Staré pece 14:41
269 Jablonové, Jednota 14:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 14:41
3 Rača 14:41
215 Autobusová stanica 14:42
201 Hlavná stanica 14:42
210 Staré Mesto, Nové SND 14:42
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 14:42
25 Autobusová stanica 14:42
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:42
7 ŽST Nové Mesto 14:42
39 Ostredky, Súhvezdná 14:43
204 Patrónka, Valašská 14:44
204 Trnávka, Rádiová 14:44
61 Hlavná stanica 14:44
3 Petržalka 14:44
59 Rača, Na pántoch 14:45
201 Dolné hony, Čiližská 14:46
3 Rača 14:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 14:47
210 Hlavná stanica 14:47
25 Autobusová stanica 14:47
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 14:48
21 Autobusová stanica 14:48
74 Hlavná stanica 14:48
201 Hlavná stanica 14:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:49
210 Staré Mesto, Nové SND 14:49
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:49
3 Petržalka 14:49
7 ŽST Vinohrady 14:49
269 Autobusová stanica 14:50
59 Petržalka, Antolská 14:50
63 Lamač 14:50
245 Malacky, železničná stanica 14:51
269 Rohožník, sídlisko 14:51
3 Rača 14:51
61 Hlavná stanica 14:52
7 ŽST Nové Mesto 14:52
201 Dolné hony, Čiližská 14:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 14:54
210 Hlavná stanica 14:54
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 14:54
74 Vlčie hrdlo 14:54
3 Petržalka 14:54
250 Autobusová stanica 14:55
21 Autobusová stanica 14:55
59 Rača, Na pántoch 14:55
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 14:56
3 Rača 14:56
219 Autobusová stanica 14:57
201 Hlavná stanica 14:57
210 Staré Mesto, Nové SND 14:57
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:57
204 Patrónka, Valašská 14:59
204 Trnávka, Rádiová 14:59
61 Hlavná stanica 14:59
3 Petržalka 14:59
7 ŽST Vinohrady 14:59
39 Cintorín Slávičie údolie 14:59
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 15:00
250 Záhorská Ves, Strojstav 15:01
201 Dolné hony, Čiližská 15:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 15:01
3 Rača 15:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 15:02
210 Hlavná stanica 15:02
7 ŽST Nové Mesto 15:02
21 Autobusová stanica 15:03
74 Hlavná stanica 15:03
39 Ostredky, Súhvezdná 15:03
201 Hlavná stanica 15:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:04
210 Staré Mesto, Nové SND 15:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:04
3 Petržalka 15:04
215 Marianka, námestie 15:05
63 Lamač 15:05
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 15:06
3 Rača 15:06
61 Hlavná stanica 15:07
275 Malacky, železničná stanica 15:08
201 Dolné hony, Čiližská 15:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 15:09
210 Hlavná stanica 15:09
74 Vlčie hrdlo 15:09
3 Petržalka 15:09
7 ŽST Vinohrady 15:09
21 Autobusová stanica 15:10
59 Petržalka, Antolská 15:10
219 Stupava, autobusová stanica 15:11
269 Rohožník, sídlisko 15:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:11
3 Rača 15:11
215 Autobusová stanica 15:12
201 Hlavná stanica 15:12
210 Staré Mesto, Nové SND 15:12
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 15:12
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:12
7 ŽST Nové Mesto 15:12
204 Patrónka, Valašská 15:14
204 Trnávka, Rádiová 15:14
61 Hlavná stanica 15:14
3 Petržalka 15:14
59 Rača, Na pántoch 15:15
201 Dolné hony, Čiližská 15:16
21 Autobusová stanica 15:16
3 Rača 15:16
245 Autobusová stanica 15:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 15:17
210 Hlavná stanica 15:17
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 15:18
74 Hlavná stanica 15:18
201 Hlavná stanica 15:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:19
210 Staré Mesto, Nové SND 15:19
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:19
3 Petržalka 15:19
7 ŽST Vinohrady 15:19
39 Cintorín Slávičie údolie 15:19
63 Lamač 15:20
245 Malacky, železničná stanica 15:21
63 Trnávka, Avion Shopping Park 15:21
3 Rača 15:21
21 Autobusová stanica 15:22
61 Hlavná stanica 15:22
7 ŽST Nové Mesto 15:22
277 Malacky, železničná stanica 15:23
201 Dolné hony, Čiližská 15:23
39 Ostredky, Súhvezdná 15:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 15:24
210 Hlavná stanica 15:24
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 15:24
74 Vlčie hrdlo 15:24
3 Petržalka 15:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:26
3 Rača 15:26
