Nadväznosti linky 801 k MHD a k vlakom v Rajke (od 13.12.2015)

Zmenené budú odchody a príchody vlakov.

Ilustračné foto © Hugo Abdallah

V súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy od 13. decembra 2015 budú aktualizované nadväznosti medzi cezhraničnou linkou 801 a linkami 90 91 a 191 do/z centra mesta a vlakovou dopravou v Rajke. Zmenili sa len odchody a príchody vlakov v Rajke. Jednotlivé prípoje nájdete v tabuľke uvedenej nižšie.

Cestujúcich zároveň upozorňujeme, že tarifná výnimka, ktorá umožňovala cestovať s lístkom z autobusu linky 801 aj linkami 90 91 a 191 do centra mesta platila len do konca novembra 2015. Od 1. decembra 2015 je na linkách 90 91 a 191 potrebné použiť štandardný cestovný lístok podľa tarify Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

Linka 801 nie je súčasťou IDS BK, ale platí na nej špeciálna tarifa pre medzinárodnú dopravu. Na linke 801 nie je povolená vnútroštátna preprava.

Zoznam nadväzností z liniek 90 91 a 191 na linku 801 a naopak a medzi linkou 801 a železničnou dopravou v Rajke:

  PONDELOK - PIATOK, režim školský rok                                      
90 ŽST Rusovce (z centra) 4:39 5:40 6:10   7:10 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 21:39  
91 ŽST Rusovce (z centra) 4:42 5:43   6:43     8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43               19:43 20:43 21:42 22:55
191 ŽST Rusovce (z centra)     6:13   7:13 7:43               15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:43        
801 ŽST Rusovce 4:46 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:58
801 Rajka, Benzinkút 4:54 5:54 6:24 6:54 7:24 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:06
vlak ŽST Rajka (do Hegyeshalomu) 5:03 6:15*       8:09                 16:09       18:09   20:21   22:14  
vlak ŽST Rajka (z Hegyeshalomu)   5:40       7:48      10:48           15:48       17:48   19:39   21:48  
801 Rajka, Benzinkút 4:55 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:07
801 Gaštanová aleja 5:08 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:20
90 Gaštanová aleja (do centra)   6:14 6:44       9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14   16:14   17:14   18:14 19:14        
91 Gaštanová aleja (do centra) 5:12 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:22
801 ŽST Rusovce 5:09 6:09 6:39 7:09 7:39 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:21
90 ŽST Rusovce (do centra) 5:14     7:14 7:44 8:14               15:44   16:44   17:44            
191 ŽST Rusovce (do centra)                                                
    * - ide len, ak je v Maďarsku pracovný deň; zároveň 19.12.2015 - 2.1.2016 a 16.6.2016 - 31.8.2016 nejde vôbec                    
  PONDELOK - PIATOK, režim školské prázdniny                                    
90 ŽST Rusovce (z centra) 4:39 5:40 6:10   7:10 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 21:39  
91 ŽST Rusovce (z centra) 4:42 5:43   6:43   7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43   15:43   16:43   17:43 18:43 19:43 20:43 21:42 22:55
191 ŽST Rusovce (z centra)     6:13   7:13                 15:13   16:13   17:13            
801 ŽST Rusovce 4:46 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:58
801 Rajka, Benzinkút 4:54 5:54 6:24 6:54 7:24 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:06
vlak ŽST Rajka (do Hegyeshalomu) 5:03 6:15*       8:21                 16:09       18:09   20:21   22:14  
vlak ŽST Rajka (z Hegyeshalomu)   5:40       7:48      10:48           15:48       17:48   19:39   21:48  
801 Rajka, Benzinkút 4:55 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:07
801 Gaštanová aleja 5:08 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:20
90 Gaštanová aleja (do centra)   6:14 6:44       9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14   16:14   17:14   18:14 19:14        
91 Gaštanová aleja (do centra) 5:12 6:12   7:12   8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12   16:12   17:12   18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:22
801 ŽST Rusovce 5:09 6:09 6:39 7:09 7:39 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:21
90 ŽST Rusovce (do centra) 5:14     7:14 7:44 8:14               15:44   16:44   17:44            
191 ŽST Rusovce (do centra)     6:42   7:42                 15:42   16:42   17:42            
    * - ide len, ak je v Maďarsku pracovný deň; zároveň 19.12.2015 - 2.1.2016 a 16.6.2016 - 31.8.2016 nejde vôbec                    
  SOBOTA - NEDEĽA - SVIATOK                                          
90 ŽST Rusovce (z centra)         8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:39            
91 ŽST Rusovce (z centra) 4:42 5:42 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:42 22:55          
191 ŽST Rusovce (z centra)                                                
801 ŽST Rusovce 4:46 5:46 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:58          
801 Rajka, Benzinkút 4:54 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:06          
vlak ŽST Rajka (do Hegyeshalomu) 5:03 6:15*   8:09               16:09   18:09   20:21   22:14            
vlak ŽST Rajka (z Hegyeshalomu)   5:40   7:48      10:48         15:48   17:48   19:39   21:48            
801 Rajka, Benzinkút 4:55 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:07          
801 Gaštanová aleja 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:20          
90 Gaštanová aleja (do centra)         9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14                  
91 Gaštanová aleja (do centra) 5:14 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:22          
801 ŽST Rusovce 5:09 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:21          
90 ŽST Rusovce (do centra)   6:14 7:14 8:14                                        
191 ŽST Rusovce (do centra)                                                
    * - ide len, ak je v Maďarsku pracovný deň; zároveň 19.12.2015 - 2.1.2016 a 16.6.2016 - 31.8.2016 nejde vôbec                    

