Reorganizácia električkových liniek počas 1. etapy modernizácie Karloveskej radiály (od 22.6.2019)

Na každú radiálu bude premávať jedna linka v hustejšom intervale, medzi jednotlivými linkami bude zabezpečený prestup v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie.

Počas prvej etapy modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi bude od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Po novom bude na každú radiálu premávať jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky budú premávať častejšie.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 2) bude možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch bude priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni bude priemerné čakanie 3,75 min. Na zastávke Námestie SNP pred Starou tržnicou budú zastavovať všetky linky, ktoré tadiaľ budú prechádzať. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bola provizórna zastávka pred Starou tržnicou doplnená o elektronickú tabuľu a prístrešok aj v smere Štúrova/Špitálska.

Od 22. júna budú premávať električkové linky 1 2 3 4 9 X6. Počas výluky nebudú premávať linky 5 6 7 8.

Doplnené: Od 15. júla 2019 sú v rannej špičke pracovných dní zavedené posilové spoje na linke 3 od ŽST Vinohrady na Námestie SNP v nadväznosti na príchody vlakov v čase medzi 6:30 a 8:30. Spoje premávajú po trase pôvodnej linky 7: ŽST Vinohrady - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - ŽST Vinohrady. V smere do centra sú označené ako linka 3, v opačnom smere ako dojazdový spoj po ŽST Vinohrady.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Trasa bez zmeny, hustejší interval.
 • Linka 2: Hlavná stanica - Blumentál - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto
  • Interval 15 minút celotýždenne.
  • Trasa bez zmeny, dlhší interval v pracovných dňoch.
  • Doplnková linka medzi dvoma železničnými stanicami.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 3 5 7 medzi Račou a centrom.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
  • Od 15.7. sú v rannej špičke nasadené vložené spoje linky 3 na trase ŽST Vinohrady - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - ŽST Vinohrady v nadväznosti na príchody vlakov v čase cca 6:30 - 8:30.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Karlovou Vsou a centrom.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 8 a 9 medzi Ružinovom a centrom.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj bude v pracovných dňoch premávať len v úseku Molecova - Borská.
  • Autobusy X5 nebudú zastavovať na úrovni električkovej zastávky Karlova Ves, odporúčame využiť najbližšiu zastávku Borská.
  • Pre zjednodušenie prestupu medzi linkami X6 a X5 smerom do Dúbravky bude autobusová zastávka Molecova presunutá na úroveň zastávky električky (k parkovisku pri Lidli).
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Molecovou a Dúbravkou.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4
Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP - Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Poštová na linku 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Lafranconi – Kapucínska Linky 3139

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky budú počas výluky premávať na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú nasadené len na linke 2. Nízkopodlažné spoje budú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Prednosti navrhnutého linkového vedenia električiek

 • Malý počet liniek do centra umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch nie viac ako 5 minút, cez voľné dni 8 minút).
 • Lepší interval v rannej špičke oproti štandardnému prázdninovému grafikonu takmer v celej sieti električiek.
 • Viac spojov v podvečerných hodinách pracovných dní.
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou.
 • Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Vedením protismerných liniek v oblasti tunel/Chatam Sófer (4 a X6) sa minimalizuje riziko vzájomného zdržiavania električiek pri odbočovaní do a z tunela, keďže ich trasy sa nekrižujú.
 • Električka do Karlovej Vsi si neprenáša meškania z východnej časti mesta, eliminuje sa vznik meškaní v čase špičky na Mostovej ulici, kde je spoločná premávka električiek s autami.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 bude nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 bude klimatizovaný.
 • Na linku 29 budú cez prázdniny vypravené kĺbové autobusy aj v pracovných dňoch.
 • Linky 8384 budú cez prázdniny premávať bez obmedzenia rovnako ako cez školský rok.
 • Linka 83 bude mať cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 budú vypravené najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ttom #364:
Jedna vec je, čo sa natára na FB a druhá, ako to bude v skutočnosti. Každopádne ešte bude nasledovať reko v Rači, ktorá to celé tiež zamieša.
inak vie sa uz ako bude vyzerat link.vedenie po rekonstrukcii? na FB DPB uz bolo nieco naznacene (4 Dubravka-nabrezie-Spitalska-ZST NM/ZP, 9 KV-tunel-Obchodna-Ruzinov), tak by ma to celkom zaujimalo.
ALELUJA!!!Zas sme sa dockali. Dlho sa bojovalo za nove elektricky a my ich takto nicime ! Od kedy je obratisko x6 na MOLECOVEJ uz zase bolo nefukcne lebo sa tam skrizila do V elektricka ! Neni to PARADA??? Radsej mali dat Autobusy x5 aElektricky zrusit a urobit naraz rekonstrukciu celej trate ! ked to pojde dalej takto,radsej si prestanem kupovat mesacnik a spravim nieco pre svoje zdra vie a nebudem nadavat ,nicit si zbytocne zdravie !!! LEN TAK DALEJ.........
Reakcia na: Valec #361:
ono uz samotna raca a krasnany by v pohode uzivili a plnohodnotne vytazili pocas skolskeho roka 2 minutovy a cez prazdniny 3 minutovy interval na supravach/skodovkach pocas spiciek (sucasna situacia len cast ludi z vozidiel MHD vyhnala do aut) a ked takto naplnene vozidlo dorazi na zst vinohrady kde sa prave vyvalil vlak tak sa niet co divit ze sa to nepomesti....
Reakcia na: LUK #360:
Podľa toho grafu sme v týždni s najnižším počtom cestujúcich. Ak aj napriek tomu vozidlá nechávajú ľudí na zastávke (viď #356), tak nie niečo zle a za mesiac sa to už malo vyriešiť.
Reakcia na: Vladimír #348:
podobný priebeh grafu je aj v inom krajskom sídeľnom útvare, takže nie je dôvod čakať niečo iné aj v hlavnej slovenskej dedine
Reakcia na: Valec #358:
Oproti vlaňajším prázdninám.
Reakcia na: Solider #357:
Ktoré je to obdobie kedysi? Keď bolo v Rači o cca 700 bytov menej, či keď ešte nejazdili posilnené vlaky?
Reakcia na: Dave177 #356:
Všimol som si dosť nátresk už v čase medzi 6:30 a 6:50, čo kedysi nebývalo také výrazné cez prázdniny.
Reakcia na: anjelik.e #355:
Dnes ráno sme tiež nepobrali ľudí na ŽST Vinohrady.
Mohol by konečne niekto doriešiť Raču? Bolo to až na nepochopenie, keď pred siedmou hodinou rannou sa na ŽST Vinohrady natlačilo kopec ľudí do starej neklimatizovanej električky a jedna stála pri vozovni Krasňany a druhá ŽST Vinohrady a čakali na neviem čo? Mali sa pohnúť až vtedy, keď by zostali ľudia stáť na zastávke, ktorí by sa nedostali do sardinkárne? Super. Skúšali sme auto a cesta po Račianskej bola nekonečná. Tak seďme doma a nechoďme do práce, lebo by sme si mali brať všetci dovolenky.
Reakcia na: Ari #353:
To áno, navyše by sa museli prerábať tie schémy a to sa nikomu nechce.
Reakcia na: Trolley #352:
to by protirečilo panujúcej teraz dogme o jednolinkovom vedení
Keď už tie posilové spojekopírujú trasu L7, tak už mohli byť označené aj ako L7. Len ono na račiansku radiálu sa zabudlo, tak sa teraz improvizuje. L7 mohla kľudne ostať minimálne aspoň ako posilovka.
Reakcia na: Mike #349:
Hodnoty osi y sú od nuly, to znamená, že percentuálne rozdiely medzi jednotlivými týždňami sú presne také, ako sa javia na grafe.

Pridávam ešte rovnaký graf za rok 2016 (rok 2017 mohol byť značne ovplyvnený vtedajšou nevýpravou z dôvodu nedostatku vodičov).
Reakcia na: Vladimír #348:
Je mi jasné, že to je obchodné tajomstvo, ale zaujímavé by bolo vidieť aj rok 2017 a tiež o aké jednotky sa jedná (teda aké veľké (koľko % bodov) sú napr. rozdiely 2.7.-6.7. a 30.7.-03.08.).
Reakcia na: johnnyjanko #347:
Dovolím si vstúpiť do diskusie dátami. Sú za rok 2018 z MHD Nitra. Jednotlivé body predstavujú priemerný počet cestujúcich počas pracovných dní v danom týždni (cestujúci počas víkendov a sviatkov nie sú započítaní). Plne si uvedomujem, že správanie cestujúcich v BA a NR sa môže líšiť, ale lepšie dáta zrejme nateraz nemáme.

Graf vkladám len pre zaujímavosť. Nemám ambíciu z neho odvodzovať vzorce správania cestujúcich na račianskej radiále 🙂
Reakcia na: Solider #343:
Nejdem sa hádať, pretože žiadne dáta nemám, ale nechce sa mi to veriť. Vo firmách, v ktorých som pracoval, som nič také nebadal, že by dovolenková sezóna začínala postupne. Práve naopak, ľudia sa často už nemôžu dočkať dovolenky a sviatok 5.7. tomu napomáha.

Ale ak naozaj niekde na prelome júla a augusta nastane situácia, že električky na račianskej radiále výrazne menej naplnené ako dnes, a k tomu aj zápchy áut budú menšie, dám ti za pravdu.
Reakcia na: Valec #338:
V tomto meste žije niekoľko stoviek tisíc ľudí, z toho niektorí (väčšinou starší ľudia) sú naozaj schopní čakať na zrušenej zastávke alebo snažiť sa nastúpiť do vozidla autoškoly, a zase mnohí iní (hlavne pracujúci - pravidelní dochádzajúci) majú dostatočný prehľad, snažia sa optimalizovať jazdné doby a používajú k tomu aj moderné technológie ako Waze, Google Maps a online cestovné poriadky ukazujúce aktuálne meškania.
Reakcia na: 810zssk #344:
Ak sa bavíme o cestujúcich, tak aké iné meradlo je objektívnejšie? 😛
Reakcia na: Solider #339:
Zaujímavé meradlo 🙂
Reakcia na: johnnyjanko #333:
Pretože nástup dovolenkovej sezóny je postupný a vrcholí od polovice júla. Opýtaj sa zamestnávateľov, kedy majú naplánovaných najviac dovoleniek. Opýtaj sa ich, prečo bývajú celozávodné dovolenky na prelome mesiacov júl a august. Neplatí, že keď školáci majú voľno, tak aj pracujúci zrazu prestanú cestovať. Režim prázdniny trvá 8 týždňov a dopyt počas týchto týždňov nie je rovnaký.
Reakcia na: johnnyjanko #333:
Tento rok vyšiel sviatok na piatok, čo mohlo spôsobiť, že jeho efekt sa rozložil na tento aj budúci týždeň.

Inak Tatry sa prvý prázdninový týždeň plnia aj vďaka Čechom, keďže tí majú dva štátne sviatky hneď po sebe (tento raz piatok a sobota). Koncom augusta je zase už stabilnejšie počasie a teda lepšie podmienky na turistiku.
Reakcia na: johnnyjanko #331:
Debata je o prehodení dočasnom na Vinohrady počas špičiek.
Využilo by sa to čo jazdí bez navyšovania vozokm no omnoho optimálnejšie.
Reakcia na: Valec #338:
Tak ja som si zvykol pred cestou zo zastávky Saleziáni smer mesto otvoriť Waze a skontrolovať dopravnú situáciu a podľa toho som sa rozhodol, či pôjdem 201 alebo električkou. Respektíve v pracovné dni poobede som zvyčajne automaticky sadal do električky.
Reakcia na: 810zssk #336:
Z praxe podľa vyťaženosti vozidiel.
Reakcia na: johnnyjanko #334:
Nie vždy trčí až do križovatky. Celkom by ma zaujímalo, koľko ľudí takto uvažuje, najmä keď niekde sú ľudia schopní čakať na zastávke aj pri rozkopanej električkovej trati.😉

Ale ak má byť toto dôvod pre prakticky paralelnú linku, tak potom by mala popri každej radiále premávať súbežná autobusová linka v adekvátnom intervale pre prípad že sa niečo stane na dráhe.
Reakcia na: 810zssk #336:
tipujem ze niekto kompetentny dufa, ze sa ta sracka na racianskej rozpusti nejak sama a ked sa tak nestalo na zaciatku prazdnin, tak to skusa s neskorsim terminom (ved do konca leta alebo septembra to snad nejak vyhnije a potom sa bude robit opat nejaka zmena ak sa stihne karlovka)
Reakcia na: johnnyjanko #333:
Tiez by ma zaujimalo odkial bola vytiahnuta teoria o druhom julovom tyzdni.
Reakcia na: Solider #321:
Myslím, že na to silno vplývajú horúčavy. Kto len môže (a má auto s klímou), v takéto dni cestuje autom, z pochopiteľných dôvodov. Je to podobný efekt, ako keď prší.
Reakcia na: Valec #332:
V praxi to funguje tak, že keď je tam riadna zápcha, tak to vidíš už z diaľky (autá často trčia až do križovatky) a zariadiš sa podľa toho. Pravidelní cestujúci nie sú blbí.
Reakcia na: Solider #315:
Chápem, čo chceš povedať a v princípe súhlasím, ale nerozumiem, prečo by dovolenková sezóna mala reálne začínať až od druhého júlového týždňa. Toto sa mi nechce veriť. Jednak veľa mojich známych už na nejakej dovolenke bolo (v júni), a tiež kvôli sviatku Cyrila a Metoda je atraktívne si práve tento týždeň vziať voľno. V Tatrách je z letnej sezóny každoročne najplnšie práve počas prvého júlového týždňa. Podľa mňa výrazný pokles dopytu (oproti dnešku) počas letných prázdnin už nenastane, až potom v posledný augustový týždeň, kedy je zase sviatok.
Reakcia na: johnnyjanko #331:
A teraz si to predstav v praxi. Prídem/prestúpim na Trnavskom mýte na zastávku smer Hlavná stanica. Pohľadom do Šancovej vidím veľkú kolónu (koľko ľudí sa tam reálne pozrie) a zhodnotím, že radšej pôjdem dvojkou. Takže sa pretrmácam cez podchod, počkám v priemere 8 minút a odveziem sa dvojkou na stanicu.
O koľko tam budem reálne rýchlejšie?
Reakcia na: david1 #329:
Áno, všetci vieme, že na stanicu sa dá dostať aj viacerými gumokolovými linkami po Šancovej, ale zmyslom existencie dvojky je práve to, že ona nebýva zaťažená často extrémnymi zápchami na Šancovej. Keď sú veľké zápchy, ľudia radšej idú dvojkou, než by mali zmeškať vlak. Preto jazdí tak, ako jazdí.
Reakcia na: Solider #317:
V polovičnom voči dnešku (8-10), či voči minulosti (15)?
Reakcia na: Viko #322:
Tak isto ako z Račianskej. Na Blumentáli alebo Račianskom mýte či Trnavskom mýte. Ružinov skoro na hrane na Saleziánoch.
Reakcia na: Ike #325:
a divis sa tomu ? aj ja ak sa mi stalo ze som dosiel rano k zastavke elektricky, zistil ze nechodi (podla poctu ludi + telefonat na dispecing) tak som tam neostal cakat do neviem kedy ale sa vratil do auta a pokracoval do mesta nim....
ludia tu VOD nepouzivaju obvykle pre zabavu a na stravenie zbytocneho casu ale na to aby sa cim skor (a nie prilis nepohodlne) dostali do ciela svojej cesty, pokial im to co je ponukane nevyhovuje, tak pojdu inac.... (a to je ciastocne aj za tym ze aj v sucasnosti je racianska plna tak ako je)
Reakcia na: david1 #326:
Nie, neostal. Urobil by som to isté.
Reakcia na: Ike #325:
A ty by si ostal čakať v tých Šenviciach? Mali tam auto tak pokračovali autom.