201 Hlavná stanica 15:27
210 Staré Mesto, Nové SND 15:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:27
21 Autobusová stanica 15:28
204 Patrónka, Valašská 15:29
204 Trnávka, Rádiová 15:29
61 Hlavná stanica 15:29
3 Petržalka 15:29
7 ŽST Vinohrady 15:29
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 15:30
59 Petržalka, Antolská 15:30
250 Vysoká pri Morave, Dom služieb 15:31
201 Dolné hony, Čiližská 15:31
3 Rača 15:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 15:32
210 Hlavná stanica 15:32
7 ŽST Nové Mesto 15:32
74 Hlavná stanica 15:33
201 Hlavná stanica 15:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:34
210 Staré Mesto, Nové SND 15:34
21 Autobusová stanica 15:34
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:34
3 Petržalka 15:34
219 Autobusová stanica 15:35
215 Marianka, námestie 15:35
59 Rača, Na pántoch 15:35
63 Lamač 15:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 15:36
3 Rača 15:36
61 Hlavná stanica 15:37
201 Dolné hony, Čiližská 15:38
63 Trnávka, Avion Shopping Park 15:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 15:39
210 Hlavná stanica 15:39
74 Vlčie hrdlo 15:39
3 Petržalka 15:39
7 ŽST Vinohrady 15:39
39 Cintorín Slávičie údolie 15:39
21 Autobusová stanica 15:40
219 Borinka, Staré pece 15:41
269 Lozorno, požiarna zbrojnica 15:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:41
3 Rača 15:41
215 Autobusová stanica 15:42
201 Hlavná stanica 15:42
210 Staré Mesto, Nové SND 15:42
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 15:42
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:42
7 ŽST Nové Mesto 15:42
39 Ostredky, Súhvezdná 15:43
204 Patrónka, Valašská 15:44
204 Trnávka, Rádiová 15:44
61 Hlavná stanica 15:44
3 Petržalka 15:44
245 Autobusová stanica 15:45
250 Malacky, železničná stanica 15:46
201 Dolné hony, Čiližská 15:46
21 Autobusová stanica 15:46
3 Rača 15:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 15:47
210 Hlavná stanica 15:47
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 15:48
74 Hlavná stanica 15:48
201 Hlavná stanica 15:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:49
210 Staré Mesto, Nové SND 15:49
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:49
3 Petržalka 15:49
7 ŽST Vinohrady 15:49
269 Autobusová stanica 15:50
59 Petržalka, Antolská 15:50
63 Lamač 15:50
245 Malacky, železničná stanica 15:51
269 Rohožník, sídlisko 15:51
3 Rača 15:51
21 Autobusová stanica 15:52
61 Hlavná stanica 15:52
7 ŽST Nové Mesto 15:52
201 Dolné hony, Čiližská 15:53
63 Trnávka, Avion Shopping Park 15:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 15:54
210 Hlavná stanica 15:54
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 15:54
74 Vlčie hrdlo 15:54
3 Petržalka 15:54
250 Autobusová stanica 15:55
59 Rača, Na pántoch 15:55
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 15:56
3 Rača 15:56
201 Hlavná stanica 15:57
210 Staré Mesto, Nové SND 15:57
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:57
277 Malacky, železničná stanica 15:58
21 Autobusová stanica 15:58
204 Patrónka, Valašská 15:59
204 Trnávka, Rádiová 15:59
61 Hlavná stanica 15:59
3 Petržalka 15:59
7 ŽST Vinohrady 15:59
39 Cintorín Slávičie údolie 15:59
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 16:00
250 Suchohrad, kostol 16:01
201 Dolné hony, Čiližská 16:01
3 Rača 16:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 16:02
210 Hlavná stanica 16:02
7 ŽST Nové Mesto 16:02
74 Hlavná stanica 16:03
39 Ostredky, Súhvezdná 16:03
201 Hlavná stanica 16:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:04
210 Staré Mesto, Nové SND 16:04
21 Autobusová stanica 16:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:04
3 Petržalka 16:04
63 Lamač 16:05
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 16:06
3 Rača 16:06
269 Autobusová stanica 16:07
61 Hlavná stanica 16:07
201 Dolné hony, Čiližská 16:08
63 Trnávka, Avion Shopping Park 16:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 16:09
210 Hlavná stanica 16:09
74 Vlčie hrdlo 16:09
3 Petržalka 16:09
7 ŽST Vinohrady 16:09
269 Autobusová stanica 16:10
21 Autobusová stanica 16:10
59 Petržalka, Antolská 16:10
269 Rohožník, sídlisko 16:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:11
3 Rača 16:11
201 Hlavná stanica 16:12
210 Staré Mesto, Nové SND 16:12
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 16:12
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:12
