Ako cestovať verejnou dopravou počas obmedzení pod Prístavným mostom a na Mlynských nivách

Prečo využiť verejnú dopravu a aké sú možnosti cestovania smerom z Vrakune, Podunajských Biskupíc a južného regiónu?

Počas uzavretia niektorých zjazdov z Prístavného mosta a diaľnice D1 a uzávery ulice Mlynské nivy sa očakáva zvýšený nápor individuálnej dopravy najmä na Gagarinovej ulici. Pre zabezpečenie rýchlej dopravy z oblasti Vrakune, Dolných honov a Podunajských Biskupíc do centra mesta budú na Gagarinovej ulici vyhradené jazdné pruhy pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy.

V termíne od 18. februára do 31. marca 2019 zabezpečí hlavné mesto pre všetkých bezplatnú dopravu na linkách 75 201 202 212 a X72, ktoré tvoria nosnú dopravu na dotknutých kritických úsekoch. Bratislavská integrovaná doprava navyše v tomto termíne ponúkne 7-dňové cestovné lístky pre zóny 100+101 so zľavou 50 % pri ich kúpe cez mobilnú aplikáciu IDS BK.

Prinášame prehľad možností ako cestovať linkami MHD a regionálnymi linkami medzi okolitými obcami, juhovýchodnou časťou Bratislavy a centrom hlavného mesta. Pripomíname, že na cestovanie regionálnymi autobusovými a vlakovými linkami je možné využiť rovnaké jednorazové a predplatné cestovné lístky ako na MHD (s výnimkou SMS lístka a „električenky“ na platobnej karte Mastercard, ktoré platia len vo vozidlách DPB).

V článku sa dočítate, ako cestovať do mesta z Dolných honov a Vrakune, z Podunajských Biskupíc, z okolia Gagarinovej ulice, z Prievozu a z okolitých obcí.

Aké sú výhody MHD?

  • Premáva 24 hodín denne, od 4:30 do 23:00 každých 6 ‒ 15 minút, v noci každých 30 ‒ 60 minút.
  • Využíva vyhradené jazdné pruhy a preferenciu na križovatkách.
  • Bezstarostné neobmedzené cestovanie s predplatným cestovným lístkom (tzv. električenkou), stačí nastúpiť a cestovať.
  • Možnosť zakúpenia prenosnej električenky, ktorú môže využívať napr. ktokoľvek z rodiny podľa potreby.
  • Vysoký počet nízkopodlažných a klimatizovaných vozidiel.
  • S virtuálnou zastávkovou tabuľou v mobile prehľad o najbližších odchodoch spojov z ľubovoľnej zastávky.

Schéma bezplatných liniek v termíne 18.2. - 31.3.2019

Z Dolných honov a Vrakune do centra

Dolné hony a Vrakuňu spája s centrom mesta trolejbusová linka 202, ktorá premáva z Čiližskej okolo Cintorína Vrakuňa po Gagarinovej, Prievozskej, Svätoplukovej, Záhradníckej na Kollárovo a Hodžovo námestie. Na zastávke Košická, Autobusová stanica je možný prestup na linku X72 k Nemocnici sv. Michala (v pešej dostupnosti Námestia SNP) a na zastávke Americké námestie je možnosť prestupu na električkové linky 3 4 9 7 do centra.

Taktiež je možné použiť trolejbusovú linku 201, ktorá obsluhuje prestupné uzly Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske mýto a Hlavná stanica, kde je možné prestúpiť na ďalšie linky nielen do centra.

Linky 201 a 202 premávajú v pracovných dňoch počas dňa každá v intervale 7 ‒ 8 minút a večer v intervale 15 minút. V spoločnom úseku medzi Čiližskou a Miletičovou tak premávajú trolejbusy týchto liniek počas dňa každé 3 ‒ 4 minúty a večer každých 7 ‒ 8 minút.

Zo zastávok Arménska a Priekopnícka vo Vrakuni je možné cestovať do centra k Autobusovej stanici Nivy aj regionálnymi autobusovými linkami 730 a 740 a od Cintorína Vrakuňa navyše aj linkami 715 725 727 a 737. Ich cestovné poriadky je možné nájsť na stránke IDS BK

Alternatívne je možné použiť regionálnu vlakovú linku S70 zo železničnej zastávky Vrakuňa na Hlavnú stanicu a odtiaľ linkou 1 alebo 93 do centra mesta. Linka S70 zastavuje aj v stanici Bratislava - Nové Mesto, ktorá leží v blízkosti Polus City Centra a premávajú odtiaľ aj autobusové linky 50 a 196 smerom do Ružinova, prípadne električková linka 2 smerom na Trnavské mýto. V čase špičiek je potrebné počítať s plnšími vlakmi.

