Reorganizácia električkových liniek počas 1. etapy modernizácie Karloveskej radiály (od 22.6.2019)

Na každú radiálu bude premávať jedna linka v hustejšom intervale, medzi jednotlivými linkami bude zabezpečený prestup v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie.

Počas prvej etapy modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi bude od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Po novom bude na každú radiálu premávať jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky budú premávať častejšie.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 2) bude možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch bude priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni bude priemerné čakanie 3,75 min. Na zastávke Námestie SNP pred Starou tržnicou budú zastavovať všetky linky, ktoré tadiaľ budú prechádzať.

Od 22. júna budú premávať električkové linky 1 2 3 4 9 X6. Počas výluky nebudú premávať linky 5 6 7 8.

Počas prvého týždňa výluky budú na vybraných zastávkach električiek cestujúcich navigovať informátori DPB, ktorí im odporučia najvýhodnejšiu cestu do cieľa. Dopravný podnik vydá aj špeciálnu brožúru s novými trasami liniek.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Trasa bez zmeny, hustejší interval.
 • Linka 2: Hlavná stanica - Blumentál - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto
  • Interval 15 minút celotýždenne.
  • Trasa bez zmeny, dlhší interval v pracovných dňoch.
  • Doplnková linka medzi dvoma železničnými stanicami.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 3 5 7 medzi Račou a centrom.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto - Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Karlovou Vsou a centrom.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 8 a 9 medzi Ružinovom a centrom.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj bude v pracovných dňoch premávať len v úseku Molecova - Borská.
  • Autobusy X5 nebudú zastavovať na úrovni električkových zastávok Jurigovo námestie a Karlova Ves, odporúčame využiť najbližšie zastávky Molecova resp. Borská.
  • Pre zjednodušenie prestupu medzi linkami X6 a X5 smerom do Dúbravky bude autobusová zastávka Molecova presunutá na úroveň zastávky električky (k parkovisku pri Lidli).
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Molecovou a Dúbravkou.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4
Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP - Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Poštová na linku 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Lafranconi – Kapucínska Linky 3139

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky budú počas výluky premávať na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú nasadené len na linke 2. Nízkopodlažné spoje budú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Prednosti navrhnutého linkového vedenia električiek

 • Malý počet liniek do centra umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch nie viac ako 5 minút, cez voľné dni 8 minút).
 • Lepší interval v rannej špičke oproti štandardnému prázdninovému grafikonu takmer v celej sieti električiek.
 • Viac spojov v podvečerných hodinách pracovných dní.
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou.
 • Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Vedením protismerných liniek v oblasti tunel/Chatam Sófer (4 a X6) sa minimalizuje riziko vzájomného zdržiavania električiek pri odbočovaní do a z tunela, keďže ich trasy sa nekrižujú.
 • Električka do Karlovej Vsi si neprenáša meškania z východnej časti mesta, eliminuje sa vznik meškaní v čase špičky na Mostovej ulici, kde je spoločná premávka električiek s autami.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 bude nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 bude klimatizovaný.
 • Na linku 29 budú cez prázdniny vypravené kĺbové autobusy aj v pracovných dňoch.
 • Linky 8384 budú cez prázdniny premávať bez obmedzenia rovnako ako cez školský rok.
 • Linka 83 bude mať cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 budú vypravené najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.