7 ŽST Nové Mesto 16:12
204 Patrónka, Valašská 16:14
204 Trnávka, Rádiová 16:14
61 Hlavná stanica 16:14
3 Petržalka 16:14
245 Autobusová stanica 16:15
59 Rača, Na pántoch 16:15
201 Dolné hony, Čiližská 16:16
21 Autobusová stanica 16:16
3 Rača 16:16
245 Autobusová stanica 16:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 16:17
210 Hlavná stanica 16:17
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 16:18
74 Hlavná stanica 16:18
201 Hlavná stanica 16:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:19
210 Staré Mesto, Nové SND 16:19
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:19
3 Petržalka 16:19
7 ŽST Vinohrady 16:19
39 Cintorín Slávičie údolie 16:19
63 Lamač 16:20
245 Malacky, železničná stanica 16:21
3 Rača 16:21
21 Autobusová stanica 16:22
61 Hlavná stanica 16:22
7 ŽST Nové Mesto 16:22
260 Gajary, garáže 16:23
201 Dolné hony, Čiližská 16:23
63 Trnávka, Avion Shopping Park 16:23
39 Ostredky, Súhvezdná 16:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 16:24
210 Hlavná stanica 16:24
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 16:24
74 Vlčie hrdlo 16:24
3 Petržalka 16:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:26
3 Rača 16:26
201 Hlavná stanica 16:27
210 Staré Mesto, Nové SND 16:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:27
21 Autobusová stanica 16:28
204 Patrónka, Valašská 16:29
204 Trnávka, Rádiová 16:29
61 Hlavná stanica 16:29
3 Petržalka 16:29
7 ŽST Vinohrady 16:29
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 16:30
59 Petržalka, Antolská 16:30
269 Lozorno, požiarna zbrojnica 16:31
201 Dolné hony, Čiližská 16:31
3 Rača 16:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 16:32
210 Hlavná stanica 16:32
7 ŽST Nové Mesto 16:32
74 Hlavná stanica 16:33
201 Hlavná stanica 16:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:34
210 Staré Mesto, Nové SND 16:34
21 Autobusová stanica 16:34
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:34
3 Petržalka 16:34
219 Autobusová stanica 16:35
59 Rača, Na pántoch 16:35
63 Lamač 16:35
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 16:36
3 Rača 16:36
61 Hlavná stanica 16:37
201 Dolné hony, Čiližská 16:38
63 Trnávka, Avion Shopping Park 16:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 16:39
210 Hlavná stanica 16:39
74 Vlčie hrdlo 16:39
3 Petržalka 16:39
7 ŽST Vinohrady 16:39
39 Cintorín Slávičie údolie 16:39
21 Autobusová stanica 16:40
219 Borinka, Staré pece 16:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:41
3 Rača 16:41
201 Hlavná stanica 16:42
210 Staré Mesto, Nové SND 16:42
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 16:42
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:42
7 ŽST Nové Mesto 16:42
39 Ostredky, Súhvezdná 16:43
204 Patrónka, Valašská 16:44
204 Trnávka, Rádiová 16:44
61 Hlavná stanica 16:44
3 Petržalka 16:44
245 Autobusová stanica 16:45
201 Dolné hony, Čiližská 16:46
21 Autobusová stanica 16:46
3 Rača 16:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 16:47
210 Hlavná stanica 16:47
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 16:48
74 Hlavná stanica 16:48
201 Hlavná stanica 16:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:49
210 Staré Mesto, Nové SND 16:49
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:49
3 Petržalka 16:49
7 ŽST Vinohrady 16:49
269 Autobusová stanica 16:50
269 Autobusová stanica 16:50
59 Petržalka, Antolská 16:50
63 Lamač 16:50
245 Malacky, železničná stanica 16:51
269 Rohožník, sídlisko 16:51
3 Rača 16:51
21 Autobusová stanica 16:52
61 Hlavná stanica 16:52
7 ŽST Nové Mesto 16:52
201 Dolné hony, Čiližská 16:53
63 Trnávka, Avion Shopping Park 16:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 16:54
210 Hlavná stanica 16:54
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 16:54
74 Vlčie hrdlo 16:54
3 Petržalka 16:54
250 Autobusová stanica 16:55
59 Vozovňa Jurajov dvor 16:55
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 16:56
3 Rača 16:56
201 Hlavná stanica 16:57
210 Staré Mesto, Nové SND 16:57
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:57
21 Autobusová stanica 16:58
204 Patrónka, Valašská 16:59
204 Trnávka, Rádiová 16:59
61 Hlavná stanica 16:59
3 Petržalka 16:59
7 ŽST Vinohrady 16:59
39 Cintorín Slávičie údolie 16:59
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 17:00
250 Záhorská Ves, Strojstav 17:01
