Dopravný podnik vyberá zhotoviteľov pre modernizáciu Vajnorskej radiály

Dlhoočakávaná modernizácia Vajnorskej radiály začne v lete prácami na prvých úsekoch.

Bratislavský dopravný podnik (DPB) vyhlásil verejné obstarávania na zhotoviteľov modernizácie dvoch úsekov električkovej trate na Vajnorskej radiále. Pôjde o modernizáciu úseku od Tomášikovej ulice po triangel pri depe Jurajov dvor (vrátane triangla) a nadväzného úseku od Jurajovho dvora po obratisko Zlaté piesky. Dopravný podnik plánoval lokálne opravy najhorších úsekov už v minulom roku, nakoniec však súťaž na zhotoviteľa zrušil a pripravil projekt na celkovú rekonštrukciu financovanú z eurofondov. Predmetné zákazky zahŕňajú len modernizáciu koľajovej trate a zastávok.

Aby sa mohol DPB pustiť do eurofondovej modernizácie električkovej trate, ktorú má od hlavného mesta v prenájme, bolo potrebné získať súhlas mesta a zároveň uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme. Doteraz totiž mohol dopravný podnik realizovať technické zhodnotenie (modernizáciu) od mesta prenajatého majetku iba s využitím vlastných zdrojov. Potrebnú zmenu schválilo mestské zastupiteľstvo v marci 2023, samotný dodatok k zmluve bol mestom podpísaný až začiatkom mája 2023.

Začiatok samotných prác a ich prevažnú časť dopravný podnik predpokladá počas tohtoročných letných prázdnin, pričom práce si vyžiadajú úplné i čiastočné výluky električkovej dopravy podľa predbežného harmonogramu uvedeného v súťažných podkladoch:

  • V úseku Kuchajda - Depo Jurajov dvor počas júla a augusta augusta a septembra výluka električiek so zachovaním ranných a večerných výjazdov/dojazdov električiek z/do depa po jednej koľaji. Počas rekonštrukcie tohto úseku by teda mala byť zachovaná dostupnosť električkového depa v Jurajovom dvore.
    • V priebehu jedného mesiaca sa predpokladá rekonštrukcia koľaje a zastávok v smere Tomášikova - Depo Jurajov dvor, počas druhého rekonštrukcia koľaje v opačnom smere. Súčasne sa zrekonštruuje koľajový triangel pred depom. Dokončovacie práce by mali ešte prebiehať počas jesenných mesiacov.
  • V úseku Jurajov dvor - Zlaté piesky úplná výluka električiek počas júla a augusta augusta a septembra, počas jesene a následne jari pokračovanie prác pri zachovaní jednokoľajnej premávky linky 4 s využitím stavebných výhybiek.
    • Počas úplnej výluky električiek sa tu predpokladá zrekonštruovanie úsekov: triangel Jurajov dvor - zastávka Jurajov dvor, križovanie Vajnorskej - Stará Vajnorská a obratisko Zlaté piesky. Zvyšné časti rozdelené na 4 úseky by sa realizovali počas jesene a jari pri predpokladanom trvaní 4 týždne na jeden úsek.
  • Náhradná autobusová doprava namiesto električiek linky 4 sa predpokladá počas letných prázdnin augusta a septembra v úseku od Kuchajdy po Zlaté piesky. Počas výluky sa požaduje zabezpečiť možnosť obsluhy električkovej zastávky Kuchajda autobusmi náhradnej dopravy.

Presný termín začiatku prác však bude závisieť od úspešného ukončenia verejných súťaží. Všetky práce na modernizácii trate a zastávkach by mali byť ukončené do 1. júna 2024.

Lehota na predkladanie ponúk v oboch súťažiach je stanovená do 30. júna 1. júna 29. mája 2023. Predpokladaná hodnota zákazky pre úsek Tomášikova - Jurajov dvor je 10,543 mil. € a pre úsek Jurajov dvor - Zlaté piesky 9,249 mil. €. DPB sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý by mal pokryť väčšiu časť nákladov na túto modernizáciu.

Ďalší úsek Kuchajda - Stanica Nové Mesto by chcel DPB zmodernizovať v prvej polovici roka 2024.

Úsek Tomášikova - Depo Jurajov dvor

V tomto úseku bude zrekonštruovaný koľajový zvršok a tri zastávky (Odborárska, Magnetová a Depo Jurajov dvor). Dĺžka úseku je 1827 metrov dvojkoľajne (vrátane spojky do depa) + triangel pred depom 551 m jednokoľajne. Nový koľajový zvršok bude opäť otvorený so štrkovým lôžkom, realizované však budú protihlukové opatrenia (obloženie koľajníc bokovnicami z gumy). V zabahnených úsekoch sa zrealizuje nové zhutnené podložie. Na priecestiach bude trať na existujúcich DZP paneloch, všetky priecestia budú zachované a zostanú neriadené. V úseku triangla pred depom bude vybudovaná pevná jazdná dráha. Pozdĺž trate bude vybudovaná aj nová káblová trasa pre vedenia. Trolejové vedenie zostane pôvodné.