Reakcia na: si #323:
Ja len dodám, že práve P+R-isti z Pezinka fungujú živelne na štýl: ak funguje VOD odstavím vozidlo, ak nie, pokračujem. Krásny príklad je stanica v Šenkviciach, kde prídu posádky osobným automobilom, pozrú si meškanie vlaku väčšie ako je jazdný čas celej trasy vlaku, otočia sa, sadnú do auta a idú do mesta autom.

Predpokladám, že podobný režim funguje aj pri prestupe na MHD.
Reakcia na: Viko #322:
Dvojka má zmysel v relácii Hlavná stanica - Blumentál. Z Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa dá na hlavnú stanicu pohodlne dostať s prestupom na Trnavskom mýte alebo na Blumentáli.
Reakcia na: Solider #321:
iste, ale:
1. po skusenostiach z minuleho tyzdna kedy bolo cestovanie v podobe sardiniek, ludia ostavali po zastavkach, a na oficialne garantovanych nizkopodlaznych poradiach boli vypravene vysokopodlazne vozy bez klimy ten pocet ludi ktori to vzdali a prestupili do aut asi nebude uplne maly...
2. v Raci sa ti negeneruje len lokalna zataz, ale ak by si mal odsledovanu miestnu situaciu, vedel by si, ze je (alebo aspon bolo) pouzivana aj ako park&ride aj pre obyvatelov z regionu pezinka (a u tych to uz naozaj nie je o tom ze ci bude startovat auto, iba o tom ze ci ho necha na kraji BA a dalej pojde MHD, alebo sa odvezie az do svojho ciela tym autom v ktorom uz sedi....)
Reakcia na: Solider #317:
Keď presmeruješ dvojku na Vinohrady, ako zabezpečíš napojenie Vajnorskej a Ružinovskej na Hlavnú stanicu?
Reakcia na: si #319:
Na aktuálnu dopravnú situáciu vplýva mnoho faktorov a určite sa to nedá generalizovať tak, že to je spôsobené tým, že všetci nasratí Račania naštartovali doma odstavené autá a hromadne jazdili do mesta, pretože to nie je pravda.
Reakcia na: si #316:
Súhlasím s Tebou v tom, že kapacita na Račianskej radiále je nedostatočná, ale nemusíš to zdôvodňovať vzájomne nesúvisiacimi vecami, pretože to je demagógia.
Reakcia na: Solider #318:
nie, externality som nepozarel, na druhej strane co si pamatam tak neprejazdnost dialnice na vstupe do BA vedie skor k zlepseniu dopravnej situacie v celom meste....
Reakcia na: si #316:
A zohľadnil si rannú nehodu na D1 v smere do Bratislavy s kolónami až po Blatné?
Reakcia na: johnnyjanko #305:
Možno by stačila dvojka po Vinohrady v špičke v polovičnom intervale, namiesto zbytočného premávania na ŽST Nové Mesto a Vajnorskú radiálu, kde je kapacita značne nadimenzovaná.
Reakcia na: Solider #315:
"Súvisí to s tým, že pracujúci ľudia prázdniny nemajú a dovolenková sezóna začína tak po druhom júlovom týždni."
toto skus prosim vysvetlit tym odpornikom na magistrate a v DPB, ktory opat poredukovali elektrickovu dopravu na racianskej radiale mysliac si ze v lete 40% cestujucich prazdninuje a pre istotou to stihli spravit este tyzden pred skoncenim skolskeho roka....

PS: ked som pozeral rano dopravnu situaciu cez google, tak podla zapratanosti ciest to inde uz na prazdniny vyzeralo (zato racianska cela bordova a aj realne upchata....)
Reakcia na: si #310:
Samozrejme, že kolóny boli takto začiatkom júla aj minulý rok aj predminulý rok. Súvisí to s tým, že pracujúci ľudia prázdniny nemajú a dovolenková sezóna začína tak po druhom júlovom týždni. Je to vidieť každý rok a bude to tak aj tento rok.
Do centra rovnaká plnka po 7:30 ako min.týždeň. Zlepšenie sa nekonalo ani náhodou.
Reakcia na: lumbert #312:
A hovorím o ceste z Riazanskej na Mariánsku.
Reakcia na: johnnyjanko #305:
Dnes som výnimočne cestoval krátko po siedmej (väčšinou cestujem okolo 6:30/6:40) a električka bola plná, nie preplnená, ale každopádne plnšia, než som zvyknutý, keď cestujem o tú polhodinu skôr. 😶
Reakcia na: johnnyjanko #305:
Okolo 8:30 z Racianskeho myta smer Raca bola elektricka plna, ale nie preplnena, ludia na zastavkach neostavali. Opacny smer vyzeral byt na tom horsie. Okolo 9:30 z Nam. Biely kriz do mesta to bolo preplnene a ludia na zastavkach ostavali, neviem ako to bolo dalej v Raci.
Reakcia na: Solider #309:
v letnych prazdninovych mesiacoch nebyvala a to ani pred 2ma rokmi ked chodilo aj rano od zaciatku jula len 3+5 a ani pred rokom ked bolo 3+5+7
akurat ze to vtedy nikto nerobil experimenty s "letnym" grafikonom s nedostatocnou kapacitou uz posledny neprazdninovy tyzden...
Reakcia na: si #306:
Tam je kolóna stále, aj keď sa „neodradzovalo“ od použitia električiek 😂
Reakcia na: Andy #307:
na tento nesvar by si mohli policajti posvietit omnoho viac ako na buzerovanie za rychlosti, len to je asi troska namahavejsie... (aj ked v principe by na to mohli stacit kamerove zaznamy z krizovatiek + objektivna zodpovednost)
Reakcia na: si #306:
A tie autá kvalitne blokujú Šancovú ulicu na Račianskom mýte, by som im skrátil zelenú na Račku tak o 5 sekúnd.
Reakcia na: johnnyjanko #305:
neviem ako to vyzera na zastavkach, ale na ceste to vyzera uplne rovnako ako keby bol skolsky rok....
minulotyzdove odradzanie cestujucich s autami od pouzitia elektricky malo svoj uspech....
Ako to dnes vyzerá na Račianskej? Pevne verím, že dnes už neostávajú ľudia na zastávkach... Snáď v septembri bude zavedená poriadna sedmička...
Reakcia na: anjelik.e #302:
Myslíš zvýšiť cestovné, aby necestovalo toľko ľudí 😅 ?
Reakcia na: anjelik.e #302:
ja som uz vcera prehodnotil sposob cestovania do mesta a pouzil som radsej auto (do toho sa aspon zmestim a ma aj klimatizaciu....)
problem je ze takto rozmyslajucich je tiez asi dost a teda aj zapnenie racianskej autami nezodpoveda velmi tomu ze uz zacinaju prazdniny....
Asi by mal dopravný podnik prehodnotiť cenu cestovného. Račianska radiála je jedna veľká katastrofa. Električky stále meškajú, preplnené v kuse už od Černockého a naďalej nastupuje kopec ľudí na Vinohradoch, po ôsmej žiadna električka od vlaku. Keby aspoň boli všetky električky klimatizované. Ale takto sa nedá ani dýchať.
Reakcia na: Trolley #298:
Z pod mosta SNP. To by bolo bez prestupu no z vyhliadkou cez nám.SNP. Riešil sa prestup smer Karlovka z nábrežia 😉
Reakcia na: Martin Fundárek #299:
To som očakával aj ja. Takto dostane každý jasnú onfo, že daný spoj ide odklonom, alebo z neho človek prestúpiť na inú linku. Napríklad na L3 by hlásilo "Nasleduje zastávka Námestie SNP. Spoj ďalej pokračuje ako linka 9 do Ružinova. Prestup ma linky 1 do Petržalky a x6 do zastávky Karlova Ves, Molecova." Linku 4 som nespomínal. Tam je v smere Most SNP možný prestup už na Kamennom námestí. Jedine, že by to hlásilo "...4 smer Zlaté piesky a ŽST Nové Mesto....".
Reakcia na: Trolley #294:
Príklad z Prahy: výluka Biskupcova-Palmovka cca od 9.00 do 18.00. Od Želiváku v 16-ke hlásenie v štýle (presné znenie si už nepamätám) "Prosím pozor. Z důvodu výluky je linka odkloněna do zastávky Vozovna Žižkov. Cestující do stanice Palmovka mohou využít náhradní autobusovou dopravu X10 ze stanice Biskupcova. Cestující do stanic Balabenka až Nádraží Vysočany mohou použít náhradní autobusovou dopravu X10 ze zastávky Biskupcova do stanice Palmovka a dále mimořádně prodlouženou linku 12 do stanice Nádraží Vysočany" (vtedy ešte nebola na 16-ke výstupná Vysočanská a na Palmovke končila 12-ka, dnes tam končí a pri takejto výluke sa predlžuje 6-ka).
Takto by som si predstavoval, že by to malo fungovať informovanie jedného dňa aj tu.
Reakcia na: david1 #297:
Dá sa prestúpiť aj v uzle Kamenné námestie / Námestie SNP.
Reakcia na: Trolley #294:
Veď nech to hlási , ale až pred Kapucínskou, kde sa dá aj reálne prestúpiť na x6.
Reakcia na: Trolley #294:
Doplňujem svoj príspevok. Prestupy na iné električkové linky sa pri zastávke Námestie SNP hlási. Ale v prípade L4 by to v smere do KV mohlo byť na Kamennom námestí (prípadne aj Poštovej).
Vela ludi dnes bolo nespokojných, že 15-minútový interval v rannej špičke na L2 je zlý vtip. Citujem. "Ak zriedili interval, mali znížiť cestovné. Teraz mám problém dostať sa včas do práce. Nabudúce pôjdem radšej autom. Budem v cieli oveľa rýchlejšie."
Reakcia na: david1 #292:
Keby to zahlásilo prestupy, tak ako hlási L4, že ide na ŽST Nové Mesto čo by sa stalo?
Reakcia na: jergus12 #291:
Preco?
Reakcia na: Trolley #290:
Na Chatamovi však neprestúpia na X6.
To môžu na Kapucínskej.
Nečítanie cieľov a oznamov nie je nič nové. Chce to čas a zvyknú si.
Riešenie jednolinkovým variantom na riadialach je celé zle !
Čakal som, že na prestupnom uzle akustické hlásenie upozoní cestujúcich na prestup. Ale vo voze nič nehlásilo. Išiel som s L4 a veľa ľudí bolo prekvapených, že od Chatama Sófera zrazu zabáčame do tunela. Ja viem, že sú informátori, letáčiky, oznamy na zastávkach, aj net. Ale keby na Kamennom námestí zahlásilo "Prestup na linku x6 do Karlovej Vsi" čo by sa stalo? Samozrejme, že by na Námestí SNP zase hlásilo prestup medzi L1 a L3... Aj pod Mostom SNP boli ľudia, ktorí čakali na spoj do KV a Dúbravky.
dnes rano som prvykrat tento tyzden zazil normalne naplnenu (=na zastavkach sa vsetcia zmestili) L3... akurat ze to bolo sposobene tym, ze 2 minuty pred nou siel dojazd do juraku a na vinohradoch sa medzi ten dojazd a nas napchala este posila k vlakom....
Reakcia na: david1 #287:
Takže jazdí, "jak príde".😂
Reakcia na: lumbert #285:
Pokiaľ tam nie normálna linka tak to vypravuju po príchode vlakov. Tie tiež neprichádzajú nikdy načas. Čiže pri tvrdom nastavení odchodov by mohla odchádzať pred dobiehajúcim davom z vlakov..
Reakcia na: lumbert #285:
Jazdia operatívne.
Kedy jazdia tie posilové spoje z Vinohradov? Pretože dnes okolo 6:40 šli v priebehu 5 minút tri električky.
Reakcia na: Joyki #259:
Kludne nech L2 presunú na Vinohrady no s int.10 min.ráno a už z Rače.
Na N.Meste ostane skrátená L4 čo bohate stačí.
Reakcia na: Petto #274:
"sposobuje mensi diskomfort v cestovani a nie nemoznost cestovat"
To povedz niekomu na invalidnom voziku.
Reakcia na: Kotlár #281:
keby len, ja cestujem trosku dlhsiu trasu po tejto radiale a nepoberanie vsetkych cestujucich z dovodu preplnenia spoja sa zacina objavovat uz na cernockeho 😞
o nejakej kulture cestovania sa neda ani diskutovat....
Včera aj dnes ráno nepobrali električky okolo 7:30 všetkých z Pionierskej a Ursínyho smer centrum a napriek otvoreným oknám tam bolo krásne vydýchané, takže kultúra cestovania veľmi nízka.
Reakcia na: 3pa3ck3 #279:
s precislovania by som tragediu nerobil, ale z preplnenosti spojov a nedodrziavania nizkopodlaznych (=klimatizovanych) vozidiel to z tejto zmeny tragediu na racianskej robi...
Reakcia na: SUNSPINX #277:
Prečíslovanie je najmä kvôli Blumentálu, kde sa stretávajú 3 aj 9. Ak by sme mali jednu linku Rača - Obchodná - SNP - Špitálska - Ružinov, tak by jedno číslo bolo v poriadku.

