Prehľad udalostí v IDS BK v roku 2021

Na úvod nového roka prinášame tradičný sumár dopravných udalostí predošlého roka.

Neľahký rok 2021 sa niesol v znamení pokračujúceho zníženého záujmu o prepravu verejnou hromadnou dopravou. Dopravcovia preto čelili výzvam ako opäť zvýšiť dôveru cestujúcich vo verejnú dopravu. Bratislavský dopravný podnik napriek veľkému poklesu tržieb od cestujúcich pracoval na zatraktívnení MHD pre cestujúcich, ale aj na zlepšení podmienok pre svojich zamestnancov. MHD bola zavedená do niekoľkých nových lokalít, obsluha územia bola zlepšovaná aj zriaďovaním nových zastávok, začalo sa tiež s veľkou modernizáciou vybavenia zastávok MHD a priazeň obyvateľov mesta si dopravný podnik získaval aj podujatiami pre verejnosť - napr. program počas Dní Bratislavy, letné jazdy kabriobusom na Železnú studničku, tradičný Deň otvorených dverí vo vozovni na Trnávke, či koncoročné jazdy Vianočnou električkou a Sánkobusom.

V regionálnej doprave mala byť revolúciou zmena autobusového dopravcu, ktorá mala priniesť výrazné zlepšenie poskytovaných služieb. Nový dopravca zatiaľ ale priniesol pravý opak a regionálne autobusy boli prvé týždne po výmene dopravcu prakticky nepoužiteľné. Spolu s dlhodobým rušením regionálnych vlakových spojov tak regionálni dopravcovia namiesto zatraktívňovania verejnej dopravy jej zatĺkali klince do rakvy. A získať späť stratených zákazníkov nebude ľahké, najmä ak časti z nich bola ponúknutá atraktívna alternatíva v podobe nových prázdnych autostrád v okolí hlavného mesta.

Zmeny v organizácii MHD

Začiatok roka 2021 sa niesol v znamení výrazne obmedzenej mobility obyvateľstva z dôvodu pandémie choroby Covid-19. Premávka MHD preto pokračovala aj po vianočných prázdninách v prázdninovom režime. Na viacerých linkách boli nasadené menšie vozidlá. Počet cestujúcich výrazne poklesol a DPB zaznamenával miliónové straty na tržbách z cestovného. Počas celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu poskytol DPB počas voľných dní desiatky vozidiel pre účely odberových miest. Od 1. marca boli dočasne zrušené linky 7 94 191 192 196 a 208 a od 8. marca sa predĺžil aj večerný interval električkových liniek na 15 minút. 12. apríla sa konal hodinový štrajk vodičov MHD s cieľom upozorniť na potrebu pomoci dopravným podnikom od štátu v súvislosti s dôsledkami pandémie. 

Autobusy ako odberové miesta počas celoplošeného testovania na Covid-19 (Foto © Matej138)

Pre rekonštrukciu Kadnárovej ulice v Krasňanoch bola od 1. marca do 27. júla linka 75 presmerovaná na konečnú Slanec. Od 15. marca do 13. júna bola zrušená linka 130 pre rekonštrukciu plynovodu na ulici Pod Zečákom. 27. marca prišlo k viacerým úpravám linkového vedenia autobusov. Minibusovú linku 44 nahradila nová linka 145 s upravenou trasou pre väčšie midibusy a na linke 51 sa počas sedla pracovných dní obnovila premávka v úseku Riazanská - Trnavské mýto. 26. apríla bola obnovená premávka liniek 7 a 94, premávka liniek 191 192 a 196 sa obnovila až 10. mája a linka 208 sa už neobnovila (oficiálne zrušená k 1. septembru 2021), premávka MHD bola naďalej zabezpečovaná v prázdninovom režime. Pre záručnú opravu povrchu trate na Americkom námestí premávala linka 3 od 1. do 30. mája opäť cez Vazovovu ulicu. Počas rekonštrukcie ulice Prokopa Veľkého od 17. mája do 22. júna nepremávala linka 147 cez Kalváriu.