201 Dolné hony, Čiližská 17:01
3 Rača 17:01
210 Hlavná stanica 17:02
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 17:02
7 ŽST Nové Mesto 17:02
74 Hlavná stanica 17:03
39 Ostredky, Súhvezdná 17:03
210 Staré Mesto, Nové SND 17:04
201 Hlavná stanica 17:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:04
21 Autobusová stanica 17:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:04
3 Petržalka 17:04
63 Lamač 17:05
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 17:06
3 Rača 17:06
61 Hlavná stanica 17:07
275 Malacky, železničná stanica 17:08
201 Dolné hony, Čiližská 17:08
63 Trnávka, Avion Shopping Park 17:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 17:09
210 Hlavná stanica 17:09
74 Vlčie hrdlo 17:09
3 Petržalka 17:09
7 ŽST Vinohrady 17:09
21 Autobusová stanica 17:10
59 Petržalka, Antolská 17:10
269 Rohožník, sídlisko 17:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:11
3 Rača 17:11
201 Hlavná stanica 17:12
210 Staré Mesto, Nové SND 17:12
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 17:12
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:12
7 ŽST Nové Mesto 17:12
204 Patrónka, Valašská 17:14
204 Trnávka, Rádiová 17:14
61 Hlavná stanica 17:14
3 Petržalka 17:14
59 Rača, Na pántoch 17:15
201 Dolné hony, Čiližská 17:16
21 Autobusová stanica 17:16
3 Rača 17:16
245 Autobusová stanica 17:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 17:17
210 Hlavná stanica 17:17
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 17:18
74 Hlavná stanica 17:18
201 Hlavná stanica 17:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:19
210 Staré Mesto, Nové SND 17:19
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:19
3 Petržalka 17:19
7 ŽST Vinohrady 17:19
39 Cintorín Slávičie údolie 17:19
63 Lamač 17:20
245 Malacky, železničná stanica 17:21
3 Rača 17:21
21 Autobusová stanica 17:22
61 Hlavná stanica 17:22
7 ŽST Nové Mesto 17:22
277 Malacky, železničná stanica 17:23
201 Dolné hony, Čiližská 17:23
63 Trnávka, Avion Shopping Park 17:23
39 Ostredky, Súhvezdná 17:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 17:24
210 Hlavná stanica 17:24
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 17:24
74 Vlčie hrdlo 17:24
3 Petržalka 17:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:26
3 Rača 17:26
210 Staré Mesto, Nové SND 17:27
201 Hlavná stanica 17:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:27
21 Autobusová stanica 17:28
204 Patrónka, Valašská 17:29
204 Trnávka, Rádiová 17:29
61 Hlavná stanica 17:29
3 Petržalka 17:29
7 ŽST Vinohrady 17:29
59 Petržalka, Antolská 17:30
269 Lozorno, požiarna zbrojnica 17:31
201 Dolné hony, Čiližská 17:31
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 17:31
3 Rača 17:31
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 17:32
210 Hlavná stanica 17:32
7 ŽST Nové Mesto 17:32
74 Hlavná stanica 17:33
201 Hlavná stanica 17:34
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:34
210 Staré Mesto, Nové SND 17:34
21 Autobusová stanica 17:34
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:34
3 Petržalka 17:34
219 Autobusová stanica 17:35
59 Rača, Na pántoch 17:35
63 Lamač 17:35
3 Rača 17:36
245 Autobusová stanica 17:37
61 Hlavná stanica 17:37
201 Dolné hony, Čiližská 17:38
63 Trnávka, Avion Shopping Park 17:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 17:39
210 Hlavná stanica 17:39
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 17:39
74 Vlčie hrdlo 17:39
3 Petržalka 17:39
7 ŽST Vinohrady 17:39
39 Cintorín Slávičie údolie 17:39
21 Autobusová stanica 17:40
219 Borinka, Staré pece 17:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:41
3 Rača 17:41
201 Hlavná stanica 17:42
210 Staré Mesto, Nové SND 17:42
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:42
7 ŽST Nové Mesto 17:42
39 Ostredky, Súhvezdná 17:43
204 Patrónka, Valašská 17:44
204 Trnávka, Rádiová 17:44
61 Hlavná stanica 17:44
3 Petržalka 17:44
250 Autobusová stanica 17:45
201 Dolné hony, Čiližská 17:46
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 17:46
21 Autobusová stanica 17:46
3 Rača 17:46
210 Hlavná stanica 17:47
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 17:47
74 Hlavná stanica 17:48
201 Hlavná stanica 17:49
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:49
210 Staré Mesto, Nové SND 17:49
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:49
3 Petržalka 17:49