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: piggee #55:
Buspruh?
Reakcia na: piggee #36:
Nic take sa neplanuje, je to len napad takych sotousov ako sme my tu na imhd.sk ?
kurnik, mohol som si to po sebe precitat, nebolo by tam tolko pravopisnych chyb 😉
Reakcia na: Rubber38 #54:
Ale zase akykolvek vlak (metro, elektricka, s-bahn) ma jednu velku psychologicku vyhodu, ktora na rozdiel od busov dokaze zmenit cestovatelske navyky. Autobus chodi po tych istych cestach ako auto, takze ak chces nejakeho sofera ukecat, aby vymenil auto za mhd, tak tazko auto vymeni za bus, kedze ostane stat v tej istej zapche ako by isiel autom a to presne z miesta A do miesta B bez nutnosti prestupovat a delit sa o priestor z niekym inym. Ale ak mu ponuknes, ze sa ma z miesta A do miesta B trepad autom 30-40 minut, alebo nejakym vlakom 10 minut, tak zacne uz rozmyslat aj keby mal za listok platit 3 eura. A zvysovanim nakladov na auto to tiez nevyriesis, lebo sa ti stane to co v New Yorku, ludia prestupia z aut do taxikov a si na tom istom, ale ked ponuknes cestam alternativu, tak nikoho ani nenapadne ist taxikom (vid Tokio). Inak len tak pre zaujimavost, v Kyote je taxik asi najlepsia volba dopravy lebo tam bus a metro je ziva katastrofa.
Reakcia na: pastekar #53:
Na úkor ceny? Nerob si zo mňa prosím ťa srandu. Rovno sa mi ešte pokús nakecať, že vlak je lacnejší resp. menej nákladný, než autobus, hej?