Medzi novoobsluhovanými lokalitami bola aj Horáreň Krasňany (Foto © Max)

Od 5. júna bola zavedená nová víkendová rekreačná linka 154 z Peknej cesty k Horárni Krasňany. Oprava vodovodu na Matúšovej ulici si vyžiadala od 14. júna do 15. augusta presmerovanie linky 41 v smere ku konečnej Búdková priamo po Búdkovej ulici. 1. júla bola linka 66 predĺžená z Trenčianskej ulice cez Hraničnú do lokality Grófska niva na ulici Mlynské nivy. Počas letných nedieľ sa návštevníci Železnej studničky mohli pravidelne odviezť cabrio autobusom Karosa premávajúcim z Patrónky. Od 16. augusta do 1. októbra bola skrátená linka 145 len po zastávku na Revíne z dôvodu rekonštrukcie Bárdošovej ulice. Od augusta do septembra sa rekonštruovala električková zastávka Račianske mýto, čo si vyžiadalo niekoľko víkendových výluk linky 3 na Račianskej. Ostrovčeky zastávky boli rozšírené a doplnené boli prístrešky pre cestujúcich.

Zastávka Račianske mýto po čiastočnej rekonštrukcii

1. septembra nastala veľká reorganizácia MHD v oblasti Vrakune s cieľom zabezpečenia pravidelnejšej premávky z dôvodu dlhodobo zlej dopravnej situácie. Linka 78 bola posilnená spojmi v úseku Astronomická - Stanica P. Biskupice, ktorých premávka bola rozšírená aj na voľné dni. Linka 87 sa skrátila vo Vrakuni len po konečnú Bodvianska a linka 79 bola skrátená po Stanicu P. Biskupice. K rovnakému dátumu sa zaviedla nová linka 163 medzi Račianskym mýtom a nocľahárňou na Ivanskej ceste, slúžiaca najmä pre klientov tejto nocľahárne, ktorej cieľom bolo odbremeniť linku 61 od bezdomovcov. Od 2. septembra sa v celej sieti MHD opäť obnovila prevádzka liniek podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok. V septembri sa však neobnovila premávka študentskej linky 184 z dôvodu obmedzenej prezenčnej výučby na Ekonomickej univerzite.

V dňoch 12. - 15. septembra navštívil Slovensko a Bratislavu pápež František, čo si vyžiadalo viacero rozsiahlejších odklonov a obmedzení liniek MHD v meste. Od 18. septembra do 31. októbra sa rekonštruoval povrch v obratisku Čiližská za súčasného skrátania liniek 201 a 202 po Kazanskú ulicu, kde bola vybudovaná nová trolejová otočka za zastávkou Dudvážska. Počas rekonštrukcie križovatky ulíc Kubačova a Barónka v Rači bola od 25. októbra do 2. januára presmerovaná linka 56 cez Jurkovičovu ulicu.

Dočasné trolejbusové obratisko Dudvážska

2. októbra sa po otvorení rýchlostnej cesty R7 presmerovali linky 70 74 87 N74 medzi Bajkalskou a Slovnaftskou na nové trasy. Keďže ešte nebola vybudovaná otočka autobusov na Slovnaftskej pri komplexe Nový Ružinov a nové zastávky uvedených liniek boli od tohto komplexu ďaleko, dočasne sa od 15. novembra zaviedla autobusová linka X70 medzi Novým Ružinovom (Lúčna) a Prievozskou. Otvorenie nových úsekov ciest R7 a D4 výrazne zlepšilo aj dopravnú situáciu vo Vrakuni.

1. novembra sa zmenili trojciferné označenia trolejbusových liniek na dvojciferné podľa tzv. oblastného označovania liniek uplatňovaného pre autobusové linky od roku 1997. Číselný rad od 201 sa tak celý uvoľnil pre označovanie regionálnych autobusových liniek IDS BK. K rovnakému dňu bola linka 80 presmerovaná v Kopčanoch na novú konečnú pri vznikajúcom komplexe Nesto. Od 15. novembra prebiehala rekonštrukcia obratiska a zastávok pri Stanici Rusovce, linky 90 a 191 preto premávali iba po zastávku Kaštieľ Rusovce.

Reagujúc na zníženú mobilitu obyvateľstava prešla od 29. novembra bratislavská MHD opäť na prázdninový grafikon. Od 24. decembra do 9. januára navyše nepremávali linky 7 25 26 92 94 192 a 196.