Z Podunajských Biskupíc do centra

V čase špičiek pracovných dní odporúčame použiť na cestu z Podunajských Biskupíc do centra autobusovú linku 67 s prestupom na rýchle trolejbusové linky 201 a 202 na zastávke Hronská. Linka 67 premáva v špičke každých 15 minút, trolejbusy každé 3 ‒ 4 minúty. Na zastávke Hronská je možný prestup aj na linku 75 smerom do Ružinova a Krasňan a na linku 65 smerom na Trnávku a do Rače.

Oblasť Podunajských Biskupíc spája s centrom mesta priama linka 70 premávajúca od ŽST Pod. Biskupice cez Slovnaft, Bajkalskú, Prievozskú, Landererovu a nábrežie k Mostu SNP v Starom Meste. Na zastávke Miletičova je možný prestup na linky 202 a 212 do oblasti Hodžovho námestia a na linku X72 k Nemocnici sv. Michala (dostupnosť Námestia SNP). V pracovných dňoch premáva v špičke každých 12 minút, dopoludnia, cez obed a večer každých 15 minút. Spoľahlivosť premávky linky 70 však môžu ovplyvniť dopravné zápchy na Slovnaftskej a Bajkalskej ulici.

Ďalšou možnosťou je použitie regionálnych autobusových liniek 715 725 727 737 zo zastávky Nemocnica Podunajské Biskupice smerom k Autobusovej stanici, ktoré premávajú po Gagarinovej a Prievozskej. Na zastávke Prievozská je možnosť prestupu na linku 70 pod Most SNP a na linky 202 a 212 do oblasti Hodžovho námestia. Na cestovanie regionálnymi autobusmi Slovak Lines je možné využiť bežné jednorazové aj predplatné cestovné lístky IDS BK.

Alternatívne je možné použiť regionálnu vlakovú linku S70 zo ŽST Podunajské Biskupice (konečná liniek 70 a 78) cez Nové Mesto na Hlavnú stanicu a odtiaľ linkou 1 alebo 93 do centra mesta. V čase špičiek je potrebné počítať s plnšími vlakmi. Cestovné poriadky regionálnych autobusových a vlakových liniek je možné nájsť na stránke IDS BK

Z okolia Gagarinovej ulice (Pošeň, Trávniky) do centra

Obyvatelia z Pošne a Trávnikov bývajúci v blízkosti Gagarinovej ulice môžu použiť na rýchlu cestu do centra trolejbusové linky 201 a 202. Linka 201 obsluhuje prestupné uzly Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske mýto a Hlavná stanica, kde je možné prestúpiť na ďalšie linky nielen do centra. Linka 202 obsluhuje v centre Americké námestie, Kollárovo nám. a Hodžovo nám. a na zastávke Košická, Autobusová stanica je možné prestúpiť z nej na linku X72 k Nemocnici sv. Michala (v pešej dostupnosti Námestia SNP).

Z Prievozu do centra

Z Mierovej ulice v Prievoze je možné do centra mesta použiť trolejbusovú linku 212, ktorá zabezpečuje priame spojenie z Prievozu do oblasti Kollárovho a Hodžovho námestia, na zastávke Košická, Autobusová stanica je možný prestup na linku X72 k Nemocnici sv. Michala (v pešej dostupnosti Námestia SNP) a na zastávke Americké námestie je možnosť prestupu na električkové linky 3 4 9 7 do centra.

Linka 212 premáva v pracovných dňoch v rannej špičke každých 6 minút, počas dňa každých 7 ‒ 8 minút a večer v intervale 15 minút. Spoľahlivosť premávky linky 212 môže byť obmedzená dopravnými zápchami na Mierovej ulici, kde nebudú vyhradené jazdné pruhy pre trolejbusy. V prípade dopravnej zápchy na Mierovej ulici odporúčame peší presun na paralelnú Gagarinovu ulicu na linky 201 a 202.

Cestovanie z okolitých obcí do Bratislavy

Obyvateľom okolitých obcí, ktorí dochádzajú do Bratislavy cez Podunajské Biskupice a Vrakuňu, odporúčame prednostne použiť regionálnu verejnú dopravu. Pomôže to znížiť počet áut na cestách do hlavného mesta a zároveň aj zrýchliť verejnú dopravu.