A nepokúšaj sa ohýbať morálku okolitých ľudí len preto, že je iná, ako tvoja. Keď sú naozaj "velice pohodlní" a na rozdiel od teba uprednostňujú mať zastávku pri dome, odkiaľ to ide každú pol hodinku namiesto šlapačky cez celú obec na stanicu, kde to ide 2x ráno a 3x poobede, a uprednostňujú to aj napriek tomu, že samotná vozba potrvá o 5 minút dlhšie, tak to v záujme udržania atraktivity (a tiež rozumnej ceny) budeš musieť akceptovať, a nie ich nasilu nútiť do tvojho šotosna, lebo VlakJeSuperPretožeTyMášRádMašinky ?
Reakcia na: Rubber38 #51:
V čom je vlak horší ako autobus? Asi len v tom, že človek je tvor velice pohodlný. Keď má možnosť výberu, tak si zvyčajne vyberie tú možnosť ktorá mu umožní čo najmenšie využívanie vlastných nôh. Aj na úkor času a ceny.
Reakcia na: pastekar #48:
A ty to robíš preto, že chceš podporovať verejnú dopravu alebo preto, že nemáš inú možnosť? A jazdíš každý deň niekde inde alebo len tupo tam a späť?
Reakcia na: pastekar #50:
Takže to je teraz tvoj najnovší argument? Že verejná doprava má už aj tak medzi ľuďmi hrozné meno a kto nemusí, tak ju nepoužíva, takže je jedno, ak ju v nejakej oblasti posunieme kvalitou ešte o level nižšie, hlavne aby sa šotouši mohli voziť po každej trati ktorá existuje, hej?
Reakcia na: 810zssk #46:
O to aby ľudia z BA a okolia presedlali z hromadnej dopravy do aut, sa už postarala BID. A dokázali to aj bez vlaku do Rajky.
Reakcia na: S499.1023 #47:
Nikdy som o sebe netvrdil, že som veľký cestovateľ. Vo Viedni som bol 2X. Nepatrím medzi ľudí, čo na to aby sa cítil ako veľkomeštan, musí chodiť cez víkend na nákupy do Viedne.
Reakcia na: Mike #45:
Tak to hej. Človek ktorý najazdí viac ako 190 km denne(ako ja) verejnou dopravou, ma u mňa nekonečný obdiv.
Reakcia na: pastekar #44:
Si ekoterorista, modrogum a militantný šotouš. To, že už si bol dvakrát vo Viedni neznamená, že si veľký cestovateľ po veľkomestách.
Reakcia na: pastekar #44:
Cize navrhujes aby sa autobusy nahradili vlakom, ktory by bol po takmer vsetkych strankach (kvalita, dostupnost, zrejme aj cena) pre cestujucich menej vyhodny. Tak ti polozim jednu otazku: Co myslis, ak cestujucim zhorsis kvalitu sluzieb, dostanes ich tym do vlaku, alebo do auta?

