Dokončená bola 2. etapa modernizácie vozovne Jurajov dvor – Trnávka
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Pribudlo modernejšie zázemie pre trolejbusy a pre opravy električiek.

Dopravný podnik Bratislava dňa 12. júla 2018 slávnostne odovzdal do užívania nové objekty vo vozovni Jurajov dvor – Trnávka postavené v rámci projektu 2. etapy modernizácie údržbovej základne.

V rámci tohto projektu boli najvýraznejšie zlepšené podmienky pre trolejbusovú prevádzku, ktorá získala nasledujúce prevádzkové objekty:

  • nový dispečing a výpravňa pre trolejbusovú prevádzku,
  • nová nekrytá odstavná plocha pre 56 kĺbových trolejbusov s prístupovou komunikáciou a príslušným trolejovým vedením,
  • doplnenie výzbroje do meniarne Trnávka na zabezpečenie potrebného napájania.

Trolejbusy, ktoré sú deponované vo vozovni Trnávka, boli doteraz odstavované len na vnútroareálových komunikáciách okolo hál, nemali teda samostatnú odstavnú plochu ako električky a autobusy. Tento stav vznikol približne pred 40 rokmi, kedy bola pôvodná veľká trolejbusová garáž v tejto vozovni postupne adaptovaná pre údržbárske pracoviská pre trolejbusy a autobusy.

Zaujímavosťou novej odstavnej plochy je, že bol do nej zakomponovaný aj vojenský bunker z druhej svetovej vojny, ktorý leží medzi odstavnou plochou a novou objazdovou komunikáciou. Táto komunikácia prechádza aj v tesnej blízkosti historickej vily riaditeľa Dynamitky, ktorá bola postavená taktiež v období druhej svetovej vojny na niekdajšom majeri Jurajov dvor.

Ďalšou významnou časťou projektu bola výstavba nastavovacej a skúšobnej haly pre električky, ktorá bude slúžiť na oživovanie a skúšanie vysokonapäťových obvodov električiek po opravách. V tejto hale sú dve pracoviská, prvým je tzv. odovzdávací kanál pre električky po opravách a druhým je skúšobný kanál pre skúšky trakčných obvodov električiek, ktorý sa dá mechanickými zábranami oddeliť od zvyšnej časti. Pre napájanie skúšobného kanála bola v nadstavbe haly vybudovaná aj samostatná napájacia meniareň (transformátor 22 kV / 600 V). Celá hala vznikla ako prístavba k existujúcej budove ústredných električkových dielní na mieste pôvodnej objazdovej koľaje okolo dielní. Vedľa novej haly bola preto vybudovaná aj nová objazdová koľaj.

Situácia nového trolejového vedenia a koľajiska vo vozovni Jurajov dvor - Trnávka je zakreslená aj v mape Mestské dráhy.

V rámci projektu bol vybudovaný aj podzemný káblový kolektor, do ktorého boli umiestnené napájacie a spätné trakčné káble z meniarne Trnávka pre napájanie trolejbusových a električkových tratí v areáli vozovne a jej blízkom okolí.

Realizácia projektu prebiehala od augusta 2017 a stavebné práce realizovala spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. z Bratislavy. Projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Celkové investičné náklady na druhú etapu modernizácie dosiahli 8,143 mil. € bez DPH.


12.7.2018
-Matej Kavacký-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

trolejbus620712.7.2018 18:21  +2#1 Re:
Škoda, že sa odstavná plocha neurobila prekrytá, keď sa to robilo za ojrofondy...