Z obcí južne od Bratislavy je možné použiť vlakovú linku dopravcu Regiojet, ktorá je v úseku Kvetoslavov - Podunajské Biskupice - Vrakuňa - Nové Mesto - Bratislava, Hlavná stanica zaradená do integrovanej dopravy ako linka S70. Na všetkých zastávkach a stanicich v Bratislave je možnosť prestupu na linky MHD do viacerých častí mesta.

Z obcí juhovýchodne od Bratislavy premávajú do hlavného mesta regionálne autobusové linky 730 a 740 zo smeru Most pri Bratislave, Tomášov, Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove a linky 715 725 727 737 zo smeru Rovinka, Dunaská Lužná, Miloslavov, Hamuliakovo a Šamorín. Uvedené linky sú súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Cestovné poriadky regionálnych autobusových a vlakových liniek je možné nájsť na stránke IDS BK.

V prípade potreby cestovania autom (napr. v prípade nevyhovujúcich regionálnych spojov) odporúčame využiť záchytné parkoviská, ktoré budú zriadené vo Vrakuni na Baltskej ulici a pri Cintoríne Vrakuňa, odkiaľ je možné použiť na cestu ďalej do mesta mestskú hromadnú dopravu, ktorá bude využívať pri ceste do a z centra vyhradené jazdné pruhy. Cestovať autom až do mesta neodporúčame, keďže sa očakávajú dlhé zdržania.

Pre cestovanie verejnou dopravou od záchytného parkoviska na Baltskej ulici je možné využiť najbližšiu zastávku MHD Komárovská, odkiaľ smerom do mesta premávajú linky 201 a 202 a autobusová linka 75 do Ružinova a Krasňan.

Od záchytného parkoviska pri Cintoríne Vrakuňa je možné cestovať do mesta trolejbusovými linkami 201 a 202, prípadne regionálnymi linkami 715 725 727 730 737 smerom k Autobusovej stanici. Všetky tieto linky budú využívať vyhradené jazdné pruhy na Gagarinovej a Prievozskej ulici. Do Ružinova a Krasňan je možné použiť linku 75. Od Cintorína Vrakuňa do mesta premáva aj linka 212 (zo zastávky pri vchode na cintorín), ktorá však premáva cez Mierovú ul., kde nebude zabezpečená preferencia trolejbusov.

Kde zastavujú regionálne autobusy na území mesta?

V smere k Autobusovej stanici zastavujú linky 715 725 727 730 737 740 na zastávkach Cintorín Vrakuňa, Brodná, Pažítková, Prievozská, kde je možný priamy prestup na linky MHD, a na Autobusovej stanici Nivy. Linky 715 725 727 a 737 navyše obsluhujú zastávku Nemocnica Podunajské Biskupice a linky 730 a 740 aj zastávky Ráztočná, Arménska a Priekopnícka.

V smere od Autobusovej stanice do Vrakune zastavujú linky 715 725 727 730 737 740 okrem Autobusovej stanice Nivy aj na zastávkach Pažítková, Gagarinova a Cintorín Vrakuňa. Linky 715 725 727 a 737 navyše obsluhujú zastávku Nemocnica Podunajské Biskupice a linky 730 a 740 aj zastávky Priekopnícka, Arménska, Píniová a Ráztočná.

Návod ako si zakúpiť cestovný lístok v regionálnych vlakoch a autobusoch IDS BK, ako si označiť cestovných lístok z predpredaja v regionálnej doprave, alebo ako použiť električenku v regionálnej doprave.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: IBBI #38:
Nie je na tom NIČ iné, Blaváčik. Je to len pripomenutie, keďže nie každý to pozná tak dokonale ako ty, že sa musíš hlúpo pýtať,
Reakcia na: 810zssk #39:
No - to som chcel pocut. Dik za odpoved.
Reakcia na: IBBI #38:
Nic, ale kedze drviva vacsina ludi este stale absolutne netusi ze v SL plati MHD tarifa, tak sa to proste uviedlo.
Reakcia na: S499.1023 #37:
Cestujem na elektricenku SL, aj ZSK, aj RJ v ramci mesta. Ked idem mimo mesto, ale som v ramci kraja tak prilozim kartu a cvakam len usek od hranice mesta po ciel. Tak ma nepoucuj co si mam nastudovat ty z Praghy Igorko.
Otazka znie stale ta ista - co je ine na tom, co dnes odprezentovali na TA3 od toho, co funguje uz nejaky cas v ramci IDS? Normalne sa pytam.
Reakcia na: IBBI #31:
Skús si najprv naštudovať fungovanie INTEGROVANÉHO dopravného systému.
Reakcia na: IBBI #35:
Vsak mozes cestovat v ramci celeho kraja ak mas listok na cely kraj. Ak mas listok na mensie uzemie, cestujes na uzemi na ktorom plati.
Reakcia na: Mike #34:
No ved ano, mam elektricenku na 100+101, ale tu je rec o BA KRAJI. Nie o BA ako takej (100+101). Preto sa cudujem.
Reakcia na: IBBI #31:
No veď keď máš električenku na 100+101, tak v rámci Ba cestuješ aj v SL iba na ňu, nič viac neplatíš. To je podľa mňa úplne zreteľne a jednoznačne v tom vyjadrení povedané.