Vsade je potrebne preferovat tu formu verejnej dopravy, ktora je pre cestujuceho vyhodnejsia. Pretoze kolapsu predideme predovsetkym tym, ze ludia budu v co najmensej miere pouzivat auta.
Reakcia na: pastekar #44:
Keď vyrastieš zmeníš názor aj Ty a potom dáš za pravdu S499.1023. On má precestované viacej ako Ty prstom na mape 😉
Reakcia na: S499.1023 #43:
Nie som žiadny ekoterorista a ani modrogum(ako si ma nazval). Normálny človek moje argumenty pochopí. Jednoducho si myslím, že tam kde je súbežná trasa autobusu s vlakom(a to hlavne v husto zaľudnených aglomeráciach) by mal objednávatel verejnej dopravy, vždy zvýhodniť tú vlakovú. Autobusovú dopravu považujem za velice dôležitú a nepostrádatelnú. Ale len ako dopravu, ktorá ma slúžiť ľudom tam, kde nieje vlak dostupný. Možno keby si s času na čas vytiahol päty z Bratislavy(ktorá sa zatiaľ na velkomesto len hrá) a pozrel sa do skutočného veľkomesta, tak by si pochopil, že vlak a vôbec koľajová doprava je nenahraditelná súčasť mesta, bez ktorej by skolabovalo.
Reakcia na: pastekar #33:
Urazil si ma svojou nesmiernou modrogumnou tuposťou. Ako môžeš porovnávať trať cez Rajku s traťami 110, 120, 130? Ako môžeš smelo, neochvejne a bez akýchkoľvek podkladov tvrdiť, že vlak je vždy, všade, za každých okolností to najlepšie? Ako môžeš chcieť zrušiť autobusové spojenie obyvateľom obcí, ktoré majú to "šťastie", že o ich kataster sa šuchla železničná trať, takže niekde v poli za dedinou majú zastávku so svojím názvom? Radikálny fanúšik železnice = jej najväčší nepriateľ.
Reakcia na: 810zssk #40:
Ja viem, chodieval som tiez rychlikom z viedne, ale nezabudaj, ze z toho viac ako 5 minut stal na navesti pri UNS a potom si dal este pauzu pri napajani sa pri mladej garde.
Reakcia na: david1 #34:
Mne by na začiatok stačil aspoň jeden pár vlakov ráno a jeden poobede/večer. ?
Reakcia na: piggee #36:
Ocividne mas nejaku optimistocku predstavu ze by jedno kolo trvalo do 30 minut. Dal by som ti preto do pozornosti ze rychlik z Hlavnej stanice do Petrzalky bez jedinej zastavky mal jazdnu dobu 19 minut.
Reakcia na: Rubber38 #37:
K poslednej vete: nulový by bol skôr pomer prínosov k nákladom. Ak naopak, tak stavajme ?
Reakcia na: Rubber38 #37:
No vybral si si tie zastavky, ako ti vyhovuju, ale skusme sa na to pozriet inak. Z cintorina vrakuna na ZStNM (Polus) to neni take mimo, kedze pri cintorine je prestupne miesto liniek Slovak lines od Samorina a je to prestupna stanica aj trolejbusov a v opacnom smere je to konecne nejake priame spojenie do Petrzalky a taktiez by sa jednalo o spoj medzi Slovak lines od madarov s Avionom a pohodlnym prestupom na letisko (na trnavke), co je momentalne naozaj celkom problematicke (taktiez to vyriesi pohodlne cestovanie na letisko pre cele mesto). Taktiez Patronka (prichod od Malaciek) a spoj do Aupark/Incheba a opacne Petrzalka - Patronka/Kramare vie odlahcit cesty. Ano chodi tade L92, ale vobec by nemusela, nehovoriac o tom, ze Bratislava sa bude stale zahustovat, s cim sa budu zahustovat aj cesty, takze argument autobusovou dopravou nie je moc nadcasovy. Taktiez prve kontaktne stanice vlakov prichadzajuce do bratislavy by sa stali konecne realnymi prestupnymi bodmi a nemuseli by sa vsetci trepat na hlavnu stanicu, kde vznikaju narazove kolidujuce situacie. Ked si cely ten okruh pozries, tak pokryva celkom rychlo sa zahustujuce oblasti s narazovym zahustovanim dopravy (Patronka, Aupark, Cintorin Ruzinov, Trnavka, Polus, Mlada Garda, Hl. Stanica). Vsetko su to miesta, ktore maju v spicke uz teraz velke problemi. Taktiez som nehovoril o spoji, co chodi 2x za hodinu, pretoze uz len ked zoberies 3 spoje v kazdom smere, to mas spoj na kazdej 4 zastavke, pri 4 spojoch v kazdom smere na kazdej tretej. Takze 8 vozidlami dokazes spravit uz celkom slusny interval. Nehladajme zase spoje odvsadial vsade, ale skor zrychlenie presunu aj za cenu prestupu.
Reakcia na: piggee #36:
No, hlavne Bratislava (počítam len silne urbanizovanú časť, kade vedie tebou spomínaný "okruh,") má príliš malú rozlohu na to, aby to malo nejaký väčší zmysel, najmä, ak to so sebou nesie zvýšené náklady na realizáciu. Z Petržalky to rozhodne mám na Patrónku rýchlejšie (a v rámci započítania peších presunov) a pohodlnejšie L92, ako sa motať na Petrž. stanicu, potom sa od Suchého mlyna niekam na zast. Patrónka, a ešte čakať na žiadaný bus. To isté samozrejme platí aj o iných reláciach, od petržalskej stanice sa na Mladú gardu (dnes Vinohrady) dostanem L59 rýchlejšie, z Cintorína Vrakuňa na ŽStNM skoro nikto necestuje, atď atd. Jedine tangenta Račianska - Ružinovnská stojí za zmienku, len pri ceste MHD, nie ak mám pri prestupoch 2x prekonať schody niekam na nadchod + čakať na vlak, čo pôjde tak 2-3x za hodinu. Proste pomer nákladov k prínosom je prakticky nulový
Reakcia na: Error 0x007 #35:
Inak ked sme pri tom S-bahne, tak neviem ci ste zachytili, ze vo Viedni planuju S-Bahn-Ring ako je v Tokiu Yamanote line
http://wiener-sbahn.at

