Zmenené trasy liniek MHD počas návštevy pápeža v Bratislave (12. - 15.9.2021)

Prehľad zmenených trás jednotlivých liniek MHD počas obmedzení v súvislosti s návštevou pápeža.

Počas návštevy pápeža v Bratislave budú v dňoch 12. - 15. septembra 2021 viaceré obmedzenia premávky v uliciach mesta, čo si vyžiada aj odklony liniek MHD. Počas uzavretia komunikácií budú linky MHD operatívne presmerované na náhradné trasy, resp. bude ich premávka pozdržaná. Cestujúcim preto odporúčame v uvedených dňoch vyhradiť si na cestovanie väčšiu časovú rezervu.

Dňa 12. septembra bude popoludní posilená linka 61 premávajúca na Letisko, v stredu 15. septembra skoro ráno budú premávať posilové spoje na vybraných nočných linkách na Hlavnú stanicu k mimoriadnym vlakom.

Zmeny liniek v jednotlivých dňoch (na základe vývoja aktuálnej situácie môže prísť ešte k operatívnym zmenám v jednotlivých obchádzkach):

Nedeľa 12. septembra:

 • Autobusová linka 61 bude posilnená v smere z Hlavnej stanice na Letisko v čase 12:00 – 14:30 vloženými spojmi. Po skončení uvítacieho ceremoniálu pôjdu posilové spoje opačným smerom na Hlavnú stanicu.
 • V čase cca medzi 15:30 až 16:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch Letisko – Avion Shopping Park a Mlynská dolina – Patrónka – Brnianska.
  • Linky 61 a 96 budú skrátené po zastávku Avion Shopping Park.
   • Neobslúžia zastávky Avion, Ikea až Letisko.
  • Linky 21 63 83 pôjdu v smere od Lamača a Dúbravky medzi zastávkami Patrónka a Sokolská/Pod stanicou obchádzkou cez Kramáre.
   • Neobslúžia zastávky Dubová a Hroboňova.
  • Linky 30 a 37 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Most SNP a Patrónka po obchádzkovej trase cez Štefánikovu a Kramáre.
   • Neobslúžia zastávky Chatam Sófer až Habánsky mlyn.
  • Linky 31 a 39 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Cintorín Slávičie a Lanfranconi obchádzkou cez Staré grunty, Karloveskú a Botanickú.
   • Neobslúžia zastávky Televízia až Zoo.
  • Linka 32 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Riviéra a Suchý mlyn obchádzkou cez Dúbravku a Lamačskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Botanická záhrada až Habánsky mlyn.
  • Linka 69 pôjde obchádzkou medzi zastávkami Pharos a Avion Shopping Park.
   • Neobslúži zastávky Letisko, cargo až Avion, Ikea.
  • Linka 65 pôjde smerom na Čiližskú odklonom medzi zastávkami Avion Shop. Park a Ríbezľová cez Ružinov, pričom nepríde k zmene obsluhy zastávok.
  • Linka 204 bude premávať z Kramárov cez Patrónku k Červenému mostu a neobslúži konečnú Valašská.
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Zimného štadióna po Valašskú. Neobslúži úsek Valašská - Patrónka - Červený most.
 • Upozornenie: Ak bude úplne uzavretá križovatka Patrónka, linky 21 30 32 37 63 83 204 211 212 pôjdu obchádzkou cez ul. Pri Suchom mlyne a neobslúžia zastávku Patrónka (náhradou bude zastávka Záhorácka na ul. Pri Suchom mlyne).
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Linka N37 od noci 12./13. septembra nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Depo Hroboňova, spoje pôjdu priamo po Brnianskej.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.

Pondelok 13. septembra:

