Presunutie zastávky Borská pre linky 35 X5N34 (od 5.7.2019)

Pre rekonštrukciu podchodu pri zastávke Borská je od 5. júla 2019 cestná doprava v smere do centra mesta presmerovaná na opačnú stranu komunikácie medzi priecestiami Púpavová a Suchohradská. Z tohto dôvodu je zastávka Borská pre linky 35 X5 a N34 v smere na Molecovu presunutá na opačnú stranu cesty (k priechodu pre chodcov). Podchod bude počas opravy uzatvorený, pre chodcov bude k dispozícii existujúci úrovňový priechod pri zastávke Borská.

Na linke 35 môže počas výluky prísť k drobným odchýlkam voči cestovným poriadkom z dôvodu predĺženia obratových vzdialeností (cez priecestia pri Fadruszovej, resp. pri Iuvente).

Oprava podchodu bude prebiehať v dvoch etapách. Počas prvej etapy sa opraví časť podchodu pod vozovkou v smere do mesta, následne sa práce presunú na opačnú stranu cesty. V rámci rekonštrukcie sa opraví nosná konštrukcia podchodu, jeho izolácia, odvodnenie, elektroinštalácia, nová bude aj podlaha a obloženie stien. Schodiská podchodu majú byť po rekonštrukcii zastrešené. Pre chodcov s obmedzenou schopnosťou orientácie bude podchod vybavený varovnými a vodiacimi pásmi, rovnako aj orientačnými informáciami v Braillovom písme.

 

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Snad tam aspon plosinu pre vozickarov spravia.