Co by inac nemuselo byt ani zle riesenie pre Bratislavu. Hl.Stanica - Mlada Garda - Nove Mesto - Trnavka - Ruzinov - Cintorin Vrakuna - UNS Prievoz - Aupark/Stary most - Stanica Petrzalka - Lafranconi - Zoo - Patronka - Hl. Stanica
Tocit tam 3 elektricky v kazdom smere a mame vystarane spoje v 10-minutovom trakte, ale to je tazko utopisticke sci-fi, lebo dobudovat spojenie medzi petrzalskou stanicou a Patronkou, to by bol vacsi marazmus statnych uradov ako Filialka.
Reakcia na: pastekar #21:
? Si najprv pozri, kade vedu vlakove trate napr. vo Viedni alebo nejakych velkych nemeckych mestach.
A hlavne: Aky S-Bahn myslis? Nosny System pre mesto podobny metru alebo ocislovane regionalne linky (sucasny system v BSK)?
Jedine čo by malo zmysel je linka Bratislava - Gyor cca v 2 hod.takte.
Viesť vlak iba po Rajku jd fakt nezmysel.

Reakcia na: S499.1023 #32:
Ja som ta nejako urazil? Neznížim sa na tvoju úroveň a nebudem si tu s tebou vymieńať urážky. Sú Vianoce.
Reakcia na: pastekar #29:
No veď hovorím, tupý modrogum.
Tak ako je kravina dotovať linky MA-BA, SC-BA a PK-BA
Reakcia na: S499.1023 #28:
A stále si za tým stojím. Autobusová doprava na trase BA Rajka totálna blbosť.
Reakcia na: pastekar #26:
To na čo reaguješ? Však ty si sa tu začal oháňať potrebou zaviesť do Rajky jedine dobrý, slniečkový, ekologický vláčik, čo netrasie dôchodcov a nezabíja psíky.
Reakcia na: Rubber38 #25:
? ? ?
Reakcia na: Rubber38 #25:
Rozhodol si sa dobrovolne žiť v cudzine, alebo ta niekto donútil? Ja som rodený prešporák a žijam v zahraničí. Denne dochádzam do práca v BA. Ale neočakávam, že bude kvôli mne ku nám doochádzať Bratislavská mhd.
Reakcia na: pastekar #24:
Iste, keď mi ujde vlak, tak čakám dve hodiny na ďalší. Prípadne čakám až do rána, lebo už je sedem hodín poobede, a toto bol posledný dnešný spoj. Fakt komfort nadovšetko, hlavne že samotná cesta potrvá o 5 minút menej. Že sa mi ten čas aj tak vráti na zvýšenej vzdialenosti pešej dochádzky (ak nebývam hned oproti stanici) neva, chôdza je predsa zdravá.