 • V čase cca medzi 8:30 až 9:00 a 15:00 až 17:45 bude prerušená premávka MHD v úseku: Patrónka – Kramáre – Pod stanicou.
 • V čase cca medzi 8:00 až 12:30 a 15:00 až 17:45 bude prerušená premávka MHD v úseku: Pod stanicou – Štefánikova – Hodžovo nám. – Staromestská – Most SNP
  • Linky 21 a 25 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Autobusová stanica cez Mlynskú dolinu a nábrežie.
   • Neobslúžia zastávky Pod stanicou až Krížna obojsmerne.
  • Linka 31 bude premávať po skrátenej trase Cintorín Slávičie - Kráľovské údolie, do centra bude možné pokračovať linkou 9 (Kapucínska, Blumentál).
   • Neobslúži zastávky Chatam Sófer (smerom do mesta) až Blumentál.
  • Linka 32 bude premávať po zmenenej trase z Dlhých dielov cez Nemocnicu Kramáre k NÚSCH.
   • Neoblúži zastávky Magurská až Hlavná stanica.
  • Linka 39 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Chatam Sófer a Zimný štadión cez nábrežie, Karadžičovu a Krížnu.
   • Neobslúži zastávky Zochova až Trnavské mýto.
  • Linka 59 pôjde obchádzkou medzi zastávkami Dvory a Račianske mýto, ale k zmene obsluhy zastávok nepríde.
  • Linka 63 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Zimný štadión obchádzkou cez Mlynskú dolinu a Petržalku.
   • Neobslúži zastávky Hroboňova až Trnavské mýto.
  • Linka 80 nebude premávať do centra mesta, od zastávky Einsteinova pôjde na náhradnú konečnú Farského, kde bude možné prestúpiť na linky 3 a 93.
   • Neobslúži zastávky Zochova a Kollárovo nám.
  • Linky 83 a 84 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Dvory cez Mlynskú dolinu a Einsteinovu.
   • Neobslúžia zastávky Dubová až Aupark.
   • Z Dúbravky do centra odporúčame využiť linku 4.
   • Z Petržalky do centra odporúčame využiť linky 3 a 93.
  • Linka 93 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Dvory a Hlavná stanica obchádzkou cez Einsteinovu, Farského, Starý most a Centrum.
   • Z Hlavnej stanice pôjde po zastávku Centrum po trase linky 1 cez Obchodnú. Z Petržalky pôjde od zastávky Centrum cez Špitálsku, Záhradnícku, Legionársku a Šancovú na Hlavnú stanicu.
   • Na Farského smerom na Hlavnú stanicu obslúži zastávku linky N80 (nástupište E).
   • Zastávku Šafárikovo nám. obslúži obojsmerne ako linka 3.
   • Zastávku Centrum smerom na Hlavnú stanicu obslúži ako linka 3 smer Rača, smerom do Petržalky ako linka 1 smer Jesenského).
   • Neobslúži zastávky Aupark až Pod stanicou.
  • Linka 147 bude premávať po skrátenej trase po Šulekovu. Neobslúži zastávky Kozia, Hodžovo nám. a Zochova.
  • Linka 203 bude premávať po zmenenej trase z Koliby cez Kollárovo nám., Americké nám. a Záhradnícku k Zimnému štadiónu.
   • Neobslúži zastávky Hodžovo nám. až Búdková.
   • V úseku Búdková až Partizánska je možné využiť linku 207.
  • Linka 204 bude premávať po skrátenej trase z Trnávky cez Račianske mýto na Hlavnú stanicu.
   • Neobslúži zastávky Pod stanicou (smer Valašská) až Valašská.
   • Pri ceste na Kramáre je možné prestúpiť na linku 209 (k NÚSCH/NOÚ).
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Červeného mosta cez Patrónku, Búdkovú, Mudroňovu, Palisády na Šulekovu.
   • Neobslúži zastávky Kozia až Zimný štadión.
   • V úseku Zimný štadión - Kollárovo nám. je možné využiť presmerovanú linku 203.
   • Medzi zastávkami Kollárovo nám. a Partizánska je možné využiť električkovú linku 9 s peším presunom k zastávkam Kapucínska a Vysoká.
  • Linka 209 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Račianske mýto a Stromová/Bárdošova po obchádzkovej trase cez Jaskový rad.
   • Neobslúži zastávky Sokolská až Karpatská.
  • Linka 212 bude premávať po skrátenej trase od Cintorína Vrakuňa cez Autobusovú stanicu na konečnú Rajská.
   • Neobslúži zastávky Špitálska až Červený most.
   • Z Rajskej je možný krátky peší presun k zastávke Centrum na linky 1 3 4 93.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Zjednodušené schématické zobrazenie obchádzkových trás autobusov a trolejbusov v centre mesta a náhradných konečných zastávok:
 • V čase cca medzi 15:00 až 17:30 bude prerušená premávka MHD v úseku: Most SNP – Panónska cesta – Bratská - Jiráskova – Romanova.
  • Linka 50 pôjde smerom na Kukučínovu obchádzkou medzi zastávkami Aupark a Malá scéna.
   • Neobslúži zastávky Most SNP až Šafárikovo nám.
  • Linka 59 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Račianske mýto obchádzkou.
   • Neobslúži zastávky Smolenická až Dvory.
  • Linka 68 bude premávať v Petržalke obojsmerne po zmenenej trase Trnavské mýto - Most Apollo - Furdekova - Starohájska - Kutlíkova - Jantárová cesta - Šintavská - Holíčska.
   • Neobslúži zastávky Starohájska (smer Holíčska) až Smolenická.
   • Zastávka Holíčska bude obsluhovaná v náhradnej polohe.
  • Linka 80 nebude premávať do centra mesta, od zastávky Einsteinova pôjde na náhradnú konečnú Farského, kde bude možné prestúpiť na linky 3 a 93.
   • Neobslúži zastávky Zochova a Kollárovo nám.
