Fleet number:7955
Type: T6A5/III
Builder: ČKD Tatra, a.s., Praha
Serial number: 180181
Manufactured: 1997
In service: 1997
Acquisition price: 11 414 653 Sk
Depot: Krasňany
Couples: 7955+7956
Ads: Allianz - dôchodkové poistenie (12/2004 - 2/2007)

Tatrabanka - detské platobné karty (8 - 9/2010)

Eurovea (6/2012 - 8/2013)

Light Park (4/2015 - ?/2015)
Information system: BUSE BS 100
APEX ICU 03 (nepoužívaný)
BUSE BS 120
BUSE BS 110/4, BUSE BS 110/4, BUSE BS 110/1
BUSE BS 200 (od 1/2005)
Other data: Súprava na prelome rokov 1997 a 1998 dlhší čas nejazdila kvôli poruche statického meniča na voze 7955.

Počas skúšobného zaradenia zadného vozňa #7956 do súpravy #7949+7950+7956 električka #7955 nejazdila (5 - 6/2019).
Last records of service: 23.12.2020 9/18
22.12.2020 4/22
21.12.2020 9/18
18.12.2020 4/22
17.12.2020 9/18
16.12.2020 4/22
15.12.2020 9/18
14.12.2020 4/22
11.12.2020 9/18
10.12.2020 4/22
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.