Fleet number:7901
Type: T6A5/I
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 179101
Manufactured: 1991
In service: 1.6.1992
Depot: Krasňany
Couples: 7901+7902
Ads: Holandsko-slovenský investičný fond

Siemens

Prvá Česko-Slovenská poisťovňa (do 6/2009)

Allianz - Slovenská poisťovňa (6.3.2013 - 4/2016)

Vianočná električka (12/2017)

Vianočná električka (12/2018)

Vianočná električka (12/2019)
Overhauls and changes: Inštalácia komunikačného a kamerového systému UniMoCom (2010) - systém sa využíval iba krátko a neskôr bol demontovaný.

Úprava na Vianočnú električku (11-12/2016; 11-12/2017; 11-12/2018; 11-12/2019)
Information system: BROSE (čelný prevíjací, do 10/2002)
BROSE (strešné prevíjacie kocky, do 10/2002)
BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 1999)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 210/4 (od 10/2002)
BUSE BS 200
Other data: Prvý prototyp T6A5. V roku 1991 a 1992 sa skúšal v Prahe ako #0026.
Last records of service: 1.3.2021 9/8
1.3.2021 9/10
1.3.2021 ZV-E/2
28.2.2021 ZV-E/2
27.2.2021 ZV-E/2
26.2.2021 4/12
25.2.2021 ZV-E/2
24.2.2021 4/20
22.2.2021 4/18
18.2.2021 4/10
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.