Regionálne cestovné poriadky a vyhľadávač spojení pre 18. a 19. novembra

Vo štvrtok a piatok opäť nebude premávať veľa regionálnych autobusových spojov.

Vo štvrtok 18. novembra 2021 bude pre nedostatok vodičov opäť vynechaných množstvo spojov na regionálnych autobusových linkách IDS BK. Výpadky spojov budú vo všetkých oblastiach, najviac však znova v okolí Pezinka a Senca. Zrušené boli aj mnohé prvé ranné a posledné večerné spoje.

Podobná situácia bude aj v piatok 19. novembra 2021. Linka 510 a viaceré nočné linky nebudú premávať. 

Dopravcom zverejnené zrušené spoje sme zapracovali do cestovných poriadkov na imhd.sk (platí stĺpec 18.11.2021, resp. 19.11.2021 tam, kde prišlo k redukcii), rovnako bol aktualizovaný aj vyhľadávač spojení na 18. a 19. novembra, ktorý v súčasnosti ako jediný vyhľadáva regionálne spoje IDS BK aj so zohľadnením zrušených spojov.

Aktualizácia: V piatok 19. novembra bude nad rámec pôvodne ohlásených obmedzení vykonaných naviac zopár spojov na linkách 605 620 632 a 645. Spoje sme zapracovali do cestovných poriadkov, vo vyhľadávači budú okolo 10:30.

Vzhľadom k tomu, že nie sú známe zrušené spoje pre ďalšie dni, plánovač cesty na dni od 20. novembra zatiaľ vyhľadáva spojenia v štandardnom režime. Aktualizácia cestovných poriadkov a plánovača na ďalšie dni bude závisieť od dostupnosti aktuálnych údajov.

Cestujúci môžu aktuálne informácie o premávke regionálnych autobusov získať na infolinkách IDS BK +421 948 102 102 a Arriva +421 915 733 733.


Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: keks #66:
Jedine to skúšať hrať na druhú polovicu z e).

V každom prípade, myslím si, že je dosť jedno podľa akých paragrafov sa bude hľadať riešenie, vždy sa doňho niekto skúsi obuť.
Ešte k prípadnému novému obstarávaniu: Je u nás možné vylúčiť zo súťaže uchádzača na základe predchádzajúceho porušovania zmluvy z jeho strany?
Reakcia na: keks #66:
Je tam slovo "najmä" v prvej vete, čiže nie je to vymedzené len na dané situácie. Imho "duch" predpisu by naplnený bol, ale bol by to ťažký boj na súde s neistým výsledkom. Takže tudy cesta nevede.

Sú tu ale aj ďalšie ustanovenia zákona. Netreba zabúdať že BSK nie je len v pozícii objednávateľa, ale aj správneho orgánu. Tu do hry vstupuje paragraf 10:

"(10) Dopravný správny orgán odníme dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak
...
c) ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických alebo personálnych dôvodov,
...
e) bez vážnej prekážky
1. nezačal na autobusovej linke prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej licencie, alebo
2. prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní,
...
g) závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu odborného dozoru porušuje povinnosti dopravcu pravidelnej dopravy podľa tohto zákona alebo povinnosti vyplývajúce z dopravnej licencie a prepravného poriadku"

Tu sa núka niekoľko spôsobov ako by BSK mohol odňať dopravnú licenciu, dokonca vyložene musí odňať dopravnú licenciu (viď formulácia prvej vety).

V zmysle bodu c) by imho BSK mohol a mal odňať licenciu ak nie hneď, tak vo veľmi krátkom čase. Keďže jednou zo základných povinností dopravcu je v zmysle zákona prevádzkovať dopravu podľa CP, je zrejmé že Arriva nie je schopná dopravu vykonávať z personálnych dôvodov.

V zmysle bodu e) BSK musí odňať licenciu ak ani do 30 dní od nadobudnutia licencie Arriva nezačne prevádzkovať dopravu podľa CP. Netuším kedy boli licencie udelené, ale ak by to aj hneď bolo až 15.11. (čo pochybujem že niekto o druhej ráno vydával), tak by termín uplnyul k 14.12. Je takmer isté že dovtedy k riadnej prevádzke nedôjde.

Bod g) by najskôr vyžadoval formálne upozornenie zo strany BSK.

V momente keď by Arriva prišla o licencie, musí ukončiť poskytovanie služby a otvára sa možnosť postupu pre núdzovú zákazku. Samozrejme ale by bolo veľmi pochybné ak by zhodou okolností jeden deň BSK odňal licencie a ďalší deň zázračne našiel dopravcu/dopravcov schopných to jazdiť a bohvie ako by sa k tomu postavili súdy. Aj keď otázka je kto by to žaloval - Arriva by možno aj bola rada že sa toho zbaví, ale možno SL (ak by teda núdzovú zákazku nedostali oni).

