Cestovné lístky IDS BK

Ilustračné foto © Bratislavská integrovaná doprava

Cestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) platia okrem bratislavskej MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko, vo vlakoch RegioJet na trati Bratislava - Kvetoslavov (od 1.4.2018) a v prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave a podmienkach použitia jednotlivých lístkov nájdete na podstránke venovanej Integrovanej doprave.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného lístka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: ondrester #284:
Keby ste si dočítali článok až dokonca, zistili by ste, že rovno nad komentármi je odkaz na "kartičky".
Reakcia na: ondrester #284:
Asi takto - to sú všetko také typické výhovorky.
Reakcia na: Tokamak #288:
Podla mna by to nemalo byt mozne, pretoze Google Pay pouziva cislo virtualnej karty, nie tej ktora je k nemu pripojena, teda aj generovany token by mal byt iny a v databaze by to kartu nemalo najst.

DPB niekedy tvrdil ze to ide, takze to uplne vylucene nie je, ale nespoliehal by som sa na to.
Dobrý deň, má niekto reálnu skúsenosť s overením predplatného lístka u revízora cez mobil s Google Pay? Ďakujem
A existuje aj mobilna aplikacia s listkami za totoznu cenu ako su tie papierove.
Reakcia na: ondrester #284:
Existuju predplatene karty a v relativne dohladnej dobe by snad mali pribudnut aj listky na beznej Visa/MasterCard karte.
Zdravim, vyuzival som mestsku dopravu vo viacerych miestach vo svete, ale nas system s listkami mi pride hrozne predpotopny. Je to jeden z dovodov preco radsej vyuzivam auto. Vzdy ked mam niekam ist MHD narazim na problem..Automat nie je, nefunguje, nevydava..Uspesnost najst fungujuci automat je 20% Uz som aj volal na info linku, kde mi poradili ist na dalsiu zastavku. Dakujem. Kolega to riesil nakupenim listkov do zasoby, ale ked po case boli zmenene tarify, musel riesit vymenu listkov..vo svete existuje riesenia s kartickami, kde si clovek nabije kredit a potom z neho v doprave prilozenim karticky cerpa. V takom Istanbule dokonca riesili prestupovanie tak ze v casovom limite po prestupeni z karticky odratava zlomkovu cenu oproti prvotnemu pipnutiu. Vlastne v kazdom vacsom meste kde som bol som si hovoril ze takto by to mohlo fungovat u nas..Ale zasa naco, ked si mozeme kupit listok cez SMS, sice trochu drahsi ale aspoň operator ma za co žrát..No zrejme zostanem jazdit autom..Alebo sa mylim a uz aj u nas existuju karticky s dobijacim kreditom?
Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, či je možné, ak mám električenku na bratislavskej meskej karte a ak tú mam nahratú do Google Pay, tak či by stačilo, ak by údaje z tejto karty prečítal aj revizór.

Ďakujem za informáciu.

T
Reakcia na: Andyno #281:
Vidím, že mám na fóre menovca 😂
Zdravím všetkých, ktorí čítajú tento príspevok!
Mám taký malý, vlastne dosť veľký, problém, resp. otázku ohľadom Bratislavskej mestskej karty:
Prečo sa revízorom nezobrazujú údaje o zaplatení na tých ich čítačkách? Riešil som to na Olejkárskej a tam mi povedali, že karta je v poriadku, že mám všetko zaplatené, atď. Električenku som kupoval cez internet - https://ecard.dpb.sk/

Ďakujem za akékoľvek reakcie, a vopred sa ospravedlňujem, ak som v zlej sekcii...
Reakcia na: and247 #276:
Súbor mi nejde otvoriť, takže ťažko zhodnotiť čo písali. Každopádne, podľa PP IDS BK platia pre papierové aj elektronické (z karty aj z appky) lístky rovnaké podmienky platnosti. Možno len SMS to má inak. Ak teda možno reklamovať meškanie v prípade papierového lístka, tak to možno aj v prípade elektronického.
Reakcia na: and247 #278:
V prvom rade je klucove ustanovenie PP ktore hovori, ze pre posudenie casovej platnosti CL je rozhodujuci udaj v cestovnom v poriadku. Pri kontrole CL sa teda na realny cas v ziadnom pripade neprihliada a vobec by sa nemal brat do uvahy. Podla mna jediny logicky vyklad tej vety je, ze listok je platny do tej zastavky do ktorej mal spoj v ktorom prebieha kontrola prist najneskor v case konca platnosti CL a to bez ohladu na prestup (a mozno by bolo lepsie to v tomto duchu preformulovat v PP).

Potom je tu ustanovenie ktore riesi pripad ak ti meska prvy spoj a ty kvoli tomu zmeskas spoj na ktory si chcel prestupit a ten nasledujuci uz ma (podla CP!) prichod do ciela neskorsi ako je platnost tvojho listka. Vtedy si uz musis zakupit novy CL a mozes poziadat o jeho preplatenie.

Neexistuje ziadne ustanovenie prepravneho poriadku ktore by v tejto veci robilo rozdiel medzi papierovymi listkami a elektronickymi listkami, to si DPB proste vymyslel. Este pri SMS listku som si nie isty, lebo ten tusim mal kedysi samostatnu tarifu a mozno stale ma, ale pri listkoch IDS to na beton plati jednotne. DPB si teda vymysla.

Ja som na nich uz rezignoval. Medzi dvomi kontrolami revizorom na tej karte pretocim tak 150 az 200 eur, takze ak by som niekedy dostal neopravnenu pokutu, nebudem sa hadat, zaplatim to a velmi rychlo si ju vyberiem naspat (aj s urokmi). V podmienkach Bratislavy sa cestovne plati vylucne z etickych dovodov, kvoli revizorom by fakt nebolo treba, tak ja budem ferovy kym bude aj druha strana 🙂

Uvidime ako dopadnu tie mestske podniky, ja dufam ze sa to pohne niekde k rozumnejsiemu pristupu.
Reakcia na: 810zssk #277:
Jasne ze mi nejde o 63 centov 🙂 ... o tom ustanoveni PP viem uz davno a pre cesty bez prestupu som to bral ako jasnu vec, ale chcel som vyskusat, ako zafunguje reklamacia, ked pri ceste s prestupom dojde k vyprsaniu casu listka, hoci podla cestovneho poriadku mi mal cas stacit. No a evidentne si to vysvetluju inak ako to podla mna PP mysli, aj ked chapem aj ich argumenty.

Co ma vsak zarazilo viac je info, ze aj pri ceste bez prestupu sa berie udaj o case z cestovneho poriadku len v pripade papieroveho listka. Mal som vzdy zato, ze to plati pre akykolvek listok, vzdy som to vsetkym tak radil, ze si treba oznacit listok podla toho, kolko ma cesta trvat a nie je dolezite, ze kvoli zapche cesta trva dlhsie. Sam vzdy takto jazdim na eCL a teraz mi napisali, ze pre eCL to neplati, tak tomu nerozumiem uz vobec a preto sa pytam, ci som nieco v PP neprehliadol. 😞

PS. tesim sa, ak sa MHD pohne pod novym vedenim spravnym smerom, sam som zato, nech maju viac bus pruhov a viac preferencie na krizovatkach, nech je to naozaj lepsia alternativa ako sa vsade trepat individualnou dopravou. 😉
Reakcia na: and247 #276:
Mám za to že DPB píše nezmysly a vymýšľa si veci ktoré v tarife nie sú. Otázka je o čo ti teraz ide - či o vrátenie tých 63 centov, alebo o princíp.

Ak o vrátenie peňazí, ťahaj to ďalej, určite máš pravdu, len to treba vyargumentovať a možno eskalovať.

Ak ti ide o princíp, vyčkaj - čoskoro by malo dôjsť k výmene vedenia DPB a to verím že prinesie inú kultúru do ich práce, čiže možno sa to vyrieši aj bez vonkajších tlakov.
Zdravim znalcov MHD, mam otazku ohladom clanku B.3.27 Prepravneho poriadku, tyka sa to aj komentara #274 a #275 nizsie:
v tom clanku PP sa pise: "Záväzné posúdenie časovej platnosti cestovného lístka vychádza z časových údajov uvedených v cestovnom poriadku. V prípade, že cestujúci použije na cestu do svojho cieľa viacero spojov a z dôvodu oneskorenia jedného z nich skončí cestujúcemu platnosť cestovného lístka skôr, ako mal podľa cestovného poriadku prísť do cieľa cesty, je cestujúci povinný označiť si, alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok. Zároveň má nárok podať reklamáciu u toho dopravcu, u ktorého meškanie vzniklo."

Presne to sa mi minule stalo, chcel som ist 29kou, potom prestupit na 5ku (mala ist o 2 minuty po 29ke), celkovy cas cesty 24 minut. Kupil som si 30 minutovy eCL. Ale 29ka meskala, 5ku som nestihol, dalsia isla 4ka, ale pocas cesty uplynulo 30 minut, tak som si kupil dalsi 15 minutovy eCL. Napisal som reklamáciu, potvrdili, ze 29ka meskala, ale aj tak mi reklamáciu zamietli ako neopodstatnenu. Vraj to je normalne, ze spoje meskaju. A vraj iba papierovy CL sa da pouzit aj ked spoj meska a zaroven neprestupujem, eCL alebo SMS CL si musim vzdy kupit dalsi, ak spoj meska (cize kolega nizsie v #275 vraj tiez nema pravdu, toto sa mi uz vobec nezda pravda). A naviac vraj nahradu skody (podla ineho clanku) si mozem uplatnit len pri meskani nad 60 minut - myslim, ze tu sa ale nebavime o nahrade skody, ale o tom, ze dopravca nedodrzal deklarovanu dobu cesty a nuti ma kupit si dalsi listok - bezdovodne obohatenie.

Tak ako to je prosim vas? Plati ten clanok B.3.27 alebo pre DPB v Bratislave neplati? Cele vyjadrenie z DPB v prilohe. Vdaka za nazor... 🙂
Reakcia na: zuzana #274:
V zmysle prepravného poriadku je pre posúdenie časovej platnosti lístka záväzný výlučne čas v cestovnom poriadku - reálny čas by sa vôbec nemal zohľadňovať ("Záväzné posúdenie časovej platnosti cestovného lístka vychádza z časových údajov uvedených v cestovnom poriadku." - PP, bod B.3.27).

Čiže ak skutočne prišiel ten spoj na ktorý ste plánovali ísť (a nie až nasledujúci), tak by lístok mal byť normálne platný.

Druhá vec je či to revízori skutočne takto uplatňujú. Žiaľ na základe skúseností z praxe by som sa obával že v tomto panuje veľa bordelu a neznalosti.
Dobrý deň,
mám nainštalovanú aplikáciu IDS SK. Chcela by som vedieť ako to je s pokutou ak som si kupila listok minutu pred prichodom dopravneho prostriedku a dopravný prostriedok mešká 5-10 minút čiže listok mi už plati 5-7 minút..( v prípade 15 minutoveho listka) zda sa mi toto dost neosetrene hlavne pri situacii kolon ktora je kazdy den v ba.. Moze mi revizor udelit pokutu?
Reakcia na: Mike #272:
Na celý displej určite nie...horný riadok čas, dolný riadok zastávky. Čas na celý displej to zobrazuje iba keď nie je "nahodená" služba.
Reakcia na: AndyNO #271:
A veľkú časť cesty to ukazuje na celý displej iba čas.
Reakcia na: Mike #269:
Vnútorný displej je väčšinou vypnutý v Crosswayoch LE. V LINE verzii fungujú všetky bez problémov. A počas jazdy to zobrazuje najdôležitejšie zastávky na trase, keď sa blíži ku zastávke alebo v nej stojí tak aktuálnu a nasledujúcu?
Reakcia na: Mike #269:
Ďakujem!?
Reakcia na: Marian2503 #268:
Vo vozidlách MHD ako kde. U trolejbusov a električiek hlásenie zastávok je tušim úplne všadse, optický informačný systém - teda displeje sú úplne všade. U autobusov je garancia iba ten optický informačný systém (displeje), hlásenie nemajú všetky vozidlá (ale väčšina má).