11.6.2019
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Trolleydnes, 15:43 #140 Re:
Reakcia na #139 od dns.mk:
Doriešiť treba aj 52 a 56, ktoré prídu z Rendezu na zastávku Cintorín Rača v rovnakej minúte ako idú L3 a 5do mesta.
dns.mkvčera, 15:13 #139 Re:
Vŕta mi hlavou otázka, že kedy sa okrem električkových liniek "zreformujú" v podobnom duchu aj autobusové linky? Napr. treba riešiť nasledovné:
- nesúlad medzi linkami 68+96 v sedle a cez víkend, spoločne ponúkajú 8 spojov za hodinu ale nie je to koordinované
- nedobre riešený je aj zväzok liniek 39+61+63, resp. 61+63+96
- v Lamači by to chcelo namiesto 30+63 jednu nosnú linku s rovnakou kapacitou na každom spoji, t.j. buď komplet výprava v 12m autobusoch alebo 18m
- stagnácia minibusových liniek a redukovanie ponuky spojov, najmä linka 44 a linky 58, 147 a 151 premávajúce tak riedko, že sa mi oplatí ísť po ich trase pešo, resp. využiť frekventovanejšie linky v ich blízkosti (3+5+7, 203+207 a 204+205)
- pri linke 27 takmer úplne zbytočná existencia nakoľko jediná odľahlejšia časť na jej trase je Tranovského a aj to bohužiaľ iba jednosmerne obslúžená, inak v celej trase kopíruje 83ku, ideálne by bolo preloženie na Jadranskú a Koprivnickú s otočkou jednosmerne cez Švatnerovu a Hanulovu
- riešenie obsluhy južnej časti P. Biskupíc, pravdepodobne linkou 67, ktorú je už dnes potrebné posilniť aby mali ľudia dôvod ju využívaťaj mimo špičky
Solidervčera, 14:00 #138 Re:
Reakcia na #137 od 3pa3ck3:
Áno, v súčasnosti nemáme sekundové odchody a teda interval 7-8 minút znamená, že interval je raz 7 minút a potom 8 minút na preskačku.
3pa3ck314.6.2019 20:07 #137 Re:
Aby sme si ujasnili, pod intervalom 7-8 minút sa myslí model, keď sú v CP pre cestujúcich uvedené časy 00 07 15 a rovnaké sú aj reálne odchody, alebo tie sú 00 07:30 15?
S499.102314.6.2019 19:32 #136 Re:
Reakcia na #135 od johnnyjanko:
Sorry, zle som pochopil tvoj príspevok. Moje výhrady patria teda len Tripartitovi.
johnnyjanko14.6.2019 15:41  +1#135 Re:
Reakcia na #134 od S499.1023:
Ja som nikde netvrdil, že interval 7-8 je príliš zložitý, mne sa to práveže zdá ako najlepšie riešenie toho problému, že 15 sa nedá celočíselne deliť dvomi.
S499.102314.6.2019 14:55 -1 +2#134 Re:
Reakcia na #129 od johnnyjanko:
Čo vám hrabe aj s Tripatrikomtri? Však si pam¨taj pätnásťminútový interval a že v strede medzi týcm ide tiež spoj. Fakt by som chcel mať vaše problémy. Na "celom svete" sa používa 7/8, len dvom šotúšom z Bratislavy sa to zdá byť príliš zložité
hroch14.6.2019 13:16 #133 Re:
Reakcia na #124 od 810zssk:
Mas tam chybu, chcel si povedat polhodinove 😆
johnnyjanko14.6.2019 12:05  +2#132 Re:
Reakcia na #130 od 3pa3ck3:
Pochybujem. Myslím, že pridanie polminút a štvrťminút do výveskového CP by naozaj ničomu nepomohlo, je to zbytočne zložité a nie každý je schopný v hlave efektívne pripočítavať násobky 7,5 alebo ešte lepšie: 3,75. 🙂

Okrem toho, pri električkách nemá až taký význam pamätať si presné odchody (najmä pri jednolinkovom koncepte), a hlavne, v dnešnej dobe si väčšina ľudí pozrie na mobile, kedy bude skutočný odchod najbližšieho spoja. To všetko znamená, že po praktickej stránke nevidím rozdiel medzi 7,5 a 7-8.
m@jo14.6.2019 12:03  +2#131 Re:
Reakcia na #130 od 3pa3ck3:
To si predstavuješ nejako takto?
Napr.
14 || 00 07,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5
15 || 00 07,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5
...
To je ozaj prehľadnejšie 😃
Lebo čakanie 1 minútu horedole je fakt hrozné 😃
3pa3ck314.6.2019 11:36 -3#130 Re:
Reakcia na #129 od johnnyjanko:
Stačilo by zaokrúhľovať odchody nie na celé minúty, ale na polminúty (resp. na štvrťminúty, keďže pri niektorých autobusoch by potom vyšiel interval 3,75 namiesto 4 minút).

Intervalový CP by mal byť čo najjednoduchší, aby naozaj stačilo, aby cestujúci vedel jeden odchod a interval a nemusel potom pozerať na CP. To napríklad vadí pri súčasnom osemminútivom intervale električiek, kde si musím uvedomiť, či je párna, alebo nepárna hodina a až tak počítať čas odchodu.

