VehiclesTrams (Trolleys) › ČKD Tatra T2


T2

Fleet List

SetTypeFleet numbersManufacturedInto ServiceWithdrawnQuantity
1. T2 6002 1954 1957 1977* 1
2. T2 201 – 220 1959 1959 – 1960 1976 – 1980's* 20
3. T2 221 – 230 1960 1960 – 1961 1976 – 1980's 10
4. T2 231 – 256 1961 1962 1970's – 1980's 26
5. T2 257 – 266 1962 1962 1977 – 1980's 10
Total: 1954 – 1962   67
* Historic vehicle saved

Technical Data

Length:14000 mm
Length over couplers:15200 mm
Width:2500 mm
Height:3050 mm
Height of floor:825 mm
Doors:3
Number of seats:25 + 2
Number of standing places:106
Design load:131 + 2
Weight of unloaded vehicle:18100 kg (#6002)
17600 kg
Motor Control:ČKD Stalingrad TR 36
Engine:TE 022
Continuous power output:44 kW
Number of motors:4
Total power output:176 kW
Maximum speed:65 km/h

Vehicle catalogue

6002
201 202 203 245II 205 233III 207 208 209 243II 211 212 213 8432 215 216 217 218 219 7220
221 222 8131 262II 225 8433 7227 228 229 7234
231 259II 263II 235II 7232 264II 237 238 7216 240 241 242 243 244 256II 246 247 248 249 250 7251 236II 7253 7254 255 256
257 7258 233II 260 7261 262 239II 264 265 7266

  • Number of vehicles in service: 1 (1%)
  • Number of withdrawn vehicles: 66 (99%)

Legend

7266withdrawn vehicle
215historic vehicle
239IIfleet number 239 used 2 times by this type of vehicle

Renumbered Fleet Numbers

1.2.3.4.
204 245IIfrom 1977  
206to 1978233III   
210 243IIfrom 1976  
214to 198080021980 - 19838432from 1983 
215to 1975230II1976 - 198372301983 - 1995215from 1995
220 7220from 1983  
223 252IIto 19838131from 1983 
224 262IIfrom 1977  
226 7226from 19838433  
227 7227from 1983  
230 234II1976 - 19837234from 1983 
232 259IIfrom 1977  
233 263IIfrom 1977  
234 235IIfrom 1976  
235 232IIfrom 19767232from 1983 
236 264IIfrom 1977  
239 2671978 - 1983216IIfrom 19837216from 1983
245 256IIfrom 1977  
251 7251from 1983  
252 236IIfrom 1977  
253 7253from 1983  
254 7254from 1983  
258 7258from 1983  
259 233IIfrom 1977  
261 7261from 1983  
263 239IIfrom 1977  
266 7266from 1983  

Comments

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

S499.102328.5.2017 0:08 #2 Re:
Reply on #1 od Viko:
Všetko sa to dá vyčítať, keď má človek trochu analytické a syntetické sklony .
Všetky T2 boli dodané s okrúhlymi smerovkami na stĺpikoch za prvými a pred tretími dverami. V rámci opráv boli okrúhle smerovky nahradzované eliptickými. Pri zavádzaní samoobsluhy bola doplnená výstražná signalizácia zatvárania dverí (vodorovné elipsy), spočiatku len pri 1. (nástup všetkých) a tretích (nástup len s PCL) dverách, pri zavádzaní MOC systému bola signalizácia (spolu s odtlačkami "NÁSTUP" a "VÝSTUP" doplnená aj pri prostredných dverách.
Pre mňa ako maloletého šotouša bola omnoho zaujímavejšia anabáza vnútornej výstražnej signalizácie, ktorá sa inovovala len náhodne, takže sa vyskytovali červené okrúhle svetielka, červené slzičky aj oranžové slzičky a to v kolísavom počte 2 - 4 - pri prvých dverách sa výstražná signalizácia nemontovala nikdy, inak boli variácie:
1) Pri druhých dverách jedna (vľavo), pri tretích dverách jedna (vľavo).
2) Pri druhých dverách dve (vľavo aj vpravo), pri tretích dverách jedna (vľavo).
3) Pri druhých aj pri tretích dverách po dve.
Pri prvých dverách sa montovala len jedna biela vodorovná slza vľavo, ktorá slúžila ako osvetlenie kabíny vodiča (rovnako ako pri starších sériách T3).
Viko27.5.2017 21:56 #1 Re:
Prosím, nájde sa pamätník, ktorý by ma oboznámil s nejakou logikou v svetielkach na pravej bočnici?

Na úvodnej kresbe sú guľaté smerovky na okenných stĺpikoch, v galérii je dosť fotiek s oválnymi na ich mieste a nejaké aj v nižšej polohe. To boli odlišnosti sérií alebo miestna úprava? Súvisí s tým výskyt "slzičiek" naľavo pod oknom vodiča?

Ak sú oválne smerovky vysoko, vyskytuje sa pod nimi rovnaké vodorovné svetlo. Bola to signalizácia dverí? Ak áno, prečo ju niektoré vozy (napr. #201 a i.) pri stredných dverách nemajú?

Vopred vďaka