  • Linka 83 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Hálova cez Mlynskú dolinu, Most Lafranconi a Rusovskú cestu. Od zastávky Nám. hraničiarov pôjde po zmenenej trase Starohájska - Kutlíkova (zastávka Technopol ako linka 98) - Jantárová cesta - Holíčska.
   • Neobslúži zastávky Dubová až Dvory a Hrobákova až Technopol obojsmerne.
  • Linka 84 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Hálova cez Mlynskú dolinu, Most Lafranconi a Rusovskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Dubová až Dvory.
  • Linka 92 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Zoo a Hálova cez Mlynskú dolinu, Most Lafranconi a Rusovskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Einsteinova a Dvory.
  • Linka 88 bude premávať po zmenenej trase od Autobusovej stanice cez Petržalku a od zastávky Einsteinova pôjde na konečnú Farského, kde bude možné prestúpiť na linky 3 a 93 do centra mesta.
   • Neobslúži zastávky Aupark a Most SNP.
  • Linky 91 a 191 budú premávať z Čunova a Rusoviec okolo Slnečníc a ďalej cez Dolnozemskú cestu, Most Apollo k Novému SND.
   • Zastávku Nové SND budú obsluhovať ako linka 210 na Olejkárskej ulici.
   • Zo zastávky Nové SND je možný peší presun na zastávku Malá scéna na linku 29 k Mostu SNP.
  • Linka 93 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Hlavná stanica obchádzkou cez Šintavskú, Jantárovú cestu, Kutlíkovu, Starohájsku, Nám. hraničiarov, Farského, Starý most a Centrum.
   • Z Hlavnej stanice pôjde po zastávku Centrum po trase linky 1 cez Obchodnú. Z Petržalky pôjde od zastávky Centrum cez Špitálsku, Záhradnícku, Legionársku a Šancovú na Hlavnú stanicu.
   • Na Farského smerom na Hlavnú stanicu obslúži zastávku linky N80 (nástupište E).
   • Zastávku Šafárikovo nám. obslúži obojsmerne ako linka 3.
   • Zastávku Centrum smerom na Hlavnú stanicu obslúži ako linka 3 smer Rača, smerom do Petržalky ako linka 1 smer Jesenského).
   • Neobslúži zastávky Smolenická až Pod stanicou.
  • Linka 95 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Nám. hraničiarov a Techopol/Topoľčianska obchádzkou cez Starohájsku a Kutlíkovu.
   • Neobslúži zastávky Hrobákova až Bradáčova.
   • Zastávka Technopol v smere Farského bude obsluhovaná ako linka 98.
  • Linky 96 a 196 budú premávať v Petržalke po zmenenej trase od zastávky Lachova na Starohájsku na náhradnú konečnú Dostihová dráha.
   • Neobslúžia zastávky Starohájska (smer Prokofievova) až Prokofievova.
  • Linka 98 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Technopol a Lúky II cez Šintavskú a Jantárovú cestu.
   • Neobslúži zastávky Smolenická a Tupolevova.
  • Linka 99 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Stn. Petržalka a Technopol/Topoľčianska.
   • Neobslúži zastávky Kopčianska, stred až Bradáčova.
   • Zastávka Technopol v smere Ovsište bude obsluhovaná na Kutlíkovej ako linka 98.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Zjednodušené schématické zobrazenie obchádzkových trás autobusov v Petržalke:
 • V čase cca medzi 16:00 až 17:30 bude prerušená premávka MHD aj v úseku: Most SNP – nábrežie.
  • Linka 4 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Kráľovské údolie a Centrum cez tunel, Kapucínsku a Nám. SNP.
   • Neobslúži zastávky Chatam Sófer až Šafárikovo nám./Jesenského.
  • Linka 29 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Botanická záhrada a Malá scéna obchádzkou.
   • Neobslúži zastávky Lanfranconi až Šafárikovo nám.
  • Linky 30 31 37 budú premávať po skrátených trasách len po zastávku Kráľovské údolie. V smere Lamač, Cintorín Slávičie pôjdu už zo zastávky Chatam Sófer.
   • Na zastávke Kráľovské údolie je možné prestúpiť na linky 4 a 9 do centra (cez tunel).
  • Linka 39 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Zoo a Zimný štadión.
   • Neobslúži zastávky Lanfranconi až Trnavské mýto.
  • Linka 50 pôjde smerom na Kukučínovu obchádzkou medzi zastávkami Aupark a Malá scéna.
   • Neobslúži zastávky Most SNP až Šafárikovo nám.
  • Linka 70 bude premávať po skrátenej trase po zastávku Malá scéna.
   • Neobslúži zastávky Šafárikovo nám. až Most SNP.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 94 nebude premávať, ako náhradu je možné využiť linku 93 s prestupom na električky k Blumentálu.
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Linka N37 nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Depo Hroboňova, spoje pôjdu priamo po Brnianskej.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.
 • Širšie centrum mesta bude v tento deň dostupné prakticky len električkami, ktorých premávka nebude výraznejšie obmedzená.
 • Pri cestách do zdravotníckych zariadení na Kramároch odporúčame cestovať cez Patrónku s využitím trolejbusovej linky 211, v smere z Račianskeho mýta je možné využiť linku 209 k NOÚ a NÚSCH.
 • Pri cestách na hradný vrch odporúčame cestovať cez Patrónku, alebo využiť peší presun z Kapucínskej na zastávku Partizánska, trolejbusy linky 207 budú premávať v úseku Šulekova - Hrad - Búdková – Patrónka - Červený most.
 • Pri cestách do Petržalky odporúčame využiť električkovú linku 3, zo zastávky Farského budú zabezpečené nadväzné autobusové linky 80 88 84 93 95 99.