Ale ochotne by som si zaplatil trojnásobnú cenu lístka, aby bol vláčik ziskový
Reakcia na: Mike #23:
No vidíš A už si to vyriešil. Úplne by tie tri spoje stačili. Čo by za taký komfortný spôsob dopravy do BA dali mnohí občania z niektorých častí Bratislavského kraja. Veď je to na hlavu postavené. Kraj nedokáže dostatočne a komfortne zabezpečiť dopravu svojim občanom, a pritom DP a SL prevádzkuje stratové linky pre "cudzincov".
Reakcia na: juraj.k #22:
S 801+90/91/191 nechodí málo ľudí preto, že by trčali v zápchach alebo by to bolo nejako pomalé. Ale proste tam nie je taký dopyt po verejnej doprave.
Tam keby sa mal zaviesť vlak a išli by nim úplne všetci do práce a do školy tak by postačoval "interval" tri spoje ráno a štyri poobede.
Toto je problém typu "čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?" Na jednej strane sa vlaková doprava zavádzať neoplatí, pretože súčasný dopyt je nedostatočný, na strane druhej je existujúca autobusová doprava neatraktívna (pomalá, neimúnna voči zápcham), takže viac ľudí sa do nej nepodarí pritiahnúť. Tu by sa mala jednoznačne zaviesť vlaková linka, dotovaná tak ako všetky ostatné regionálne vlakové linky na Slovensku. V špičke by určite postačoval interval 30 min. Zároveň by mala prebehnúť kampaň, ktorá by ľudí na takúto výhodnú alternatívu oproti IAD upozornila. Plus si treba uvedomiť, že by ju mohli využívať nielen ľudia z Rajky, ale aj zo širšieho okolia, pokiaľ by bola zabezpečená nadväzná doprava. A samozrejme cestujúci z Rusoviec.
Reakcia na: Ari #2:
Čo je na S-Bahn zlé? Bratislava je so svojou hustou sieťou vlakových kolajníc ako stvorená pre tento projekt. A nebyť niektorích hlúpich rozhodnutí(zrušenie kolajníc do Šamorína a Stupavy) by to bolo ešte lepšie.
Reakcia na: pastekar #19:
Ďalší modrogum?
Reakcia na: 810zssk #18:
Prevádzka vlaku je násobne drahšia ako autobus. To je paradox. Neekologická, neefektývna a pomalá doprava je zvýhodňovaná a bohužial aj ľudmi preferovaná pred rýchlim a ekologickým vlakom. Bratislava a jej okolie sa s takýmto prístupom ženie do dopravného pekla.
Reakcia na: pastekar #17:
Mohol. Akurat by to (tada) niekto musel zaplatit. Ak sa dnes na tej trase ledva zaplati prevadzka solo autobusu v takomto takte, ako chces preboha ufinancovat prevadzku nasobne drahsieho vlaku? Specialne ked ta prevadzka ma byt podla tvojej teorie "rentabilna".
Reakcia na: Valec #14:
Myslíš, že vlak by na tejto skoro nevyužívanej trati nemohol mať interval 30/60/60 min?
Reakcia na: jankomarienka #15:
Jendoducho tak, že pôjdeš skôr 😉 Alebo sa spýtaj v DPB, čo s tým mienia robiť...
Keď sme pri tom - vodič nemá čo čakať, ale má odchádzať podľa CP. A ak si dobre pamätám, podľa PP má byť človek na zastávke, keď príde bus. Nedávno mi napríklad práve "vďaka" vodičovi-čakačovi zdrhol spoj, na ktorý som chcel v meste z tohto "vyčkávajúceho" prestúpiť...
Poradte mi, ako má niekto stihnúť vlak v rajke, ak je príchod autobusu o 10:53 a vlak ide 10:55???
