Ako sa nočným spojom dostať na Východné, Dolné hony, Kolibu, do Jaroviec, Rusoviec a Čunova
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.
Jednou z odlišností nového systému nočných spojov oproti predošlému je aj interval, v akom jednotlivé vozidlá vykonávajú jazdy. Doteraz mali vozidlá čas na prejdenie z centra na konečnú a späť 75 minút, po novom to už bude iba 60 minút, čo je čas vyplývajúci z ponúkaného intervalu. Vzhľadom na rozlohu Bratislavy je však nemožné, aby všetky doterajšie linky stihli prejsť svoju trasu o 15 minút kratšie - t. j. za hodinu. Preto pre spojenie na Východné a do mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo budú zavedené prípoje k nočným spojom z Hlavnej stanice.

  • Linka N56 premáva medzi Zlatými pieskami a Račou cez Východné. Z centra mesta sa dá na Východné dostať prvými troma nočnými spojmi linky N53 (o 23:30, 0:00 a 0:30 z Hlavnej stanice), kde na Zlatých pieskoch vyčká N56 na prestup. Pri cestovaní v skorých ranných hodinách (1:30, 2:30, 3:30 z Hlavnej stanice) je možné použiť linku N55 a na zastávke Hečkova v Rači prestúpiť na N56. Cestu z Východného do centra je možné uskutočniť prvým a tretím spojom v smere Východné - Hečkova, kde je zabezpečený prípoj linky N55. Na posledné tri spoje v smere Východné - Zlaté piesky nadväzuje linka N53. Počas celej noci je tak možné dostať sa jednak z centra na Východné a jednak z Východného do centra.

  • Linka N91 obsluhuje Jarovce, Rusovce a Čunovo a na sieť ostatných nočných spojov sa napája na zastávke Jasovská, ktorá je končenou linky N93. Zabezpečený je prestup z linky N93 odchádzajúcej z Hlavnej stanice o 23:30, 0:30, 1:30 a 2:30 na zastávke liniek 91 a 191 Jasovská v smere k Novému mostu. Uvedené nástupište bolo zvolené pre minimalizovanie pešieho presunu cestujúcich. Rovnako je umožnený prestup aj v smere z Čunova, pričom linka N93 nadväzuje na každý príchod spoja N91. Od spoja N93 o 3:30 z Hlavnej stanice bude premávať prvý ranný spoj linky 91 z Jasovskej.


Inou kategóriou sú trolejbusové nočné spoje. Nakoľko nie je vybudovaná trolejová spojka Štefánikovej ulice a Hlavnej stanice, trolejbusy sa otáčajú na Hodžovom námestí, kde na ne nadväzujú autobusové nočné spoje z Hlavnej stanice.

  • Linka N44 odchádza z Hodžovho námestia na Kolibu po prejazde nočných spojov v smere na Hlavnú stanicu. Prestúpiť na ňu je možné aj z liniek N33 a N74 na zastávke Karpatská / Šancová. Po obrate na Kolibe trolejbus pokračuje na Hodžovo námestie a ďalej ako linka N47.

  • Linka N47 odchádza z Hodžovho námestia na Valašskú cca 10 minút po prejazde nočných spojov z Hlavnej stanice cez Hodžovo námestie. Tým je umožnený prestup zo všetkých častí Bratislavy v smere na Valašskú.

  • Linka N72 odchádza z Hodžovho námestia na Dolné hony po prejazde nočných spojov z Hlavnej stanice. Rovnako je teda umožnený prestup zo všetkých častí mesta. Na linku je zároveň možné prestúpiť aj na zastávke Mlynské nivy / AS Mlynské nivy z linky N33.


Príklad cestovania z Devínskej Novej Vsi do Jaroviec: Cestujúci o 23:54 nastúpi na zastávke Štefana Králika (nástupište v smere na Volkswagen) do autobusu linky N21 označeného cieľom "Hlavná stanica". O 0:21 vystúpi na Hlavnej stanici, kde prestúpi na spoj linky N93 smer Jasovská s odchodom 0:30. Následne o 0:51 vystúpi na Jasovskej a pokračuje linkou N91 do Jaroviec.

Príklad cestovania z Lafranconi na Dolné hony: Cestujúci o 2:14 nastúpi na linku N34, z ktorej prestúpi na Hodžovom námestí na trolejbus N72 s odchodom 2:40 a ním pokračuje až na Dolné hony.

Príklad cestovania z Kramárov do Prievozu: Cestujúci použije linku N29 na Hlavnú stanicu, kde prestúpi na jednu z liniek prechádzajúcich Hodžovým námestím (najlepšie N53, N55, N61 alebo N70). Na Hodžovom námestí prestúpi na trolejbus N72 do Prievozu. Všetky spoje pritom na seba nadväzujú a čakanie je minimálne.

27.6.2007
-d3k0-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.