Utorok 14. septembra:

 • V čase medzi 7:00 až 8:15 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Sokolská – Pražská – Brnianska – Patrónka – Mlynská dolina a Avion Shopping Park – Letisko, a na Prístavnom moste smerom z Petržalky. Počítať je opäť potrebné s krátkodobým zastavením premávky na všetkých mostoch ponad diaľnicu D1 a v podjazdoch pod D1 (Dolnozemská, Parková, Bajkalská, Mierová, Gagarinova, Vrakunská cesta).
 • V čase cca medzi 19:00 až 20:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park a Mlynská dolina – Patrónka – Brnianska – Pražská – Sokolská. Počítať je opäť potrebné s krátkodobým zastavením premávky na všetkých mostoch ponad diaľnicu D1 a v podjazdoch pod D1 (Dolnozemská, Parková, Bajkalská, Mierová, Gagarinova, Vrakunská cesta).
  • Linky 61 a 96 budú skrátené po zastávku Avion Shopping Park.
   • Neobslúžia zastávky Avion, Ikea až Letisko.
  • Linky 21 25 63 83 84 pôjdu v smere od Lamača a Dúbravky medzi zastávkami Patrónka a Sokolská/Pod stanicou obchádzkou cez Kramáre.
   • Neobslúžia zastávky Dubová a Hroboňova.
  • Linky 30 a 37 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Most SNP a Patrónka po obchádzkovej trase cez Štefánikovu a Kramáre (v smere do Lamača cez Pražskú).
   • Neobslúžia zastávky Chatam Sófer až Habánsky mlyn.
  • Linky 31 a 39 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Cintorín Slávičie a Lanfranconi obchádzkou cez Staré grunty, Karloveskú a Botanickú.
   • Neobslúžia zastávky Televízia až Zoo.
  • Linka 32 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Riviéra a Suchý mlyn obchádzkou cez Dúbravku a Lamačskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Botanická záhrada až Habánsky mlyn.
  • Linka 69 pôjde obchádzkou medzi zastávkami Pharos a Avion Shopping Park.
   • Neobslúži zastávky Letisko, cargo až Avion, Ikea.
  • Linka 65 pôjde ráno smerom na Tbiliskú a podvečer smerom smerom na Čiližskú odklonom medzi zastávkami Ivanská cesta/Avion Shop. Park a Ríbezľová cez Ružinov, pričom nepríde k zmene obsluhy zastávok.
  • Linka 92 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Dvory obchádzkou cez Kramáre, Štefánikovu a Most SNP.
   • Neobslúži zastávky Habánsky mlyn a Zoo, v smere k Depu Petržalka ani Einsteinovu.
  • Linky 98 a 96 budú v prípade ranného uzavretia Prístavného mosta premávať z Petržalky cez Most Apollo, pričom nebudú obsluhovať zastávku Prístavný most.
  • Linka 130 má prerušenú premávku.
  • Linka 163 premáva len po zastávku Avion Shopping Park.
  • Linka 204 bude premávať na Kramároch na náhradnú konečnú NÚSCH.
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Zimného štadióna po Valašskú.
   • Neobslúži úsek Valašská - Patrónka - Červený most.
  • Linka 212 bude premávať na Kramároch na náhradnú konečnú NÚSCH.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Upozornenie: Ak bude úplne uzavretá križovatka Patrónka, linky 21 25 30 32 37 63 83 84 92 204 211 pôjdu obchádzkou cez ul. Pri Suchom mlyne a neobslúžia zastávku Patrónka (náhradou bude zastávka Záhorácka na ul. Pri Suchom mlyne).
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Linka N37 do noci 14./15. septembra nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Depo Hroboňova, spoje pôjdu priamo po Brnianskej.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.