Na zastávkach budú zrekonštruované nástupištia a zastávky budú vybavené novými prístreškami. Povrch nástupíšť bude z bratislavskej dlažby, zábradlie bude pôvodné, pokiaľ bude vyhovujúce.

Úsek Jurajov dvor - Zlaté piesky

Aj v tomto úseku príde k rekonštrukcii koľajového zvršku a zastávok. Súčasný koľajový zvršok je tu tvorený kombináciou úsekov z DZP a BKV panelov (Jurajov dvor - Shopping Palace) a úseku s otvoreným koľajovým zvrškom (Shopping Palace - Zlaté piesky). Dĺžka rekonštruovaného úseku je 1829 metrov.

Nový koľajový zvršok bude zrealizovaný na monolitickej betónovej doske (pevná jazdná dráha), resp. DZP paneloch, v úseku od triangla pred depom po zastávku Jurajov dvor smerom na Zlaté piesky (vrátane), na priecestiach a v obratisku Zlaté piesky. Vo zvyšných úsekoch sa vybuduje otvorený koľajový zvršok s betónovými podvalmi v štrkovom lôžku. Pre zníženie hlučnosti budú koľajnice obalené bokovnicami z recyklovanej gumy. Aj tu sa vymení podložie pod traťou v zabahnených úsekoch a vybuduje sa nová káblová trasa. V obratisku bude vybudované nové automatické riadenie výhybiek. Trolejové vedenie zostane pôvodné.

V tomto úseku budú zmodernizované zastávky Jurajov dvor, Vajnorská, Shopping Palace a Zlaté piesky. Pôvodný veľký prístrešok na konečnej Zlaté piesky bude vymenený za nový 18-metrový prístrešok. Súčasťou tohto projektu nie je plánované vybudovanie prestupného uzla pre prímestské autobusy na Zlatých pieskoch.

Stav trate na Vajnorskej v apríli 2023
Stav trate na Vajnorskej v apríli 2023

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Taká podstatná zmena v termínoch ale je to zašite v starších správach a nie na vrchu stránky. Žeby zámerne?
Reakcia na: lostrail #28:
Vyluky planovane ci havarijne vid nedela na Riviere ? 🙂
Reakcia na: lostrail #28:
Máš pocit, že by niečo chceli reálne prerábať? 😛
Reakcia na: Solider #27:
O to smutnejsie, ako je na tom ta trat dnes a ze coskoro budu vyluky zasa aj v KV.
Reakcia na: Petto #26:
Karlovka mala výluku aj po septembri a nič vážne sa nestalo. A to boli onakvejšie počty prepravených cestujúcich a autobusov NAD.
Reakcia na: TeBeCe #25:
Optimista. Ponuky sa prekladaju do 30.6. Za mesiac pocas dovoleniek to myslis dakto vyhodnoti ? 😆 Aby zacali robit v auguste.
Tak sa mozme pripravit na vesely september, zaciatok sa posuva zatial o mesiac, uplna vyluka aj v septembri.
Reakcia na: TomJ #14:
Tu mysliet do buducna ? V tejto krajine ?
Reakcia na: Joyki #22:
Del (pomýlil som si tému debaty)
Reakcia na: Arrivaderci #11:
To si viem predstaviť, ako by to fungovalo: obojsmerne len a len nástup prvými dvermi a všetci povinné pipat a stikat.
Veľmi rýchlo by to cestujúcich prestalo baviť a vykašľali by sa na to cele.
Reakcia na: Bobinko #20:
A tým je čo?
Reakcia na: Solider #19:
To je A, treba povedať aj B.
Reakcia na: Bobinko #18:
Nie. Modernizácia úseku Kuchajda - Zlaté piesky bola vyňatá z pôvodného projektu.
Reakcia na: Solider #16:
Toto je v réžii DPB. Veľká modernizácia od TM po ZP je v stupni DÚR. Čas ukáže, či sa pôjde ďalej.
Tie blaťáky vyzerajú luxusne. 🙄
Reakcia na: Bobinko #15:
Toto je modernizácia, ďalšia už nebude.
Reakcia na: TomJ #14:
Načo by sa to robilo počas základnej opravy, keď sa má robiť veľká komplexná modernizácia? 😕
Reakcia na: Petto #8:
Ak sa bude trať v obratisku kompletne rekonštruovať, tak prečo nemyslieť do budúcna a trochu to tam prerobiť? Stačilo by posunúť vetvenie koľají na vonkajšiu a vnútornú až za oblúk a odstavnú koľaj pre ZV presunúť tak, aby sa v budúcnosti dala predĺžiť ďalej smer Vajnory.
Reakcia na: Lubi53 #2:
A ktorý čas by bol najlepší podľa Teba?
Reakcia na: Arrivaderci #11:
Ten kraj, ktory nie je schopny sa dohodnut sam so sebou pri objednavani dopravy a rekonstrukciach ciest?
https://www.dolany.sk/2023/04/24/zmeny-v-odchode-autobusov/