Mesto predĺžilo termín na pripomienkovanie štúdie "Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky"
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Pripomienky k štúdii je možné predkladať do konca marca tohto roka.

Magistrát hlavného mesta predĺžil lehotu na predkladanie pripomienok k urbanistickej štúdii "Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky". Dôvodom je vysoký záujem verejnosti o túto problematiku. Koncept urbanistickej štúdie a ďalšie informácie o priebehu spracovania tejto štúdie je možné nájsť na stránke http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/urbanisticka-studia.

Verejnosť a organizácie môžu svoje pripomienky k štúdii doručiť do 31. marca 2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. mailom na adresu architekt@bratislava.sk (v predmete treba uviesť „UŠ Petržalka“).

Doručené pripomienky budú po uvedenom termíne vyhodnotené a v prípade, ak konkrétna pripomienka nebude akceptovaná, jej autor bude prizvaný na dorokovacie konanie. Vyhodnotenie pripomienok bude následne zverejnené na internetovej stránke magistrátu hlavného mesta a tiež na stránke www.participacia-petrzalka.bratislava.sk.


21.2.2019
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

IBBI21.2.2019 17:45 #1 Re:
Co dodat...