Druhou cestou je potom výpoveď zmluvy zo strany BSK, na čo majú nárok. Tým opäť dôjde k ukončeniu poskytovania služby a otvára sa priestor na núdzovú zákazku. Každopádne toto tiež nie je dobrá cesta, pretože obdobie medzi výpoveďou zmluvy a ukončením prevádzky by zrejme bola už úplná zoo - je jedna vec ak dopravca už má funkčnú prevádzku a len to nejak musí do konca dobehnúť (ako SL) a druhá ak je v takom marazme ako Arriva a mal by to aktívne budovať len aby to o mesiac zavrel.
Reakcia na: 3pa3ck3 #65:
A presne tu je ten problém

(2) Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak
a) dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme, (dopravca neprerušil poskytovanie služby, "iba" vypravuje menej spojov)
b) dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, (dopravca má technickú základňu, chýbajú mu ľudia, nie technika - "Technickú základňu cestnej dopravy tvoria cestné vozidlá, pozemné komunikácie a dopravné zariadenia.")
c) dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo (opäť, doprava sa ani neukončuje, ani neprerušuje)
d) na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie, ktoré nebolo ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, (súťaž bola ukončená)
e) preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia doby trvania poskytovania dopravných služieb podľa existujúcej zmluvy o službách zabezpečené poskytovanie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách (toto je fakt zle napísané, ale ak som to dobre pochopil, vzťahovalo by sa to na SL pred ukončením starej zmluvy).

Takže zákonné podmienky pravdepodobne splnené nie sú.
Reakcia na: Trolley #62:
Otázka este je, že ako je definovaný núdzový prípad.
Reakcia na: 3pa3ck3 #55:
Podľa mňa by mohla byť.
Reakcia na: Valec #59:
V núdzovom prípade môže aj kraj.
Reakcia na: vazegupe #60:
Kraj nemá dôvod zvyšovať cestovné, zvýšené náklady Arrivy neplatí on. A po tomto prúseri určite netúži ani udržiavať si Arrivu.
Reakcia na: 810zssk #50:
2. Viem, že cestovné určije kraj. Ale ak bude chcieť Ariivu udržať, čo je isté, tak to cestovné určite zvýši.
Reakcia na: S499.1023 #53:
Arriva áno, BSK nie
Reakcia na: S499.1023 #53:
Dnes sa vyjadrili že majú zabezpečené nejaké minibusu. Som zvedavý kam to chcú nasadiť aby to kapacitne stačilo.

Viem si to predstaviť ako prípoj do nejakých koncových obcí (napr. lepšie roztočiť 219 medzi Stupavou a BA s veľkými vozmi a minibus nechať pendlovať do Borinky), ale zatiaľ sa nezdá že by boli ochotní riešiť nejaký výlukový CP.
Reakcia na: S499.1023 #51:
Nie je to tak že pri nepodpise zmluvy je možné osloviť ďalšieho uchádzača v poradí?
Reakcia na: S499.1023 #54:
Takže v princípe to isté, čo som povedal. Do uzatvorenia nového kontraktu by prešiel minimálne rok a pol a dovtedy by jazdil SL za (pre nich) dobré peniaze.
Reakcia na: S499.1023 #54:
SL by nebola ponúknutá normálna desaťročná zmluva ako druhému v poradí súťaže?
Reakcia na: shaggy #52:
Nemohli by dostať dvojročnú zmluvu. Mohli by byť jedine prinútení jazdiť v núdzovom režime ako dopravca poslednej inštancie ale za peniaze, ktoré by si povedali.
Reakcia na: Valec #45:
Môže ich zazmluvniť Arriva ako subdodávku. Alebo si od nich najať vodičov.
Reakcia na: S499.1023 #51:
Nemyslím si, že by nejazdilo nič. Jazdil by SL, dostal by dočasnú, dvojročnú zmluvu. Samozrejme by si to nechali adekvátne zaplatiť. A lepšie by sa pripravili na nový tender.
Tak si predstavte, že by Arriva tú zmluvu nepodpísala s argumentom, že je neskoro. Výsledok by bol, že by nejazdilo nič, akurát by ľudia nehejtovali Arrivu (ale možno aj áno, za to, že nepodpísali) ale kraj alebo BID.
Reakcia na: vazegupe #49:
K bodu 2: Arriva navýšenie žiadať môže, ale kraj jej nič navýšiť nemôže. Čiže navýšenie nebude. A Arriva neurčuje cestovné.

Ak si Arriva zle spočítala náklady, je to jej problém a bude v strate. Nanajvýš môže vypovedať zmluvu.