Ako má niekto stihnúť bus o 10:55 keď vlak príde oficiálne o 10:48 ale v skutočnosti o 10:51???
Vždy len zamávam vodičovi a on akoby naschvál nepočká! Pred stanicou je mega parkovisko (chápem, že pripomína tankodrom) ale je tam odstavný prúd jak krava a bus stojí 5min. rezkej chôdze od stanice... Ako fakt ľudia musia kvôli 2min. čakať hodinu na bus? Tak ak toto bude čítať p. vodič, tak PROSÍM ako neignoroval aj toho jedného dvoch chudákov čo musia stihnúť bus.... a toto nieje jediný príklad bohužiaľ.
Reakcia na: pastekar #13:
Schválne by ma zaujímalo, kde na západe nahradili autobusovú linku s intervalom 30/60//60 min. linkou vlakovou.
Reakcia na: 810zssk #12:
Asi máš pravdu. Slovensko nie je krajina verejnej doprave zasnúbená. Všade od nás na západ počet cestujúcich vo verejnej doprave z roka na rok stúpa, zatiaľ čo na Slovensku je trend opačný. Všade v civilizovaných štátoch by sa o takúto linku dopravci pobili, lebo každý normálne uvažujúci člověk vie, že tam kde rastie populácia takým tempom ako to je aj v Rajke, bude rásť aj dopit po rýchlej a spolahlivej doprave. Kým budú mať Slováci v hlavách zakódované, že cestovať vlakom je hanba, tak máš pravdu, linka BA-Rajka je na nič. Hlupák ostane hlupákom a radšej si postojí v dopravnej kolóne, ako by sa mal za 15 minút dostať do centra mesta.
Reakcia na: pastekar #11:
Ja som nepovedal ze sa mi nieco nepaci, ja som povedal ze ked to je podla teba take superrentabilne, tak najlepsie bude ked to zacnes prevadzkovat a zarobis na tom majland. Lebo ocividne sa to nikomu z existujucich dopravcov rentabilne nezda - a ja sa k ich nazoru celkom priklanam.
Reakcia na: 810zssk #10:
A čo sa ti teda nepáči na možnosti prevádzky vlakového spojenia Rajka-BL?
Reakcia na: pastekar #9:
Urcite, ubezpecujem ta ze mam celkom slusny prehlad o tom kde pracujem. Napokon, keby ma platili, tak ten system tolko nekritizujem.
Reakcia na: 810zssk #8:
Určite? Nepoznám lepšieho propagátora. Mal by si nad možnosťou zamestnať sa u nich pouvažovať.
Reakcia na: pastekar #7:
1. Nedostala.
2. Ja s BID a.s. nemam nic spolocne a nikdy som pre nu nepracoval a nedostal od nej ani cent.
Reakcia na: 810zssk #3:
Neboj. Na "fungovanie" IDS by to nemalo vplyv. BID dostala od Freša a Nesrovnala štedrú dotáciu na propagáciu IDS. Na tvoje články a príspevky sa vždy nejaké to euríčko nájde.
Reakcia na: david1 #5:
Šak to je klasika. Variantne ak prejdeš krížom, tak tam máš N95. ?
Reakcia na: Jadran #4:
Hej, príchody z Viedne o 24:00 a 2:00. Aj tak to je tesné...

Kvôli pohodlnosti personálu stanice sa nedostaneš ani podchodom k N93. Zamknú ho a otvoriť ho nemá kto...?
Inak posunuté boli aj dva odchody N80 od Matadorky (0:04 a 2:04), zrejme tiež pre nadväznosť k vlakom.
Reakcia na: pastekar #1:
Vynikajuce, ked je to take lukrativne, uz sa vsetci tesime ako to zacnes jazdit. Jedine ze by nebolo.
Príležitosť pre S-Bahn od Nesrovnala ?
Jedinečná príležitosť pre vlakových dopravcov. Od 1 decembra sa stala železničná trať Rajka-Bratislava velice lukratívna.