DPB bude mať merací trolejbus

Dopravný podnik chce zvýšiť presnosť i frekvenciu meraní parametrov trolejbusového trakčného vedenia.

Bratislavský dopravný podnik už mnoho rokov využíva na meranie parametrov trakčného vedenia v električkovej sieti špeciálne upravenú technologickú električku T3 #8437. Na meranie parametrov trolejbusového trolejového vedenia doteraz takéto vozidlo dopravnému podniku chýbalo a všetky merania boli vykonávané ručnými meracími prístrojmi, čo so sebou prinášalo určitú mieru nepresnosti i obmedzenú dostupnosť meraní, napríklad pri preberaní stavieb trakčného vedenia.

Dopravný podnik sa preto rozhodol zostrojiť merací trolejbus, ktorý mu umožní zvýšiť frekvenciu meraní v pravidelných intervaloch počas roka, podobne ako sa vykonáva na električkových tratiach. Okrem toho takéto vozidlo umožní štandardizovať a spresniť tieto merania, skráti čas na vyhodnotenie meraní, umožní realizovať merania pri preberaní stavieb a tiež by malo umožniť objektívnejšie posudzovať kvalitu povrchu cestných komunikácií, po ktorých trolejbusy premávajú.

Podnik v súčasnosti hľadá dodávateľa technologického vybavenia pre tento merací trolejbus. Meracie zariadenia by mali byť schopné merať nasledujúce parametre: rýchlosť trolejbusu, rázy zberačov, výšku zberačov, vzdialenosť trolejových vedení od seba, napätie v trolejovom vedení, náklon vozidla a vonkajšiu teplotu. Požadované sú aj kamerové záznamy z merania (snímanie trolejového vedenia, snímanie vozovky pred trolejbusom, bočný kamerový záznam). Súčasťou zákazky je aj dodanie výpočtovej techniky a vytvorenie aplikácie na vyhodnocovanie meraní. Na meracie vozidlo by mal byť upravený jeden zo starších trolejbusov Škoda 14 Tr.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Edelweiß #1:
Nebolo by lepšie upraviť na merací trolejbus nejaký 30TrDG (1 tbus by snáď nechýbal, keď majú o pár rokov prísť aj hybridy), aby boli v prípade meraní flexibilnejšie?
Pokial sa diskutuje o znovuoziveni starej rarohy, ako je na tom 6617?
Ide o byvalu #6266 teraz uz ako #8344.