A z prečíslovania by som tragédiu nerobil. Aj tak je Námestie SNP centrálny prestupný uzol a už pred príjazdom naň svieti na vnútorných displejoch nový cieľ.
Reakcia na: SUNSPINX #277:
Lebo ak by mali rovnake cislo tak v uzle Blumental mas v smere do mesta tu istu linku na 2 rozne trasy (ciele) a detto von z mesta . A ciele nikto nesleduje, vidime to pri 209 kde sa striedaju konecne NOU/NUSCH.
Od zaciatku leta cestujem vyhradne autom, ziadna klima, nedodrziane CP. Dnes som skusil ist do Race elektrickou, o 13tej preplnene, nedychatelny vzduch, smrad a teplo + meskanie 10minut.

Este k tomu nerozumiem preco sa L9 a L3 zjednotene napr. Lxx, nakolko ma trasu fixmu Raca-SNP-Ruzinov. Je to pre mna nepochopitelne, preco sa to az tak komplikuje ze v strede cesty sa premenuje a polovica ludi ocakava, ze sa toci naspat do Race
Reakcia na: Petto #274:
Ono je velka otazka ako by mal podnik postupovat, ked ma vyhliadnute jazdenky, ktore su:
1. v stave ktory si vie overit a vybrat z ponuky najlepsie kusy
2. okamzite dostupne k odberu
3. su to typy ktore si trufne servisovat
4. sutaz na nakup pri tejto cene nemusel robit a predsa urobil
5. v EU je nedostatok klbakov, dobre jazdenky sa rychlo rozpredaju. BTW, vsimli ste si, ze ten neklimatizovany kritizovany kus sa nakoniec ani nekupil?

Ono jedna vec je pozerat ponuku na internetovom bazari. Druha je ci tie vozy naozaj existuju, su este dostupne, zvladnu cestu do BA po vlastnej ose a kedy mozu zacat jazdit. Aj serioznost predajcu je dolezita.

Asi by bolo cistejsie prenajat vraky o ktorych sa vie ze su to vraky, na 18 mesiacov za 450.000 eur a vsetci by boli spokojni ako usetrili. https://imhd.sk/ba/doc/sk/12921/DPB-si-prenajme-klbove-autobusy?text=pren%C3%A1jom
Odporucam precitat aj historicku diskusiu.
Reakcia na: Dave177 #272:
Problém je, že podobných problémov sú v tom podniku stovky, takže ak by za všetko mali ihneď padať hlavy, tak zajtra nevypravia ani jedno vozidlo MHD.
Reakcia na: Dave177 #272:
Ja ti nazor neberiem, je to problem, suhlasim ale sposobuje mensi diskomfort v cestovani a nie nemoznost cestovat. Mame tu ovela vacsie prusery hoc aj nakup nasitych busov zo zapadu. Preto bude zaujimave sledovat parametre planovaneho nakupu 80 vozov. Ak sa tam zase nejako vyhodne uprednostnia 5. dvere a zvyhodni sa 1 znamy vyrobca . Ale to je uz na inu debatu. 😋
Reakcia na: Dave177 #272:
Otázne je, či nové (dočasné) vedenie DPB má takú kapacitu, aby mohlo vyriešiť všetky problémy/neduhy podniku nahromadené za posledný 30 rokov za ani nie 3 mesiace.

Konkrétne k tomuto problému, cca pred mesiacom došlo k prezradeniu niekoľkých vodičov z Krasňan na Jurák, od tohto týždňa sa ďalším robia kurzy na 29/30T.
Reakcia na: Petto #271:
Presne tak. Keď máme dosť NP električiek, ale predsa nie je dodržaná garantovaná nízkopodlažnosť z dôvodu, že "vodiči nemajú papiere", tak za to majú padať hlavy. Keby sme nemali dosť NP električiek, tak nepoviem nič (len toľko, že treba kúpiť).
Reakcia na: Dave177 #270:
810zssk pisal ze krasnanci nemaju papiere na nove eliny, z coho potom aj vyplyva ze musia jazdit na starych T3P tj porusuje sa NP garantovanost - a tam si pisal, ze za to maju padat hlavy.
Reakcia na: Petto #269:
V ktorom príspevku som písal, že majú padať hlavy preto, lebo "pride neklimatizovany (vysokopodlažný) voz namiesto klimatizovaneho (nízkopodlažného)"?
Reakcia na: Dave177 #268:
A za to ma padat hlava ? ze mi pride neklimatizovany voz namiesto klimatizovaneho ? Ked uz tu chceme frflat na daco, tak skor na to ze Racianska rano nezvladala napory ludi a robila sa adhoc nejaka 3p ktora jazdi barsjako mimo trasy z centra, lebo soudruzi si mysleli ze to samotna L3 da, no nedala. To je dovod preco ludia - presadnu do aut . Lebo sa tam nezmestia resp. nemaju chut na "sardinkaren"
Reakcia na: Petto #265:
Vieš o tom, že nízkopodlažné električky sú aj klimatizované?
Reakcia na: Petto #265:
Tak pokiaľ je niekto odkázaný na nízkopodlažné vozidlo, tak je pochopiteľné, že pri jeho absencii presadne do auta (resp. sa nechá odviesť autom). Plus netreba zabúdať, že pri električkách platí ekvivalencia nízkopodlažný klimatizovaný
Reakcia na: Petto #265:
schodikovy voz mozno nevadi az tak vela ludom, ale ten chodikovy je zaroven neklimatizovany a to v tychto teplach teda bude vadit asi takmer kazdemu...
Reakcia na: Dave177 #263:
Za to nejde NP voz,ale ide schodikovy - to je preco ludia chodia autami ? Really ? 😃 A dajte dalsie minuska 😃
Reakcia na: Dave177 #260:
hmmm na L3/9 su 3 vysokopodlazne vozidla na garantovanych nizkopodlaznych, zato vo vyprave vidim na 3p 3ks skoda 29T
kde udelali soudruzi z NDR chybu ?
Reakcia na: Petto #262:
Áno majú, tie električky nie sú tu dva dni. Prečo nútime ľudí chodiť autami?
Reakcia na: Dave177 #260:
Hlavy maju padat za nedodrzanu garantovanost a ze soferi nemaju papiere na nove tramvaje ? Hlavy by mali padat skor, ked nevypravis sluzby 4.den po sebe. 😉
Reakcia na: Solider #257:
to nestaci si mozes ist pozriet aj na dlzku kolony aut na racianskej, myslis ze tych co za tento tyzden donutis chodit autami, tak zrazu so zaciatkom prazdnin (kedy sa cesty celkom poznatelne vyprazdnia) konat prestanu a prelezu do beznadejne plnych elektriciek (4-5 minut je v raci zufalo malo aj pocas prazdnin, zazivalo sa pocas letnych grafikonov 2+ rokov dozadu ked chodili len L3 a L5; a to obyvatelov v tejto lokalite pribuda....)
Reakcia na: Solider #258:
Dnes je 4. deň čo (ne)funguje jednolinkový variant a štvrtýkrát po sebe nie je dodržaná garantovaná nízkopodlažnosť na L3/9. Jediné rozumné vysvetlenie (v normálne fungujúcej spoločnosti) je nedostatok električiek. Ak je pravda, čo píše 810zssk, to je fiasko, za čo by mali padať hlavy.
Reakcia na: Solider #257:
Tak nech zrušia 15-minútovú L2. Hádam má prioritu stovka ľudí len z jedného vlaku na Vinohradoch, ale zopár na relácii Hlavná stanica - Blumentál. Môžu ísť z Vinohradov, časovo by to bolo to isté, pretože vystúpia skôr z vlaku. Od Záhoria nech si prejdú od STU, nie je to ďaleko.
Reakcia na: Dave177 #248:
Čo majú ďalšie električky spoločné s jednolinkovým variantom?
Reakcia na: david1 #249:
Ale veď sa tu bavíme o prázdninách, nie o tomto týždni. Všetci vieme, že tento týždeň to bez posily nestačí. Ale zase na ďalšie pridávanie už nie sú vodiči.
Reakcia na: 810zssk #253:
Je to tak.
Reakcia na: Dave177 #251:
Račko nemá vplyv na jednolinkový variant. To je kapitola sama o sebe.
Reakcia na: Trolley #252:
Na oficiálnych neboli. Iba tu ich doplnili s cca.odchodmi podľa tlačovej správy.
Reakcia na: Dave177 #248:
Elektriciek je dost, problem je vraj s tym ze nie vsetci vodici z Kraksnan uz maju papiere na Skodovky. Kto by to bol cakal ze vyluka avizovana mesiace dopredu naozaj zacne.
Reakcia na: david1 #247:
Pozor, pri Trojičke bolo jasne uvedené, že ide z Vinohradov cca 06:40 a 07:25 a jej odchody voli uvedené aj v CP na webe.
Reakcia na: david1 #250:
Ja prestupujem na Račku, takže SNP považujem za luxus 😃
Reakcia na: Dave177 #248:
Nielen nových vozidiel , ale aj normálnych prestupných uzlov. Nie ako vyzerá Blumentál alebo teraz provizórne SNP.
Reakcia na: Solider #246:
Okolo 7:30 čo chodím ja tak určite prázdna nebola ani náhodou. Dnes to bol des.
Reakcia na: Error 0x007 #220:
Len bohužiaľ celé je to nedomyslené. Kapacita na Račianskej absolútne nedostatočná. Garantovaná nízkopodlažnosť nedodržaná. V sobotu nešla nízkopodlažná električka hodinu.
Pokiaľ sa nekúpia ďalšie električky, tak jednolinkový variant je nepoužiteľný!
Reakcia na: Trolley #241:
Ani trojička nebola v CP. Ono ráno po Blumentál to bolo úplne jedno čo prišlo na zastávku.
Mne úplne stačí ak bude posila čakať na balíky z vlakov , aby si na ďalších zastávkach nemusel čakať na ďalší menej narvatý spoj.
Reakcia na: david1 #245:
Minulé leto to tak bolo. Vo vláčiku 3-7-5 bola päťka najprázdnejšia. A to vyťaženosť dosť ovplyvnilo prestupovanie z regiobusov kvôli asfaltovaniu Račianskej.
Reakcia na: Solider #244:
Ráno prázdna L5 ??😂😂
Dobrý vtip.
Reakcia na: Trolley #243:
Počas vlaňajšieho leta jazdili ráno z Rače tri linky s intervalom 10 minút, z toho dve boli súpravové/škodovkové a jedna kačicová. Teraz bude ráno v najväčšej špičke premávať jedna linka v intervale 4 minúty s rovnakou kapacitou pri všetkých spojoch. Aká je ponúkaná kapacita počas tejto hodiny? Aj keď si odmyslím, ako to v lete vyzeralo, keď išla plná 3, za ňou o niečo prázdnejšia 7 a v závese bola úplne prázdna 5.
Reakcia na: Solider #242:
Vždy by bola lepšia riadna L7, ako táto ad hoc posila. Aj minuprok jazdila L7 aj počas letných prázdnin, tak prečo zrazu nemôže aj tento rok?
Reakcia na: 3pa3ck3 #236:
Posilová doprava bude jazdiť iba do tohto piatku a potom už nie. Takže sa nikto nepomýlil a žiadna L7 nateraz nemá jazdiť.
Reakcia na: david1 #233:
Lenže s akým číslom linky? Ani jedna linka po novom.nejde z Námestia SNP cez Obchodnú k ŽST Vinohrady. Ak tam je náhodou len šípka, tiež je to nič moc. Mala to byť normálna L7 s pevným CP a nie pár ad hoc spojov v rannej špičke.
Reakcia na: 3pa3ck3 #236:
A keďže tie spoje nie sú zapracované do CP málokto bude čakať či náhodou nebude nejaká posila.
Reakcia na: lubik46 #238:
Ohladne linkového vedenia láskavo píš do DPB!!! Tu môžme o tom diskutovať a to je tak všetko!!!

(Dúfam že počet výkričníkov je dostačujúci, ak nie tak nejaké pridám)
Reakcia na: Andy #216:
Aco si myslis ze sa nas niekto pytal ,co by bolo pre nas najlepsie???. Co uz teraz po FUNUSE,ale od SEPTEMBRA 2020,dufam ze to bude jazdit v starych kolajach!!! A to zahranicie: musime sa o.....t po tom zahranici? Urcite NIE!!!
Reakcia na: johnnyjanko #234:
Dopĺňali to na poslednú chvíľu. Si mysleli ,že zázračne zmizne dopyt z vlakov. Dopyt z Rače je tiež omnoho väčší ako v minulosti.
L7 by mala jazdiť aspoň ráno aj cez prázdniny.
L3 to nebude stíhať. Zbytočne naserú ľudí.
Cez víkend si čakal aj 45 min.na nízkopodlažný garantovaný spoj.
Odrbávajú to tabulkami o záložnom vozidle..

Reakcia na: johnnyjanko #234:
Lebo zrejme vytvorili mapu a potom zistili, že má jazdiť aj L7. A nechcelo sa im to prerábať...
Reakcia na: 3sheva #218:
Na stanicu Nove Mesto nechodia busy z celej BA, ale len 50-ka s normalnym intervalom, a 2-ka ma len 15-minutovy interval, kdezto 4-ka na Zlatych ma 10-minutovy. Takze kto je na tom horsie s prestupmi? Stanica Nove Mesto (keby sme odtial zobrali 4-ky), a nie Zlate Piesky. Mimochodom je mozne vyuzit subezne so 4 aj busy Slovak Lines na Zlate Piesky z mesta. Subezne s elektrickou od Novej doby.
Reakcia na: david1 #233:
No ak sa vracajú cez Obchodnú naspäť na Vinohrady, prečo sa to nevolá L7??? 😮
Reakcia na: Trolley #232:
Veď naspäť na Vinohrady.
Btw. tie údajné vložené spoje na L3 pokračujú z Námestia SNP kam?
Mali trošku porozmýšlať, keď zrovnoprávnili intervaly električiek na všetky smery. Rača je na tom dosť zle aj po debate s Ružinovom. Vôbec sa nepočítalo ani s vlakom na Vinohradoch a to prednedávnom skúšali vypravovať mimoriadne trojvozňové električky č .7. Je tam dosť veľký nátresk v akejkoľvek hodine. Či po siedmej ráno, alebo po ôsmej. A bez klimatizácie a pri stúpajúcich teplotách, určite dôjde ku kolapsom.
Reakcia na: Andy #223:
A kde to asi pripravovali, ak nie pri stole za počítačom? 🙂
Reakcia na: 3sheva #218:
Myslím, že to treba povedať veľmi jednoducho, slová ako "výkony", "výprava", "kapacita" a podobne tu nepadajú na úrodnú pôdu.