Vo vozidlách Slovaklines - vnútorný displej je cca v polovici vozidiel, ale často býva vypnutý, alebo aj zapnutý zobrazuje všetko možné, len nie to, čo by mal. V ideálnom prípade sa z neho môžeš dozvedieť aj nasledujúcu zastávku, ale to musíš mať veľké šťastie. Vyhlasovanie zastávok majú temer všetky vozidlá, akurát u niektorých je to príliš ticho.
Reakcia na: 810zssk #267:
Dobrý deň, ešte by som sa rád opýtal - v dopravných prostriedkoch MHD (Ab,Tr, El), prípadne v Ab SlovakLines sú jednotlivé zastávky oznamované hlasovým, prípadne obrazovým znamením (displej a p.)? Ďakujem.
Reakcia na: Marian2503 #266:
Neni za čo. Prijemný pobyt prajem 🙂
Reakcia na: 810zssk #264:
Veľmi pekne vám ďakujem za dobré rady, 810zssk a 3pa3ck3 (Patrick? 🙂 ! Dovidenia v BA 🙂
Reakcia na: Marian2503 #263:
Registračné lístky sú špecifikom Slovak Lines, v MHD ani vo vlakoch sa nevydávajú. Čiže pri nástupe do MHD, pokiaľ máte električenku, netreba nič riešiť. Karta sa prikladá k označovaču, pokiaľ si chcete kúpiť lístok na jednu cestu za kredit, ktorý máte na karte.

Inak čipová karta sa dá kúpiť aj priamo na železničnej stanici v predajni DPB, avšak stojí 4,30 €.
Reakcia na: Marian2503 #263:
Teoreticky si môžeš kartu zakúpiť aj na Hlavnej stanici v predajni DPB (tá ma navyše v pracovné dni dlhšie otváracie hodiny), akurát karta v DPB je kúsok drahšia - stojí 4,30€ zatiaľ čo v SL stojí 3€. Osobne by som v prípade príchodu vlakom využil tú predajňu na hlavnej stanici, cesta na Nivy by ťa aj tak stála ďalších 70 centov, takže by si ušetril len 60 centov a to nestojí za tú námahu navyše.

Spolu s kartou si na ňu rovno môžeš zakúpiť aj električenku na zóny 100. 101 a 215 (treba špecificky určiť ktorú regionálnu zónu chceš). Električenka je platná 7 kalendárnych dní (na rozdiel od papierového lístka ktorý platí 168 hodín).

V MHD a vlakoch sa preukazuješ len na vyzvanie (revízorom, sprievodcom, atď.), inak nikde nič neprikladáš a žiadne registračné lístky neexistujú. V Slovak Lines vodičovi nahlásiš cieľovú zastávku a platbu kartou - následne priložíš kartu k strojčeku a ten ti vydá nulový lístok.
Reakcia na: 810zssk #261:
Zdravím, ešte otázka ku kúpe električenky. Keďže pricestujem vlakom na Hlavnú stanicu - budem sa musieť 210tkou presunúť na AS M.Nivy?, kde sa dá za 3€ zadovážiť na počkanie električenka a nabiť na 168h 100+101+1 región.zóna za 13,80 €. Ako potom prakticky funguje nákup CL v MHD a SL? Určite je to tu niekde popísané... Ale pre istotu "po lopate": Nastúpim do MHD, priložím kartu k označovaču a ten mi vydá registračný lístok? A v SL (regiónálny bus) poviem vodičovi kam idem, priložím kartu k "strojčeku" a vydá mi registračný lístok? Vďaka z odpoveď a trpezlivosť ? ?
Reakcia na: 810zssk #261:
Srdečná vďaka, zvažoval som to podobne aj s čip. kartou. Ďakujem. ?
Reakcia na: Marian2503 #260:
Pri nástupe do Slovak Lines je potrebné sa preukázať cestovným lístkom a vyžiadať si od vodiča registračný lístok. Teoreticky to možno kombinovať spôsobom, ktorý uvádzaš, t.j. najprv pri nástupe v Bratislave si vyžiadať tento registračný lístok a potom v Záhorskej si to prísť doplatiť, resp. v opačnom smere si najprv kúpiť lístok po Záhorskú a potom si prísť vyžiadať registračný lístok. Takéto riešenie je však najmä v špičke v praxi komplikované.

Ja by som odporúčil tú elektirčenku, aj keď treba tú čipovú kartu. Spôsobom ktorý uvádzaš by si zaplatil 11,40 (týždenný lístok) + 14x0,70. Čiže dokopy 21,20€. Oproti tomu týždenná elektrićenka stojí 13,80€, pričom kúpa karty na autobusovej stanici stojí tri eurá - stačí si doniesť občiansky preukaz, odfotia ťa na mieste. Je tam istá administratívna náročnosť, ale ušetrí ti to komplikácie v autobusoch (a pár eur keďže električenka + karta stoja 16,80 namiesto 21,20 pri kombinovaní CL).

Druhá možnosť, ak prichádzaš niektorý z ďalších týždňov (nie zajtra) je objednať si kartu + električenku online na https://eshop.dopravnakarta.sk/Slovaklines/BuyCard.aspx - stojí to dve eurá navyše, ale stále karta + električenka + doručenie sú 18,80, čiže menej ako budeš platiť spôsobom ktorý si navrhol.

Napokon, ak máš náhodou čipovú kartu ZSSK (kedysi sa na ňu vydávali zľavové karty a traťové lístky), tak si môžeš elektrićenku nahrať na túto kartu.
Zdravím,
v Bratislave strávim 1 týždeň od pondelka do nedele. Cestovanie a lístky v zónach 100+101 sú mi jasné. Avšak ja budem bývať v Marianke, čo je už 1 regionálna zóna (215) a odtiaľ budeme denne cestovať do mesta a vracať sa späť. Rozumiem dobre systému a ceeníku (čo najvýhodnejšiemu) IDS - že si mám kúpiť 7 dňový (168h) denný cestovný lístok, ktorý mi bude platiť v rámci BA (100+101), ale pri prechode do regiónu 215 si na poslednej zastávke v Záhorskej B. kúpim lístok do Marianky? A ráno v Marianke si kúpim lístok do prvej zastávky zóny 100 (do Záhorskej) a ďalej už budem pokračovať na 7-dňový? Asi si nemôžem kúpiť električenku na 7 dní: pre 100+101 + 1 regionálna za 13,80 € ak nemám čipovú kartu, či? Poraďte, dobrí ľudia. Ďakujem.
Reakcia na: amat #256:
Ak cestujes vylucne v ramci Bratislavy, zony riesit nemusis, tie sa v zasade tykaju len cestujucich do regionu. Cize bud jednorazovy listok s prislusnou casovou platnostou, alebo tyzdenny listok za 11,40€ ako je spomenute vyssie.
Reakcia na: amat #256:
Pochopiteľne nebudem vyzvedať, ale ak máš 62 a viac, môžeš si kúpiť ten 168 hodinový lístok, ako Ti poradil All1111, ale zľavnený, a to za 5,70 €. Príjemný pobyt v Bratislave.?
Reakcia na: amat #256:
Na jednu cestu potrebuješ 60 min lístok za 1,20€ ak budeš cestovať týždeň ( len 5 dní) tam a späť tak to je 10 lístkov za 12€, preto je asi výhodnejšie hneď po príjazde do BA kúpiť 168 hodinový lístok na z zóny 100+101 za 11,40€ a môžeš využívať MHD, vlak a Régio bus na území Bratislavy v zónach 100+101 bez obmedzení počas celej doby pobytu.?
Dobrý deň.
Cestujem do Bratislavy, budem tam celý týždeň a cestovať budem každý deň zo zastávky Nevädzová do zastávky Vlárska. Podľa Vašich máp a tarifných zón vôbec netuším aký lístok si mám zakúpiť. Môžete mi prosím poradiť?
Ďakujem
Reakcia na: InIna #254:
Chapem to spravne ze do BA dochadzate vlakom a potom cestujete MHD?

V takom pripade si mozete kupit elektricenku na zony 100+101+715+725 (cize ano, 100+101+2 regionalne) ktore pokryju usek z Kvetoslavova do Bratislavy, vratane MHD. Pre usek DS - Kvetoslavov si dalej listky dokupujete.

Pre kupu elektricenky potrebujete kartu od DPB, alebo Slovak Lines (karta ide objednat aj online) a na nu si viete potom elektricenku kupovat cez internet, na predajnych miestach dopravcov (predajne DPB, pokladne na staniciach, alebo pokladna SL na Nivach) tiez v multifunkcnych automatoch (napr. aj na Hlavnej stanici, alebo ZST Nove Mesto).
Dobrý deň, prosím pokiaľ by som mala záujem o využitie IDS, cesta DS a Ba Petržalka, tam aj späť, tzn. Bus+ vlak, pochopila som správne potrebujem si kúpiť cestovné na zónu 100+101 + 2regionálne? Toto cestovné na nejaké obdobie, teda týždeň,mesiac......viem kúpiť priamo vo vlaku regiojet?Ďakujem
Reakcia na: Emily #252:
Potrebujete listok na 30 minut, jeden obycajny (90 centov) a dva zlavnene (TZP). Dvojrocne dieta cestuje bezplatne. Dovozne vo vyske 35 centov sa plati za batozinu presahujucu 60 cm x 45 cm x 25 cm - ale este som nezazil revizora na MHDcke riesit batozinu (pokuta za batozinu je pomerne nizka, 5 EUR).

Listky si kupite v automate na nastupistiach autobusov (beru mince a niektore aj bezkontaktne karty), alebo v automatoch v stanicnej hale (cervene automaty pri schodoch v hlavnej hale) ktore beru aj bankovky a akekolvej Visa/Mastercard karty. Listky na MHD tiez kupite vo vacsine pokladni ZSSK po celom Slovensku (akurat s tym obsluha mozno bude trochu bojovat :)).
Dobrý deň,

prosím zodpovedať na otázku, aké cestovné lístky si máme zakúpiť, keď cestujeme z Hlavnej stanice na Letisko 4 osoby: matka s 2-ročnou dcérkou a dve osoby ZŤP žijúce mimo Bratislavský kraj vo veku 58 r. a 65r.?

A aká je to nadrozmerná batožina? Aké rozmery musí presiahnuť? Palubný kufor je nadrozmená batožina?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ostávam s pozdravom Vaša cestovateľka a užívateľka mestskej dopravy Emily
Reakcia na: eliska #250:
Ano, ano a ano. Nicmenej, boli iste problemy s tym ze cast personalu dopravcov nepoznala pravidla pre uznavanie zahranicnych ISICov a odmietali ich. Ale podla tarifnych podmienok narok mate.
Dobrý den, zlevněné jízdné pro studenty platí také během prázdnin a pro občany jiného státu než SR? A pokud ano, stačí pro získání slevy mít u sebe kartu ISIC?
Reakcia na: Miroslav #248:
Zamer zo strany pokladnicky to urcite nebol - ani pokladnicka, ani DPB z predaja tej zony navyse nic nemaju (DPB v danej zone nejazdi, cize cela trzba ide Slovak Lines a RegioJetu). Pokladnicka zrejme proste nevedela ze Podunajske Biskupice su sucastou Bratislavy.

