Dopravný podnik ušetrí na strážnej službe

Po ôsmich rokoch príde k zmene bezpečnostnej služby.

Ilustračné foto © Honza Tran

Dopravný podnik Bratislava (DPB) uzatvoril v týchto dňoch zmluvu na poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby vo svojich štyroch vozovniach a v sídle na Olejkárskej ulici. Novým poskytovateľom týchto služieb bude firma Detektívna informačná služba, s.r.o. zo Žiliny, ktorá nahradí doterajšiu SBS Bonul vykonávajúcu stráženie objektov DPB od roku 2012 (predĺžené v rokoch 2016 a 2019). Rámcová zmluva na poskytovanie strážnych služieb bola s Detektívnou informačnou službou podpísaná na obdobie jedného roka s účinnosťou od 1. júna 2020, pričom predpokladaný finančný objem zákazky je 595 680 € bez DPH.

Ochranu hotovosti a cenín pri prevozoch bude naďalej zabezpečovať strážna služba B.O.B. Group, s.r.o. z Bratislavy, s ktorou DPB taktiež podpísal novú zmluvu na jeden rok. V tomto prípade má zákazka hodnotu 122 287 € bez DPH. Uvedená spoločnosť zabezpečuje tieto služby pre DPB od roku 2012.

Doplnené stanovisko DPB, a.s., k ročnej úspore: Objem zmlúv so spol. Bonul a B.O.B. Group bol doteraz zazmluvnený na ročný objem 1 397 520 € (pozn. red.: uvedená suma zahŕňala aj ďalšie služby ako napr. ochranu revízorov a vodičov). Ročný objem zmlúv so spol. Detektívna informačná služba a B.O.B. Group je od 1. 7. 2020 zazmluvnený na 717 967,20 €. Potenciálna ročná úspora, ktorú DPB, a. s. dosiahol optimalizáciou rôznych činností externých bezpečnostných agentúr a vysúťažením lepších cien, je teda 679 552,80 €, nie 100-tisíc eur (pozn. red.: ako sme pôvodne uvádzali).

Dopravný podnik pôvodne obstarával strážne služby formou verejnej súťaže na obdobie štyroch rokov, ale súťaž bola v apríli tohto roka zrušená. Obstrávanie bolo následne realizované na základe internej smernice DPB pre podlimitné zákazky.

V budúcnosti by si niektoré strážne služby mohol DPB zabezpečovať vo vlastnej réžii, keďže v marci tohto roka získal licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany a aprílové mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na doplnenie stanov DPB o prevádzkovanie vlastnej ochrany.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Čiže Detektívna informačná služba si zapýtala o viac ako polovicu menej ako Bonul?
Reakcia na: Trammat #4:
Ďakujem všetkým za objasnenie.
Reakcia na: Sor23 #3:
Čaká sa na príchod polície.
Reakcia na: color #2:
Takže SBS už nechodia s revízormi? Čo v prípade fyzického konfliktu s cestujúcimi?
Reakcia na: Sor23 #1:
Tá bola zrušená.
Tá SBS je aj súčasť SBS s revízormi?