Čo je to virtuálna zastávková tabuľa?

Virtuálna zastávková tabuľa zobrazuje najbližšie odchody liniek verejnej dopravy zo zvolenej zastávky. Jej vzhľad aj funkčnosť boli navrhnuté na základe už osvedčených zastávkových tabúľ v mestách EÚ. Na rozdiel od bežných tabúľ je však možné zobraziť si presnú informáciu o prichádzajúcom spoji vrátane typu vozidla. Vďaka Dopravnému podniku Bratislava a spoločnosti Radiopol je možné vidieť odchody v reálnom čase na základe aktuálnej polohy vozidiel.

Podmienky používania

Na používanie tejto služby sa vzťahujú Podmienky používania imhd.sk, ktoré sú ďalej spresnené v tomto a nasledujúcom odseku. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa je povolené túto službu používať výhradne na súkromné účely alebo verejné nekomerčné účely (vrátane zobrazenia tabule na displejoch na staniciach, v nákupných centrách, vo vestibuloch budov a pod.) so zobrazením obsahu priamo prostredníctvom tejto stránky. Je zakázané používať túto službu na iné účely ako sú uvedené v predchádzajúcej vete, a to najmä na komerčné účely, automatické sťahovanie dát a zobrazovanie akýchkoľvek informácií z tejto služby priamo aj nepriamo, vcelku aj ich častí (napr. prostredníctvom iných aplikácií alebo služieb). V prípade záujmu o iné než povolené použitie nás môžete kontaktovať na adrese imhd@imhd.sk.

Použitie na informovanie verejnosti

Túto službu je možné využiť aj na poskytovanie informácií pre verejnosť, napríklad na staniciach, v nákupných centrách alebo vo vestibuloch zamestnávateľov. Na tento účel postačuje zariadenie s internetovým pripojením, internetovým prehliadačom schopným zobraziť zastávkovú tabuľu a zobrazovacie zariadenie (odporúčame dostatočnú veľkosť, svietivosť a vhodné umiestnenie monitora). Pri použití služby na informovanie verejnosti nesmú byť počas zobrazenia zastávkovej tabule zobrazné iné prvky, napríklad reklama, externý rolujúci text a podobne. Službu odporúčame zobrazovať na celú obrazovku (fullscreen) - túto funkcionalitu je možné nastaviť buď manuálne stlačením F11 v internetovom prehliadači alebo automaticky podľa špecifikácie príslušného prehliadača.

Často kladené otázky - FAQ

Čo znamená <1?

Údaj znamená "odchod do 1 minúty".

Čo znamenajú menej odchody so znakom ~ alebo ○○?

Ide o odchody, ku ktorým nie sú k dispozícii údaje v reálnom čase. Môže to byť spôsobené tým, že vozidlo ešte nevyšlo na svoju trasu alebo nemá funkčné komunikačné rozhranie (spoj príde približne v uvedenom čase) alebo nepremáva (spoj nepríde). Blikajúce znaky ○○ znamenajú, že takýto spoj by mal odísť práve teraz.

Prečo nie sú údaje o odchodoch niekedy presné?

Údaje o odchodoch sa vypočítavajú podľa odchodu z predchádzajúcich zastávok a plánovanej jazdnej doby. Ak na trase medzi predposlednou a zobrazenou zastávkou dôjde k zdržaniu, na tabuli bude blikať "odchod teraz" až do času skutočného odchodu zo zastávky.

Prečo sa čas odchodu nemení?

Je možné, že vozidlo uviazlo v dopravnej zápche alebo došlo k mimoriadnej udalosti. V druhom prípade po čase odchod z displeja po čase zmizne. Taktiež sa môže stať, že vozidlo je mimo pokrytia rádiovým signálom, preto sa informácia o odchode neprenesie. Môže tiež ísť o poruchu komunikačného rozhrania.

Prečo môj spoj zmizol?

Vozidlo pre mimoriadnu udalosť nepokračuje v jazde a zobrazený bude odchod ďalšieho spoja. Iný prípad môže nastať vtedy, ak vozidlo počas výluky danú zastávku neobsluhuje, avšak táto zmena nie je nahratá v palubnom počítači. Tento prípad môže nastať tiež vtedy, ak palubný počítač posúva zastávky skôr, a teda systém dostane informáciu o odchode skôr než vozidlo skutočne z danej zastávky odíde.

Prečo údaj o odchode ani po odchode vozidla nezmizol?

Je možné, že vodič nepotvrdil odchod zo zastávky, takže systém nemohol zaregistrovať jeho odchod.

Prečo je zobrazený čas iný ako v mojom počítači/mobile?

Zobrazený je presný čas, ku ktorému sa vzťahujú odchody cestovného poriadku. Malý posun môže byť spôsobený pomalším internetovým pripojením, väčší posun súvisí so zle nastaveným časom v zariadení alebo nastavením inej časovej zóny.

Prečo tabuľa nefunguje, ak som mimo okna internetového prehliadača?

Údaje na tabuli sa obnovujú pomerne často, čo predstavuje záťaž na serveri a aj vyšší objem prenesených dát. S cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť pre všetkých používateľov a súčasne minimálizáciu prenesených dát je vypnutý dátový prenos v čase, keď nie je práve aktívne okno prehliadača s tabuľou. Po kliknutí na toto okno sa tabuľa opäť automaticky aktivuje.

Prečo je limitovaný počet pripojení?

Limit počtu pripojení je nastavený pre bežných používateľov na 2 pripojenia. Dôvody jeho zavedenia sú rovnaké ako v predchádzajúcom bode.

Partneri projektu

Virtuálnu zastávkovú tabuľu vyvinul portál

v spolupráci s
         
© imhd.sk, 2014 – 2020