Pri DPB nedavam velke sance na to ze vam to refunduju, ale mozete skusit napisat na ots@dpb.sk a vysvetlit im situaciu.
Dobry den,

vcera (13.8.2018) som si bol na DP Hodzovo namestie dobit mesacnik a poprosil som obsluhu, nech mi poradi ohladom zon, kedze to potrebujem iba na dochadzanie do a z prace z Ruzinova do Nemocnice Poddunajske Biskupice. Obsluha ma ubezpecila ze potrebujem aj zonu 710 do ktorej vraj podla mapy spadaju cele Pod. Biskupice. Ked to teraz studujem podrobne, neviem ci sa mam citit oklamany, alebo len nestastny ze som natrafil na nevyskoleneho zamestnanca.
Reakcia na: sabova54 #246:
U ktoreho dopravcu ste si ju kupovali?
Zdravím,
mám otázku ohľadom kúpy električenky online. Som študentka a električenku v rámci BA + zóna Rovinky, Lužnej atď. som si kupovala včera večer. Počas platby sa niečo pokazilo, platba odišla, no neprišiel mi žiaden e-mail s novou platnosťou eletričenky, mala platiť od dnes, no keď som u šoféra skúšala použiť isic, nefungoval. Viete mi poradiť na koho sa obrátiť? po platbe som sa skúšala vrátiť späť, no vypísalo mi, že platba už prebehla.Ďakujem
Reakcia na: dunato #244:
Dobrý večer,
sprievodcovia ŤZP-S cestujú bezplatne, nárok na bezplatnú prepravu preukazuje držiteľ preukazu, teda Váš syn.
Dobrý deň,
Môj syn ma preukaz ŤZP-S. Ak mu vybavím bezkontaktnú čipovú kartu s bonusovou zľavou pre zóny 100+101 budem si musieť ja ako sprievod kupovať celý lístok, alebo to budem mať zadarmo.
Bývame v Bratislave.
Ďakujem
Reakcia na: Mike #242:
Áno, vypadlo mi tam to, že ide o nárok na 100% zľavu.
Reakcia na: yellowcaptcha #241:
No to nie je celkom presné, lebo nárok na zľavu majú úplne všetci držitelia preukazov ŤZP. Akurát tí z bratislavského kraja majú v zónach 100+101 bonusovú zľavu, a teda majú nárok na PCL pre tieto zóny za 0 EUR.
Reakcia na: Mike #240:
Ešte by som doplnil, že nárok na zľavu na PCL pre zóny 100+101 majú všetci držitelia preukazov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

Na samotnú čipovú kartu sa zľava neposkytuje, ale najlacnejšie vychádza v Slovak Lines (3€ za kartu aj s obalom pri vybavení na predajnom mieste, prípadne 5€ pri objednávke cez internet s doručením poštou).

Viac informácií tu: https://imhd.sk/ba/doc/sk/10070/Zlavy
Reakcia na: Fildom #239:
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestujú za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú preukazom ŤZP / ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zdravím, ak som ŤZP no trvalé bydlisko mám v inom meste a chcem si vybaviť čipovú kartu, mám nejakú zľavu? Ďakujem za odpoveď.
Reakcia na: Veronika Mankove #237:
Dobrý deň,

24 hod. lístky môžete použiť (pre Vás základný za 3,50 €, pre žiakov zľavnený za 1,75 €). Deti do 16 rokov nemusia preukazovať nárok na zľavu.

Neviem kde presne začína Vaša cesta, či až na Hlavnej stanici, či už niekde v meste (napr. pri škole). Ak na Hlavnej stanici, kúpite si lístky priamo v pokladnici ZSSK a pýtajte si lístky s už vyznačeným časom platnosti. Tie netreba označovať (čas je na lístku vytlačený už priamo z pokladne), čo Vám ušetrí starosti s označovaním viacerých lístkov.
Dobrý deň zajtra cestujem so žiakmi ZS do Bratislavy Vajnor z Hlavnej stanice,

1.môžem si ja ako dospelá osoba kúpiť celodenný lístok za 3,50 a použiť ho cestou z hlavnej stanice do vajnor, potom odtiaľ do mesta a nakoniec na hlavnú stanicu?
2. môžem kúpiť zlavnený celodenný lístok pre žiakov ZS ked ešte nemajú 15 rokov, treba sa nejako preukázať nejakým dokladom. Dakujem
Reakcia na: erol #235:
Pretoze tam mesto pracuje s ovela vacsim rozpoctom (aj v prepocte na obyvatela) a teda moze vyraznejsie dotovat verejnu dopravu.
Zdravím, ako je možne, že napríklad v Prahe je predplatný lístok na 365 dní tak výrazne lacnejší ?!
Česko : 3650 českých korún (141 eur),
http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/
Slovensko: 238 eur (zlavnený 119 eur)
https://dpba.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Cenníky%20IDS%20BK.pdf
Reakcia na: 23jelen23 #232:
V prvom rade je nutne mat CL na spravny pocet zon. Listok zo Stupavy na Patronku automaticky zahrna zony 100 a 101, takze v dobe platnosti je mozne pouzit dopravu v Bratislave. Cas platnosti je uvedeny na listku a pri ceste zo Stupavy je to 60 minut. Pozor, napr. listok do Lamaca by uz zonu 100 nezahrnal, tam je nutne ju pridat manualne vodicom. CL vydany v regiobuse sa dalej neoznacuje.

V opacnom smere si v automate kupite listok na 4 zony a na zaciatku cesty v MHD oznacite. V SL uz listok neoznacujete (oznacili ste si ho uz v MHD), len sa nim preukazete. Celu cestu musite dokoncit v dobe platnosti CL.

Ak 60 minut nestaci, da sa pouzit 5-zonovy listok ktory plati 90 minut.
Reakcia na: 23jelen23 #232:
Ahoj.

Odpoved na vsetky otazky najdes v informacnom letaku IDS BK: https://www.idsbk.sk/informacie/informacne-materialy/.

V pripade, ktory si uviedol, by som vsak osobne cestoval na Racianske myto a prestupil na elektricky smerom do Race.

V skratke, zakupis si cestovny listok v regio buse, pricom vodicovi povies, na ktorej zastavke chces vystupit a on ti preda listok az na koniec trasy, ktory je platny po celu dobu, cize ho netreba oznacit.

Spat si mozes kupit listok na 4 zony v automate na cestovne listky MHD, ak sa dlzka trasy zmesti do 60min, ak nie, tak 5 zonovy na 90min. Preukazujes sa vodicovi regio busu, ktory ti vyda potvrdenku.
Zdravím,
prosím o radu:
Cestujem dajme tomu zo Stupavy do BA. Vystúpim povedzme na Patrónke a idem napríklad do rače.
Použijem teda v Mhd lístok od prepravcu Slovak Lines. V Mhd ho neoznačujem. Chápem správne?
Ako dlho tento lístok platí?
A cesta späť? Kúpim si lístok na Mhd a keď chcem aby mi platil až do Stupavy, tak aký?
V Slovak Lines ho stačí označiť v tom označovači pri vodičovi? A následne mu oznámiť kam idem a on mi dá zo svojho prístroja lístok?
Tu už sa to na čas neráta?

Ja mám z toho riadny guláš...

Vďaka za odpoveď
Reakcia na: XX #230:
Lístky stoja 1,50 celý; 0,75 polovičný. Dajú sa kúpiť u vodiča bez prirážky, tiež v predajniach DPB a v automate pod mostom SNP
Zdravím,
Prosím Vás o radu/info.
Uvažujem, že sa niekedy v blízkej budúcnosti vyberiem do Hainburgu.
Rád by som využil L901, len sa neviem dopátrať, koľko stojí cl a kde sa dá zakúpiť.
Ďakujem:-)

Reakcia na: Valec #228:
Ja by som to na vodicov nehadzal. Pri tej kvalite skoleni ktoru maju niet divu ze tomu prilis nerozumeju. Napokon tazko ich to moze naucit osoba co tomu sama rozumie LTT.

No a dalsia vec je ze SL nerobi v tejto oblasti preventivne kontroly, ale caka kym vodic urobi pruser s cestujucim a az potom zacne riesit ze aha, jazdi nam tu clovek co neovlada tarifu.
Reakcia na: vegrar #226:
Vodiči žijú vo svojom paralelnom vesmíre. ? Neviem ako dnes, ale na starej stanici mali v miestnosti pre odovzdávanie tržieb nástenku, kde boli všetky info o IDS BK aj so vzormi všetkých lístkov (vrátane tých z DPB). A neviem, či nejaký výcuc nemajú aj so sebou. Každý deň to má na očiach a aj tak o tom netuší.
Reakcia na: vegrar #226:
A kde potom udelali soudruzi z NDR chybu keď vedenie nemenovaného dopravcu tvrdí, že sa robia pravidelne školenia, a že všetci vodiči sú určite o všetkom informovaní.
Zdá sa, že niektorí vodiči SL žijú v domnienke, že IDS neexistuje. Aj po 2,5 roku od spustenia 3. etapy IDS som zažil ako vodič SL hovorí cestujúcemu, že lístok DPB u nich neplatí. ? Ešteže mu cestujúci povedal o integrovanej doprave a až keď si vodič na lístku všimol logo IDS, tak to akceptoval a vytlačil mu nulovú potvrdenku.
A keď potrebuje ešte prestupovať už len električkovými linkami 4 a 9 ? Ešte stíhať časovo v dnešnej dobe,,,, Až z troch zástavok tak chodia rovnako časovo Trnavské mýto, Krížná, Americké námestie. Hm, dosť malá pravdepodobnosť, že občan prejde cez miestnu komunikáciu, cez priechod pre chodcov, v bezpečí a ešte stihne niektorú z uvedených liniek.
Reakcia na: Juraj36 #220:
Veta znamena presne to co sa v nej pise. Kto ma 62 a viac rokov ma narok na polovicne cestovne. Ziadne dalsie podmienky neexistuju, staci doklad totoznosti.
Reakcia na: Aurora #221:
To je navrhnute tak že prestupuje sa až keď jedna električka predbehne tu druhu. Stačí byť trpezlivá.
Prečo sú v rovnakom čase urobené, vymyslené odchody električkových liniek 4 a 9 na Trnavskom mýte??
Ako má občan stíhať prestupovať pri tejto drahote lískov MHD???
Dobry den, prosim upresnit vetu "Zľavnené cestovné sa poskytuje: cestujúcim od 62 rokov".
Plati to aj pre cestujúcich ktori sa nepochadzaju z EU? Ak ano, ktorym dokladom sa musia preukazat ak ich revizor bude kontrolovat?
Reakcia na: Mike #218:
Zijem tu uz 5 rokov, tak snad viem, ze nie je. najblizsi je az pri kauflande alebo stanica nove mesto.....
Reakcia na: shyla #217:
Tam je automat určite, ak nie a dva.
Zdravim, mam otazku ohladne automatov na listky. Nezvyknem cestovat moc casto MHD, ale ked uz, tak si nemam kde kupit listok. Na koho sa mozem obratit, kvoli nainstalovaniu automatov na krizovatke trnvaska-tomasikova? Myslim, ze je to dost frekventovana krizovatka a ani jediny automat siroko-daleko, ani stanok uz nie je v prevadzke....Dakujem za radu
Reakcia na: Abel #215:
Samozrejme ano. Obratte sa na dopravny podnik na ots@dpb.sk a oni vam povedia co treba dalej robit.
dobre rano, dnes na Nivach automat c. 628 vytlaca prazdne listky, svieti na zeleno, takze pokazeny nie je, zoberie peniaze, listok vytlaci, ale PRAZDNY .. nechala som tam 2,70 EUR .. co s prázdnymi listkami? mam sancu ich vratit? dakujem
Reakcia na: 810zssk #213:
Ďakujem?
Reakcia na: Lukyno87 #212:
1. Ak ides len vlakom (bez pouzitia MHD, alebo primestskeho busu), najjednoduhsia je kupa listka podla tarify ZSSK.
2. V Ciferi OCL nie je.
Zdravím, budem cestovať vlakom z Bratislavy hlavnej stanice do Cífera, chcem sa len spýtať, že aký lístok si mám kúpiť. Viem, že info tu je len sa pýtam pre istotu a ešte jedna otázka, že či OCL je aj na ŽST Cífer? Ďakujem Vám, prajem pekný deň.
Reakcia na: akeber #210:
Zlavneny. Ak mate pobyt v Bratislavskom kraji, je mozne si tiez kupit bezplatnu elektricenku pre Bratislavu.
Prosím aký lístok si mám zakúpiť, som ZŤP....ďakujem.
Reakcia na: aida50 #208:
Na novú čipovú kartu Vám nahrajú novú električenku. Karta bude platiť 5 rokov a v rámci tej doby si môžete na ňu kupovať električenky koľko len chcete.
Dakujem za rady,este by som potrebovala vediet, ci mi predlzia platnost tej elektricenky co mam, alebo si musim vybavovat novu. Predtym bezne predlzovali aj niekolkokrat. Dakujem.
Reakcia na: aida50 #205:
Dokym si kartu nepredlzite tak jedine jednorazove (pripadne denne) listky.