7 ŽST Vinohrady 17:49
269 Autobusová stanica 17:50
59 Petržalka, Antolská 17:50
63 Lamač 17:50
245 Malacky, železničná stanica 17:51
269 Rohožník, autobusová stanica 17:51
3 Rača 17:51
21 Autobusová stanica 17:52
61 Hlavná stanica 17:52
201 Dolné hony, Čiližská 17:53
63 Trnávka, Avion Shopping Park 17:53
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 17:54
210 Hlavná stanica 17:54
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 17:54
74 Vlčie hrdlo 17:54
3 Petržalka 17:54
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 17:56
3 Rača 17:56
269 Autobusová stanica 17:57
201 Hlavná stanica 17:57
210 Staré Mesto, Nové SND 17:57
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:57
21 Autobusová stanica 17:58
204 Patrónka, Valašská 17:59
204 Trnávka, Rádiová 17:59
61 Hlavná stanica 17:59
3 Petržalka 17:59
7 ŽST Vinohrady 17:59
39 Cintorín Slávičie údolie 17:59
59 Vozovňa Jurajov dvor 18:00
201 Dolné hony, Čiližská 18:01
3 Rača 18:01
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 18:02
210 Hlavná stanica 18:02
74 Hlavná stanica 18:03
39 Ostredky, Súhvezdná 18:03
201 Hlavná stanica 18:04
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 18:04
210 Staré Mesto, Nové SND 18:04
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 18:04
21 Autobusová stanica 18:04
3 Petržalka 18:04
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:05
63 Lamač 18:05
250 Suchohrad, kostol 18:06
3 Rača 18:06
61 Hlavná stanica 18:07
201 Dolné hony, Čiližská 18:08
63 Trnávka, Avion Shopping Park 18:08
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 18:09
210 Hlavná stanica 18:09
74 Vlčie hrdlo 18:09
3 Petržalka 18:09
7 ŽST Vinohrady 18:09
21 Autobusová stanica 18:10
59 Vozovňa Petržalka 18:10
269 Rohožník, sídlisko 18:11
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 18:11
3 Rača 18:11
210 Staré Mesto, Nové SND 18:12
201 Hlavná stanica 18:12
204 Patrónka, Valašská 18:14
204 Trnávka, Rádiová 18:14
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 18:14
61 Hlavná stanica 18:14
3 Petržalka 18:14
201 Dolné hony, Čiližská 18:16
21 Autobusová stanica 18:16
3 Rača 18:16
245 Autobusová stanica 18:17
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 18:17
210 Hlavná stanica 18:17
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:17
74 Hlavná stanica 18:18
201 Hlavná stanica 18:19
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 18:19
210 Staré Mesto, Nové SND 18:19
3 Petržalka 18:19
7 ŽST Vinohrady 18:19
39 Cintorín Slávičie údolie 18:19
63 Lamač 18:20
245 Malacky, železničná stanica 18:21
3 Rača 18:21
21 Autobusová stanica 18:22
61 Hlavná stanica 18:22
201 Dolné hony, Čiližská 18:23
63 Trnávka, Avion Shopping Park 18:23
39 Ostredky, Súhvezdná 18:23
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 18:24
210 Hlavná stanica 18:24
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 18:24
74 Vlčie hrdlo 18:24
3 Petržalka 18:24
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 18:26
3 Rača 18:26
201 Hlavná stanica 18:27
210 Staré Mesto, Nové SND 18:27
21 Autobusová stanica 18:28
204 Patrónka, Valašská 18:29
204 Trnávka, Rádiová 18:29
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:29
3 Petržalka 18:29
59 Vozovňa Petržalka 18:30
59 Vozovňa Jurajov dvor 18:30
201 Dolné hony, Čiližská 18:31
3 Rača 18:31
210 Hlavná stanica 18:32
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 18:32
61 Hlavná stanica 18:33
74 Hlavná stanica 18:33
201 Hlavná stanica 18:34
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 18:34
210 Staré Mesto, Nové SND 18:34
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 18:34
21 Autobusová stanica 18:34
3 Petržalka 18:34
63 Lamač 18:35
3 Rača 18:36
201 Dolné hony, Čiližská 18:38
63 Trnávka, Avion Shopping Park 18:38
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 18:39
74 Vozovňa Trnávka 18:39
3 Petržalka 18:39
39 Cintorín Slávičie údolie 18:39
21 Autobusová stanica 18:40
219 Borinka, Staré pece 18:41
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 18:41
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:41
3 Rača 18:41
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 18:42
210 Staré Mesto, Nové SND 18:42
210 Hlavná stanica 18:42
39 Ostredky, Súhvezdná 18:43
204 Patrónka, Valašská 18:44
204 Trnávka, Rádiová 18:44
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 18:44
3 Petržalka 18:44
61 Hlavná stanica 18:45