Takže ešte jeden pokus: aj minulé leto chodila na Zlaté Piesky štvorka každých 10 minút, a rovnako je to aj teraz. Takže žiadna zmena k horšiemu. Keby teraz každá štvorka jazdila až na Zlaté Piesky, bolo by to príliš veľa (každých 5 min) a jazdili by prázdne, čo je zbytočné.

Časy odchodov sa posunuli preto, lebo štvorka už nejazdí z Dúbravky (v Karlovke je rozkopaná trať), ale inou trasou cez Tunel. Ak nestíhaš prestup na autobus do Ch. Grobu, musíš vycestovať skoršou električkou. Bohužiaľ v polmilónovom meste sa nedá zladiť úplne každý prestup...
Reakcia na: All1111 #227:
Priznám sa, že ja mám celkom šťastie, že električka nie je natrieskaná.😏
Reakcia na: lumbert #226:
7:10 z Cintorín Rača pri príchode na zastávku v zadnom voze cca 20 stojacich od Černockého doslova nátresk, a to na každej zastávke zostávalo 5-10 ľudí čo nenastúpili ( možno čakatelia na 5/7)😊 Na Riazanskej (kde som vystupoval) nasledujúca súprava rovnako plná. A to na Vinohradoch nechytalo príchod vlaku.
Reakcia na: Andy #223:
Dnes som šiel o 6:53 z Mladej gardy a nezdalo sa mi o nič viac ľudí než inokedy. 🤔
Reakcia na: 3sheva #218:
Každá druhá štvorka nejde na Nové Mesto preto, aby šla na Nové Mesto ale preto, aby nešla na Zlaté Piesky, kam by vozila vzduch. Interval na Zlaté Piesky sa vám vôbec nezhoršil, ak vám nevychádza prestup, budete musieť začať cestovať o jednu električku skôr.
Skoro mi oči vypadli keď som prišiel zmeškanou X5 a X6ka tam stále stála a čakala aj na ľudí ktorí išli poctivo cez prechod a čakali na zelenú 👍 Vidno že tie nadväznosti idú, keď sa chce.

Len stále nerozumiem metodike tej nádväznosti, lebo síce tam dispečer je, ale nebolo vidno že by to vypravoval on. Zároveń to je celé také nejake náhodné, lebo keď som včera prestupoval tak to bolo ako píšem vyššie. Ale zas dnes keď som išiel z Molecky, tak električka na X5 čakala (aj do meškania), ale následne odišla v nejakom náhodnom čase skôr ako stihli ľudia prejsť cez prechod. Tak teraz neviem ako to tam má byť a aký je ofiko postup. Čiže nie celkom chápem kto, odkiaľ a podľa akých pravidiel to vlastne riadi.
Reakcia na: si #222:
Ja som tiež zvedavý, ale stále to neznamená, že je to robené od stola.
Reakcia na: Andy #216:
"A neviem, odkiaľ máte, že to robil niekto od stola."
nuz nechcem zbytocne kritizovat velmi vopred, ale som velmi zvedavy kolko ludi sa zajtra rano nepomesti do spojov na racianskej....
Reakcia na: 3sheva #218:
Kazda druha 4ka jazdi po ZST Nove Mesto, lebo keby isla na Zlate piesky tak by sa na Zlate piesky pocet spojov zdvojnasobil a niekto by to musel zaplatit. Vedenie mesta zrejme usudilo ze pocet spojov zdvojnasobovat netreba a preto sa to spravilo takto.
Haha, presne takto som si osobne predstavoval jednolinkový variant pre Bratislavu, predstava sa pomaly naplňuje 😁 Ďalší vývoj je asi docela jasný; 1 a 3 do Petržalky, 4 do Dúbravky a 9 do Karlovky. Ak sa postaví trať od Šafka okolo Eurovei/AS na Košickú a ďalej, tak by sa mohla obnoviť L6, z Molecovej do Ružinova (ideálne to skombinovať z budovaním TT Tomašíková) 😏
Reakcia na: 3sheva #218:
Lebo v úseku Zátišie - Zlaté piesky nie je potrebná taká veľká kapacita. Interval 10 min.tam stačí počas prázdnin.
Na L4 sa zlepšil na interval z pôvodných 10 na 5 min. lebo nahrádza aj linku L9 na Špitálskej a v centre.
Reakcia na: 810zssk #193:
To je fajn, ze zostalo tolko spojov kolko bolo, ale stale mi nikto neodpovedal, preco musi kazda druha 4 chodit na Nove Mesto. Chodi tam 2, chodia tam busy z celej BA. Na Zlate chodi z mesta len 4 a bus 53. Do vsetkych ostatnych mestskych casti chodi viac elektriciek, busov, trolejbusov, len na Zlate 2 kusy....Tak preco posunuli intervaly? Mali aspon tie nechat. Hlavne, ze chcu aby pracujuci chodili busmi vramci integrovanej dopravy, ale nadvaznost a spoje nezabezpecia. Takto sa im to nepodari.
Reakcia na: lubik46 #215:
Po prvej vete ste zabudli dať výkričník.

Keďže z Vášho príspevku nie je zrejmé čo presne Vám vadí, tažko na to reagovať. Ničmenej, technické a prevádzkové podmienky neumožňovali v Karlovej Vsi podstatne iné linkovanie ako to čo sa zaviedlo.
Reakcia na: lubik46 #215:
S jednou linkou na radiálu to funguje hlavne v zahraničí, inšpirácia prišla aj odtiaľ. Navyše sú teraz možnosti limitované počtom obojsmerných električiek. A neviem, odkiaľ máte, že to robil niekto od stola. Mimochodom teraz je v dopravnom podniku asi prvý šéf v novodobej histórii, ktorý nepoužíva auto, ale len MHD, takže s tým stolom opatrne.. 😃
Dobry den karlovestania.Byvam od narodenia v karlovke,a som rad ze som sa konecne dockal celkovej rekonstrukcie elektr.trate! Ale na druhej strane nie som vobec spokojny ,ako to niekto od stola vymyslel s linkamy elektriciek ! Ale to nic na slovensku to tak funguje !!! A nakoniec :dufam ze po tejto rekonstrukci sa to zas vrati do starych kolaji !!!
Reakcia na: david1 #213:
Ty sa choď pozrieť, jelito.
Reakcia na: Jadran #211:
Choď sa pozrieť a uvidíš..
Už sme to tu X krát preberali.
Reakcia na: si #210:
Toto je skor vecou trasovania N55 ktora by imho mala ist cez Tbilisku, ale vyzadovalo by to voz navyse a to ide proti sucasnym nocakovym dogmam 🙂
Reakcia na: david1 #205:
Čo je prosím ťa blbé na rozložení zastávok N55? Toto ma vážne zaujíma.
Reakcia na: Solider #209:
ako mne osobne je vyhodnejsia napriklad prave umiestnenim zastavky (nemusim slapat navyse este pesi zo zitnej na cachticku....)
Reakcia na: si #208:
Aká je komparatívna výhoda N5 oproti N55? Keď už opomenieme prevádzkové náklady a efektivitu, ktoré hrajú jednoznačne v prospech N55.
Reakcia na: S499.1023 #206:
ako uprimne, mne by nejaka elektrickova N5 vyhovovala tiez omnoho viacej ako N55....
Reakcia na: S499.1023 #200:
Žiadnym veruže. 🙂
Reakcia na: david1 #202:
To je úplne dokonale k téme, akurát ty to nemôžeš pochopiť.
Reakcia na: Solider #204:
Po obnovení električiek do Dúbravky to zase tak bude.
No vzhľadom na stále blbé rozloženie zastávok N55 boli pre niekoho električky výhodnejšie. Podobne ako na Vajnorskú s dojazdami až za polnoc.
Hej električka a nočák išli niekedy vedľa seba po Račianskej.
No L5 mala 15 min.int. do 0:19 😉
Reakcia na: david1 #203:
Električky chodili súbežne s nočákmi o 23:30 a 0:00, teraz už na to nie je dôvod. Po 23. hodine je už štandard pol hodina a to je do 0:30 dodržané.
Reakcia na: S499.1023 #201:
Mne to netreba vysvetlovat.
Pýtal sa na to bežný cestujúci, ktorý má na háku z akého dôvodu to tak bolo. Bolo to tak roky vedené a v časoch krátkej N55 aj viac ako potrebné.

Reakcia na: S499.1023 #200:
Niečo k téme by nebolo??
Reakcia na: david1 #195:
Už ti bolo vysvetlené, prečo tam také neskoré spojenie bolo a prečo už nebude.
Reakcia na: lumbert #199:
V Prešove by si o 0:19 akým denným spojom šiel?
Reakcia na: david1 #195:
Áno, presne tú päťku o 0,19 na Vinohrady som myslel. 👍
Reakcia na: JamaVOku #197:
L2 je obchádzková trasa upchatej Šancovej, bez nej by hrozilo, že by stúpol počet ľudí, ktorí zmeškajú vlaky. Plus spojenie Hlavná stanica - Račianska by inak bolo možné iba s prestupom medzi busom a električkou na top user-friendly prestupnom uzle Račianske mýto. Blumentál síce tiež nie je ideál, ale z pohľadu cestujúceho je tam prestup na hrane ťažká pohoda.
Reakcia na: 810zssk #194:
Radsej si niekto vydupal mimoriadne potrebnu linku 2.
Reakcia na: 810zssk #194:
Tam skôr netreba 5 min.int., ktorý tam ani nikdy nebol cez prázdniny.
Šetrí ich však , kde ich treba. Som zvedavý na rána od Vinohradov.
Reakcia na: 810zssk #189:
Pýtal sa na Vinohrady. Tam bola obsluha do 0:19 s L5.
Teraz jedine z poslednou L9 o 23:33 z Poštovej smer SNP a potom ako L3 po Vinohrady.
Z vrchnej časti centra to bude rýchlejšie s N55.
Reakcia na: Jadran #191:
To sa mi veru nechce verit ze by DPB nebol schopny vyjazdit celu L4 az na Zlate piesky ked setri mrte vozov nejazdenim do Dubravky. Skor ide o vykony.
Reakcia na: 3sheva #190:
Na Zlate piesky jazdi presne tolko spojov ako doteraz. Sice tam chodi len kazda druha 4ka, ale zaroven sa na linke 4 zaviedol polovicny interval. Cize doteraz chodila elektricka na Zlate piesky pocas prazdnin kazdych 10 minut, aj po novom chodi kazdych 10 minut.

Vo vasom pripade je problem nie v pocte spojov, ale v nekoordinacii MHD a regiobusov, co je uz ina tema. Doteraz vam to nahodou vychadzalo, po novom uz zial nie.
Reakcia na: 3sheva #190:
Napíš na DPB. Väzby na regionálnu dopravu mali ostať zachované. Zatiaľ jedine spojom L4 o desať min.skôr, aby si to stihla.
Reakcia na: 3sheva #190:
Prezradím ti tajomstvo - električky nerastú na stromoch a ich počet nie je nekonečný. Päťminútový interval až po Zlaté piesky vyžaduje vozy navyše do výpravy, ktorými DPB nedisponuje.
Prezradím ti ešte jedno tajomstvo - MY žiadnu trať neopravujeme.
Vysvetlite mi, naco bude chodit kazda druha elektricka c. 4 na ZST Nove Mesto? Chodi tam elektricka c. 2, a takto budu obmedzeni cestujuci, ktori prichadzaju z obci mimo BA, a este aj na tie autobusy zo Zlatych pieskov to nenadvazuje. Ja osobne cestujem zo zastavky Marianska, odchod bol 17,10 hod, som stihala bus do Chorvatskeho Grobu, ktory ma odchod zo Zlatych 17,35 hod. Teraz je odchod z Marianskej 17,13 hod a to uz nestiham a musim cakat do 18,15 hod, kedy som uz tym prvym busom doma. Opravujete elektrickovu trat v Dubravke, a viac su obmedzovani ludia na opacnej strane BA. To nema logiku....
Reakcia na: lumbert #188:
Nie je. Tieto neskoré spoje boli dojazdy z Dúbravky - vzhľadom na vzdialenosť konečnej Pri kríži od vozovní boli vedené celkom neskoro, ale len preto, že bolo tie vozidlá treba dostať z Dúbravky. Keďže Molecova je podstatne bližšie, tak sa tie dojazdy vracajú oveľa skôr.

Posledný spoj z Vysokej pôjde už o 0:02 do Voz. Jurajov dvor.
Mimochodom, pred zmenou jazdili posledné električky z Obchodnej na Vinohrady po polnoci, to už po novom nie je?
Reakcia na: Joyki #186:
Ono tých ľudí, ktorí idú napr. zo smeru od Pezinka busom priamo až na Nivy je výrazne menej ako tých, čo prestúpia na električku na Račianskej. Ale je to početná skupina, ktorá toto priame spojenie stále z nejakých dôvodov využíva namiesto 2 prestupov či už v regióne bus - vlak a potom na Hl. St vlak - 210 (konečne sa posilňuje od 22.6., ale stále je to málo), alebo na Račianskej bus - el. a na Račku el.- 21/210.
Reakcia na: 810zssk #185:
Ale veď tie expresy spomínal len v rámci mesta, keďže expresy v regióne už existujú (autobusové, a síce trikrát pomalšie, ako vlak, ale tak OK). V regióne nechcú vytvárať nové linky, pretože už existujú. Vedel by som si teda predstaviť úpravu tarifného odbavovania v rámci mesta, a tým sprístupniť tieto "expresy" aj pre ľudí v 100+101.
Reakcia na: Valec #183:
Ak by som si pred rokom mal tipnúť kto bude ďalším spojencom občanov požadujúcich expresné autobusy z regiónu (a nechapajúcich že expresným spojom je vlak), tak úplne posledný kto by mi napadol by bol bratislavský magistrát pod vedením Matúša Valla.

Naozaj tejto agende nerozumiem.
Reakcia na: juraj76 #182:
Dobre si to napísal. Večer po 19:00 a cez víkend je L4 celá nízkopodlažná. A to v správe uvedené nie je.
Reakcia na: si #175:
A to sa medzičasom zmenila doprava v regióne a odvtedy viac ľudí prichádza do BA vlakom.

