Začína sa druhá etapa modernizácie vozovne Jurajov dvor
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Vybudujú sa nové prevádzkové objekty trolejbusov a skúšobňa pre električky.


Ilustračné foto © imhd.sk


Po prvej etape modernizácie údržbovej základne vo vozovni Jurajov dvor - Trnávka, ktorá prebehla v roku 2015, sa v auguste 2017 začína realizovať druhá etapa modernizácie tejto vozovne.

V rámci 2. etapy pôjde o modernizáciu, resp. výstavbu týchto hlavných objektov:

  • nastavovacia a skúšobná hala električiek - nový objekt na oživovanie a skúšanie vysokonapäťových obvodov električiek,
  • nový dispečing a výpravňa pre trolejbusy,
  • nová odstavná plocha pre 56 trolejbusov a príslušné trolejové vedenie, vrátane doplnenia výzbroje do meniarne Trnávka,
  • rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu, chodníkov, káblových vedení, parkovísk pre osobné vozidlá a sadové úpravy.

Podobne ako prvú etapu modernizácie, aj druhú etapu bude realizovať spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. z Bratislavy. Táto etapa by mala byť dokončená v máji 2018. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Celkové náklady na druhú etapu modernizácie sú plánované vo výške 9 mil. € bez DPH.


24.8.2017
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.