Streda 15. septembra:

 • V čase cca medzi 7:05 až 8:30 bude prerušená premávka MHD na trase: Pod stanicou – Pražská – Patrónka – Lamačská cesta – Stn. Lamač.
  • Linka 20 bude premávať po skrátenej trase z Devínskej Novej Vsi po zastávku Záluhy.
   • Neobslúži zastávky Lipského až Tesco Lamač.
  • Linka 21 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Pod stanicou a OC Bory cez nábrežie, Karlovu Ves, Harmincovu a Lamač.
   • Neobslúži zastávky Patrónka a Mokrohájska.
  • Linka 63 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Pod stanicou a Stn. Lamač cez nábrežie, Karlovu Ves, Harmincovu a Lamačskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Hroboňova až Tesco Lamač.
  • Linka 30 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Lanfranconi a Pridánky cez Karlovu Ves a Harmincovu.
   • Neobslúži zastávky Zoo až Mokrohájska.
  • Linka 37 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Lanfranconi a Stn. Lamač cez Karlovu Ves a Harmincovu.
   • Neobslúži zastávky Zoo až Tesco Lamač.
  • Linka 32 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Botanická záhrada a Hlavná stanica obchádzkou cez nábrežie, Staromestskú a Štefánikovu.
   • Neobslúži zastávky Pod stanicou až Zoo.
   • Nepôjde vôbec cez Kramáre.
  • Linka 43 nebude obsluhovať zastávku Patrónka, konečná zastávka bude na zastávke Červený most.
  • Linka 83 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Záluhy a Zochova cez Karlovu Ves a nábrežie.
   • Neobslúži zastávky Lipského až Hodžovo nám.
  • Linka 204 bude z Kramárov premávať na konečnú Červený most cez ulicu Pri Suchom mlyne.
   • Neobslúži zastávky Hýrošova a Valašská.
   • Nástupište Červený most bude na nástupišti E pri kruhovej križovatke.
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Zimného štadióna po Valašskú.
   • Neobslúži úsek Valašská - Patrónka - Červený most.
  • Linka 211 nebude premávať. Ako náhradu možno využiť kombináciu liniek 204 209 212.
  • Linka 212 nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Patrónka.
   • Nástupište Červený most bude na nástupišti E pri kruhovej križovatke.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • V čase cca medzi 12:15 až 13:30 bude prerušená premávka MHD v úseku Avion Shopping Park – Letisko, na diaľnici D2 a na Prístavnom moste smerom z Petržalky. Počítať je opäť potrebné s prípadným krátkodobým zastavením premávky na všetkých mostoch ponad diaľnice D2 a D1 a v podjazdoch pod D1, D2.
  • Linky 61 a 96 budú skrátené po zastávku Avion Shopping Park.
   • Neobslúžia zastávky Avion, Ikea až Letisko.
  • Linka 65 pôjde na Tbiliskú medzi zastávkami Ríbezľová a Ivanská cesta obchádzkou cez Ružinov, pričom nepríde k zmene obsluhy zastávok, iba k meškaniu spojov.
  • Linka 21 bude premávať cez Lamač bez zmeny obsluhy riadnych zastávok.
  • Linka 69 nepremáva (štátny sviatok).
  • Linky 98 a 96 budú premávať z Petržalky cez Most Apollo, pričom nebudú obsluhovať zastávku Prístavný most.
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.
 • K posilovým vlakom ZSSK zabezpečí DPB mimoriadne nočné spoje v skorých ranných hodinách 15. septembra na linkách N33 N34 N53 N55 N61 N70 N72 N80 N93 N95.