Od 1. novembra sú všetky trolejbusové linky označované dvojcifernými číslami

Regionálna doprava

Okrem MHD bola v januári pre zvýšenú chorobnosť a obmedzenú mobilitu obyvateľstva obmedzená aj premávka regionálnych vlakov v rámci IDS BK. Od 12. januára sa zredukovala premávka linky S65 a od 27. januára sa k nej pridala aj linka S55 a od 7. marca aj vybrané spoje na linke S70. Obmedzenie premávky vlakov vyvrcholilo od 28. marca do 16. apríla, kedy bola zavedená celotýždenná premávka ako v sobotu, ktorá ale bola posilnená vybranými spojmi. Podľa prázdninových grafikonov premávali aj regionálne autobusy až do 25. apríla.

Od 1. júla sa IDS BK rozšíril o ďalšie obce a mestá Trnavského kraja. Zároveň prišlo k zmene tarify IDS BK, pri ktorej sa zvýšila cena väčšiny cestovných lístkov, zrušil sa 15-minútový lístok a ukončilo sa poskytovanie zľavy z ceny električeniek na Bratislavskú mestskú kartu. Výrazne sa však znížili ceny všetkých ročných predplatných cestovných lístkov. Zaviedla sa aj možnosť zakúpenia cestovného lístka platobnou kartou cez označovače vo vozidlách, ktorý však platil len vo vozidlách MHD.

30. septembra bola otvorená nová podzemná autobusová stanica Nivy, na ktorú boli presmerované regionálne a diaľkové autobusové linky z dočasnej autobusovej stanice na Chalupkovej ulici. Dočasná autobusová stanica sa následne v novembri začala odstraňovať.

Nová podzemná autobusová stanica Nivy (Foto © Tootti)

15. novembra prevzala prevádzkovanie regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji spoločnosť Arriva Mobility Solutions, ktorá uspela v súťaži na nový 10-ročný kontrakt. Namiesto sľúbeného zlepšenia regionálnej autobusovej dopravy však zmena priniesla jej kolaps, keďže nový dopravca nestihol pre krátkosť času od podpísania zmluvy získať dostatočný počet vodičov a preto v prvých týždňoch nebolo vypravovaných aj viac ako 40 % autobusových spojov. Neskôr Arriva zabezpečila časť spojov aj prostredníctvom súkromných dopravcov s väčšími osobnými vozidlami, ktoré cestujúcich vozili bezplatne. Situácia s nevypravovaním spojov sa čiastočne zlepšila až koncom roka po prechode na mimoriadny víkendový režim premávky od 20. decembra. Vozidlový park bol tvorený dočasne okrem nových autobusov Iveco, SOR a Rošero aj zbierkou starších autobusov z celého Slovenska.

Pre nedostatok rušňovodičov i vlakov boli od leta pravidelne odriekané viaceré vlaky v rámci IDS BK. Keď sa k tomu koncom roka pridala aj zvýšená chorobnosť personálu, od 19. decembra prešla železničná doprava opäť na zredukovaný grafikon.

Nový vizuál prímestských autobusov IDS BK

Vozidlový park a infraštruktúra MHD

1. februára prestal DPB vykonávať činnosť odťahovej služby, ktorá prešla pod Mestský parkovací systém. Počas jari a leta pribudlo na zastávkach MHD vyše 120 nových elektronických informačných tabúľ a súčasne začala aj veľká modernizácia označníkov zastávok. Pripravili sa aj projekty na vybudovanie množstva nových zastávkových prístreškov. Zrýchlenie MHD prinieslo v priebehu roka viacero nových buspruhov - na Hodonínskej, Lamačskej ceste, Patrónke, Karadžičovej, Legionárskej, Radlinského, Košickej, či Landererovej.

V priebehu roka sa začalo s projektovou prípravou nových trolejbusových tratí Autobusová stanica - Nové SND, Bulharská - Galvaniho, Trenčianska - Hraničná a Patrónka - Riviéra. DPB zároveň pre pripravované rozšírenie trolejbusových tratí realizoval obstarávanie 50 nových hybridných trolejbusov, pričom súťaž na dodávku 24-metrových trolejbusov vyhral poľský Solaris spolu so Škodou Electric a súťaž na 18-metrové vozidlá vyhrala česká Škoda Electric.

Tunel, ktorý mal slúžiť bratislavskému metru, ustupuje výstavbe električkovej trate

V novembri sa začala výstavba druhej časti električkovej trate v Petržalke v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Medzi prvé práce patrilo zbúranie nedostavaného depa metra v Janíkovom dvore. V decembri DPB vyhodnotil súťaže na nákup 30 veľkokapacitných jednosmerných a 10 obojsmerných električiek. V oboch prípadoch sa víťazom stala Škoda Transportation s električkami Škoda 29T3 a 30T3.