201 Dolné hony, Čiližská 18:46
3 Rača 18:46
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 18:47
21 Autobusová stanica 18:47
74 Hlavná stanica 18:48
201 Hlavná stanica 18:49
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 18:49
210 Staré Mesto, Nové SND 18:49
3 Petržalka 18:49
269 Autobusová stanica 18:50
63 Lamač 18:50
245 Malacky, železničná stanica 18:51
3 Rača 18:51
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:53
63 Trnávka, Avion Shopping Park 18:53
201 Dolné hony, Čiližská 18:54
209 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 18:54
210 Hlavná stanica 18:54
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 18:54
74 Vozovňa Trnávka 18:54
3 Petržalka 18:54
250 Autobusová stanica 18:55
21 Autobusová stanica 18:55
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 18:56
3 Rača 18:56
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 18:57
61 Hlavná stanica 18:57
3 Vozovňa Jurajov dvor 18:57
204 Patrónka, Valašská 18:59
204 Trnávka, Rádiová 18:59
39 Cintorín Slávičie údolie 18:59
250 Suchohrad, kostol 19:01
3 Petržalka 19:01
3 Rača 19:01
201 Hlavná stanica 19:02
21 Autobusová stanica 19:02
210 Staré Mesto, Nové SND 19:03
74 Vozovňa Trnávka 19:03
39 Ostredky, Súhvezdná 19:03
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 19:04
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 19:04
63 Lamač 19:05
3 Rača 19:06
63 Trnávka, Avion Shopping Park 19:07
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 19:08
210 Hlavná stanica 19:08
61 Hlavná stanica 19:08
3 Petržalka 19:08
201 Dolné hony, Čiližská 19:09
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:09
21 Autobusová stanica 19:09
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 19:10
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 19:10
269 Rohožník, sídlisko 19:11
21 Autobusová stanica 19:12
3 Vozovňa Jurajov dvor 19:12
3 Rača 19:12
204 Patrónka, Valašská 19:13
204 Trnávka, Rádiová 19:13
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 19:14
219 Autobusová stanica 19:15
21 Autobusová stanica 19:15
201 Hlavná stanica 19:16
3 Petržalka 19:16
210 Staré Mesto, Nové SND 19:17
63 Lamač 19:17
39 Cintorín Slávičie údolie 19:17
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 19:18
3 Rača 19:19
63 Trnávka, Avion Shopping Park 19:21
39 Ostredky, Súhvezdná 19:21
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 19:23
3 Petržalka 19:23
210 Hlavná stanica 19:24
201 Dolné hony, Čiližská 19:24
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:24
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 19:24
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 19:25
21 Autobusová stanica 19:25
61 Hlavná stanica 19:25
3 Vozovňa Jurajov dvor 19:27
3 Rača 19:27
204 Patrónka, Valašská 19:28
204 Trnávka, Rádiová 19:28
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 19:28
201 Hlavná stanica 19:31
3 Petržalka 19:31
210 Staré Mesto, Nové SND 19:32
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 19:33
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 19:34
3 Rača 19:34
21 Autobusová stanica 19:35
63 Lamač 19:37
39 Cintorín Slávičie údolie 19:37
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 19:38
210 Hlavná stanica 19:38
3 Petržalka 19:38
201 Dolné hony, Čiližská 19:39
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:39
219 Borinka, Staré pece 19:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 19:41
39 Ostredky, Súhvezdná 19:41
3 Vozovňa Jurajov dvor 19:42
3 Rača 19:42
204 Patrónka, Valašská 19:43
204 Trnávka, Rádiová 19:43
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 19:44
21 Autobusová stanica 19:45
61 Hlavná stanica 19:45
201 Hlavná stanica 19:46
3 Petržalka 19:46
210 Staré Mesto, Nové SND 19:48
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 19:48
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 19:48
3 Rača 19:49
269 Autobusová stanica 19:50
63 Vozovňa Trnávka 19:51
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 19:53
210 Hlavná stanica 19:53
3 Petržalka 19:53
201 Dolné hony, Čiližská 19:54
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:54
21 Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu 19:54
21 Autobusová stanica 19:55
63 Lamač 19:57
3 Vozovňa Jurajov dvor 19:57
3 Rača 19:57
39 Cintorín Slávičie údolie 19:57
204 Patrónka, Valašská 19:58
204 Trnávka, Rádiová 19:58
250 Suchohrad, kostol 20:01