Co sa fotky tyka, nemusite si ju nosit na predajne na Hlavnej stanici, Hodzovom nam., ZST Vinohrady, Olejkarskej a v Dubravke. V tychto predajniach Vas odfotia priamo na miestie. Do ostatnych predajni je teoreticky nutne si doniest fotku, i ked niekedy je obsluha ochotna vystrihnut povodnu zo starej karty.

Okrem predajni DPB si kartu mozete vybavit aj na autobusovej stanici v Slovak Lines. Tam si tiez netreba nosit fotku a karta je kusok lacnejsia.
Reakcia na: aida50 #205:
Do prace bohuzial ist na listky a potom si vybavit predlzenie po praci u DPB.
Dobry den,chcela som si kupit 90 dnovy listok cez internet,ale vypisalo mi ze :Vaša karta nie je platná v celej zvolenej dobe platnosti PCL. Vaša karta je platná do 14.2.2018,ako to mam resit,kupit listok,lebo zajtra potrebujem ist do prace a popoludni ist kartu predlzit v predajni DP,alebo nemam kupovat listok,ale musim ist vybavit novu kartu/potrebujem tam doniest znovu aj fotku?/ a zajtra cestovat na jednorazove listky. Dakujem.Janoskova
Reakcia na: Jezo #203:
Nie.
Reakcia na: 810zssk #202:
Tu to nefunguje ako u SL, kde si vypytam celu trasu a po pipnuti elektricenky to zauctuje iba to co potrebujem?
Reakcia na: viperman #201:
Ano, staci si kupit listok pre usek Raca - Svaty Jur - ak mas elektricenku, tak to dokonca plati aj pre vlaky ktore v Raci nestoja.

Vo vlaku sa preukazes elektricenkou a listkom (ak revizor pride az za Racou, staci samozrejme ten listok).
zdravim mam elektricenku PCL 100+101, a ak sa rozhodnem cestovat vlakom z Hlavnej stanice napr do Sv. Jura staci mi kupit listok na vlak iba usek Rača - Sv. Jur ? a usek predtym sa oznacim u sprievodcu cipovou kartou kde mam predpateny listok? da sa to takto kombinovat?
Reakcia na: Mike #199:
OK, vďaka.
Reakcia na: TomJ #198:
Áno, oni majú utkvelú predstavu, že kvôli 100% evidencií musia každému jednému vytlačiť lístok z ich pokladne. Teda tým, ktorí si označia vlastný lístok, musia ešte vydať tú evidenčné potvrdenku.
Reakcia na: Mike #197:
Mňa by ešte zaujímala situácia, že mám ešte neoznačený cestovný lístok na 5 zón a nastupujem do busu SL. Normálne si ho označím a vodič mi vydá ešte potvrdenku za 0 euro?
Reakcia na: Simona Bal #196:
Áno, pokiaľ je príchod prímestského busu do Lozorna podľa cestovného poriadku v rámci tých 90 minút, tak môžete tak urobiť. Akurát keď budete vodičovi v Slovak Linese ukazovať ten lístok tak aj tak mu musíte nadiktovať výstupnú zastávku a on Vám k tomu dá evidenčnú potvrdenku za 0 EUR.
Dobrý deň, môžete mi poradiť? Zriedkavo cestujem prímestkou dopravou smer Lozorno - Patrónka Ba, u vodiča si zakúpim cestovný lístok kt. je platný aj v Ba. Nie je mi jasné či pri spiatočnej ceste z Kramárov si mám kúpiť cestovný lístok na 5 zón / 90 minút za 1,80 € ktorý si označím v trolejbuse a po prestupe do prímestského autobusu označený lístok stačí ukázať vodičovi?

Reakcia na: viacheslav #194:
Yes, starting at 62 years of age all you need is your ID (usually passport).
Good afternoon. I live in Moscow. I am 62 years old. If I have a discount on tickets in public transport? Thank you.
Reakcia na: Petto #191:
Máme aj 7-dňové, ak by si už chcel byť kompletný.
Reakcia na: Drahoslava #189:
Ak už má vydaný občiansky, tak si to zvládne vybaviť aj sám. Do 16. rokov nepotrebuje žiadne potvrdenie zo školy a, ak mu medzičasom neskončila platnosť karty (je to na nej napísané, príp. si platnosť môžete overiť aj na konto.idsbk.sk), tak žiadnu novú kartu zatiaľ nepotrebuje.

Žiaľ, bolo by treba viac detailov, preto odporúčam zavolať na infolinku dopravcu ktorý kartu vydal, alebo na 0948 102 102.
Reakcia na: Drahoslava #189:
Obavam sa,ze polrocny listok ani nekupite. Mame len 30,90,365 dnove (mesacne, 3mesacne,rocne)
Reakcia na: Drahoslava #189:
Na uvod je dolezite kto danu kartu vydal - Dopravny podnik, Slovak Lines, alebo zeleznice?
Dobry den prajem,

Syn dovŕšil v októbri 15 rokov a je v 9. ročníku ZŠ. Chcela som mu kúpiť polročný predplatný lístok na MHD v BA, ale karta mi to nedovolí. Musím ísť vybaviť novú kartu a doniesť potvrdenie o návšteve školy zo ZŠ? Potrebuje aj novú fotografiu? Sú to všetko také komplikácie, že človek si musí brať dovolenku, aby len vybavoval byrokratické záležitosti. Prosím dajte vedieť, nech nechodím do BA zbytočne a bude treba ešte aj nejaký rodný list. Ďakujem pekne!
Reakcia na: mmss #187:
Nie, držitelia preukazu ZŤP zo SR majú automatický nárok na zľavnené cestovné (50% zľava), teda si kupujú polovičné lístky. V prípade kontroly sa okrem lístka revízorovi preukážu aj preukazom ZŤP.

100% zľava sa uplatňuje iba pri predplatných cestovných lístkoch v Bratislave (tzv. električenka alebo mesačník na zóny 100+101) a iba pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
Dobrý deň. Nie som z BA, chystám sa navštíviť BA a budem cestovať po meste MHD. Som držiteľkou preukazu ŤZP.
Pochopila som správne že mám zľavu cestovného 100% a stačí sa len preukázať preukazom ŤZP a OP čiže z toho vyplýva, že si nemusím ZAKÚPŤ ŽIADNY CESTOVNÝ LÍSTOK jednoducho len nastúpim do električky a v prípade revízie sa preukážem preukazom ŤZP a OP ?
Reakcia na: susi #185:
Obaja majú nárok na zľavnené cestovné, pričom ako doklad nároku môžu použiť tak preukaz ŤZP ako aj doklad totožnosti, nakoľko v ich veku môžu cestovať aj ako dôchodcovia (výška cestovného je rovnaká).
Starší z rodičov (s vekom nad 70 rokov) môže zvážiť vybaviť si SeniorPas (platí sa len za kartu 4,30 €, karta platí 5 rokov). Záleží, či cestuje po BA tak často, aby stálo za námahu vybaviť si kartu s fotkou.
dobry den,
prosim vas o odpoved na otazku - rodicia nemaju trvaly pobyt v BA a obaja su dochodcovia nad 65r/70 r s preukazmi ZTP . z dovodu navstevy lekarov sa potrebuju obcas presuvat v ramci BA prostrednictvom MHD. maju v tomto pripade narok na zakupenie zlavnenych cestovnych listkov bez toho, aby mali vybavenu nejaku kartu vystavenu DP? t.j. preukazovali by sa len platnym cestovnym listkom a preukazom ZTP. dakujem za odpoved
Reakcia na: Marta18 #183:
Máte nárok a v prípade kontroly sa preukážete občianskym preukazom. Prajem príjemný pobyt v Bratislave.
Mam 62 rokov som dochodkyna nemam trvaly pobyt v Bratislave, mam narok na zlavneny cestovny listok a staci sa mi preukazar obcianskym preukazom v mhd ?
Reakcia na: artiny #179:
Byskupice? V autobusy? Tam tušým neplatý nyč.
Reakcia na: artiny #179:
Ak si pozrieš schému IDS-BK, tak tam jasne vidíš, že ŽST Podunajské Biskupice sú ešte v pásme 101 že teda ti tam platí električenka.
https://imhd.sk/ba/media/gn/00146673/Schema-zon-IDS-BK.pdf?1509878760
Prípadne si pozri mapku Denné linky, aj tam máš zreteľne vyznačené, ktoré zastávky sú v ktorom pásme.
https://imhd.sk/ba/media/mn/00001823/Denne-linky-20171002.pdf
Reakcia na: artiny #179:
Ano.
ak mam elektricenku 100,101 - plati az do ZST Pod.Byskupice ? (v autobusy 65,79,70)
Reakcia na: Miro #177:
V pokladniach ano, predmetna veta sa tyka kupy listka v OCL.
Naozaj sa na železničných staniciach nepredávajú 168h lístky? Ja si matne spomínam, že keď som o tom debatoval s tetou v informačnom stredisku ZSSK na žilinskej stanici, tak tam mala možnosť navoliť aj 168h lístok. Nevidím dôvod, aby tam nebol, veď je to len SW, tlačí sa to aj tak na ten istý papier, ako všetky ostatné vnútroštátne CL.
Reakcia na: nacar #175:
Ked ta eshop posiela do predajne, tak to ten pripad byt moze.
Reakcia na: CePo #174:
A je to prípad sťažovateľky? Tá sa ponosuje na otváracie hodiny v Dúbravke a v Rači.
Reakcia na: nacar #168:
Ak mas BMK a kupujes si 365-dnovy PCL a platnost BMK karty konci skor ako by bola platnost daneho PCL, tak cez internet nie je mozne kupit PCL so zlavou, ale mas navstivit predajnu (aspon tak pise eshop DPB). Da sa toto vybavit v tych cervenych automatoch? Lebo ak nie, tak potom kritika je opodstatnena.
Dobrý deň, moja karta nie je problém, len sa pýtam, načo a pre koho potom zriadil dopravný podnik novú predajňu ? to všetko aj plat tetušky je hradený aj z Vašich peňazí, ktoré dávate DP. Tak by to hádam malo slúžiť všetkým, nie len určitej skupine ľudí v Dúbravke. A nemyslím si, že je to kritický príspevok, každá kritika bolí. Čo takto upraviť otváracie hodiny v prospech cestujúcich napr. 8-16 hod a v stredu 10-18 hod? to je vhodný čas pre školákov aj stredoškolákov. Stačí sa tam len ísť pozrieť, koľko ľudí tam chodí po obede. DP si to vie štatisticky zistiť z databázy predajnosti času. Potom by bolo celkom zaujímavé tam dať len automat, a DP by ušetril slušnú sumu na nákladoch a platoch. Veď stále vravia, že nemajú peniaze...aj to je potom spôsob, ako ich ušetriť.
Reakcia na: Mike #171:
Ani moja a pochybujem, že vo svojich 89 rokoch ju bude potrebovať. Ale pani Halenárová píše, že chodí do roboty, občas na rodičovské a pochybujem, že by takáto mladá žena nemala platobnú kartu.
Reakcia na: 810zssk #170:
Moja mama nemá ani platobnú kartu a ani nechce.
Reakcia na: Mike #169:
Da sa platit kartou 😉
Reakcia na: nacar #168:
Možno nemá internet banking ?
Reakcia na: Inka1 #166:
Vážená pani Halenárová, za čas, ktorý ste venovali Vášmu "kritickému" príspevku, dá sa kúpiť električenka hneď niekoľkokrát, a to aj cez internet, ako Vám napísal Mike. Lebo, ako sa zdá, prístup na internet máte, teda nepotrebujete nikam chodiť.
https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/TimeTicketOrder.aspx
https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/Instructions.aspx/925 ?
Reakcia na: Inka1 #166:
Električenka sa dá kúpiť aj cez internet, na železničných staniciach a v červených multifunkčných automatoch. V Dúbravke je jeden taký napr. v Bille v OD Saratov.
Dobrý deň,
Chcem sa poďakovať opravnému podniku Bratislava za tie "úžasné" otváracie hodiny na predajni v Dúbravke /aj Rača/. Neviem kto rozhoduje v Dopravnom podniku o otváracích časoch na predajniach, ale mal by sa zamyslieť pre koho vlastne je tá predajňa otvorená. Či pre dôchodcov, žiakov ZŠ, mamičky na materskej alebo bezdomovcov /ktorí ale nepotrebujú električenky/...ale rozhodne nie pre zamestnaných ľudí, čo pracujú mimo Dúbravky, Devínskej a Lamača. Lebo ak ide niekto na 6-7 hod ráno do prace, ťažko si stíha kúpiť električenku v čase od 6:00-13:30 hod /pon-str-pia/. Predajňa je otvorená po obede len dva dni v týždni /ut-štv/. Ak sa trafí, že je rodičovské, alebo sa musí zostať dlhšie v práci....tak máme smolu....treba cestovať do centra mesta.
Som presvedčená, že toto je spôsob, ako si cestujúcich len znechutiť, odradiť a zvýšiť počet čiernych pasažierov. Vďaka "úžasným" otváracím hodinám v Dúbravke, rozširujem ich rady. Komentár zo strany DP, že som si mala kúpiť električenku skôr, neobstojí, lebo sa pýtam:
dopravný podnik je tu pre ľudí, alebo ľudia pre dopravný podnik ??????????
Jednoznačne takýmto spôsobom nedostanete ľudí z áut do MHD, aj za takýchto podmienok určite nie, o tom som presvedčená !!!!!!!