Holt, toto vedenie mesta nevie čo chce - prezentuje "4 expresné linky BID", pričom zároveň požaduje v meste odstraňovať súbehy MHD a PAD a zároveň obmedzuje kapacitu na električkovej radiále, kde cestuje najviac ľudí.
Reakcia na: juraj76 #176:
Ospravedlňujem sa za predchádzajúci príspevok, zle som to prečítal. Informácia je napísaná dobre.
Reakcia na: samuel31 #179:
Ty si ťažký prípad. Nerozumieš základným pojmom. Ale aby si vedel, áno, v Bratislave JE "prestupovací systém". Kedysi, ešte okolo roku 2000, bolo tých liniek výrazne viac, električkových, autobusových aj trolejbusových. Jazdilo sa odvšadiaľ všade a jednorazové lístky boli neprestupné. Odvtedy boli mnohé linky zrušené, kým zase na ostatných sa zahustili intervaly. Samostatnou kapitolou bola veľká zmena liniek v Petržalke.

Takže to, z čoho sa ty smeješ, to je realita. To, že si mladý a v tých časoch si ešte ťahal káčera, takže vieš o tom prd, to je v normálne. Ale keď o tom nič nevieš, tak si namiesto bohorovných výrokov nechaj poradiť. A toto nie je oficiálna stránka DPB, to si vedel?
Reakcia na: si #175:
Tých 15 spojov bude iba jedna hodina z celej rannej špičky s prevahou T6 alebo T3. Zvyšok iba 12. Čiže zhoršenie o 6 spojov resp. 66% pôvodnej obsluhy.
Prestup do/z Petržalky cez víkendy L3/L1 tiež nevyšiel. Odchody z SNP v rovnakej min. Teda ak tam neplánujú povinné čakanie na prestup.
Reakcia na: johnnyjanko #177:
Samozrejme, niet nad prestupovací systém 😃 ... zatiaľ ho máme len pri električkách, ale možno nejakú múdru hlavu napadne ho zaviesť aj pri autobusoch. Veď predsa bude treba menej vozidiel a nebudú stáť v zácpe. Čo tak napríklad pri ceste z Trnavského Mýta na Patrónku dať 3 nové linky? Jednu z Trnavského na Račianske mýto, ktorá nahradí predošlé, tým, že bude premávať každých 37,5 sekundy. Tam stačí cestujúcim len prejsť cez križovatku a pohodlne prestúpiť na spoj na Hlavnú stanicu, ale niektoré z nich budú končiť na Karpatskej, takže cestujúci môžu s 3 prestupmi využiť aj cestu cez Kolibu, čo vy na to? Toto je systém, ktorý ideme presadiť? Kocúrkovo v priamom prenose v našej mhd :DDD
Reakcia na: Mike #174:
Tento tvrdí, že študuje, takže to môže ešte dlho trvať, kým umrie...

Inak napr. žilinské trolejbusy sú krásnou ukážkou toho, ako nemá vyzerať nosný dopravný systém. Milión liniek, a z toho niektoré majú interval HODINU, a mnohé iné 20 min, alebo každý tretí spoj jazdí inam než ostatné dva. Je to systém, ktorý sa orientuje prevažne na dôchodcov, a tým to vyhovuje. Ostatní tým nejazdia a netrápi ich to.
Reakcia na: samuel31 #167:
Jednolinkový koncept v presne takejto podobe podľa mňa nemôže zostať po skončení výluky, určité úpravy budú nutné (už som to spomínal, minimálne KV radiála aj Račianska radiála budú potrebovať dve linky, každá inam). A možno medzi nimi bude aj tvoja vysnívaná linka.

Ale inak prestupovaniu sa nevyhneš. Ak to nevieš zniesť, odporúčam chodiť pešo, bicyklom, e-kolobežkou alebo taxíkom.
Opravte si údaj o nízkopodlažných električkách pri linke 4. Na Žst Nové Mesto nebude do 19. hodiny chodiť žiadna nízkopodlažná električka, po 19. hodine budú všetky nízkopodlažné.
Reakcia na: Adam3 #166:
"Dokonca sa ani nezhorsil interval na jednotlivych tratiach."
s tymto si dovolim nesuhlasit, minule leto (prazdniny) boli na racianskej radiale (z komisarok) v rannej spicke 3 linky (3,5,7) kazda s 10 minutovym intervalom = 18 spojov za hodinu, aktualny "letny" cestak jedinej L3 pozostava z 15 spojov za hodinu....
Reakcia na: lumbert #173:
Títo ľudia uprednostňujú priame spojenie bez prestupu na úkor pravidelnosti a frekvencie takéhoto spojenia. Keďže takéto systémy sú bežné v električkovej doprave na východ od nás, je otázka, či je to vecou mentality, starších generácií a tradícií (teda keď vymrú (aj keď to znie cynicky) tak jednolinkový variant bude mať väčšinu podporovateľov), alebo ľudí staršieho veku všeobecne (s obmedzenou mobilitou).
Reakcia na: Adam3 #172:
A sme pri tom! Linky odvšadiaľ všade! Som “die hard supporter” tejto myšlienky! 😂
Reakcia na: Joyki #169:
Bolo to šité horúcou ihlou v zaujme presadenia jednolinkového variantu. Na L7 sa úplne zabudlo a podľa mňa sa bude improvizovať či už vloženými spojmi jazdiacimi ad hoc mimo CP (otázka znie po akej trase by išli späť), alebo dodatočným obnovením L7 co bude znamenať ďalšie náklady na tlač informačných materiálov...
Reakcia na: samuel31 #167:
Priemerný prestupný čas v pracovné dni bude okolo dvoch minút, čo zodpovedá priemernej úspore vyplývajúcej z častejšej premávky liniek. Cesta by teda mala trvať podobne dlho, alebo len marginálne dlhšie a zároveň by mala byť možná častejšie.

Trochu slabšie to bude večer a cez víkendy, uvidíme čo sa grafikonistom podarilo vykúzliť.
Ja som dnes volal na DPB kvôli absencii L7, a ona nevedela o žiadnych posilách z Vinohradov. Tak som sa spýtal, ako sa ľudia zmestia do preplnených električiek, tak zostala nemá, a že nevie... akože to fakt zabudli na tie preplnené vlaky? Ći sa necháme prekvapiť v pondelok ráno už priamo v obratisku?
Ak niekto čaká na spoj pri 3 minútovom intervale 10 minút tak chyba bude v tom niekom, nie v prestupnom systéme.
Reakcia na: Adam3 #166:
Počet sa nezmenil? Bolo 9 liniek 1-9, po novom ich ostane len 6 (5,7 a 8 zaniknú). Načo mi bude, že mi bude chodiť električka každé 3 minúty, keď ma žiadna nedostane tam kam potrebujem? Doteraz som sadol na električku a kedykoľvek som sa pohodlne odviezol k škole na Botanickej Záhrade, alebo ešte ďalej či do Sadu Janka Kráľa... teraz budem prestupovať ako taký kkt a logicky sa mi ten čas neskráti že? V článku sú popísané výhody, beriem ako nutnosť počas výluky, trvalo neakceptovateľné. Tie výhody typu križovanie tratí v tuneli, kde sa zdržím 10 sekúnd oproti 10-minútovému čakaniu na prestup si môžu strčiť! Nevýhod je podstatne viac. Treba pridať nové uvedené spojenia, študenti z internátov musia už teraz v centre prestupovať a ľudia z Ružinova tiež chodia vlakmi... Neviem ktorý kkt toto navrhol, ale už mi to lezie na nervy, nech si na čele s Vallom zdvihnú svoje ctené rite a pakujú dakam do tej ich vysnívanej Západnej Európy!
Reakcia na: samuel31 #165:
Po skonceni vyluk sa urcite toho bude vela menit ale tento system by ostat mohol.
"Mali sme už aj tak málo električkových tratí, trebalo by ich rozšíriť a nie dať ešte menej." - pocet elektrickovych trati sa nemenil. Dokonca sa ani nezhorsil interval na jednotlivych tratiach.
"Linku číslo 5 napríklad osobne pravidelne využívam a nie som jediný, mnohí študenti ňou denne cestujú." - Kazda linka je vyuzivana ale to neznamena ze ma opodstatnenie. Jej nahrada su linky po jej trase s dvojnasobnym intervalom.
V západnej Európe nie sme a ak to tak niekde majú, je to pekne blbý systém a nemusíme sa po nich opi.čiť. - Tento system nie je pekne blby v clanku mate popisane jeho vyhody.
"vymyslieť nové link, ktoré by prepojili hlavnú stanicu s Ružinovom a Karlovou Vsou." - Vaujimave spojenie 😂
"Toto sa všetko dá, keby ste riešili, kde pridať a nie kde zobrať." Ste riesili? Neviem komu je toto adresovane ale nikomu na tejto stranke to nepatri.
Dúfam, že po skončení výluky budú všetky pôvodné linky obnovené. Mali sme už aj tak málo električkových tratí, trebalo by ich rozšíriť a nie dať ešte menej. Linku číslo 5 napríklad osobne pravidelne využívam a nie som jediný, mnohí študenti ňou denne cestujú. Taktiež linka 3 je výhodná na spojenie do Petržalky, nevidím dôvod, prečo by mala byť skrátená. Linka 8 by sa istotne nič nestalo, keby pokračovala po pôvodnej trase pár zastávok. V západnej Európe nie sme a ak to tak niekde majú, je to pekne blbý systém a nemusíme sa po nich opi.čiť.

Po výluke navrhujem zachovať linky 1, 2, 3, 4, 5 a 9 v súčasnom rozsahu, linku 7 potiahnuť na námestie Ľ.Štúra a spolu s linkou 6 aby premávala pravidelne, linku 8 potiahnuť do Petržalky a tiež vymyslieť nové link, ktoré by prepojili hlavnú stanicu s Ružinovom a Karlovou Vsou. A dostavať električku v Petržalke, vybudovať prepojenie Šafárikovo námestie - Eurovea - Miletičova s odpojením novej Vrakunskej radiály, taktiež prepojenie Vajnorskej s Ružinovskou a novou Vrakunskou radiálou cez Tomášikovu.

Toto sa všetko dá, keby ste riešili, kde pridať a nie kde zobrať.
Na stránke DPB sú už konečne nové CP.
Som zvedavý, koľko hodín pred sa to znovu odloži, alebo koľko hodín pred uverejnia nové linkovanie aj s CP 😂 Aj keď X6 už má aj tabuľky na pár zastávkach 😃
Reakcia na: 3pa3ck3 #161:
Podľa mňa si to pekne rozpísali na papier ako by sa malo jazdiť, ale keď začali tvoriť CP, tak zistili, že im to podľa navrhovaného konceptu nevychádza. 😃 Mňa osobne by zaujímali aj tie posilové spoje zo ŽST Vinohrady o ktorých sa hovorí len v zákulusí, ale oficiálne nie sú nikde uvádzané. ❓
Keďže CP sa stále neobjavili, pomaly si môžeme rozdeľovať služby... 😉
Reakcia na: 3pa3ck3 #159:
to budes ale este musiet zohnat vodica ktori aj presne podla tabulkovej chrono (ktoru na palubaku nevidi) pojde....
Reakcia na: Viko #158:
Lumbert spomínal iba konečné, tak som naviazal naňho. Ale keď sa budem v sobotu veľmi nudiť, tak sa môžem previezť všetkými linkami a zapisobať si presné sekundové odchody z každej zastávky 😎
Reakcia na: 3pa3ck3 #156:
Dopočíta jak dopočíta, poznáš aktuálne sekundové chroná aby si vedel, v ktorej zastávke to zaokrúhliť o minútu nahor?
Reakcia na: 3pa3ck3 #156:
Dobrý postreh, na to som pozabudol! 😋
Reakcia na: lumbert #155:
Tak zase také zložité to nebude. Stačí zistiť jeden odchod pri každom intervale plus kedy sa menia intervaly. Zvyšok sa dopočíta
Reakcia na: lumbert #147:
Ak sa však neodtajnia ani po 22. júni, bude treba postaviť dobrovoľníkov na všetky konečné, aby zapisovali časy odchodov a zostavili tak aspoň približné CP. 😃 😃 (just kidding)
Reakcia na: Trolley #152:
To je práve zásadný rozdiel.
Reakcia na: dns.mk #139:
Pre zaciatok by stacilo keby sa poobedna spicka L39 nastavila na 15min int. aspon, aby bol preklad so vsetkym ostatnym v spolocnom useku Trnko - Trnavska cesta. L31 by sa jej prisposobila s int. 5/10 tiez.
Reakcia na: S499.1023 #145:
Asi rovnaký, ako v prípade zastávky Vazovova kde stoja len výjazdové a dojazdove spoje a bežné spoje liniek 2 a 8 ňou iba prechádzajú.
Reakcia na: 3pa3ck3 #146:
Vzdialenosť medzi zastávkami Námestie SNP a Kamenné námestie je v prípade L9 v smere do Ružinova minimálna a preto úplne postačuje ak stojí iba na jednej z nich.
K zlepšeniam v rámci dočasného systému patrí aj dosadenie tabule na Nám. SNP smerom dolu - dali ju za cestu, rovnobežne s nástupišťom.
Reakcia na: 3pa3ck3 #146:
Relatívne veľká vzdialenosť je takmer 900 metrov medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím, nie 250 metrov medzi dočasným Kamenným námestím a Námestím SNP.
Reakcia na: 3pa3ck3 #146:
Veď samozrejme ak sa vráti dvojlinkový variant, tak sa vráti aj pôvodná obsluha zastávok.

Keď som si to rozobral na drobné, tak mi vyšlo že jedine 3 v smere na Nám. SNP by nemusela zastavovať na Kamennom nám. a nič by sa z pohľadu prestupných väzieb nestalo. Pri všetkých ostatných prípadoch je žiadúce zastavovanie na oboch zastávkach.
Reakcia na: si #143:
Nové CP sú štátnym tajomstvom a odtajnené budú, až keď vstúpia 22. do platnosti. 😁
Reakcia na: S499.1023 #145:
Zmysel by to malo asi taký, ako keď teraz stojí L9 iba za križovatkou v oboch smeroch...

