Magistrát: Starý most iba s MHD by bol luxusom
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Foto © Mike, archív


Magistrát predstavil nový pohľad na preferenciu mestskej hromadnej dopravy na Starom moste. Pôvodne plánovaná rekonštrukcia mosta s ponechaním koridorov pre električku, peších a cyklistov sa zmenila na veľkú rekonštrukciu spojenú s rozšírením mosta, aby po ňom mohli jazdiť aj autá. To si vyžiada aj zbúranie historických mýtnych domčekov.

Začalo to prípravou výstavby nosného systému na báze električky: „V rámci tohto zámeru bola riešená aj rekonštrukcia Starého mosta bez zmeny polohy a jeho konštrukcie. Počas týchto prác by bola vymenená nosná konštrukcia cestného mostu a využité hlavné nosníky železničného mosta. Pre doplnenie uvádzame, že konštrukcia cestného mosta bola zmontovaná zo ženijných prvkov nemeckého Wermachtu z druhej svetovej vojny v roku 1945. Spodná stavba mosta (podpery) by ostala zachovaná a bola využitá. Na týchto mostných konštrukciách by bola položená dvojkoľajná električková trať, cyklistická lávka a chodník pre peších,“ píše vo svojom vyjadrení Tomáš Fabor, splnomocnenec primátora pre dopravné systémy.

Pôvodný zámer spĺňal aj podmienku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, ktoré trvalo na riešení aspoň jeden z dvoch rozhodujúcich parametrov plavebnej dráhy – požadovanej plavebnej výšky 9,10 m nad maximálnou plavebnou hladinou (súčasná podchodná výška mosta je 7,59 m) alebo šírky plavebnej dráhy 100 metrov. Zámer miesta riešil zmenu plavebnej výšky.

Do rokovaní však zasiahol Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.: „Pri prejednávaní stavebného zámeru trval na podmienke, že pri kompletnej výmene oceľovej konštrukcie mostovky Starého mosta je nutné odstrániť z profilu koryta Dunaja jeho stredný pilier a tým rozšíriť aj plavebnú dráhu Dunaja tak ako sa zaviazala SR v rámci Belehradského dohovoru o podmienkach splavnosti rieky Dunaj. Rieka Dunaj je zaradená ako vodná diaľnica – koridor VII, tiež TEN-T 18,“ uvádza Fabor.

Z prípravy výstavby vodného diela Wolfsthal vyplynula ďalšia požiadavka, ktorou bolo zníženie dna rieky až do štyroch metrov. To si podľa Fabora vyžiadalo kompletnú rekonštrukciu mosta, výmenu mostovky z titulu zrušenia stredného piliera, značné úpravy spodnej stavby a ďalšie nadväzujúce práce. Mesto preto rozhodlo o výstavbe nového Starého mosta.

Na otázku, prečo sa pri novostavbe neuvažuje s pôvodným zámerom ponechať most iba pre električku, peších a cyklistov, odpovedal vo svojom vyjadrení Fabor slovami: „Postavenie nového mosta len pre peších, cyklistov a MHD je veľmi veľkým luxusom pre Bratislavu z nákladového hľadiska.“ Znamená to, že pre mesto je luxusom prepravovať cestujúcich priamo do centra mesta len ekologickou dopravou a preferovať práve takéto spôsoby dopravy. Pripomeňme, že každá ponuka dopravnej cesty pre individuálnu automobilovú dopravu vytvára priestor pre privádzanie ďalších áut do oblasti, s čím sú spojené všetky nežiaduce efekty, ako napríklad dopravné zápchy a nedostatok parkovacích miest. Na priamu otázku, kto rozhodol o takomto dopravnom riešení mosta, sme dostali bližšie nekonkretizovanú odpoveď „vedenie magistrátu“, avšak podľa kuloárnych informácií sa o pridanie cestných pruhov na Starý most zasadil priamo primátor Andrej Ďurkovský.

Dva cestné pruhy budú vyúsťovať minimálnymi odbočeniami na ľavej strane Dunaja. Prvý pruh povedie zo Starého mosta na Dostojevského rad a Pribinovu ul., druhý z Vajanského nábrežia na Starý most. Znamená to, že most bude len ťažko využiteľný pre autobusovú MHD (napr. linku 50 do Auparku), pretože na ňom nebude možná obojsmerná premávka autobusov vzhľadom na absentujúce odbočenia.

Preferencia MHD bude podľa Fabora zabezpečená „zabezpečená novým zabezpečovacím systémom, ktorý sa buduje v Bratislave“. Doterajšie výsledky budovania tzv. „bratislavskej preferencie“ ukázali, že električky iba zdržala.

Odpoveď z magistrátu tiež poukazuje na to, že aj počas rozsiahlych stavieb sa prevádzka MHD rieši až na poslednú chvíľu, ako to bolo napríklad pri rekonštrukcii Záhradníckej ulice, kedy cestujúci ani 5 dní pred začatím uzávierky nepoznali trasy dotknutých liniek MHD. Na otázku „Bude počas prestavby mosta riešená preferencia MHD vyhradením jazdných pruhov pre nosnú linku 95 (resp. ostatnú súbežne idúcu MHD) na uliciach Bosákova, Most Apollo, Košická, Landererova, Dostojevského rad?“ sme dostali odpoveď „Zatiaľ nebolo riešené, stavba Starého mosta by mala začať v novembri 2009.“

14.7.2008
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.