Fleet number:7844
Type: T3/VI.SUCS
T3G (od 1994)
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 178453
Manufactured: 1989
In service: 1.12.1989
Depot: Krasňany (do 8/2012; od 9/2015)
Jurajov dvor (1.9.2012 - 8/2015)
Couples: 7843+7844 (od dodania)
7844+7843 (krátky čas v 1990-tych rokoch)
7843+7844 (od 1. strednej prehliadky)
Ads: Marlboro
Accidents: 3.12.2002 približne o 20:50 h. pri vchádzaní do zastávky Račianske mýto na linke 5/9 pri ceste z Rače prvým vozňom zachytil chodca, ktorý bol ťažko zranený. Električka musela byť nadvihnutá, aby mohli zrazeného chodca vytiahnuť.
Overhauls and changes: Modernizácia na typ T3G - tyristorová výzbroj TV8, dvojlištové zberače KE-29 (1994)

Informačný systém BUSE (10/2004)

Polopantograf Lekov (6/2005)

Celková oprava (7/2012 - 3/2013)
Information system: BUSE BS 120 (od 10/2004)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 210/1 (od 10/2004)
Other data: Vozidlá #7843 a 7844 sú označené v opačnom poradí ako idú ich výrobné čísla. Na vysvetlenie tejto anomálie je potrebné poznať fakty o začiatku ich prevádzky: Od zaradenia do premávky boli električky deponované v Krasňanoch a jazdili ako dvojica #7843+7844. V prvých rokoch prevádzky došlo k poruche na spojovacích zásuvkách medzi vozidlami, a tak bolo poradie električiek v súprave otočené, aby ich bolo naďalej možné prevádzkovať vo dvojici. Istý čas preto jazdili ako súprava #7844+7843. Po prvej strednej prehliadke (začiatkom 1990-tych rokov) začala opäť jazdiť súprava #7843+7844, u ktorej už bolo preukázané, že mala výrobné čísla v opačnom poradí. Existujú dve možné vysvetlenia, prečo nastala táto skutočnosť:

1. Električky mali omylom prehodené čísla už po dodaní, tzn. v opačnom poradí ako je poradie výrobných čísiel. Pri strednej prehliadke teda bola porucha na spojovacích zásuvkách odstránená a vozidlá boli vrátené do pôvodného poradia #7843+7844, ktoré malo od začiatku výrobné čísla naopak.

2. Električkám pri prvej strednej prehliadke neboli opravené zásuvky a boli ponechané v opačnom poradí, avšak už s prečíslovanými evidenčnými číslami #7843/II (ex 7844) a #7844/II (ex 7843).

Dodnes nie je známe, ktorá z uvedených možností skutočne nastala.
Last records of service: 29.1.2021 4/8
30.12.2020 4/22
23.12.2020 4/20
22.12.2020 9/2
21.12.2020 1/2
16.12.2020 9/2
15.12.2020 4/16
14.12.2020 4/10
8.12.2020 9/12
7.12.2020 4/2
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.