Samozrejme, tento nápad oceňujem a myslím si, že ak sa vrátime späť k dvojlinkovému variantu, tak by bolo vhodné, aby minimálne v smere KV ostalo zastavovanie na oboch zastávkach (keďže sme v absolútnom centre a vzdialenosti medzi zastávkami Mariánska - Kamenné (dočasná) - SNP sú už relatívne veľké).
Reakcia na: Trolley #144:
A aký by malo význam prechádzať existujúcu zastávku bez obsluhy?
To naozaj budú električky zastavovať aj na Námestí SNP, aj na Kamennom námestí?
Reakcia na: TeBeCe #142:
dobre, takze mi teraz este skus napisat kedy sa v sobotu na racianskej dockam chladenej elektricky.... (tam mi len tazko das odpoved ze raz za 3 minuty alebo kazdu chvilu....)
a teda ludi ktori si potrebuju naplanovat nejaky presun na najblizsiu sobotu asi nebude nula, takze nejaky cestak by sa zisiel...
Reakcia na: Petto #141:
Nakresli si obdialnik, napis tam X6 Rano: int. 3 min, Do vecera int. 4 min, Inokedy: int. 7/8 min. Obdobne skonstruujes vsetky ostatne 😁
A keby si chcel format "do penazenky", tak si len napis na listok vetu: "Chodi kazdu chvilu" 😁
Nove CP od soboty ale ani stopy po nich. 😃
Reakcia na: dns.mk #139:
Doriešiť treba aj 52 a 56, ktoré prídu z Rendezu na zastávku Cintorín Rača v rovnakej minúte ako idú L3 a 5do mesta.
Vŕta mi hlavou otázka, že kedy sa okrem električkových liniek "zreformujú" v podobnom duchu aj autobusové linky? Napr. treba riešiť nasledovné:
- nesúlad medzi linkami 68+96 v sedle a cez víkend, spoločne ponúkajú 8 spojov za hodinu ale nie je to koordinované
- nedobre riešený je aj zväzok liniek 39+61+63, resp. 61+63+96
- v Lamači by to chcelo namiesto 30+63 jednu nosnú linku s rovnakou kapacitou na každom spoji, t.j. buď komplet výprava v 12m autobusoch alebo 18m
- stagnácia minibusových liniek a redukovanie ponuky spojov, najmä linka 44 a linky 58, 147 a 151 premávajúce tak riedko, že sa mi oplatí ísť po ich trase pešo, resp. využiť frekventovanejšie linky v ich blízkosti (3+5+7, 203+207 a 204+205)
- pri linke 27 takmer úplne zbytočná existencia nakoľko jediná odľahlejšia časť na jej trase je Tranovského a aj to bohužiaľ iba jednosmerne obslúžená, inak v celej trase kopíruje 83ku, ideálne by bolo preloženie na Jadranskú a Koprivnickú s otočkou jednosmerne cez Švatnerovu a Hanulovu
- riešenie obsluhy južnej časti P. Biskupíc, pravdepodobne linkou 67, ktorú je už dnes potrebné posilniť aby mali ľudia dôvod ju využívaťaj mimo špičky
Reakcia na: 3pa3ck3 #137:
Áno, v súčasnosti nemáme sekundové odchody a teda interval 7-8 minút znamená, že interval je raz 7 minút a potom 8 minút na preskačku.
Aby sme si ujasnili, pod intervalom 7-8 minút sa myslí model, keď sú v CP pre cestujúcich uvedené časy 00 07 15 a rovnaké sú aj reálne odchody, alebo tie sú 00 07:30 15?
Reakcia na: johnnyjanko #135:
Sorry, zle som pochopil tvoj príspevok. Moje výhrady patria teda len Tripartitovi.
Reakcia na: S499.1023 #134:
Ja som nikde netvrdil, že interval 7-8 je príliš zložitý, mne sa to práveže zdá ako najlepšie riešenie toho problému, že 15 sa nedá celočíselne deliť dvomi.
Reakcia na: johnnyjanko #129:
Čo vám hrabe aj s Tripatrikomtri? Však si pam¨taj pätnásťminútový interval a že v strede medzi týcm ide tiež spoj. Fakt by som chcel mať vaše problémy. Na "celom svete" sa používa 7/8, len dvom šotúšom z Bratislavy sa to zdá byť príliš zložité
Reakcia na: 810zssk #124:
Mas tam chybu, chcel si povedat polhodinove 😆
Reakcia na: 3pa3ck3 #130:
Pochybujem. Myslím, že pridanie polminút a štvrťminút do výveskového CP by naozaj ničomu nepomohlo, je to zbytočne zložité a nie každý je schopný v hlave efektívne pripočítavať násobky 7,5 alebo ešte lepšie: 3,75. 🙂

Okrem toho, pri električkách nemá až taký význam pamätať si presné odchody (najmä pri jednolinkovom koncepte), a hlavne, v dnešnej dobe si väčšina ľudí pozrie na mobile, kedy bude skutočný odchod najbližšieho spoja. To všetko znamená, že po praktickej stránke nevidím rozdiel medzi 7,5 a 7-8.
Reakcia na: 3pa3ck3 #130:
To si predstavuješ nejako takto?
Napr.
14 || 00 07,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5
15 || 00 07,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5
...
To je ozaj prehľadnejšie 😃
Lebo čakanie 1 minútu horedole je fakt hrozné 😃
Reakcia na: johnnyjanko #129:
Stačilo by zaokrúhľovať odchody nie na celé minúty, ale na polminúty (resp. na štvrťminúty, keďže pri niektorých autobusoch by potom vyšiel interval 3,75 namiesto 4 minút).

Intervalový CP by mal byť čo najjednoduchší, aby naozaj stačilo, aby cestujúci vedel jeden odchod a interval a nemusel potom pozerať na CP. To napríklad vadí pri súčasnom osemminútivom intervale električiek, kde si musím uvedomiť, či je párna, alebo nepárna hodina a až tak počítať čas odchodu.

Tých 7/8 minút interval je podľa mňa na hrane, keď je otázka, či prísť na zastávku náhodne a čakať, alebo si zistiť, kedy mi niečo ide a podľa toho sa zariadiť.
Reakcia na: 3pa3ck3 #127:
Nerozumiem ako môže byť interval 7,5 pre cestujúcich jednoduchší. Myslel si to tak, že by boli aj na výveskách uvedené časy odchodov s presnosťou na sekundy? To asi neprichádza do úvahy. A teda keď časy zaokrúhliš na celé minúty, tak je pre cestujúceho vlastne jedno, či je to interval 7-8 alebo 7,5, pretože oboje vyzerá na výveske rovnako, a 30 sekúnd rozdiel si nikto ani nevšimne, však to je úplne normálna odchýlka.
Reakcia na: johnnyjanko #126:
Odchod zo zastávky sa dá vždy zistiť s presnosťou na sekundy. Meškanie (náskok) v sekundách sa ukazuje iba na nových palubákoch, na starých palubákoch svieti iba údaj v celých minútach.
Reakcia na: johnnyjanko #125:
Pre cestujúcich by podľa mňa bol interval 7,5 jednoduchší ako 7-8. Takto si okrem jedného odchodu musia pamätať aj to, či ďalší ide o 7 alebo 8 minút. Pri 7,5 by stačilo vedieť iba jeden odchod a všetko sa jednoducho dopočíta v hlave.
Reakcia na: Mike #122:
Nie je to náhodou tak, že meškanie sa dá vždy vyjadriť s presnosťou na sekundy, aj keď odchody podľa CP sú v celých minútach? V BA na palubákoch svieti presné meškanie v sekundách, oproti odchodu z najbližšej zastávky (ktorý je ale o celej minúte).
Reakcia na: Andy #121:
Presne niečo takéto som mal na mysli, pretože v MHD sú jazdné doby medzi zastávkami dosť krátke na to, aby sekundová presnosť mala svoje opodstatnenie, ale zároveň je to pre cestujúcich zbytočne komplikované. Ale teda vďaka za vysvetlenie, že DPB používa interval 7-8.
Reakcia na: Andy #121:
Aj na slovenskej zeleznici sa pouzivaju polminutove casove udaje 🙂
Reakcia na: 3pa3ck3 #114:
Tieto zhromaždenia nesmú blokovať prejazdnosť električkových tratí. Ak dokázali v Prahe počas 120-tisícového zhromaždenia na Václaváku zachovať premávku električiek, tak sa to hádam dokáže aj v Bratislave pri oveľa menšej účasti zhromaždených osôb. Obec im môže určiť podľa § 8 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve iné miesto, respektíve podľa § 10 ods. 3 toto zhromaždenie kvôli výraznému obmedzeniu dopravy zakázať.
Reakcia na: Petto #119:
Vo Viedni som na palubáku u vodiča videl pred cca 10 rokmi +2 (meškanie 2 minúty), o pár zastávok ďalej +2,5; potom +3, +3,5 atď (meškanie reálne narastalo).
Reakcia na: Petto #119:
Pokiaľ viem, sekundové odchody sa pomerne bežne vo svete používajú (v DPB zatiaľ nie), len sa na výveskách zaokrúhľujú na minúty, lebo by to bolo neprehľadné. Však ja si pamätám, že keď som si ako malé decko robil bicyklovú linku, tak som časy medzi zastávkami mal s presnosťou 5 sekúnd... 😂
Reakcia na: Petto #118:
S K2S na L4 si niekto robí iba srandu, dúfam 🙂 Spojenie Kamenné námestie - Trnavské mýto zaplní súpravy aj pri 4-minútovom intervale (teda nepredpokladám, že budú ľudia chodiť naokolo po Obchodnej, prípadne L3 -> L9 s prestupom na Blumentáli).

A na L2 s 15-minútovým intervalom by sa cez pracovné dni tiež uživili súpravy, podľa mňa (najmä poobede pri upchatej Šancovej). Aj keď zase je pravda, že nebudú jazdiť študenti z STU.
Reakcia na: johnnyjanko #115:
Ten interval mas uz dnes napr. na trolejbusoch 201,202 . Odchody su cca v takomto tvare:
12: 00 07 15 22 30 37 45 52
Sekundove odchody maju zatial len Japonsku co som videl. 😁
Reakcia na: tbusabustram6609 #117:
K2S vsetky L2 - asi 4ks, L4 - spoje k ZST NM - t.j. kazda druha L4
T3/T6 - kazda druha L3+9, ostatok 29T(30T)
Kde budú počas výluky využite T3, T6 a K2S ?
Reakcia na: johnnyjanko #115:
Je to interval 7-8 minút. Na všetkých druhoch CP sú (zatiaľ) uvádzané iba minúty, nie sekundy.
Mňa by ešte zaujímalo, ako detailnejšie funguje interval 7,5min. Je to naozaj tak, že niektoré spoje nevyrážajú vždy v celú minútu, ale 30 sekúnd po celej minúte? A aký údaj bude v CP pre cestujúcich? Predpokladám, že sekundy tam uvedené nebudú...
Inak neviete niekto, či existuje záložný plán v prípade uzavretia niektorej tratí? Napríklad počas trvania prvej etapy výluky sa chystá Národný pochod za život, keď bude určite uzavreté minimálne Námestie SNP a zrejme aj ďalšie trate v okolí
Reakcia na: S499.1023 #104:
Chápem, ale to, čo spomínaš, je len problém rozdielnej kapacity, kedy na koncoch radiál treba viac spojov než bližšie k centru. To by sa teoreticky dalo riešiť vloženými spojmi, ktoré nepôjdu celú trasu, tak ako teraz L4 bude končiť aj na BANM.

Ale keď dáš dve linky, tak je to preto, lebo každá z nich ide inou trasou. V bratislavskej električkovej sieti je to na viacerých radiálach nutné. Ale je to potom ešte "jednolinkový koncept"?
Reakcia na: Machnac #105:
Dnes to odznelo v Karlovke na prezentácií modernizácie radiály, v L4 by sa smerom von z mesta malo hlásiť, že spoj ide na ŽST Nové mesto, alebo spoj ide na Zlaté piesky.
Reakcia na: birch #80:
Máš pravdu, ale (iný zoznam bodov ako ten tvoj):
1) nepreceňujeme to SNP trocha? Ak mi ako prestupný uzol nevyhovuje, tak ho nevyužijem. A ak idem s kočíkom do centra, tak mi je egal, či prejdem 60 metrov navyše,
2) koncept ako metro to je, vo viacerých metrách, kde nie sú prestupy na hrane sa vyslovene nachodíš a napriek tomu ich ľudia využívajú.
3) áno, vzniknú hlúpe miesta, ale za cenu výborného linkovania a a lá metro konceptu. Nikdy sa nedáv vyhovieť všetkým. A čakať s optimálnym linkovaním na všetky drahé a časovo náročné infraštruktúrne projekty je jednoducho hlúposť.
Bolo by to rozumné. Sedmička v smere na Nám. LS cez Štúrovú.
Reakcia na: S499.1023 #91:
Pravda. Aj vozovne som zanedbal. Hanba mi.🤔
Hádam bude L7 zachovaná. Bte. L9 mohli nechať ako 8 keďže kopíruje jej trasu.
Reakcia na: S499.1023 #104:
...jedna z Rače a jedna z Gaštaňáku... nikto predsa nechce voziť vzduch na konci radiály alebo nepoberať v strede
problem je ze v uplynulych zimnych a jarnych mesiacoch sucasna kapacita na racianskej nepoberala rano vcelku pravidelne uz od peknej cesty (v poslednom mesiaci to uz tak kriticke nie je, viditelne je cestujucich v spojoch menej, aj ked na upchtaosti cesty autami na racianskej to velmi nevidno...)
"...Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra...."
Ano , ale nie na Slovensku . Ako je vybudované napr. prestupové centrum na namestí SNP? Dúfam. že je to len dočasné riešenie.
Je nejaka sanca, ze sa pri takto rozsiahlej reorganizacii liniek zacnu konecne rozumnejsie vyuzivat existujuce moznosti informacneho systemu (transparenty aj hlasenie)? Urcite by pomohlo, keby sa napr nahrali nove hlasenia upozornujuce na to, ze vozidlo pokracuje od nasledujucej zastavky ako ina linka, ze treba vykonat prestup na NAD, pripadne, vcasne upozornenie, ze konkretny spoj linky 4 za zastavkou Zatisie konci jazdu na ZST NM. Takisto na transparentoch by v spodnom riadku mohli miesto rolujucich nacestnych zastavok radsej byt fixne informacie kadial vozidlo ide, napr cez Spitalsku a pod.
Reakcia na: johnnyjanko #103:
Samozrejme, že vždy bude jedna linka z Dúbravky a jedna z Karlovky, jedna z Rače a jedna z Gaštaňáku, jedna zo ZP a jedna z BANM, nikto predsa nechce voziť vzduch na konci radiály alebo nepoberať v strede.
Reakcia na: S499.1023 #93:
Samozrejme pri jednolinkovom koncepte nemá zmysel čakať na radiále na čokoľvek iné než najbližšiu električku, ale záleží na tom, aká by bola detailná podoba toho nového konceptu (pri bezvýlukovom stave). Bez toho ťažko posúdiť, čo by bolo lepšie. Pretože v tomto výlukovom stave napr. tá mnou spomenutá cesta električkami z Ružinova do KV nie je žiadna výhra, prestup na Kamennom/SNP zožerie veľa času kvôli peším presunom a dvojnásobnej vyhliadkovej jazde cez Nám. SNP.