V prvej polovici roka DPB objednal 40 nových kĺbových autobusov Otokar Kent C 18,75, ktoré boli vysúťažené ešte koncom roka 2019. Nové autobusy boli do Bratislavy dodané v priebehu decembra. Prechod na prázdninový grafikon a očakávané dodanie nových kĺbových autobusov umožnilo na konci novembra ukončiť po 30 rokoch premávku autobusov Karosa B 741. Pre plánovanú obnovu vozidlového parku 12-metrových autobusov boli v priebehu roka obstarávané rámcové zmluvy umožňujúce nakúpiť 80 naftových autobusov, 80 CNG autobusov, 40 vodíkových a 40 elektrických autobusov, s tým, že nákup jednotlivých druhov pohonov bude v nasledujúcich rokoch závisieť od finančných možností podniku.

Novododaný autobus Otokar Kent C 18,75

Počas roka bolo viacero električiek typov K2S, T6A5, T3G a T3P prelakovaných do celočerveného náteru. Vyradenú výcvikovú električku K2 #8133 odkúpil pražský DP pre svoju električkovú retro linku. V závere roka bola zošrotovaná väčšina dlhodobo odstavených trolejbusov Škoda 14 Tr(M) a 15 Tr(M) po neúspešných pokusoch o ich odpredaj. Zbierku historických autobusov doplnila zrenovovaná Praga RN, ktorú DPB predstavil počas septembrového Dňa otvorených dverí. Koncom roka atmosféru v meste spríjemnila tradičná Vianočná električka v podobe upravenej električky K2G #7085 a novinkou bol Sánkobus v podobe vyzdobeného autobusu SOR BN 10.5 #3411, ktorý bol nasadený na rekreačnú linku 144.

Dopravný podnik pokračoval aj v zlepšovaní podmienok pre svojich zamestnancov. Okrem mnohých rekonštrukcií vo vozovniach sa v druhej polovici roka začalo s kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení na konečných zastávkach na Zlatých pieskoch, Komisárkach a pri bývalej Vojenskej nemocnici.

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na konečnej na Zlatých pieskoch

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Miro #42:
SAMOZREJME PAN MIRO. AK NIE STE ZAMESTNANY TAK SUP DO ARRIVY!
Reakcia na: Mt21 #41:
Môžem si takto privyrobiť k dôchodku?
VYZYVAM VSETKYCH KTORI MAJU VODICSKE OPRAVNENIE A NEMAJU PRACU ABY ISLI PRACOVAT DO ARRIVA MOBILITY SOLUTIONS AKO VODICI. JE PONUKANY 3000 EUR NABOROVY PRISPEVOK, TAZKE SUP DO ARRIVY!
DNES SOM SA VIEZOL V AUTOBUSOCH OD DOPRAVCU ARRIVA MOBILITY SOLUTIONS. VSETKO BEZ MESKANIA, SPOLAHLIVA PREMAVKA A KRASNE VOZY AJ INTERIER JE PREKRASNY. ZIADNEMU DOPRAVCOVI NEZALEZI NA ZAMESTNANCOCH A LUDOCH VIAC AKO ARRIVE MOBILITY SOLUTIONS.
Reakcia na: TomJ #38:
ano, podunajskym biskupiciam inac tych panelakov patri o kus viacej ako len cast medzijarky...
Reakcia na: gejza #36:
Inak celá hranica medzi Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami je taká zvláštna a na dnešné pomery umelá a neznalý človek vlastne ani nevie, v ktorej MČ sa práve nachádza, keďže podľa mapy mi vychádza, že sídlisko Dolné Hony patrí sčasti Vrakuni a sčasti Biskupiciam.
Reakcia na: gejza #36:
Ani teraz by nebolo možné to sídlisko prehodiť Vrakuni, keby obyvatelia vyvinuli dostatočný tlak (nedá sa to nejako vymôcť cez referendum)? Prečo sa vlastne táto časť priradila PB a nie Vrakuni, príde mi to trochu zvláštne, keďže všetky ostatné paneláky v tejto časti patria Vrakuni?
Reakcia na: Jozin z Bazin #35:
Vyrastal som tam, sledoval som výstavbu toho, čo sme kedysi volali "nová cesta" (názov Podunajská ulica sa vžil oveľa neskôr). Nikdy som nechápal, prečo je príslušný Národný výbor kdesi v r..i, kde sa autobusom cestuje s prestupom cca 1/2 hodiny (21/54 a potom 25 od štadióna alebo 30 z "vyhnaniska"), zatiaľčo Národný výbor vo Vrakuni bol od nás cca 10 minút pešo.