Čiže neplatíš nič naviac, lebo už máš zaplatenú tú električenku. Ale nie je to ani zdarma, lebo buď máš tú električenku, alebo jednorázový lístok - ale niečo za tú cestu zaplatiť musíš.
Reakcia na: yellowcaptcha #32:
Na TA3 hovorili/behalo to v titulku, ze V RAMCI BRATISLAVSKEHO kraja. Nie v ramci mesta. Preto sa pytam.
Reakcia na: IBBI #31:
To by malo byť pokračovanie textu z úvodu, nie?„Hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová pripomína, že v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja môžu aj tí, ktorí sú držiteľmi predplatných cestovných lístkov pre cestovanie po Bratislave, na území mesta využiť nielen spoje MHD, ale aj prímestské autobusy.“

„‚Pri nástupe do autobusu vodičovi povedia cieľovú zastávku, ku strojčeku priložia predplatný cestovný lístok a cestujú v rámci predplatného. Samozrejme, cestovať v našich autobusoch môžu aj na jednorazové lístky či na lístky zakúpené v aplikácii IDS BK,‘ dodala Vozárová.“
Reakcia na: S499.1023 #30:
"Pri nástupe do autobusu vodičovi povedia cieľovú zastávku, ku strojčeku priložia predplatný cestovný lístok a cestujú v rámci predplatného."

Aky by malo zmysel toto uvadzat, ak by si si tak ci tak musel platit? Aka je vyhoda mat elektricenku, ak aj tak zaplatis cestovne ako za normalnych okolnosti? To ju nemusim vytahovat a rovno si kupim listok, nie?
Reakcia na: IBBI #29:
Nič také sa tam nikde nepíše. Kde si tam videl ZDARMA?
Mozno to tu niekde uz je, ale pri tom mnozstve clankov len na temu vyluky v meste (podla mna az prehnane vela clankov) sa to tazko hlada - ALE Slovak Lines poskytuje vraj moznost cestovat na elektricenku po celom Bratislavskom kraji ZDARMA. Aspon tak to chapem.

https://www.ta3.com/clanok/1148383/v-bratislave-sa-zacali-obmedzenia-pouzite-mhd-vyzyvaju-vodicov.html

Reakcia na: Trolley #27:
Navyše by bolo dobre doplniť aj to, že v smere k Autobusovej stanici zastavujú linky 720, 730 a 740 aj na zastávke Píniová, ktorá bola zriadená "nedávno" aj v smere do mesta (zdá sa mi že v auguste minulý rok, keď bola tá veľká zmena cestovných poriadkov), predtým bola táto zastávka len v smere von z mesta.
Reakcia na: AndyNO #8:
Žiaľ, nik to nevy aktualizoval.
Reakcia na: si #25:
Keďže takých ľudí a firiem je päť a pol, nie je dôvod to okrem prederencie verejnej dopravy nejako riešiť.
Reakcia na: S499.1023 #20:
vo firme kde robim ja (tiez stare mesto) nam zamestnavatel plati aj podzemnu garaz pod budovou, takze takyto problem nemam, akurat som lenivy chodit autom... avsak ak sa nejak zasadne zmeni k horsiemu verejna doprava, tak mi v tom nic ani psychologicky nebrani....
Reakcia na: S499.1023 #20:
Áno, to máš pravdu, ale práve v tom je to čaro MHD, že vďaka nej môžeš ísť raz za rok na nejakú exotickú dovolenku gratis. 😎
Reakcia na: pharel #17:
Na čo teraz narážaš?
Reakcia na: Zuzik96 #19:
Ešte sa nevie. Tu je iba diskusia fanúšikov o možných potenciálnych trasách.