Fleet number:6638
Type: Škoda 15 Tr 13/6M
Builder: Škoda Ostrov s. r. o., Ostrov
Serial number: 13081
Manufactured: 2002
In service: 1.2.2003
Acquisition price: 14 195 185 Sk
Depot: Hroboňova
Trnávka (31.1.2015 - 4.11.2020)
Hroboňova (4.11.2020 - )
Accidents: Nehoda s osobným vozidlom na zastávke Miletičova (20.3.2013) - osobné vozidlo vrazilo do zadnej časti trolejbusu stojaceho na zastávke.
Overhauls and changes: GO v Zlineri (2012)

Dosadenie kamerového systému (2021)
Information system: BUSE BS 100
BUSE BS 200
BUSE BS 120, BUSE BS 120
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1
Other data: Do Bratislavy prišiel 8.11.2002.

Od decembra 2015 do jesene 2020 vozidlo nejazdilo, počas jesene 2020 bolo opäť uvedené do prevádzkyschopného stavu.
Last records of service: 21.7.2021 203/52
21.7.2021 N47/52
21.7.2021 N44/52
21.7.2021 N72/52
20.7.2021 N44/51
20.7.2021 N72/51
20.7.2021 203/51
20.7.2021 N47/51
19.7.2021 N72/51
19.7.2021 N47/51
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.