Tých 7/8 minút interval je podľa mňa na hrane, keď je otázka, či prísť na zastávku náhodne a čakať, alebo si zistiť, kedy mi niečo ide a podľa toho sa zariadiť.
johnnyjanko14.6.2019 11:00 -1 +3#129 Re:
Reakcia na #127 od 3pa3ck3:
Nerozumiem ako môže byť interval 7,5 pre cestujúcich jednoduchší. Myslel si to tak, že by boli aj na výveskách uvedené časy odchodov s presnosťou na sekundy? To asi neprichádza do úvahy. A teda keď časy zaokrúhliš na celé minúty, tak je pre cestujúceho vlastne jedno, či je to interval 7-8 alebo 7,5, pretože oboje vyzerá na výveske rovnako, a 30 sekúnd rozdiel si nikto ani nevšimne, však to je úplne normálna odchýlka.
Mike14.6.2019 9:28  +1#128 Re:
Reakcia na #126 od johnnyjanko:
Odchod zo zastávky sa dá vždy zistiť s presnosťou na sekundy. Meškanie (náskok) v sekundách sa ukazuje iba na nových palubákoch, na starých palubákoch svieti iba údaj v celých minútach.
3pa3ck314.6.2019 9:24 -3#127 Re:
Reakcia na #125 od johnnyjanko:
Pre cestujúcich by podľa mňa bol interval 7,5 jednoduchší ako 7-8. Takto si okrem jedného odchodu musia pamätať aj to, či ďalší ide o 7 alebo 8 minút. Pri 7,5 by stačilo vedieť iba jeden odchod a všetko sa jednoducho dopočíta v hlave.
johnnyjanko14.6.2019 9:13 -2#126 Re:
Reakcia na #122 od Mike:
Nie je to náhodou tak, že meškanie sa dá vždy vyjadriť s presnosťou na sekundy, aj keď odchody podľa CP sú v celých minútach? V BA na palubákoch svieti presné meškanie v sekundách, oproti odchodu z najbližšej zastávky (ktorý je ale o celej minúte).
johnnyjanko14.6.2019 9:09 -1#125 Re:
Reakcia na #121 od Andy:
Presne niečo takéto som mal na mysli, pretože v MHD sú jazdné doby medzi zastávkami dosť krátke na to, aby sekundová presnosť mala svoje opodstatnenie, ale zároveň je to pre cestujúcich zbytočne komplikované. Ale teda vďaka za vysvetlenie, že DPB používa interval 7-8.
810zssk13.6.2019 21:08 #124 Re:
Reakcia na #121 od Andy:
Aj na slovenskej zeleznici sa pouzivaju polminutove casove udaje 🙂
Solider13.6.2019 20:02  +3#123 Re:
Reakcia na #114 od 3pa3ck3:
Tieto zhromaždenia nesmú blokovať prejazdnosť električkových tratí. Ak dokázali v Prahe počas 120-tisícového zhromaždenia na Václaváku zachovať premávku električiek, tak sa to hádam dokáže aj v Bratislave pri oveľa menšej účasti zhromaždených osôb. Obec im môže určiť podľa § 8 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve iné miesto, respektíve podľa § 10 ods. 3 toto zhromaždenie kvôli výraznému obmedzeniu dopravy zakázať.
Mike13.6.2019 19:42 #122 Re:
Reakcia na #119 od Petto:
Vo Viedni som na palubáku u vodiča videl pred cca 10 rokmi +2 (meškanie 2 minúty), o pár zastávok ďalej +2,5; potom +3, +3,5 atď (meškanie reálne narastalo).
Andy13.6.2019 17:30 #121 Re:
Reakcia na #119 od Petto:
Pokiaľ viem, sekundové odchody sa pomerne bežne vo svete používajú (v DPB zatiaľ nie), len sa na výveskách zaokrúhľujú na minúty, lebo by to bolo neprehľadné. Však ja si pamätám, že keď som si ako malé decko robil bicyklovú linku, tak som časy medzi zastávkami mal s presnosťou 5 sekúnd... 😂