Len tak ďalej Dopravný podnik. Aj toto je spôsob, ako si odradiť cestujúcich.
Halenárová
Reakcia na: Kajko #164:
Pokial Vas syn nie je v maturitnom rocniku a teda ma narok na zlavu az do 31.8., tak bude najlepsie ak sa obratite priamo na Odbor tarifnych sluzieb (ots@dpb.sk) a dohodnete sa s nimi na rieseni situacie.
Dá sa teda zmeniť platnosť karty do 31.8.? Vie mi ju pracovníčka nahrať poriadne?
Reakcia na: Kajko #162:
Pokial je Vas syn v maturitnom rocniku, tak zlava skutocne plati len do 30.6. V opacnom pripade by mala byt aktivovana do 31.8.

Co sa tyka rocnej elektricenky, tu je vzdy mozne zakupit najviac do konca platnosti karty, cize v tomto pripade skutocne do 30.6.
Pracovníčka DPB predĺžila17-ročnému synovi študentovi gymnázia platnosť čipovej karty na základe potvrdenia o návšteve školy iba do konca júna. Je to v poriadku? Nemá nárok na zľavnený cestovný lístok aj počas prázdnin? Cez prázdniny sa z každého študenta stáva dospelý a potom zase od 1. septembra zase študent. Zároveň mu odmietla predať ročnú električenku, že tá sa už študentom 17. septembra do 31.8. nepredáva. Predala mu iba trojmesačnú.
Reakcia na: Gabinka #160:
Automaticky strhne zľavnené cestovné.
Mám dôchodcovskú elektronickú peňaženku, znamená to, že po priložení karty mi bude automaticky strhnuté zľavnené cestovné, alebo musím na displeji pátrať po zľave? Vďaka za odpoveď, pýtam sa, lebo ju idem použiť prvýkrát ?
Reakcia na: Mike #158:
Za par dni to bude rok co funguju eCL, uz by niekto mohol ten problem odstranit..
Reakcia na: TomJ #157:
V žltých označovačoch vo vozidlách DPB to nie je možné. Ani v zónach mimo Ba. U vodiča SL sa dá dokúpiť k PCL aj eCL.
K elektronickým CL (citujem z textu, ktorý je uvedený v sekcii o elektronických lístkoch):

"Ak je však na karte zapísaný platný predplatný cestovný lístok (električenka), zakúpenie elektronického cestovného lístka nie je možné."

Táto skutočnosť mi je jasná. Zaujíma ma ale nasledovná situácia. Mám zakúpený PCL pre zóny 100+101, teda nemôžem si na kartu kúpiť eCL. Nastupujem na spoj DPB linky 525 v Ch. Grobe (obdobne 37 v Marianke). Keďže sa nachádzam v zóne, na ktorú nemám zakúpený PCL, bude možná kúpa eCL na moju dopravnú kartu alebo to bude ten PCL na zóny 100+101 aj mimo nich blokovať?
Reakcia na: Valec #155:
Presnejšie povedané, vrátane posledného dňa pred dňom dovŕšenia šiesteho roka života.
Reakcia na: barney #154:
Do dovŕšenia 6 rokov veku, tzn. do 5,99.
Prosim vas bezplatna doprava je do 6 rokov to znamená ze kym ma dieta 6.99 roka môže cestovat bezplatne? ale je to do 5.99 ze ak. uz ma 6 rokov musí platiť? ďakujem
Reakcia na: Dasa007 #151:
Samozrejme, že aj pre cudzincov. ?
Plati sleva (1/2) pro seniory nad 62 jen pro slovenske obcany, nebo i pro cizince?
Reakcia na: Garri #148:
No, it's not possible to use carnet as 15 minutes ticket. You need to use at least 3 fields (with validity of 30 minutes).
Reakcia na: Garri #148:
Can you please rewrite the sentences so we can understand you?
Can I validity "Carnet ticket" used for 2 zones / 15 minutes only 2 fields ?
Or only Carnet is ticket can used for 2 zones / 30 minutes 3 fields ?
Reakcia na: grosko #145:
Na mojej pobočke ich ale každopádne vymeniť môžete, pôjdu do zbierky ?
Reakcia na: grosko #145:
Ak ide o listky zakupene pred 1. novembrom 2016, tak tieto listky uz vymenit nie je mozne. Listky zakupene po 1. novembri 2016 zostavaju v platnosti a nie je nutne ich menit.
Dobrý deň, zhruba pred rokom a pol (presný dátum si už nepamätám), som si kúpil dva lístky, ktoré som doteraz nevyužil. Nakoľko nechodím do Bratislavy tak často, dali by sa na Vašej pobočke na hlavnej stanici vymeniť za aktuálne? Bol by som nerád, keby prepadli. Za odpoveď vopred ďakujem.
Reakcia na: tictac7 #143:
presne pre toto som to uz aj ja olutovala, ze som sa nechala zblbnut ake je to super... nepouzivam uz tu kartu, radsej si kupujem papierove listky je to ovela rychlejsie, to trva tak 2-3 sekundy, nastupis, cvaknes a hotovo...
Dobrý deň. Úspešne som si zakúpila a nabila kartu na nákup eCL. Môžem povedať, že asi nie veľmi dobrá voľba to bola:
1. nemám inú možnosť, ako stáť na zastávke vpredu, aby som mohla nastupovať prednými dverami (keďže netuším, či príde spoj, čo má len v predných dverách takýto označovač alebo vo všetkých)
2. v súvislosti s bodom 1 mi napadla takáto situácia. Dobieham na spoj do posledných dverí. Je dopravná špička, spoj naplnený na prasknutie. Aká je šanca, že sa dostanem k "môjmu" označovaču? Čo ak po ceste k nemu stretnem revízora?
3. podľa dostupných materiálov zápis eCL trvá približne 1 sekundu. Neviem kto to ako meral, ale toto sa mi ešte nepodarilo. Pri označovači strávim v lepšom prípade necelú minútu. Najskôr sa k nemu musím dostať tak, aby mi nik nezavadzal. Vyberiem si lístok. Priložím kartu. Najskôr sa načítavajú údaje z karty, potom sa vykonáva zápis eCL na kartu (ani jedna z tých operácií netrvá 1 sekundu). po celý čas musím kartu držať v neustálom kontakte so strojčekom, inak sa čítanie, či zápis preruší a môžem ísť odznova. Stačí nejaký výmoľ na ceste, prudšie pridanie, zabrzdenie, nechcený kontakt spolucestujúceho a zápis sa nepodarí.....
4. čitateľnosť údajov na displeji - čistá katastrofa. Kvantum údajov, veľmi zlý kontrast, krátka doba zobrazenia. ....možno ak by som mala oči na trupe by to bolo lepšie. Zamyslel sa niekto nad tým, v akej výške je displej, kam je nasmerovaný a kde majú ľudia oči?
Reakcia na: Janik11 #138:
"Skôr ma len zaujíma, akú sumu to vypočíta pri kúpe 100+101+1 na BMK."
Posielam. Žiaľ, BMK mi pomaly končí, takže nemohol som zvoliť ročný.

Inak, môžeš mať súčasne aj viac PCL prekrývajúcich sa ako zónovou, tak aj časovou platnosťou. Malo by ti to teda ísť aj teraz, akurát ťa to má upozorniť, že v danom období už máš PCL zakúpený.
Reakcia na: Janik11 #138:
"Z Tarify nie je úplne jasné, že ak si chcem kúpiť aj inú, než mestskú zónu, tak to musím urobiť naraz, inak ma to bude stáť podstatne viac."

Nemusíš tak urobiť naraz. Ale sám si zváž, či si kupuješ jeden PCL pre zóny 100+101+1 regio za 352,30 €, alebo si kúpiš dva PCL - jeden pre zóny 100+101 za 264,20 € a druhý pre 1 regio zónu za 132,10 €. Počítať vieš, sám si zhodnoť, čo sa ti viac oplatí.

V obchode ak predávajú 6 kilový prášok za 10 € a 3-kilový za 6 €, tiež ti žiadnu zľavu nedajú, ak si kúpiš dva menšie.
Reakcia na: 810zssk #139:
Ja viem, že ten pôvodný s tým novým nemá nič spoločné. A práve na to som poukazoval, že môže nastať situácia, kedy človek nepotrebuje rovnakú platnosť PCL a pritom, podľa mňa by mohol mať nárok na nejakú zľavu, hoc aj nie na celú tak, ako to je vypočítané v tarife. Ale to je jedno. Ja sám som si ten lístok nechcel kúpiť a ani to v budúcnosti neplánujem. A ani si nemyslím, že po takomto niečom je reálny dopyt.

Inak, nahlásil som to na dpb.
Reakcia na: Janik11 #138:
Dakujem. Ta cena je totalny nezmysel, rocny PCL pre zonu 610 ma stat 132,10.