Medzi obyvateľmi Medzijarkov boli svojho času tendencie prehodiť celé sídlisko do mestskej časti Vrakuňa, avšak súdruhovia z PB si po politickej linke vymohli, aby sa akékoľvek snahy zatrhli už v zárodku - niekomu totiž chutia podielové dane, ale radšej si ich prežerie doma na dedine a na sídlisko zvysoka kašle.

Voľby starostu sú tam veľmi špecifické, lebo sídlisko volí podľa politických preferencií, zatiaľčo dedina len toho jediného, ktorému rozumie. Nevraviac o fakte, že nové lokality typu "Podunajská brána" nič nezmenia, keďže tam bývajúci občania majú počas komunálnych volieb právo ísť k urne akurát tak doma na Východe, Orave či Kysuciach.
Reakcia na: gejza #33:
Ano to je pravda, starosta PB sa stará hlavné o starú časť PB, sídlisko Medzijarky je mu ukradnuté. Starosta Vrakuňe mal pracovné stretnutie s DPB až 8-krát ako to raz spomenul na vrakuňskej FB stránke, starosta PB len 1 krát a to koncom augusta, keď sa obyvatelia Medzijarok hromadne sťažovali na zrušenie L79. Na tom stretnutí sa údajne dohodlo že po 3 mesiacoch sa vyhodnotia zmeny. Už prešli 4 mesiace, zatiaľ je viac-menej ticho po pešine, len sa objavili kusé informácie, viz môj príspevok #10. Je dôležite, aby Medzijarčania zdvihli zadky a išli voliť za starostu niekoho, kto tam hlavne žije a dobre pozná tamojšiu komunitu, potom sa možno veci pohnú konečne dopredu. Poslankyňa Ožvadová je sklamaním, čakali sme, že sa bude viac angažovať.

Vrakuňa nemá podľa mňa až takú motiváciu zlepšiť dopravu v tejto oblasti, patrí jej len tá vílova časť na Malodunajskej a Arménskej ul., a tamojším bonitným obyvateľom určite MHD nechýba. Všetky tie paneláky okolo patria žiaľ MČ PB.

Inak tie vybudované zálivy, tie tam boli už v časoch hlbokého socializmu, už vtedy tam mala viesť MHD, avšak v spomínanej vílovej časti na Malodunajskej bývali zväčša komunistickí pohlavári a papaláši, tak údajne niekto zavolal na "správne číslo" a chcel mať v tej oblasti kľud a ticho. Nebola tam ani zastávka vtedajšej ČSAD, najbližšia bola až na Arménskej, kde je doteraz.
Reakcia na: irizar #32:
JEDNO ZO SKLAMANI JE TO ZE STE NESLI PRACOVAT PRE DOPRAVCU ARRIVA OD 15.11. ARRIVA PONUKA NABOROVY PRISPEVOK, MA SKVELE PRACOVNE PODMIENKY.
Reakcia na: Jozin z Bazin #28:
Nechcem Ti brať ilúzie, ale Podunajská patrí obom mestským častiam - Vrakuni aj Podunajským Biskupiciam - hranica je pri vchode na lávku cez Malý Dunaj (styčný bod Malodunajskej, Podunajskej a Estónskej). Inak, už keď Podunajskú stavali, tak práve na hranici oboch mestských častí - oproti zadným panelákom na Estónskej - vybudovali (NIKDY nevyužívaný) záliv (https://www.google.sk/maps/@48.1439227,17.1999496,3a,75y,258.36h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMg5JIWg_hXxF88i-OqttkQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=sk), na opačnej strane je tiež záliv, aktuálne využívaný ako zastávka Arménska (https://www.google.sk/maps/@48.1444262,17.200925,3a,75y,28.86h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sINvnxVIkGmfFBZdoyVyYGQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=en).