201 Hlavná stanica 20:01
63 Trnávka, Avion Shopping Park 20:01
3 Petržalka 20:01
39 Ostredky, Súhvezdná 20:01
210 Staré Mesto, Nové SND 20:02
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 20:03
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 20:04
3 Rača 20:04
21 Autobusová stanica 20:05
61 Hlavná stanica 20:05
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 20:08
210 Hlavná stanica 20:08
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 20:08
3 Petržalka 20:08
201 Dolné hony, Čiližská 20:09
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 20:09
269 Rohožník, sídlisko 20:11
3 Rača 20:12
204 Patrónka, Valašská 20:13
204 Trnávka, Rádiová 20:13
21 Autobusová stanica 20:15
39 Cintorín Slávičie údolie 20:15
3 Petržalka 20:16
245 Autobusová stanica 20:17
210 Staré Mesto, Nové SND 20:17
63 Lamač 20:17
201 Hlavná stanica 20:18
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 20:18
3 Rača 20:19
39 Ostredky, Súhvezdná 20:19
63 Trnávka, Avion Shopping Park 20:21
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 20:23
210 Hlavná stanica 20:23
3 Petržalka 20:23
201 Dolné hony, Čiližská 20:24
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 20:24
21 Autobusová stanica 20:25
61 Hlavná stanica 20:25
3 Rača 20:27
204 Patrónka, Valašská 20:28
204 Trnávka, Rádiová 20:28
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 20:28
3 Petržalka 20:31
210 Staré Mesto, Nové SND 20:32
201 Hlavná stanica 20:33
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 20:33
3 Rača 20:34
21 Autobusová stanica 20:35
39 Cintorín Slávičie údolie 20:35
63 Lamač 20:37
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 20:38
3 Petržalka 20:38
210 Hlavná stanica 20:39
201 Dolné hony, Čiližská 20:39
39 Ostredky, Súhvezdná 20:39
245 Malacky, železničná stanica 20:41
63 Trnávka, Avion Shopping Park 20:41
3 Rača 20:42
204 Patrónka, Valašská 20:43
204 Trnávka, Rádiová 20:43
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 20:44
21 Autobusová stanica 20:45
61 Hlavná stanica 20:45
3 Petržalka 20:46
210 Staré Mesto, Nové SND 20:47
201 Hlavná stanica 20:48
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 20:48
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 20:48
3 Rača 20:49
269 Autobusová stanica 20:50
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 20:53
210 Hlavná stanica 20:53
3 Petržalka 20:53
201 Dolné hony, Čiližská 20:54
250 Autobusová stanica 20:55
21 Autobusová stanica 20:55
39 Cintorín Slávičie údolie 20:55
3 Rača 20:57
204 Patrónka, Valašská 20:58
204 Trnávka, Rádiová 20:58
39 Ostredky, Súhvezdná 20:59
63 Trnávka, Avion Shopping Park 21:01
3 Petržalka 21:01
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 21:02
210 Staré Mesto, Nové SND 21:03
201 Hlavná stanica 21:03
63 Lamač 21:03
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 21:04
3 Rača 21:04
21 Autobusová stanica 21:05
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5 21:05
61 Hlavná stanica 21:05
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 21:08
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 21:08
3 Petržalka 21:08
201 Dolné hony, Čiližská 21:09
210 Hlavná stanica 21:09
25 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 21:10
269 Rohožník, sídlisko 21:11
3 Rača 21:11
204 Patrónka, Valašská 21:12
204 Trnávka, Rádiová 21:12
219 Autobusová stanica 21:15
21 Autobusová stanica 21:15
3 Petržalka 21:15
39 Cintorín Slávičie údolie 21:15
201 Hlavná stanica 21:16
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 21:17
210 Staré Mesto, Nové SND 21:17
3 Rača 21:18
39 Ostredky, Súhvezdná 21:18
63 Trnávka, Avion Shopping Park 21:20
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 21:23
3 Petržalka 21:23
210 Hlavná stanica 21:24
201 Dolné hony, Čiližská 21:24
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 21:24
21 Autobusová stanica 21:24
61 Hlavná stanica 21:24
3 Rača 21:26
204 Patrónka, Valašská 21:27
204 Trnávka, Rádiová 21:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 21:28
201 Hlavná stanica 21:31
3 Petržalka 21:31
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 21:32
210 Staré Mesto, Nové SND 21:32
63 Lamač 21:32
21 Autobusová stanica 21:33
3 Rača 21:33
39 Cintorín Slávičie údolie 21:35
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 21:38
210 Hlavná stanica 21:38
3 Petržalka 21:38
39 Ostredky, Súhvezdná 21:38