"Z Tarify nie je úplne jasné, že ak si chcem kúpiť aj inú, než mestskú zónu, tak to musím urobiť naraz, inak ma to bude stáť podstatne viac." - Z cennika to vyplyva celkom jednoznacne. Tarifa je degresivna, takze cim dlhsia platnost listka (ci uz casova, alebo vzdialenostna), tym vyhodnejsie cestovne. Ked si PCL pre zonu 610 dokupujes dodatocne, kupujes si novy listok, ktory s tym povodnym nic spolocne nema.

Ako pisal Valec, cena rocneho PCL pre zony 100+101+610 na BMK je 325,75 (zakladna cena 325,20 s BMK zlavou 26,42).
Reakcia na: 810zssk #137:
http://tinypic.com/r/8yx44y/9

@Valec

Z Tarify nie je úplne jasné, že ak si chcem kúpiť aj inú, než mestskú zónu, tak to musím urobiť naraz, inak ma to bude stáť podstatne viac.
A ak to tak aj niekto myslel, tak si myslím, že je to trocha blbosť. Veď keď už mám zakúpený PCL na 100+101, tak by, hádam, malo byť jedno, kedy si dokúpim inú zónu. Ak platnosť PCL tej zóny je po dátum platnosti 100+101, tak je to podľa mňa úplne legitímna požiadavka.

Napr.
365d 100+101 od 1.1.2017 do 31.12.2017
90d zóna 610 za účelom rekreácie len cez leto od 1.6.2017 do 30.8.2017

Cena 264,20€ (100+101, 365d) + 24,10€ (610, 90d) a nie +36,20€. Veď úplne legitímne spĺňam podmienku 100+101+1 regionálna. Ale tuná uznávam, že na tento prípad tarifa asi myslí a v PP to je, dajme tomu, uvedené. Ako nemyslím si, že toto je nejaký zásadný problém IDSBK, ale podľa mňa, logiku môj názor má.

Skôr ma len zaujíma, akú sumu to vypočíta pri kúpe 100+101+1 na BMK. Ja to už neviem overiť, keďže si nedokážem kúpiť lístok skôr, ako neviem koľko dní pred koncom platnosti aktuálneho...
Reakcia na: Janik11 #135:
Tu cenu 147,90 ti vypisalo ked si tam zadal co? Lebo ziaden listok za taku cenu by nemal existovat, takze to vyzera na nejaky bug (alebo mi nieco uchadza).
Reakcia na: Janik11 #135:
Zľava pri BMK sa poskytuje vo výške 10% z ceny PCL 100+101 vždy, keď si kúpiš taký PCL, ktorý platí v zónach 100+101. Je jedno, či platí iba v nich, alebo aj v nejakých ďalších. Takže (vždy uvažujem o ročnom PCL):

- ak si kúpiš zóny 100+101, cena je 264,20 €, zľava 26,42 €, platíš 237,78 €
- ak si kúpiš zóny 100+101+610, cena je 352,20 €, zľava 26,42 €, platíš 325,75 €.
- ak si kúpiš zónu 610, cena je 132,10 €, zľava je 0.

Výhodnejšie je vždy kúpiť si jeden PCL na všetky požadované zóny a nedeliť to na dva alebo viac PCL s rôznou platnosťou.
Dnes som si cez web kúpil ePCL 365d 100+101 na BMK. Cena 237,78€ (10 % zo základnej ceny 264,20€).
Zaujímalo ma, či si viem dokúpiť aj regio zónu dodatočne. Vybral som si 610, rovnaké obdobie platnosti, 365d.
Vyhodilo mi to cenu 147,90€ a hlášku: "Ako držiteľovi BMK vám bola poskytnutá bonusová zľava vo výške -15,80 Eur".

V cenníku sú "dve" ceny pre 1 regio zónu. Jedna je za sólo zónu, tá je za 132,10€.
Za 100+101+1_regio to je 352,30€, keď odpočítam 100+101, to je 88,10€.

Otázka č. 1: Čo sa do toho pletie tá hláška za zľavu pre držiteľa BMK pri nákupe ePCL pre regionálnu zónu?
Otázka č. 2: Akú by mi to malo ukazovať správnu cenu?

Trochu tuná vychádza, že ak som držiteľ BMK, tak mi prislúcha zľava 10 % na 100+101, ale ak si už prikúpim aj regio zónu, tak tú zľavu mi neposkytujú?

Je to nejaká chyba vo výpočte na stránke dpb.sk alebo to má oporu v tarife a PP?
Žiaľ, sumu za 100+101+region neviem a už sa mi nezobrazuje kvôli novej ročenke, takže niekto, kto si "vie" kúpiť na BMK ročnú, by to mohol overiť, čo to vpyľuje.
Reakcia na: trdlo #133:
Pre zonu 100 plati nasledovne:
- Pri pouziti cestovneho listka na jednu cestu (platnost 15 az 180 minut) je skutocne potrebne zonu 100 zapocitat dva krat.
- Pri pouziti predplatneho listka (platnost 7 az 365 dni) sa pre PCL so zonou 100 pouziva samostatny cennik kde uz je zohladnene ze zona 100 ma vyssiu hodnotu. Teda ak si pozries cennik, uvidis tam, ze PCL pre zony 100+101+215 bude drahsi ako PCL pre zony 215+225+230.
Reakcia na: 810zssk #132:
nene, este nic nezauctovane, stale cakam nez dorazi nova BCK karta na pobocku, len som sa "mimochodom" spytal predavacky a jej odpoved ma prekvapila - a hlavne o 2x100 ci 2regio a ani o podobnych navyseniach doteraz nikdy nepocul (a ani na strankach dpb nic takto dodatocne nenasiel)
keby to tak malo byt, budiz, par eur hore dole nikoho nezruinuje, ale pokial si to predavacky domyslaju na styl "lebo 100ka je velky region" ako naznacil Rubber38 v #127 - bez toho aby to bolo uvedene v nejakych poriadkoch, tak to nie je prave koser
Reakcia na: Rubber38 #127:
Lenze toto je zohladnene uz v cenniku PCL, kde PCL so zonou 100 maju samostatne ceny. Trdlovi teda spravne mal byt nauctovany PCL podla polozky 100+101+1 regio. Dvojzonu 100 by PCL nijak zohladnovat nemusi, kedze pre PCL so zonou 100 je to uz zaratane automaticky.
Reakcia na: Mike #130:
Teda aj pri PCL som myslel ?
Reakcia na: All1111 #128:
Aj pri regionálnej sa 100 počíta za dve. Napr. keď si porovnáš 100+101+1regio, tak stojí toľko isto ako 4 regio (alebo 101+3 regio).
Reakcia na: Rubber38 #127:
Nesprávna info?
Reakcia na: trdlo #126:
Zóna 100 sa počíta 2x len pri JCL! Pri predplatnom sa počíta len za jednu, ak chceš PCL do Čiernej vody kupuješ 100+101+610 tj. 90dňový za 96,40€. Ak potrebuješ aj Chorvátsky grob tak 100+101+610+525 čiže 120,40€
Reakcia na: trdlo #126:
Je to 100+101+1 regionálna, ale vzhľadom k tomu, že zóna 100 sa (kvôli jej veľkej rozlohe, a ponuke spojov, ktoré oproti ostatným zónam obsahuje) pri cestách do/z regiónu vždy počíta za 2, tak ti predavačka pravdepodobne povedala, že pri cestách na Čiernu vodu budeš potrebovať PCL na 4 zóny (teda 2x100, 101 a 610). Toto platí ako pre PCL, tak i pre jednorázové lístky
mohol by niekto ozrejmit elektricenky pre BA+regionalne zony?
povedzme, ze denne cestujem po BA a Ciernej vode - podla logiky vyuzivam 100+101 a jednu regionalnu zonu (610), teda pre mna plati "100+101 + 1 regionálna"? podla predavacky na hlavnej stanici je to totizo 100+101+2regionalne, co sa mi prilis nezda
Reakcia na: medved100 #124:
Snáď áno. Mesto o tom rokuje s bankami.
V novinach pisali ze "Elektronická penaženka zatial nefunguje na bratislavskej mestskej karte". Bude to niekedy? Teda to, ze mi bude stacit mestska karta na jednorazove cestovne listky.,
Reakcia na: All1111 #122:
Tak skus najst alternativny subjekt ktory by tato tema mohla zaujimat.. napriklad media 🙂 Alebo skus od BSK zistit kolko ich tato sranda stoji, kedze ju v konecnom dosledku platia oni...
Reakcia na: 810zssk #121:
Ja viem že sa ten nezmysel vydáva od začiatku, ale ten text ma dostal ? No a SlovakLaj** so mnou už nekomunikuje, asi ma majú plné zuby ?
Reakcia na: All1111 #120:
To nie je novinka. Ten doklad sa vydaval aj doteraz a ani doteraz nesluzil ako cestovny listok (akurat to tam do 30.9. nebolo explicitne uvedene).

Samozrejme je to hlupost jak svet. Napis Slovak Lines 🙂
Novinka v busoch SlovakLa*** Tak na čo vlastne slúži? Na zvyšovanie obratu dodávateľa papiera, zdržovanie a buzeraciu cestujúcich.?
Reakcia na: TomJ #118:
Logicke by bolo keby zadavatel systemu rozmyslal a dal ho nastavit tak aby zaciatok platnosti listka nebol skor ako v case odchodu podla CP...

Priklanam sa k predpokladu ze SL revizori by ti listok uznali.
Mám zaujímavý postreh z dneška.
Išiel som autobusom SL z Pezinku do Slovenského Grobu. Cesta podľa CP trvá 15 min (10.30 - 10.45). Platil som teda 70 centov za 15 min lístok (v hotovosti u vodiča). Lístok ale vytlačilo tri minúty pred odchodom a čas platnosti na ňom bol 10.27 - 10.42. Podľa času uvedeného na lístku som teda posledné tri minúty jazdy išiel na čierno. Ako by toto riešila prepravná kontrola? Samotná jazda totiž trvala 15 min a ja nemôžem za to, že mi lístok vydalo tri minúty pred odchodom (logika mi navyše hovorí, že takýto postup je lepší, ako keby si mali všetci kupovať lístok až v minúte odchodu).
Reakcia na: fraxi #116:
Dobrý deň. Matka s kočíkom platí za seba cestovné v plnej výške. Kočík s dieťaťom sa prepravujú bezplatne. Ak je kočík prázdny, tak sa myslím považuje za batožinu a treba zaň zaplatiť.
Dobry den chcel by som sa spytat ci v MHD plati nejake cestovne aj matka s kocikom.dakujen
Reakcia na: Valec #114:
Dakujem 🙂
Reakcia na: 810zssk #113:
BČK s motívom predsedníctva
Dakujem za obe odpovede 🙂
Reakcia na: 810zssk #110:
Áno, má potlač zadnej (inak bielej) strany.
Reakcia na: 810zssk #110:
Netuším či je nejaká extra špeciálna. Na jednej strane je bratislavský hrad s nápisom "2016 predsedníctvo SR v rade EÚ", na druhej strane je zalaminovaný papier s fotkou a všetkými údajmi.
Reakcia na: rini17 #109:
Ide o nejaku specialnu BCK s inym dizajnom? Dakujem za info.
Reakcia na: Peon #108:
Ďakujem, vybavil som cez internet dpb.sk s doručením na Brestovku za 5,40 eur. BČK je "edícia precedníctvo", možno bude o 5 rokov zberateľsky zaujímavá ?