Problém je, že starostu Biskupíc odjakživa volila najmä "dedinská časť" a on sa adekvátne venoval dedine, pričom tri kruhy bral ako nutné zlo (nevraviac o "odlišných dialektoch" používaných na dedine a na sídlisku).

A pokiaľ ide o komunálne voľby a snahu byť chrumkavým - však Betka bola starostkou, teraz je na VÚC-ke vo vysokej funkcii, pričom má na starosti dopravu, takže jej nikto a nič nebráni využiť všetky svoje právomoci, konexie a existujúce "MOST-y", aby voľačo urobila.
Reakcia na: Mt21 #31:
Ja som chcel na Vianoce trojku a dostal som akurat skaredy rolak. Zivot je plny drobnych sklamani.
Reakcia na: irizar #22:
PAN ONDREJ SOKOL, CHCEM VIDIET VASE OSPRAVEDLNENIE DOPRAVCOVI ARRIVA. CO NAJSKOR OKAMZITE!
Reakcia na: Jozin z Bazin #28:
mantra o nenavysovani vozokilometrov nie je ziadna novinka, len mohli by kompetentni konecne aj pochopit, ze bez toho tych aut menej v meste nebude....
Reakcia na: Jozin z Bazin #28:
Na tej novej linke by mal určite byť minimálne 30-minútový interval, inak by to asi veľa ľudí okrem dôchodcov neoslovilo.
Reakcia na: Urbanway 2423 #27:
Tento návrh by bol fajn, ja by som takú linku bral všetkými desiatimi, takto by kľudne L67 mohla premávať cez Čiližskú bez zmien. Avšak to vychádza na 60min interval, obyvatelia Medzijarok by aj ten 60min interval privítali, sú už zvyknutí zo čias L79, stále lepšie ako nič. Problém je v tom, že Podunajská ul. patrí MČ P.Biskupice a novú linku chce vylobovať pre seba MČ Vrakuňa, ktorá určite bude chcieť mať lepšie intervaly ako 60min a to sa dá dosiahnúť len kratšou trasou max. po obratisko Čiližská a navyše aj táto linka i keď iba s 1 busom je dosť otázna - proste DPB sa nebráni zmenám v MHD v Biskupiciach či Vrakuni, len má vraj podmienku - nesmú sa navýšiť vzkm. Z toho pramení pravdepodobne aj tá neochota vrátiť L79 na Podunajskú, lebo busom z L79 chcú posilniť L67, aby po predlžení na Podunajskú Bránu bolo možné udržať 30min interval.

Ale zase na druhej strane na jeseň 2022 sú voľby starostov, takže určite bude nejaký tlak na DPB a magistrát na zlepšenie dopravy, aby boli starostovia "chrumkaví" pred voľbami, tak uvidíme ako to nakoniec dopadne.
Reakcia na: Jozin z Bazin #21:
Ak sa uvažuje o zavedení novej linky, tak by možno mohla z Ráztočnej pokračovať na Podunajskú a do oblasti Toryskej, čiže celková trasa by vyzerala cca takto Astronomická - Priehradná - Ráztočná - Podunajská - Toryská (prestup smer Dudvážska) a okruhom po Kazanskej a Komárovskej späť na Podunajskú. Prípadne by ešte mohol jeden spoj z Ráztočnej pokračovať smer Čiližšká a druhý smer Podunajská, na to by tu ale musel byť adekvátny interval, aby nebol interval na jednotlivých vetvách 60 minút.
Reakcia na: irizar #22:
JA NIE SOM ZIADNY TROLL. SPOLUPRACUJEM S DOPRAVCOM ARRIVA A VYZYVAM VAS ABY STE SA OKAMZITE OSPRAVEDLNILI DOPRAVCOVI ARRIVA ZA TO ZE STE HOVORILI BLUDY A KONSPIRACIE.
VO VRAKUNI A PODUNAJSKYCH BISKUPICIACH BY SOM PONECHAL IBA LINKY 65, 70 A 72, VSETOK OSTATNY ODPAD OKAMZITE ZRUSIT. KAZDA LINKA BY MALA 30 MINUTOVY INTERVAL CELODENNE.
Reakcia na: gejza #23:
To by ale bol celkom dlhý úsek bez žiadnych zastávok, čo by bolo dosť neekonomické. Ja by som ten vymeták viedol hlavne do Vrakune a Medzijakov, do PB by som nechal skôr priame linky z Astronomickej (67 a 78).