Z KV by sa (v normálnom stave) veľmi pýtali dve linky, jedna cez Tunel, druhá na Šafko. Jedna z nich by jazdila z Dúbravky, druhá len z KV. Pochybujem, že to niekedy bude inak. Z Rače zrejme tiež dve linky, jedna na Obchodnú, druhá na Špitálsku. Z Ružinova by zrejme stačila jedna linka (na Obchodnú) a z Vajnorskej tiež jedna linka (na Špitálsku). Petržalka - nemám názor.
Reakcia na: S499.1023 #100:
"A prečo by nemal jeden prestup vadiť po dvoch zastávkach ale vadil by po pätnástich?"

Celkovo dostupnost sirsieho centra je z KV biedna, v pripade jedinej L6, ktora by nepokracovala dalej, ale tocila by sa v centre, by sa este zhorsila. Z Petrzalky premavaju do sirsieho centra napr. 68, 98, 94 (po Blumental), no z Karlovky by jedine rozumne spojenie z vychodnou castou mesta koncilo v podstate na Namesti SNP. Vsetko ostatne by bolo vyrazne krkolomnejsie (prichadzaju mi na rozum vzdy minimalne dva prestupy). Ale ved v pohode, da sa ist aj autom a je na vyber hned z niekolkych lepsich tras. Verim primatorovi, ze pochopi, ze kym vsetky sidliska budu mat nejaku moznost sa do sirsieho centra dostat, tak jedinou linkou L6 nanajvys do centra by Karlovke, ale aj Dubravke vyrazne skomplikoval situaciu.

"v normálnej prevádzke by ju však cez tunel nebolo možné viesť kvôli obsluhe nábrežia"

Myslim obsluhu nabrezia od Chatam Sofer dalej, t.j. Most SNP, Safko a podobne. To suvisi s tym, ze L6 je potrebne zachovat hlavne na nabrezi, kedze cez tunel bude toho chodit dost. Komu sa nebude chciet cakat jazdou cez Safko, prestupi na Chatam Soferi, prakticky staci prejst na druhu stranu tej istej zastavky.

Ono, moja uvaha vychadzala prave z potreby JEDNOLINKOVEHO variantu. Cize ano, ratal som s JEDNOU linkou. Pravdaze, dvoma linkami by sa Karlovka s Dubravkou dali obsluzit luxusne, takze ak budu dve, jedna, co sa otoci cez tunel a druha, ktora bude pokracovat napr. do Ruzinova alebo Race, potom je to v absolutnom poriadku a nic ma netlaci.
Doplnenie: Tu linku medzi Ruzinovom a Karlovkou som samozrejme myslel po dokonceni modernizacie az do Dubravky.
Reakcia na: lostrail #99:
Uff...
Čo presne si predstavuješ pod slovami "jeden prestup nie je až také veľké terno"?
A prečo by nemal jeden prestup vadiť po dvoch zastávkach ale vadil by po pätnástich?
Nerozumiem ani vyjadreniam typu "v normálnej prevádzke by ju však cez tunel nebolo možné viesť kvôli obsluhe nábrežia" - to akože prestúpiť niekde medzi Karlovkou a PKO na linku z Dúbravky, idúcu po nábreží by bola smrť?
Inak tvoje dedukcie, že by po skončení výluky mala zostať práve linka 6 jednak nie sú ničím podložené, takáto diametrála nie je atraktívna, jednak NIKDY nepôjde po celej karloveskej radiále jedna linka.
Ufff...

Tak toto je teda naozaj zmena...
V prvom rade chvalim snahu zaviest jednolinkovy variant. Vidim na nom dost vyhod.

Na druhej strane, pokial by aj po skonceni vyluky mala z KV zosta len linka 6, ktora sa bude takto tocit, to by veru ludi z KV magoriat nepotesil.
Hlavne ide o to, ze Petrzalka a Karlovka zostali odrezane od Trnavskeho / Racianskeho myta, co je dost nestastne. Slovom odrezane myslim, ze neexistuje priama linka. Kym z Petrzalky je este pomerne blizko a jeden prestup nie je az take velke terno, tak z Karlovky to bude uz celkom slusny vopruz.

Osobne dufam, ze to bude len docasny stav pocas modernizacie a po jej skonceni budu linky zmenene tak, aby sa tejto podmienke vyhovelo.

Chvalim delenie L4 na kazde druhe poradie s cielom ZP / Nove mesto, kedze takto to je naozaj bezne vo velkych mestach. Argumenty, ze ludia su musia pozerat aj ciel, su dost mimo. Napr. Londynske metro ma bezne na koncoch linku rozvetvenu hoci aj na tri ciele a treba si ten ciel pozerat.

Toto by som po modernizacii zmenil:

Linky 3 a 4 by som zlucil, t.j. jazdilo by sa medzi Zlatymi pieskami a Racou s otockou cez tunel a nabrezie - obojsmerne. Stale by mohla zostat zachovana podmienka, ze kazde druhe poradie by koncilo na Novom meste / Vinohradoch. Mohol by vzniknut preklad (skratene konecne na opacnej radiale by si striedali po sebe iduce linky, v spicke by sa chodilo na Racianskej radiale na celej trase). V pripade akychkolvek vyluk na nabrezi by sa dala tato linka skratit cez Namestie SNP, t.j. nebola by ohrozena jej prevadzka.

Linku z Karlovky by som viedol cez nabrezie, Safko a Trnavske Myto do Ruzinova, pricom v pripade nejakej mimoriadnej udalosti na nabrezi by sa hocikedy dala pretrasovat cez tunel. V normalnej prevadzke by ju vsak cez tunel nebolo mozne viest kvoli obsluhe nabrezia a tiez kvoli rozumnym prestupom. Ine by bolo, keby sa na Chatam Soferi dalo prestupit na vsetky smery, ibaze sa neda a nebude sa dat.
Spojka z tunela do KV by zostala nevyuzita, aj tak je cela ta krizovatka dost nemozna kvoli zidovskemu cintorinu, cize na vedenie priamej linky Tunel - Karlovka je vzdy potrebne zabit linku navyse, bez moznosti obsluzit zastavku Chatam Sofer. Napokon aj v navrhovanom vedeni ju vyuzije nanajvys X6, v jednom smere.
Rovnako by zostala nevyuzita spojka z Kapucinskej k Namestiu SNP, ale v navrhovanom vedeni ju aj tak vyuzije zasa len X6 v jednom smere.
Celkovo linku X6 vnimam skor v rezime "zachranme spojky", ako realnu pomoc, iba co odreze Karlovku a vlastne aj Dubravku od sirsieho centra na vychode (ani z Dubravky nechodia busy priamo na Trnavske myto napriklad).

Faktom je, ze pri jednolinkovom vedeni niektore spojky jednoducho zaniknu alebo nebudu vyuzivane na plnu kapacitu, co je logicke, kedze netahame spoj zovsadial vsade, ale robime prepoje medzi konecnym i radial. Takto vzniknu spoje Stanica - Petrzalka, Karlovka - Ruzinov a Zlate Piesky - Raca, co splni poziadavku jednolinkoveho vedenia. Problem vidim prave v jednosmernych okruhoch, ktore su zbytocne matuce pre cloveka, co organizaciu dopravy v meste nepozna.

Otazkou zostava, co s linkou 2. Ta je naozaj doplnkova a v tomto rezime zrejme aj zostane.

Po dobudovani trate J&T by mala vzniknut samostatna mestska obojsmerna okruzna linka, ktora by sa tocila cez Namestie SNP a Safko (aby posilnila L1). S tym samozrejme suvisi organizacia vodicov, nove socialky a tak. Trasy existujucich liniek by som potom uz nemenil.
Reakcia na: Johnny34 #94:
To je fakt, ale to vlastne nie je skoro žiadna zmena k horšiemu, pretože na Zlaté Piesky aj doteraz premávala len jedna linka, t.j. interval v prac. dni 6-18h 8min a v ostatné časy 15min. Malý rozdiel je len to, že v sedle bude po novom 10 min interval namiesto doterajších 8. Pre večerné a víkendové odvozy kúpačov to nebude žiadna zmena.

Takže naopak, ak by každá 4ka premávala až po ZP, znamenalo by to výrazné navýšenie kapacity na tomto úseku (nehovoriac o zhoršení obsluhy BANM), a to zrejme vo výlukovom stave nie je reálne, alebo by sa tým zhoršila ponuka NP vozidiel na tejto linke, prípadne na ostatných.
Reakcia na: Johnny34 #94:
Čiže to znamená, že v úseku Zátišie - Zlaté piesky bude zachovaný rozsah dopravnej obsluhy ako je dnes.

Iste, zlepšenie to nie je. Ale na druhej strane ani zhoršenie, ktorého by sme sa mali obávať.
Reakcia na: Johnny34 #94:
nemam denny prehlad toho ako tam vyzeraju naplnene vozy, ale fakt ze tych parkrat co sa mi podarilo toho roku z roznych dovodov cestovat do mesta L4 zo zlatych pieskov tak som bol prijemne prekvapeny zivotnym priestorom vo vozidle (plnsie to zacinalo byt az na novej dobe); ale to bude asi tym ze som zvyknuty na dobytcaky ktore premavaju na racianskej....
Reakcia na: S499.1023 #93:
tak ale po tej planovanej zmene uz ani velmi nebudem mat co na vyber, proste bude len ta konkretna jedna linka a fakt ze presunut sa o 1-2 zastavky dalej niecim co ide cez centrum po tej istej trase nema absolutne ziaden vyznam v tom aby som si o ten kusok dalej len opat pockal na to iste vozidlo tej jedinej linky iducej na tu-ktoru radialu....
ak "Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto" znamená to, že na Vajnorskej radiále budú mať všetci, ktorí cestujú na trase od Zátišia po Zlaté piesky vlastne intervaly nie 4, ale 8 minút v rannej špičke následne 10 a nie 5 minút v sedle a popoludní, večer nie 7,5, ale 15 min. Pričom táto časť radiály je bohato využívaná cestujúcimi, ktorí tu prestupujú na prímestské linky, obyvateľmi, ktorí v tejto oblasti bývajú trvalo, ale aj na ubytovniach a v letných mesiacoch aj návštevníci Zlatých pieskov. Už teraz sú tu električky celý deň plné, tak neviem ako potom...
Reakcia na: si #78:
Ale ty to vidíš v perspektíve súčasného dvojlinkového konceptu.
Reakcia na: si #89:
Nie všetky.
Reakcia na: Ike #67:
Zanedbal si nácestné obratiská - či je NĽŠ od macochy? Čo ak niekto byd echcieť ísť od Skorpió Lajos Monument na Šafaříkovo námestie električkou bez prestupu?
Reakcia na: si #89:
Dobrá poznámka. Navrhujem vyhovieť žiadateľom o priamu linku do Rače nasadením jednej takejto súpravy na špičkovú prevádzku linky 5 😂
Reakcia na: 810zssk #87:
pokial si dobre pamatam, tak dvojose historicaky byvali obvykle obojsmerne, otazne je ci aj maju v sucasnom stave funkcne obe stanovistia...
Reakcia na: 810zssk #87:
Jedine že by sa spojili dve T3 do PX (Prdelí Xobě). 😉
Reakcia na: fanatikmhd #56:
A teraz nám prezraď aké obojsmerné električky má DPB, ktoré nie sú nízkopodlažné.

Daná časť textu sa zaoberá nasadzovaním nízkopodlažných vozidiel. Text uvádza, že do Petržalky a Karlovej Vsi musia byť nasadzované 100% nízkopodlažné vozidla, čo je pravda, lebo žiadne vysokopodlažné vozidlo DPB tam ísť nemôže.
Reakcia na: dns.mk #85:
Tu je otočka na Trnavskej - otáča sa tam napr. 207 počas maratónu:

https://maps.app.goo.gl/1ZkrRNM6dxEUS2SS6

Prípadne, ak by sa tam nevytočil klbový autobus, tak na Bajkalskej je otočka s väčším polomerom.
Reakcia na: 3pa3ck3 #11:
Ako otočím na zimáku linku, ktorá príde od Trnavského mýra? Na Trnavskom aj Račianskom je prestup na hrane na viac liniek 😉
Reakcia na: S499.1023 #45:
Bezvylukovom stave, bavili sme sa o jednolinkovom variante na trvalo.
Reakcia na: birch #80:
"Prestupný uzol STU" to znie ako vtip z Rádia Jerevan. 😂 V praxi sú to tri jednosmerné zastávky, zo žiadnej z nich nevidno na tie ostatné, a jedine L1 na nich zastavuje obojsmerne. Horšie riešenie si ťažko vôbec predstaviť.
Reakcia na: Kobenhavn #48:
To Dufam ze to potom vratia lebo tie vyhliadkove jazdy L9 z Kamenneho na Ruzinovsku nic moc teda. To uz je rychlejsie ist 78 od Eurovey.
Reakcia na: Kobenhavn #43:
+ ešte 6 aspoň v špičke: KV - Petržalka 🙂
Zdá sa mi, že trochu opomíname jeden aspekt súvisiaci s konceptom á la metro - kvalita prestupných uzlov.

Pri tomto konkrétnom návrhu trasovania vidím ako komplikáciu:
1) Uzol Nám. SNP / Kamenná Nám.: Veľká vzdialenosť zast. Nám. SNP na Špitálskej v smere od Amer. nám. a nevybudovanie nástupného ostrovčeka (prestup L4 > L1 a Lx6)
2) Uzol STU: Chýbajúca možnosť prestupu Hlavná stanica smer Blumentál (a ani opačne to nie je terno), konkrétne chýbajúce nástupište na Radlinského smerom von z centra (nie je možný prestup L1 > L9)
3) Uzol Chatam Sófer: Chýbajúca možnosť prestupu od Hviezdoslavovho nám. / Nám. Ľ. Štúra do Karlovej Vsi, konkrétne chýbajúce nástupište pri Chatamovi v smere od tunela (nie je možný prestup L4 > Lx6)

S prípadom 1) sa krátkodobo urobiť nič veľmi nedá, možno aspoň urobiť vyvýšené miesto v dĺžke povedzme 3m (na systém spomaľovačov, ktoré sa kedysi robili v Petržalke), aby bolo lepšie nastupovanie / vystupovanie pre imobilných a kočíky.
V prípade 2) a 3) by malo byť možné aspoň dočasné riešenie formou položených panelov ako urobili na Nám. SNP (stačilo by aj menej luxusné). Na Radlinského na úkor parkovacích miest, na nábreží by šírka cesty vrátane nadpriemerne širokej autobusovej zastávkovej niky mala byť dostatočná, komplikáciou je "iba" ako na ňu bezpečne dostať chodcov.