Prosím opraviť text, je to 100% zľava.
Reakcia na: rini17 #107:
Áno, bola schválená 100% zľava pre ŤZP od 1. 5. 2016, ale platí iba pre PCL (električenky) v zónach 100+101 [Bratislava] v MHD, prímestských autobusoch Slovak Lines a vlakoch ZSSK Os a REx. Podmienkou je mať bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) s fotkou: Najvýhodnejšia za 3 € kde aj fotia je na Autobusovej stanici Mlynské nivy na prízemí [okienka 1, 2, 3 PO - PIA 06:30 - 18:30 h]. Na ňu sa dá kúpiť PCL za 0 € na 7, 30, 90 alebo 365 dní - po prvej kúpe ihneď tam potom už aj cez internet.

Platnosť BČK je 5 rokov a aj tá sa dá kúpiť cez internet na webe Slovak Lines: Treba priložiť fotku z PC a zaplatiť tiež poštovné 2 €.

Tí ŤZP občania ktorí si BČK vybavili do 30. 4. 2016 (alebo si dali prečipovať svoju bežnú BČK ak im v období od 1. 11. 2015 vznikol nárok na preukaz ŤZP) pravdepodobne dostali do 30. 6. 2016 do svojej poštovej schránky poštovú poukážku na celú sumu ktorú po 1. 11. 2015 zaplatili za PCL. Takže ak si kúpili PCL s 90 % zľavou [napr. ročný za 26,42 €], tak toľko im na ktorejkoľvek pošte vyplatia. Poplatok za BČK sa nevracia.

Po novom fotia pri vybavovaní BČK aj v predajni DPB v podchode na Hodžovom nám., ale tam sa platí 4,30 €.

Ak chce ŤZP občan cestovať na jednorazové lístky, tak musí si označovať zľavnené (polovičné). Upozorňujem, že ŤZP občan s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má aj na PCL iba 50 % zľavu.

Čo sa týka Jánskeho plakety, 100% zľava z cestovného platí iba pre držiteľov Diamantovej Jánskeho plaketu s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Držitelia Zlatej Jánskeho plakety už nemajú nárok na žiadnu zľavu.
Bola alebo nebola schválená 100% zľava pre ŤZP a Jánsku plaketu s trvalým pobytom v BA? Alebo sa nič nezmenilo a musia si cvaknúť polovičný lístok alebo kúpiť zľavnený PČL?

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/388435-vybrane-skupiny-budu-v-bratislavskej-mhd-opat-cestovat-zadarmo/
Reakcia na: Andre #103:
A co sa tyka "sofer vam to nevysvetli", mozete napisat na sekretariat@slovaklines.sk a spytat sa preco polovica ich vodicov ani po mesiacoch (v pripade PCL po rokoch) absolutne nepozna tarifu.
Reakcia na: Andre #103:
A ked dnes cestujes po meste 35 minut a mas 60 minutovy listok? Ked predtym si siel kilometer a platil si rovnaku cenu ako za styri? To bolo v com ine?

Casova platnost listka je zamerne nadhodena, listok by mal platit na akukolvek cestu v ramci daneho poctu zon (co sa nie vzdy podarilo). Cena sa pocita podla poctu zon. Takze nemaj strach, neplatis nic navyse.

Cena po tej istej trase za ten isty cas je vzdy rovnaka. Problem je ked ma Slovak Lines svoje divoke jazdne doby kde dva spoje na tej istej trase pat minut po sebe maju rozdiel v jazdnej dobe 25% (a to este tu dlhsiu ma ten menej zastavujuci). To nie je problem IDS BK, to je problem Slovak Lines nahodnych cestovnych poriadkov.
Reakcia na: Andre #103:
Systém nie je dokonalý, to nikto ani tvrdiť nebude. O nedostatkoch sa vie, postupne sa na tom pracuje.
To, že spoj o 15:31 spraví danú trasu za 29 min, a teda v tom úseku stačí lístok za 0,90€ , kým spoj o 10:54 má na presne tú istú trasu podľa CP 33 min, a teda tam treba lístok za 1,20€; je bordel Slovaklinesu, ktorý niekto úplne hore politicky presadil, že ostane zachovaný bez zmien aj po spustení 3. etapy BID...
ale tiež to nie je udržateľné dlhodobo a skôr či neskôr to skončí..
Cely system, je podla mna na sudnu zalobu. Priklad primestska doprava. Cestujem z Bernolákova. Predtym cesta stal 90 centov. Teraz 1,80 Eura. Preco ma platit 90 min listok, ked cesta trva 20 minut. Dobre , mozem dalej pokracovat mestskou, ale co ak ju nechcem vyuzit. Preco mam platit za nieco, co nepotrebujem. Bordel je aj ked cestujete vo vonkajsich zonach. Ta ista cesta stoji inak ak idete jednym a inak ak idete opacnym smerom. Sofer vam to nevysvetli, on len natuka cielovu stanicu a cenu urci strojcek. Ak idete do mesta a potrebujete listok s dlhsou platnostou napr 2h, to vam samozrejme nepreda.
Reakcia na: MisoP #101:
Ako pocet zon robi system zlozitejsim?

Osobne suhlasim s tym ze zony mali byt vacsie (a teda ich malo byt menej), ale to porovnanie s Londynom je mimo. Londyn ma pasmovy system, nie zonovy (hoci v anglictine sa to vola zone) a navyse uplatnovany len pre metro a zeleznicu. To je neporovnatelne s IDS BK.

Zaroven si ale nemyslim ze viac zon robi system zlozitejsim (skor nepraktickejsim). Stale je to len o tom ze cestujuci si vypocita cez kolko zon ide a taky listok si kupi. Nie je na tom nic neprehladne, nejasne ani prekombinovane. Akurat nepomohlo, ze mapa zon je dizajnovo spravena tak ako je (ta povodna bola prehladnejsia).
Preboha! Kto vymyslel tento zložitý systém s milión zónami? Veď ani Londýn toľkoto zón nemá. Je to neprehľadné, nejasné, prekombinované a častokrát nefér, obzvlášť keď kvôli 500m treba kupovať ďalšiu zónu. Zamyslite sa prosím nad zjednodušením, veď práve v jednoduchosti je krása.
cislo vozidla som identifikoval celkom lahko, len doplnim, ze byvaju aj 6 ciselne (2x3 znaky).
skoda tych zastavok, mozno sa niekde objavi zoznam:-)
Reakcia na: Miro #98:
BI je kod pre BID a.s., ktora prevadzkuje oznacovace na zeleznicnych staniciach.
Reakcia na: 810zssk #97:
Ktorý dopravca má kód BI?
Reakcia na: potulnik #96:
Vytlacene udaje na listku su v nasledovnom poradi (oddelene medzerou)
1. Kod dopravcu (DP, SL, ZS, alebo BI)
2. Cislo vozidla (stvorcislie)
3. Kod zastavky (stvorcislie)
4. Zona
5. Datum
6. Cas

Kody zastavok zverejnovane myslim nie su.
dobry den,
pri oznaceni listka oznacovac vytlaci cas, zony a podla informacii z DP aj kod zastavky a cislo linky, resp. cislo vozidla. viete poradit, ako/kde zistit a dekodovat prave tieto dalsie udaje ? nikde som nenasiel napr. kody zastaviek. dakujem!
dobrý den
Súkromný ponúkanie 2.000 € hotovostné pôžicky na 5.200.000 €, s úrokovou sadzbou sa skladá z 2% návratnej po dobu v rozmedzí od 2 do 30 rokov s primeraných podmienok, ak moju ponuku záujmy ho obdržíte co najskôr prevziat diskusia o metódach a dokumentov, ktoré majú byt poskytnuté. E-mail:patrizia.callipo@outlook.fr
Prosim Vás kolko stoji listok za psa ? dakujem
Reakcia na: 810zssk #90:
Ďakujem za odpoveď
Reakcia na: 810zssk #90:
Ďakujem
Reakcia na: PeSzo #89:
Nie, PCL sa kupuju na konkretne zony.
Chcem si kúpiť električenku. Otázka ....jeden týždeň cestujem do Ivanky a druhý do Svätého Jura. Stačí mi električenka 100+101+1región ??
Reakcia na: bianqa #87:
Už čoskoro ? (predpoklad je v horizonte niekoľkých mesiacov).
Kedy zavedie dopravny podnik "elektronicku penazenku", ako to maju v Kosiciach uz zopar rokov? Nepotrebujem mesacnik a nebavi ma kupovat si pravidelne listky na MHD...s tou cipovou kartickou by to bolo omnoho jednoduchsie.
Reakcia na: hmla #83:
Ja len doplním 810zssk...

Lístok z ponuky automatov vypadol z toho dôvodu, že sa nezmestil do ponuky a jeho dovtedajší predaj bol v automatoch minimálny. Neviem síce odkiaľ cestujete, ale všetky cestovné lístky sú v predajniach ZSSK dostupné na celom Slovensku, takže ak cestujete vlakom, môžete kúpiť už spolu s lístkom na vlak.
Reakcia na: hmla #83:
Papierovy listok na 168 hodin (7 dni) nadalej existuje, dokonca zlacnel. Je mozne ze v "zltych automatoch" dostupny nie je, kedze tie z technickych dovodov nemozu predavat cely sortiment. 7-dnovy papierovy listok kupite v predajniach DPB, zeleznic a Slovak Lines, alebo v cervenych multifunkcnych automatoch.

Ak ho pouzivate castejsie, zvazte kupu tej karty - u Slovak Lines vam ju na pockanie vydaju za 3 eura (fotku si nosit NEmusite), budete platit o euro menej a listok si kupite aj cez internet (za podmienky kupy aspon den vopred).
Reakcia na: hmla #83:
Automaty presne nepoznam takze mozno to neponukaju vsetky, ale tuna medzi viacdennymi listkami je aj 168 hodinovy listok, co je 7 dni. Len je o euro drahsi ako elektricenka na to obdobie.
v minulom roku som velmi casto cestovala do BA a pacila sa mi moznost kupit si listok na cely tyzden v automate, preco od toho roku to neni mozne? preco mozu si ten listok dovolit iba "Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK"?
Dobre rano, moj syn omylom mi kupil listky na mhd 15min. nezlavnene a ja potrebujem zlavnene, tak som navstivila v podchode na hODZOVOM NAM. DP a poziadala som predavacku o vymenu, zial nepochodila som a teraz neviem, kde mi listky vymenia, ak nie v cestrale, su nove bez poskodenia, poradite , ako je mozne, ze nemozu urobit vymen......
Minule mi vodič v 901 predal ešte starý úzky lístok. Ešte stále sa dopredávajú zásoby?
ok...dakujem za komentare, info...?
Reakcia na: nareta #75:
B.3.4 Časová platnosť CL1C je stanovená časovým intervalom, počas ktorého cestovný lístok platí a to od času označenia, príp. výdaja CL1C.

