Klady a zápory trate na Dlhé diely
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.
Klady:
 • Nízkopodlažnosť nových vozidiel umožní ľahší nástup a výstup imobilným osobám, matkám s deťmi, ale aj ostatným cestujúcim.
 • Vyššia kapacita liniek 32 33 a 133 v rannej špičke bude znamenať kultúrnejšie cestovanie.
 • Počas rannej špičky bude 48 minút existovať priame spojenie medzi Dlhými dielmi a Novým mostom.
 • Trolejbusy majú v kopcovitom teréne podstatne nižšiu hlučnosť ako autobusy.
 • Vyšší výkon trolejbusov pri ceste do kopca pomôže skrátiť dobu cestovania.
 • Ekologická trolejbusová doprava bude znamenať nižšiu hladinu exhalátov.


Zápory:
 • Napriek vybudovaniu trolejbusovej trate budú "pod trolejmi" naďalej premávať aj 11-ročné autobusy, ktoré sú vysokopodlažné, hlučné, pomalé a neekologické.
 • Napriek totálnej prestavbe Mlynskej doliny sa v nej nevybudovala trolejbusová trať, vďaka čomu na linke 32 môžu naďalej premávať len autobusy alebo "duobusy", hoci jej väčšia časť je pokrytá trolejovým vedením.
 • Pri vhodnejšom riešení trolejbusových tratí by sa nemuseli kupovať drahšie "duobusy", ale len klasické trolejbusy, čo by znamenalo zakúpenie vyššieho počtu vozidiel za rovnakú cenu.
 • Nízky počet zakúpených vozidiel môže plnohodnotne nahradiť iba linku 33 a iba pri predĺžení intervalu budú môcť vozidlá jazdiť aj pod Nový most, a aj to iba za predpokladu, že na linke 33 vypomôžu autobusy.
 • Z hľadiska prestupu cestujúcich z električiek na Dlhé diely nová trať nerieši nič - naďalej musia prechádzať cez električkovú trať a dva prechody, a to aj napriek tomu, že magistrátu bola doručená koncepcia, ktorá riešila prestup medzi električkou a trolejbusom na hrane, t. j. bez nutnosti prechádzať na inú zastávku.
 • Chodník z výstupišťa Molecova je podľa názoru niektorých cestujúcich priúzky na to, aby cez neho prechádzal "húf" cestujúcich, ktorí vystúpia z kĺbového trolejbusu.
 • Vďaka nevybudovaniu trakčného vedenia na otočke Molecova budú musieť trolejbusy každých 20 minút jazdiť na naftu, čo ruší ich klady ohľadom hlučnosti, výkonu a ekológie. Nevhodným využívaním pomocného pohonu u trolejbusov, nesprávne nazývaných duobusmi, budú nasledovať, resp. sa už prejavujú tieto javy:
  • Zvýšená poruchovosť vozidiel v dôsledku neustálych štartov a využívania pomocného pohonu na dlhé jazdy s cestujúcimi.
  • Enormne vysoká spotreba nafty (nad 60 litrov na 100 km pri jazde s málo obsadeným vozidlom po rovine; bežné autobusy majú spotrebu od 25 do 45 litrov / 100 km).
  • Vzhľadom na potrebu nechávať dieselagregát po ukončení jazdy naň 1 minútu dobehnúť kvôli dochladeniu, bude "duobus" produkovať splodiny ešte aj medzi zastávkami Molecova a Janotova.
  • Vodič bude pri jazde dolu Molecovou súčasne brzdiť, sledovať zvýšený pohyb chodcov, pozerať na semafory, prípadne dávať prednosť autám idúcim po hlavnej, tak ako doteraz. Najnovšie mu k týmto činnostiam pribudne ešte sťahovanie zberačov a štartovanie agregátu.

30.8.2006
-d3k0, I-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.