Inak tvrdenie o nedostatočnej priepustnosti križovatky pri Chatamovi Sóferovi sa mi zdá byť alibistické - nie je tam toľko smerov, aby sa to nedalo vymyslieť. Problémom sú tam zbytočne dlhé vyprázdňovacie doby a zastaraný radič. Problém radiča by v hodinách dopravnej špičky mohol byť vyriešený nastavením pevného plánu - a možno by to v konečnom dôsledku bolo vzhľadom na ne-synchronizáciu križovatiek pri Zuckermandli aj lepšie.
A inak kedy asi budú nové CP? 🤔
Reakcia na: m@jo #72:
napriklad ja urcite nenastupim na nieco ine, pretoze moje skusenosti v trasach ktore vyuzivam su take, ze v tom lepsom pripade takymto kombinovanim stihnem ten spoj na ktory by som cakal, a v tom castejsom ani to nie a v konecnom dosledku pridem do ciela este neskor ako ked si pockam na vozidlo linky ktora mi zdrhla...
Reakcia na: Ari #75:
pardon, mal som na mysli len I. fázu
Reakcia na: m@jo #72:
Ja to tak niekedy robím, hlavne keď cestujem s deťmi, pretože prestupy sú náročné. Ale aj bez nich, keď potrebujem napr. cestovať z Ružinova do KV a neponáhľam sa extrémne, počkám si na ďalšiu deviatku. 8 minút prejde ako nič (väčšinou je to aj menej, lebo električka málokedy ujde rovno spred nosa, takže časť z toho intervalu strávim ešte presunom na zastávku) a je to väčší komfort. V centre sa často aj vymení osadenstvo, takže je väčšia možnosť si sadnúť na dobré miesto...

Keď je voľný deň a interval linky je 15min, asi by som nečakal na ďalšiu deviatku. Ale po nastúpení do osmičky by som musel v mobile pozerať, či mi na Obchodnej neujde päťka (lebo to by znamenalo ďalších 15 min čakať), pretože nemám celý CP naspamäť v hlave, alebo či je lepšie na Krížnej prestúpiť na štvorku.

Skrátka nedá sa povedať, že by to bolo také jednoduché, že len nastúpim do hocičoho a neriešim.
Reakcia na: m@jo #72:
1. stávať celu koncepciu jednolinkového vedenia na základe situácie keď ujde niečo pred nosom asi nie je úplne vhodne.
2. Situácie keď priamym spojom prídeš rýchlejšie čim keď musíš prestupovať aj keď treba čakať ďalší ti vyhovujúci spoj sú bežne, najmä cez víkend.
3. Diskutovať o tom ako to bude po ukončení modernizácie je príliš predbežne, môže byt aj jednolinkové vedenie bude v pohode, mi teraz najviac prekáža to nutne prestupovanie v centre počas I. a II. fázy modernizácie.
Reakcia na: Ike #70:
Len jedna poznámka: algoritmus je s mäkkým i (aj mne to trvalo pár rokov, kým som sa to naučil)
Reakcia na: fanatikmhd #56:
Vzhľadom na to, že v BA sú všetky obojsmerné električky zároveň NP (okrem historických), tak je to z tvojej strany len rýpanie 🙂

Jednoznačne som toho názoru, že rozdielne čísla 3 a 9 sú lepšie ako viesť to po celej trase pod jedným číslom linky. Je to neporovnateľne prehľadnejšie. Navyše to nie je pre Bratislavu žiadna novinka, už sme to tu mali tuším počas reko trate na Hlavnú stanicu.
Reakcia na: Ari #71:
Tým chceš povedať, že keď Ti teda náhodou ujde pred nosom električka, na ktorú potrebuješ ísť, tak čakáš 8 minút na ďalšiu a nenastúpiš na prvé čo príde, aby si sa odviezol niekam, kde ide ďalšia linka, na ktorú je možnosť prestúpiť a šanca, že pôjde skôr ako tá o 8 minút?

Navyše pri jednolinkovom variante sa nikde nečaká dlhšie ako 4 minúty. Ešte raz, nikde. Hneď som ušetril polovicu času oproti čakaniu na konkrétnu električku, ktorá mi ušla pred nosom.
Reakcia na: 3pa3ck3 #66:
väčšinou to dlhé cestovanie prekáža pravé keď idem z domu, ale aj keď idem domov môžem kuknúť CP v mobile a bud sa zrýchliť alebo sa neponáhľať keď viem že mam dosť času do odchodu

Kde tu v Bratislave vôbec vidíš nejaký nosný dopravný systém?
Reakcia na: lumbert #69:
Len som žartoval. Áno, takto z brucha na zachovanie súčasného dopravného výkonu by bolo potrebné, aby mala každá linka interval 30 minút. A áno, ak by boli v preklade, tak by to vychádzalo 4/5 minútovo.

Mát to ale niekoľko "ale":
- nikto, úplne si myslím, že nikto, n-i-k-t-o, by po nestihnutí svojej linky na zastávke nečakal pol hodinu na tú istú linku, ale určite by nastúpil do najbližšej a prestúpil v centre (kde by miesto označníkov mohli byť bilboardy)
- dokonalý preklad na každej radiále by si neurobil, ani keby si na to vytvoril algorytmus v podobe zdrojového kódu nejakej aplikácie - proste by si mal väčšie a menšie diery, občas vláčikovanie,
- systém by bol ukrutne neprehľadný.

Vzhľadom na prvý bod, ak urobíš opačný extrém, teda jednolinkový variant, tak ti zostanú všetky výhody a k tomu celému sa Ti eliminujú úplne všetky "ale".

Teda dostaneš systém, v ktorom síce prestupuješ (prestupoval by si aj v systéme 8-linkovom), ale vieš spraviť dokonalý 4-minútový interval a hlavne je to linkové vedenie brutálne prehľadné.
Reakcia na: Ike #67:
Oceňujem, že si si dal toľko námahy, a dúfam, že ma neberieš príliš vážne. 😎

Ono by v preklade tých ôsmich/deviatich liniek z počiatočných zastávok boli aj atraktívne 4-/5-minútové intervaly, a každý by sa dostal priamo odvšadiaľ všade. 😃
Reakcia na: lumbert #64:
nemusíš sa tým preháňať, nikto tu presadzuje "odvšadiaľ všade"
Reakcia na: lumbert #64:
Jednoznačne.

Linka 1: Hlavná stanica - Petržalka
Linka 2: Hlavná stanica - ŽST NM
Linka 3: Rača - Petržalka
Linka 4: Dúbravka - Zlaté piesky
Linka 5: Dúbravka - Rača
Linka 6: Dúbravka - Hlavná stanica
Linka 7: Rača - Hlavná stanica
Linka 8: Ružinov - Rača
Linka 9: Dúbravka - Ružinov
Linka 10: Dúbravka - Petržalka
Linka 11: Hlavná stanica - Ružinov
Linka 12: Hlavná stanica - Zlaté piesky
Linka 13: Rača - ŽST Vinohrady
Linka 14: Karlova Ves - Zlaté piesky
Linka 15: Karlova Ves - Rača
Linka 16: Karlova Ves- Hlavná stanica
Linka 17: ŽST Vinohrady - Hlavná stanica
Linka 18: Ružinov - ŽST Vinohrady
Linka 19: Karlova Ves - Ružinov
Linka 101: Petržalka - Zlaté piesky
Linka 102: Zlaté Piesky - ŽST NM
Linka 103: Petržalka - ŽST Vinohrady
Linka 104: Karlova Ves - Zlaté piesky
Linka 105: Dúbravka - ŽST Vinohrady
Linka 106: Dúbravka - Karlova Ves
Linka 107: Ružinov - Rača
Linka 108: Ružinov - Zlaté piesky
Linka 109: Petržalka - Ružinov
Linka 110: Karlova Ves - Petržalka
Linka 111: Zlaté piesky - Rača
Linka 112: Petržalka - ŽST NM
Linka 114: Karlova Ves - ŽST NM
Linka 115: Karlova Ves - ŽST Vinohrady
Linka 116: Dúbravka - ŽST NM
Linka 117: Ružinov - ŽST Vinohrady
Linka 118: Ružinov - ŽST NM
Linka 119: Zlaté piesky - ŽST Vinohrady
Linka 213: Rača - ŽST Vinohrady
Linka 214: Rača - ŽST NM
Linka 299: ŽST Vinohrady - ŽST NM

Treba upraviť prepravný poriadok IDS BK, a kým sa nevybudujú obojsmerné obratisko ŽST Vinohrady, bude linka 213 premávať cez mesto.

Takže to máme osemlinkový variant (v prípade Rače deväť) liniek odvšadiaľ všade. Keď budem mať čas, spravím schému.

Všetky obratiská ostali využité. Navrhujem podobný systém zaviesť aj v trolejbusovej doprave.
Reakcia na: Ari #65:
Lenže to funguje napr. keď vychádzam z domu a ovládam odchody. Ale väčšinou to funguje tak, že sa niekde v meste postavím na zastávku a čakám, kedy niečo príde.

Ono minimálne nosný dopravný systém by mala mať také intervaly, aby sme sa vôbec nemuseli učiť odchody zo zastávok. Skúšal už niekto prísť na zastávku metra podľa plánovaného odchodu podľa CP?
Reakcia na: 3pa3ck3 #61:
načo budem zbytočne čakať na východiskovej zastávke? prídem presne k odchodu svojej linky
Mali to urobiť tak (v zmysle zásady odvšadiaľ všade bez prestupu), že by bolo x liniek s hodinovým/polhodinovým intervalom, ale priame spojenie všade. 😃 To by zas bolo nespokojnosti s intervalom. 😃
Reakcia na: Mike #60:
Nebolo by lepšie L4 rozdeliť za tejto situácie s dvoma konečnými? Predsa len, toto nie je klasická pásmová obsluha, kde konečná leží na trase dlhšej verzie.
Reakcia na: janajele #55:
Ten 8 minútový interval sa týka jazdy nízkopodlažných električiek. Každý druhý spoj bude (alebo môže byť) vysokopodlažný. Interval teda je: v rannej špičke 4 minúty, v sedle a po obede 5 minút, večer, víkend a počas sviatkov každých 7,5 minúty.
Reakcia na: Ari #59:
Zároveň sa ale skráti priemerný čakací čas na východiskovej zastávke na polovicu, takže priemerný cestovný čas (vrátane čakania na zastávkach) by mal pre doteraz neprestupujúcich ostať rovnaký a pre prestupujúcich sa skráti
Reakcia na: fanatikmhd #56:
Keď si ľudia zvykli, že do Rače ide 3 a 5 ( a 7), a do Ružinova 8 a 9, tak ak má z týchto dvoch ostať jedna linka tak nech má aj číslo jednej z týchto dvoch. (Keďže ide do centra, rovnako ako jedna alebo druhá...). Nové extra číslo (hoci aj keď už niekedy dávno v minulosti bolo) - mi príde šoto.

A po druhé, proti jednému číslu celej linky Ružinov - mesto - Rača je argument trasa v centre v tvare mašle, takže ľudia by mali chaos že kedy ide na ktorý smer. Najlepším príkladom toho je zastávka Blumentál, kedy by ľudia museli pozerať okrem čísla linky (ako sú naučení) aj na cieľ. Čo by sa ešte dalo s prižmúrením veľa očí pochopiť v smere von z mesta (tak to bude aj pri L4), ale v smere do mesta by tam musela byť veľkým Obchodná alebo Špitálska, lebo z cieľa Kamenné nám. / Nám. SNP by ľudia neboli moc múdri...

A pri riešení, ktoré bude, cestujúci rýchlo zistia, že pri jazde z Rače sa na SNP električka nikam nesublimuje, ani nezmení na služobnú jazdu, ale pokračuje ďalej na Obchodnú, akurát pod iným číslom. Detto z Ružinova po príchode na Kamenné.
Reakcia na: m@jo #51:
Rozdiel je v tom že ak je viac liniek a jedna z nich vyhovuje ti viac tak nebudeš musieť pestúvať a tým ušetríš ešte 4 alebo 8 minút na prestupovanie.
Reakcia na: m@jo #51:
Máš pravdu, nie je v tom rozdiel. Len ja mám taký zlozvyk, že chcem všade prísť načas a nezažívať každodenný adrenalín pri prestupovaní a behaní na bus mimo BA. Alternatíva v podobe L95 jazdiacej aspoň do okolia AS by nebola na škodu.
Reakcia na: janajele #55:
Linka č. 9: "Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty."
BOD v texte: nutnosť nasadenia nízkopodlažných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,

Uhm, autor asi myslel obojsmerných električiek, a nie nízkopodlažných. Karlovka ani petržalka nepotrebujú nutne nízkopodlažné vozy, ale potrebujú nutne obojsmerné vozy 😃A otázka na l.3 a l.9 - vlastne sa vrátime k tomu čo tu dlho bolo = l.16, je tak? Nebolo potom rozumnejšie to takto pomenovať? Aby to zase neevokovalo v ľuďoch že spoj idúci na Nám SNP a na obchodnú musím prestúpiť....a opačne....
Chcem sa opýtať na linku 9 z Ružinova. Teraz chodili 2 linky 8 a 9. Každá mala interval cca 8 min. Intervaly sa neprekrývali t.j. každých cca 4 min. ste sa mohli odviesť. Podľa nových zmien bude ponechaná len električka 9, ale uvádzate, že interval bude 8 min. Chcem vedieť v čom má byť táto zmena lepšia, keď interval bude dvojnásobný?
Reakcia na: jurajz #52:
Podľa mňa závisí. Aj ľuďom z Hájov stojí v špičke za to, ísť na istotu električkou, než hrať lotériu o zapchatosti mosta, Štefánikovej a križovatky pod SAVkou v kombinácii s prestupovaním do natlačenej L93.