201 Dolné hony, Čiližská 21:39
63 Vozovňa Trnávka 21:40
219 Borinka, Staré pece 21:41
3 Rača 21:41
204 Patrónka, Valašská 21:42
204 Trnávka, Rádiová 21:42
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 21:44
61 Hlavná stanica 21:44
201 Hlavná stanica 21:46
3 Petržalka 21:46
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 21:47
210 Staré Mesto, Nové SND 21:48
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 21:48
3 Rača 21:48
269 Autobusová stanica 21:50
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 21:53
210 Hlavná stanica 21:53
21 Autobusová stanica 21:53
3 Petržalka 21:53
201 Dolné hony, Čiližská 21:54
39 Cintorín Slávičie údolie 21:55
3 Rača 21:56
204 Patrónka, Valašská 21:57
204 Trnávka, Rádiová 21:57
39 Ostredky, Súhvezdná 21:58
63 Trnávka, Avion Shopping Park 22:00
250 Suchohrad, kostol 22:01
201 Hlavná stanica 22:01
3 Petržalka 22:01
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 22:02
210 Staré Mesto, Nové SND 22:02
63 Lamač 22:02
3 Rača 22:03
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 22:04
61 Hlavná stanica 22:04
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 22:08
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 22:08
3 Petržalka 22:08
210 Hlavná stanica 22:09
201 Dolné hony, Čiližská 22:09
269 Rohožník, sídlisko 22:11
3 Rača 22:11
204 Patrónka, Valašská 22:12
204 Trnávka, Rádiová 22:12
21 Autobusová stanica 22:13
39 Cintorín Slávičie údolie 22:15
201 Hlavná stanica 22:16
3 Petržalka 22:16
245 Autobusová stanica 22:17
209 Ružinov, Ružová dolina, Mliekarenská 22:17
210 Staré Mesto, Nové SND 22:17
3 Rača 22:18
39 Ostredky, Súhvezdná 22:18
63 Vozovňa Trnávka 22:20
210 Hlavná stanica 22:23
3 Petržalka 22:23
201 Dolné hony, Čiližská 22:24
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 22:24
61 Hlavná stanica 22:24
3 Rača 22:26
204 Patrónka, Valašská 22:27
204 Trnávka, Rádiová 22:27
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 22:28
201 Hlavná stanica 22:31
3 Petržalka 22:31
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 22:32
63 Lamač 22:32
210 Staré Mesto, Nové SND 22:33
21 Autobusová stanica 22:33
3 Rača 22:33
39 Cintorín Slávičie údolie 22:35
209 Kramáre, Národný onkologický ústav 22:38
210 Hlavná stanica 22:38
3 Petržalka 22:38
39 Ostredky, Súhvezdná 22:38
201 Dolné hony, Čiližská 22:39
25 Autobusová stanica 22:40
245 Malacky, železničná stanica 22:41
3 Rača 22:41
204 Patrónka, Valašská 22:42
204 Trnávka, Rádiová 22:42
3 Vozovňa Jurajov dvor 22:42
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 22:44
61 Hlavná stanica 22:44
25 Autobusová stanica 22:45
201 Hlavná stanica 22:46
3 Petržalka 22:46
210 Staré Mesto, Nové SND 22:47
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 22:48
3 Rača 22:48
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 22:50
63 Vozovňa Trnávka 22:50
3 Vozovňa Jurajov dvor 22:50
21 Autobusová stanica 22:53
3 Petržalka 22:53
210 Hlavná stanica 22:54
201 Dolné hony, Čiližská 22:54
39 Cintorín Slávičie údolie 22:55
3 Rača 22:56
204 Patrónka, Valašská 22:57
204 Trnávka, Rádiová 22:57
39 Ostredky, Súhvezdná 22:58
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:01
3 Petržalka 23:01
209 Trnávka, Vozovňa Trnávka 23:02
210 Staré Mesto, Nové SND 23:02
3 Rača 23:03
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 23:04
61 Hlavná stanica 23:04
210 Hlavná stanica 23:08
61 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 23:08
3 Petržalka 23:08
201 Dolné hony, Čiližská 23:09
269 Rohožník, sídlisko 23:11
3 Rača 23:11
204 Patrónka, Valašská 23:12
204 Trnávka, Rádiová 23:12
21 Autobusová stanica 23:13
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:16
3 Petržalka 23:16
210 Staré Mesto, Nové SND 23:18
3 Rača 23:18
39 Ostredky, Súhvezdná 23:18
39 Cintorín Slávičie údolie 23:18
N33 Hlavná stanica 23:20
63 Vozovňa Trnávka 23:20
3 Vozovňa Jurajov dvor 23:23
61 Hlavná stanica 23:24
204 Trnávka, Rádiová 23:27
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:31
21 Autobusová stanica 23:33
N33 Dlhé diely 23:33
N74 Vlčie hrdlo 23:33
N55 Rača 23:37
3 Vozovňa Jurajov dvor 23:38
39 Vozovňa Trnávka 23:38
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:46
N33 Hlavná stanica 23:50
N74 Hlavná stanica 23:50
21 Autobusová stanica 23:53
3 Vozovňa Jurajov dvor 23:53
61 Hlavná stanica 23:54
39 Vozovňa Trnávka 23:58

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo