Odborníci predstavili návod na lepšiu dopravu v Bratislave
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Plán Bratislava prináša návrhy pre atraktívnejšiu MHD.

Ako urobiť z Bratislavy lepšie miesto pre život? Na túto otázku sa snaží odpovedať návod na lepšie mesto nazvaný Plán Bratislava, ktorý pripravilo 76 profesionálov, aktivistov a ľudí, ktorým záleží na lepšej budúcnosti Bratislavy. Plán Bratislava sa zameriava na rôzne oblasti života v hlavnom meste, pričom nevynecháva ani mestskú hromadnú dopravu.

Na webe Plánu Bratislava sa nachádza rozšírený text kapitoly Mobilita: Dostupné mesto, kde sú uvedené návrhy, ako koncepčnou zmenou plánovania dopravnej infraštruktúry dosiahnuť, aby sa Bratislava stala mestom, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre pri chôdzi, jazde na bicykli, v MHD i v aute. Vízia sa opiera o štyri základné piliere - Chodci na prvom mieste, Zdravé mesto, Kvalitná MHD a Rozumné používanie auta.

Pilier Kvalitná MHD vychádza z predpokladu, že komplexná podpora verejnej (mestskej) hromadnej dopravy pritiahne viac nových používateľov a tým sa zníži počet osobných áut na cestách. Pri menšom počte áut v uliciach sa tak zlepšia podmienky aj pre samotných vodičov áut. Podmienkou je však systematická obnova a rozvíjanie verejnej dopravy, nielen plátanie havarijných stavov ako je tomu v súčasnosti. Zlepšenie infraštruktúry verejnej dopravy bude možné vďaka zvýšeniu bežného financovania a využitiu eurofondov.

Zvýšenie spoľahlivosti, atraktívnosti a obľúbenosti MHD je možné podľa autorov materiálu dosiahnuť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zjednodušiť sieť liniek a zaviesť častejšie jazdiace spoje MHD.
 • Nastaviť štandardy dopravnej obsluhy a požadovať zabezpečenie obsluhy všetkých (aj nových) častí mesta verejnou dopravou, čo umožní každému využívať tento ekologickejší druh dopravy.
 • Odstrániť preplnenosť vozidiel prispôsobením liniek a časových intervalov dopytu cestujúcich.
 • Zvýšiť spoľahlivosť verejnej dopravy presnejšími jazdnými dobami a garanciou nadväzností medzi spojmi.
 • Redukovať počet zmien a výluk v doprave.
 • Pri veľkých podujatiach zavádzať posilovú dopravu, ktorá výrazne zníži problémy s parkovaním vozidiel návštevníkov podujatí.
 • Zlepšiť integrovanú a regionálnu dopravu, a to najmä pri dochádzke cestujúcich z okolia Bratislavy do mesta.
 • Podporiť využívanie železnice a regionálnych autobusov na vybrané vnútromestské cesty, ktoré môžu vypomôcť tam, kde dnes MHD nejazdí.
 • Zlepšiť prestupné uzly, aby v nich boli bezpečné pešie presuny s minimálnymi vzdialenosťami medzi nástupišťami.
 • Modernizovať zastávky, ktoré poskytnú cestujúcim viac pohodlia a informácií o verejnej doprave.
 • Vozidlový park MHD pravidelne obnovovať s cieľom postupnej náhrady všetkých bariérových vozidiel vozidlami bezbariérovými.
 • Zakúpiť električky a trolejbusy pre nové trate.
  • Do roku 2023 bude potrebné vymeniť 96 starých električiek, 6 trolejbusov a 300 autobusov.
 • Urýchliť rozvoj električkových tratí, aby sa efektívne čerpali eurofondy, ktoré sú na tento účel určené.
  • Dokončiť petržalskú radiálu a modernizovať iné radiály.
  • Z deviatich ďalších možných nových električkových tratí vybrať prioritné a začať ich aktívne pripravovať. Ide napríklad o trate k plánovanej železničnej zastávke v Ružinove, k Avionu a letisku, spojnice Šafárikovho nám. s Krížnou ul., spojnice Šafárikovho nám. a Ružinovskej radiály, či predlžovanie Dúbravskej a Vajnorskej radiály.
 • Pokračovať v rozvoji trolejbusových tratí tam, kde môžu trolejbusy nahradiť autobusy.
  • Uvedená je náhrada linky 32 trolejbusmi, doplnenie chýbajúceho trolejového vedenia na úsek linky 210 od autobusovej stanice k Novému SND, predĺženie trolejbusov z Dunajskej na Kamenné nám. a ďalšie úseky, kde by mohli byť nasadené aj trolejbusy s pomocným batériovým pohonom.
 • Zlepšiť údržbu električkových a trolejbusových tratí, čo prinesie zníženie hlučnosti, zrýchlenie električiek a trolejbusov a prevenciu havarijných stavov.
 • Zlepšiť prístup na železničné stanice a zastávky a integrovať tak rôzne druhy verejnej dopravy.
 • Obmedziť reklamný smog, pretože hlavným účelom dopravných prostriedkov a zariadení je zabezpečovať službu verejnosti a nie niesť reklamu.

Autori v dokumente podrobne rozoberajú jednotlivé oblasti zlepšenia MHD spolu s konkrétnymi návrhmi. Taktiež zdôrazňujú, že cena verejnej dopravy musí byť výhodná a zákazníci zľavami motivovaní, aby si kupovali predplatné cestovné lístky na dlhšie obdobia. Zavedenie cenovo výhodného ročného lístka na MHD by mohlo motivovať využívať ju aj tých, ktorí dnes využívajú pri každej príležitosti osobné auto. Nevyhnutné je zavádzanie nových moderných možností na zakúpenie cestovných lístkov s využitím bezkontaktných platobných kariet a smartfónov.

Podľa autorov je rovnako dôležité, aby kvalitná mestská hromadná doprava slúžila nielen jeho obyvateľom, ale reprezentovala mesto aj pre zahraničné návštevy. Samozrejmosťou by tak mali byť vodiči v uniformách, dvojjazyčné informácie či nulová tolerancia ku graffiti.

V záverečnej časti kapitoly venovanej MHD sa navrhuje lepšia propagácia tradície bratislavskej verejnej dopravy, ktorá môže poslúžiť ako aj marketingový nástroj. Mali by byť každoročne stanovené prostriedky na rekonštrukcie a údržbu historických vozidiel MHD, ktorých je viac ako 30.

Plán Bratislava sa zaoberá nielen návrhmi na zlepšenie MHD, ale aj tým, odkiaľ na to vziať. Kapitola Financovanie: Efektívna mestská pokladnica hľadá nové možnosti príjmov, ale aj úspor. Ako príklad je uvedená možnosť získať úspory zavádzaním preferencie električiek.

Plán Bratislava je dostupný v knižnej podobe, ktorá sumarizuje výstupy dvanástich pracovných skupín, a tiež v rozšírenej elektronickej podobe, kde sú uvedené kompletné návrhy. Dielo je šírené v licencii CC BY-SA 4.0, čo znamená, že návrhy v ňom uvedené môže ktokoľvek použiť a stavať na nich.

Na obsahu Plánu Bratislava sa podieľal aj zakladateľ imhd.sk Michal Dekánek a ďalší spolupracovníci imhd.sk.


25.4.2018
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

intony2.5.2018 17:09 #104 Re:
Reakcia na #103 od S499.1023:
Viem, že to polokošeľa. Pomenovanie polotričko tu zaviedol Solider.
S499.10232.5.2018 10:11 #103 Re:
Reakcia na #100 od intony:
Nie je to polotričko ale polokošeľa a nie je to podľa toho, že je to nie úplne košeľa alebo tričko ale podľa športu pólo...
kohut20122.5.2018 9:01 -1#102 Re:
Bolo by treba kupit aj 7-clankove Skody 29T ForCity Plus
Ike1.5.2018 20:07 #101 Re:
Reakcia na #99 od Solider:
Ak by existovala nejaká kultúra, stačilo by, keby zamestnanci vyfasovali farby, ktoré majú mať oblečené. Strih, veľkosť a materiál by bol ich vlastnou preferenciou.
intony1.5.2018 10:00 #100 Re:
Reakcia na #99 od Solider:
Nehanbím, ani mimo služby cestovať ani bicyklovať v belasom polotričku. Občas nosím na jazdenie červené polotričko a naopak, ešte ma mrzí, že tam nie je biela výšivka loga. ? Problém mám s nohavicami
Solider1.5.2018 9:52 #99 Re:
Reakcia na #94 od intony:
Ale to je chyba odevného skladu a jeho logistiky, že nemajú naskladnené čisla aj pre útlejších vodičov, to nie je chyba rovnošaty. A aby bola dodržaná uniformita, všetci by mali byť oblečení rovnako a mali by navonok pôsobiť dôstojne, vzhľadne a slušne, sem nespadajú rovnako rozgajdané veci, ako aj obtiahnuté veci. Z toho vyplýva, že veci by mali byť trocha voľnejšie. Ak Ti dajú na sklade väčšie veci s tým, že „šak do toho priberete“, to už je opäť iná kapitola. A čo sa týka hanby, nebude to skôr zamestnávateľom, že sa skôr hanbíš vyzerať ako identifikovateľný vodič? ?
intony1.5.2018 9:47 #98 Re:
Reakcia na #96 od Solider:
Okej, som zvedavý na výsledok.
intony1.5.2018 9:44 #97 Re:
Reakcia na #93 od intony:
Ale myslím, že polokošele sú súčasťou
Solider1.5.2018 9:44 #96 Re:
Reakcia na #93 od intony:
Budú súčasťou výstroja, ale pokiaľ viem, na bežné nosenie povinné nebudú. Budú však súčasťou reprezentačného vzhľadu, kam je zaradené aj sako – napríklad pri oficiálnych akciách, v Prahe napríklad boli kravaty povinné počas štátnych sviatkov, rovnako, ako vlajočková výzdoba. Pokiaľ ide o o okno v Škodovkách tak súhlasím, zbytočne veľké okno prehrieva priestor (a stojí zbytočne veľa peňazí), ale nohy máš pod panelom a na ne slnko nepečie. Ak ide o kraťasy, v novom výstroji majú byť a to je tiež ústupok, ale pri jednotnom vzhľade si to viem predstaviť v praxi, aj keď stále nie som o tom dostatočne presvedčený.
intony1.5.2018 9:40 #95 Re:
Reakcia na #89 od 810zssk:
Tiež si myslím, že väčšina nič také v šatníku nemá ? veď nech potom nosia uniformu.
intony1.5.2018 9:36  +1#94 Re:
Reakcia na #92 od Solider:
Moderný strih nie je módny výstrelok a slim nie je skinny. V uniforme by som sa nemal hanbiť chodiť. Ak je základná jednotka tučný beusák, tak sa v nej budem hanbiť chodiť, z toho vyplýva aj môj odpor.
intony1.5.2018 9:26  +1#93 Re:
Reakcia na #91 od Solider:
Reagoval som najmä na tie kravaty, o nich hovorila aj spomínaná pani. Ak nebudú súčasťou nového výstroja, je to krok späť, kedže je trend ich zavádzania.
Ale keď už spomínaš tú klímu - keď na teba praží cez veľké predné sklo slnko, ani klíma veľmi nepomože, ibaže by bola na maximum, čo nie je zrovna zdravé prostredie.
Čo sa týka krátkych nohavíc, tak pravé vodič je povolanie, kde by nemusel byť s nimi problém, dnes existujú aj formálnejšie krátke nohavice.
Solider1.5.2018 8:27 #92 Re:
Reakcia na #86 od intony:
Musíš to brať z druhej strany, že uniforma nemá byť módny výstrelok, ani nejaká prezentácia kriviek telesnej schránky vodiča. Striedmy strih má zabezpečiť to, aby ani tlstejší kolegovia v eventuálne slim fit uniformách nevyzerali ako tranzvestiti. To, že nemajú na vás menšie čísla, nie je problém neexistencie slim fitu. Uvidíme, čo príde po nameraní a potom to bude treba riešiť.
Solider1.5.2018 8:16 #91 Re:
Reakcia na #87 od intony:
Pozri sa, aj dnes je nosenie rovnošaty v zmysle Odevného poriadku povinnosťou, ktorá sa ale pravidelne nekontroluje a takisto je to porušenie pracovnej disciplíny, ak tento predpis vodič poruší a to sa týka napríklad aj krátkych nohavíc, ktoré nie sú do klimatizovaných vozov povolené. A keď si začal toto, môžem sa opačne opýtať – budú ešte polokošele povolené, ak nie sú sučasťou nového výstroja? Odpovedaj si sám. Takisto ani sako nebudeš musieť nosiť na jazdenie, ako som sa dopočul aspoň už od desiatich ľudí.
Solider1.5.2018 8:05 #90 Re:
Reakcia na #88 od intony:
Nepovedal som, že sú zlé. Len hovorím, že to je dosť veľký ústupok oproti tomu, ako po dlhé roky vyzerali štandardné dopravácke uniformy, ktoré boli tvorené o trochu viac formálnejšimi košeľami. Každopádne, trend zavádzania polotričiek do rovnošiat je viditeľný aj u zahraničných dopravcov a takisto aj napríklad u polície. Jedna vec je, že čo je elegantné/reprezentatívne, ale druhá vec je, že 80% beúsákov sa nevie decentne a slušne obliecť ani do civilného ošatenka. Práve preto nebude môcť fungovať systém civilného obliekania podľa firemných zásad obliekania.
810zssk1.5.2018 7:20 #89 Re:
Reakcia na #85 od intony:
Nemam najmensi problem s tym aby Beusaci mali rovnaky dress code ako ma Tatra Banka, alebo Telekom. Len si myslim ze s tym dost zasadny problem budu mat oni ? ? ?
intony1.5.2018 7:05  +1#88 Re:
Reakcia na #67 od Solider:
Čo je zlé na polokošeliach? Čierne dlhé/krátke nohavice a belasé polotričko vyzerajú tak strašne nereprezentatívne?
intony1.5.2018 6:54  +1#87 Re:
Reakcia na #82 od Solider:
Nevymyslel, počas merania sa kolega pýtal na kravaty a asistujú a dáma výhražným tónom poznamenala, že ju bude nosiť a bude to príkazom, na čo kolega reagoval, že ostatne teda pri pohodlných polokošeliach.
intony1.5.2018 6:50 #86 Re:
Reakcia na #66 od Ike:
Nerobím sa ilúziu, že unfimorma DPB bude mať niečo spoločné so „slim“
intony1.5.2018 6:46  +1#85 Re:
Reakcia na #44 od 810zssk:
Nuž, krajčírky zhodnotili že to bude rok 1982, takže minimálne určite budú moderné. Nedávno som bol v tatrabanke a telekome, potom som sa viezol žlutým na letisko a som rozmýšľal, či to tiež nie sú pracovníci prvého kontaktu.