  • Vložené spoje zabezpečia premávku uvedených liniek v intervale 30 minút v čase cca medzi 2:30 a 4:30 iba v smere na Hlavnú stanicu.
  • Posilové spoje na linke N72 budú predĺžené z Hodžovho námestia až na Hlavnú stanicu.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: wawkeo #170:
Tipujem, že pôjde cez Kramáre a potom ulicou Pod suchým mlynom na Červený most
Akú trasu bude mať zajtra 43, s odchodom 08:09 Bojnická smer Kačín?
Reakcia na: Trammat #159:
V prvom rade by sa tie 209 na ten Jaskový rad museli aj dostať. V praxi to dnes vyzeralo tak, že policajti prehradili Šancovú v smere k stanici, vytvorila sa brutálna kolóna, ktorá sa nehýbala a v ktorej sa stálo tak 30-40 minút. Potom pustili premávku a odklon bol zrušený.
Reakcia na: IBBI #166:
Prepáč Andrej Danko, už také nebudem písať. Asi je to príliš komplikované na pochopenie 🙂
podľa časti diskusie to normálne vyzerá, že s príchodom Bieleho Gandalfa k nám prišlo zvýšené riziko .... v tom prípade by ma fakt veľmi zaujímalo, kto je tak sprostý, že by úmyselne vystavil obyvateľstvo zvýšenému riziku .... potom by sme sa už pokojne mohli baviť aj o všeobecnom ohrození, zneužití právomoci, či o neefektívnom mrhaní verejnými zdrojmi - ale to už je asi mimo témy tohto článku 🤔 🤔 🤔
Reakcia na: shaggy #164:
Krot sa vo vyjadreniach bracho.
Reakcia na: shaggy #164:
Dvojičky? Blamáž
Reakcia na: IBBI #162:
To je videť.
martinah napísala "kedy som čakala na autobus..." a ty si jej na to napísal "kedy si stáli dvojičky". Tým si jej chcel povedať, že kedysi niečo bolo a teraz to nie je. Preto sa oháňať tým, že vždy sa takéto ceremónie pre papalášov robili, je rovnako hlúpe.
Alebo ty si to myslel tak, že kvôli dvojičkám treba prísnejšie protiteroristické opatrenia? Tak to si potom ešte väčší Andrej Danko, než som si myslel 🙂
Reakcia na: Viko #161:
Ano, neplati.
Reakcia na: shaggy #160:
Nerozumiem.
Reakcia na: IBBI #157:
Potom ale neplatí doktrína, že terorizmus nás predsa nezastraší, ktorú všetci do nemlátom omieľajú po každom incidente.
Reakcia na: IBBI #157:
Aj dvojičky vždy boli a už nie sú.
V jednom prípade ti argumentácia zvyklosťami nevadí a v druhom hej 🙂 Nechcel by si si ujednotniť svoj postoj?
"Linka 209 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Račianske mýto a Stromová/Bárdošova po obchádzkovej trase cez Jaskový rad.
Neobslúži zastávky Sokolská až Karpatská."
Neobsluhuje pravidelnú zastávku Karpatská ani v smere na Mliekarenskú?
odklony v tejto chvili zrusene
Reakcia na: shaggy #156:
No ved Sor ma pravdu. Vzdy boli taketo prisne opatrenia, ale od padu dvojiciek su este silnejsie, od utoku na Bataclan zas silnejsie, atd. Ze je uzavreta polka mesta (prehnal som), je teda dosledok tychto udalosti.
Reakcia na: IBBI #151:
Ale veď to bola argumentácia Sor23, že vždy sa to tak robilo.
Reakcia na: Sor23 #147:
To že sa robia ochranné opatrenia v zahraničí bežné je, ale nie takéto manévre ako predvádza ÚOVČ.

Čo je to preboha za nonsens že ľudia štyri dni nemôžu normálne fungovať lebo niekto sa sem prišiel pozrieť?
Reakcia na: Valec #150:
nech sa páči, môžeš si to skúsiť od nich vyžiadať 😉
Reakcia na: IBBI #151:
preto pisem, dnes by to bolo uz nemyslitelne...
zachvilu skoncime vystahovani mimo mesta