Prepravný poriadok IDS BK
Reakcia na: nareta #75:
Cas bezi od oznacenia, bez ohladu na to ci cestujuete, stojite na zastavke, alebo plavate v Dunaji 🙂

No a odpovedaju Vam tu samozrejme len diskutujuci, kedze nie ste na oficialnej stranke Dopravneho podniku.
Reakcia na: nareta #75:
Keby ste si precitali prihlasovacie podmienky vedeli by ste ze tu vam odpovedaju len fanusikovia MHD,kedze imhd.sk je fanusikovska stranka. ALE vela raz vam odpovedia kvalitnejsie ako kompetentny?
este otazka : ako je to s platnostou cest. listku resp. casovou dobou platnosti....Ked prestupujem , zaratava sa do casu platnosti len cas podla cest. poriadkov alebo aj cas kedy na 2. spoj cakam ?... Napr. cestujem 1. spojom 18 min...prestupujem - cakam na 2. spoj 6 minut....cestujem dalsim 12 min /18 + 12 = 30 min cisty cas jazdy .... = staci listok 30 min-ovy... ??.. alebo 18 + 6+12 =36 min... teda uz musim mat listok 60 minutovy ?....... Dakujem za odpoved !
A este...ako viem, kto mi tu odpoveda ?..ci len niekto z diskutujúcich,alebo ci je odpoved od kompetentného pracovnika mhd ? / pri odpovediach je len nick /
Reakcia na: nareta #73:
Ano, je to tak.
Potvrdte mi to, alebo opravte ma : ....Cestujem z Bojnickej ul na Ciernu Vodu. Nastupujem na zastavke Vozovna Trnavka /posledna zastavka zony 100 .....nasledujuca = Soravia je uz zona 101/....cize cestujem cez zonu 100 x2 ! /bus 53/..do Vajnor - zona 101...a prestupim na bus 525 - zona 601...Cize musim mat listok na cestu pre 4 zony / 60 minut, 1,5 € /.... Ale stacilo by,ak prejdem 1 zastavku peso...budem cestovat od Soravie - zona 101 , dalej rovnako....cize by mi stacil listok na 2 zony = 101 a 601 / 30 min. za 0,9 €..........co je rozdiel !..
ide asi o specificky pripad , kedze sa prave v mojej oblasti lamu zony... Dakujem za odpoved.
Už som sa dočkal, miesto 5dní ako uvádzajú na stránke to trvalo rovných 14 dní.
Reakcia na: Michal111 #68:
Ja len zopakujem odporucane NEVYBAVOVAT si Senior Pas u DPB. V Slovak Lines to je rychlejsie, maju lepsi zakaznicky servis a vsetko funguje. Plus usetrite 30 centov pri kupe cez net, alebo 2,30 pri kupe na predajnom mieste 🙂
Reakcia na: nikyzet #69:
Nepotrebujete.
Dobrý deň,
mám otázku, určite to tu bolo už v minulosti spomenuté: pokiaľ má podľa cestovného poriadku trvať cesta 15min a zakúpim si 15min lístok, včas označím, no jazda trvá z rôznych dôvodov dlhšie - potrebujem nový lístok alebo nie?
Ďakujem, pekný deň.
http://www.cas.sk/clanok/341736/tazko-chora-vladimira-si-uz-nevie-rady-problemy-s-bratislavskou-mhd.html

Vidím, že bordel ala DPB pokračuje ďalej. Rovnako čakám aj ja už 10 deň na seniorpas pre babku, hlavne že pýtajú 5,30eur za niečo navyše.
Reakcia na: martav #61:
15-ročný nepotrebuje žiaden preukaz, v prípade pochybností môže vek preukázať občianskym alebo hoc aj preukazom poistenca. Preukaz je potrebný až od 16-tich rokov.
Reakcia na: katie84 #65:
Prepravný poriadok stanovuje, že ako preukaz môžeš využiť:
- čipovú kartu vydanú školou,
- ISIC,
- preukaz vydaný dopravcom (zapojeným do IDS BK).

Ak je teda z tvojho preukazu zrejmé, že je tvoj (je tam foto) a že je to preukaz študenta, tak môžeš.
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mi na zľavnený lístok (16r.) na MHD stačí aj karta od SAD alebo ŽSSR? Dakujem za odpoved. Katarína
Reakcia na: sajo #63:
Tie neplatia uz skoro 2 mesiace ?
Dokedy su platne stare cestovne listky?
Reakcia na: martav #61:
Stačí aj ten od ČSSR
synovi (15 ročný) stačí na zľavnený lístok preukaz od ŽSSR, alebo potrebuje iný doklad?
Reakcia na: Petra86 #59:
Ide o kartu vydanu dopravnym podnikom, ci inym dopravcom? A o akeho TZP ide - bratislavsky kraj, ci mimo neho?
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo nie je možné zakúpiť si cez internet ročné predplatné pre ŤZP na čipovú kartu, ktorú som si zakúpila už v novembri? Vyhadzuje mi to hlášku, že to momentálne nie je cez internet možné.
Reakcia na: 810zssk #57:
Ok, vďaka za odpoveď.
Reakcia na: Michal111 #56:
Ano, cestujuci nad 70 rokov su uz povinni mat pri sebe platny cestovny listok: Bud SeniorPas, alebo jednorazovy zlavneny listok.
Ako je to teraz s tými seniorpasmi? každý jeden dôchodca ho musí mať pri cestovaní pri sebe, inak cestuje na čierno? občiansky už nestačí?

Pýtam sa kvôli babke, lebo tá zas počula v rádiu niečo iné.
Reakcia na: pastekar #54:
To platilo vzdy ze verejna doprava v Bratislave je drahsia ako v CR. Zial tu panuju uplne ine podmienky. Problem je najma to ze ceny podstatne vyskocili aj v porovnani so starym cennikom v BSK. A ze dodnes nikto nerobi kampan ktora by ludom ukazala ze v mnohych pripadoch mozu volbou spravneho listka usetrit (asi aj dva mesiace od spustenia boli malo).
Reakcia na: Solider #53:
Lacnejšie to nieje. Ale musíte všetci uznať, že ceny, ktoré nasadila IDSBK vo verejnej doprave , sú v porovnaní s českými IDS, nehorázne.
Reakcia na: Ejm #49:
Tak čo tu potom píšeš hlúposti o tom, že autom je to lacnejšie, ako verejnou dopravou?
Reakcia na: petoo #51:
Ale inač s tebou plne suhlasím ?
Reakcia na: Rubber38 #47:
Samozrejme napríklad mne sa jednoducho pritom kolko toho denne nacestujem po BA neoplatí krmit auto aj ked ho mám a v istý prípadoch ked treba využívam teda tie ostatne výdavky mám tak či tak, tak ako Ejm napísal, ale tak ja využívam čisto MHD. Ale v prípade že máš napríklad zmeny tak že na 2/3 s nich sa verejnou dopravou nedostaneš tak sa ti jednoducho toho gumokola krmiť oplatí, kedže tak či tak to auto potrebuješ, ale tak toto boli tie iné faktory ktoré som spomínal. ? alebo v prípade že sa tým autom nevozí človek sam vtedy to tiež môže vychadzať zhruba narovnako samozrejme bez tých ostatných vydavkou ale tie maš tak či tak ?
Reakcia na: Ejm #49:
No, keď silou mocou potrebujete auto (u nás v rodine dlhé roky práve kvôli nízkej využívanosti nebolo ani jedno), tak v poriadku, ale nechápem, ako môžeš očakávať, že hromadná doprava, kt. znáša všetky mnou doleuvedené "sekundárne" náklady + platy vodičov + chod údržbovej základne vozidiel + údržbu dopravnej siete (trate, zastávky), bude môcť požadovať po ľuďoch dvoch ľuďoch nižšie cestovné, ako stojí benzín pre jedno auto.

Teda mohli by, ale to by sa niekde museli nájsť ďalšie peniaze na dotovanie tejto o to väčšej straty. A tie netuším kde by si chcel za súčasných podmienok zohnať
Reakcia na: Rubber38 #47:
.... tých 200 mesačne bude vždy - či ho budem používať denne alebo nie 🙂
Reakcia na: petoo #46:
... ok Petoo, tomu rozumiem. Hodil som len myšlienku. Viem, že na stránke imhd nemôžem očakávať žiaden cieľ ohľadne konštruktívnych reakcií voči DP, len mi je ľúto, že sa ďalej trepeme všetci na autách medzi Ba a Pk, pritom cestovanie autobusmi alebo vlakmi mám rád a nie sú mi vôbec na prekážku ..... 🙂
Reakcia na: Ejm #45:
Za prvé, petoo sa ti tu pokúšal vysvetliť, že MY po tebe žiadne peniaze nepožadujeme (ale v prípade záujmu kludne nadiktujem číslo účtu ? Kludne môžeš aj zadať platobný príkaz na 44,80 EUR mesačne, neurazím sa)

Za druhé, počítali ste len cenu benzínu (nafty), alebo aj amortizáciu vozidla (príp. lízing a pod.), servis, STK, pneumatiky, prevádzkové kvapaliny, čistenie, atď.? Lebo mňa osobne stojí auto asi 200 EUR mesačne, a to ho používam len výnimočne
Reakcia na: Ejm #45:
ja na nenarážam na vypočet, tiež som pred casom ratal dočo podobne a vyhralo auto aj ked tam boli aj ine faktory.... Len toto je stranka imhd ktorá neprevadzkuje žiadny autobus vlak ani nič ? a nemá nič spoločne s IDS DPB či slovak lains ? len informuju o doprave ?
Reakcia na: petoo #44:
.... rátali sme mesačne na 2 osoby v jednom aute v regionálke/2 zóny.... ak sa mýlim, oprav ma a auto nechávame v garáži od zajtra 🙂 Pekný deň
Reakcia na: Ejm #43:
Kto je drahší imhd ? Ty tu niekomu niečo platíš? ?
Nech počítam ako počítam, pre dve osoby BA+2 regionálne - ste drahší cca o 30 Eur oproti pohodlíčku v aute... Keby ste namiesto 44.80 Eur pýtali aspoň 34,80 Eur za 100+101+2RZ, tak neváham. Ale takto prichádzate o ďalšie tisíce cestujúcich denne (aspoň čo sa bavím s priateľmi, cestujúcimi do práce v BA), pri ktorých by Váš podnik bol rentabilný i po zvýšení počtu liniek, o ktoré by bol veľký záujem. Píšem aspoň za región 520.....
Reakcia na: idsbk.sk #38:
Wau, veľmi sa mi páči, že tu niekto oficiálne odpisuje v mene IDS BK. ?
Reakcia na: 810zssk #40:
Stále sa mi to pletie... ale pochopili sme sa. ?
Reakcia na: TomJ #39:
Podla tarify ZSR si mozes kupit mozno tak pouzitie infrastruktury 😉 Inak listky podla tarify ZSSK nadalej su v predaji.
Reakcia na: idsbk.sk #38:
Ale dá sa u sprievodcu stále kúpiť lístok aj podľa tarify ŽSR, že? Napr. Bernolákovo - Vajnory sú podľa tarify ŽSR 0,56 €, ale podľa tarify IDS až 1,20 €.
Reakcia na: Janik11 #36:
Predaj je možný aj u sprievodcov. Pýtajte si IDS BK lístok z Ivanky do Bratislavy (hlavnej), vydá Vám lístok na 4 zóny / 60 min.
Reakcia na: Janik11 #36:
Predaj listkov IDS u vlakveducich by mal byt mozny, ale osobne s tym nemam skusenost.
Asi sa to už riešilo, ale nenašiel som to v článku ani v komentároch.

Aký lístok si kúpiť pri ceste Ivanky do Bratislavy? Mal by to byť 4-zónový 60-minútový lístok. Je možné si ho zakúpiť aj vo vlaku, keďže v Ivanke nie je pokladnica?

Čo si mám od sprievodcu pýtať? Stačí mu povedať "4-zónový 60-minútový lístok"? Máte niekto reálne skúsenosti?
Reakcia na: dona #34:
Na 4 zóny za 1,50. "Centrálna" zóna 100 sa totiž pri cestách z/do regiónu počíta za dve, a Račianske mýto patrí do zóny 100
Potrebujem poradiť. Ak cestujem zo Stupavy na Račianske mýto potrebujem lístok na 3 zóny za 1,20e alebo na 4 zóny za 1,50e ? Ďakujem za odpoveď.
Reakcia na: Valec #32:
Áno, vďaka. ? Doplním, že takto je to aj opačne - slovenské preukazy ŤZP neplatia v IDS JMK (a teda ani v MHD Brno) ani vo vnútroštátnej tarife ČD a pod.

Vie niekto ako je to napr. s vstupmi na kultúrne podujatia? Aj tam sú zľavy iba na preukazy vydané v tej krajine na ktorej území sa podujatie koná?

Inak ale potom je zaujímavé, že na linke 901 má na celej trase ŤZP nárok až na 50 % zľavu (a je to vraj komerčná linka). To isté aj 801.
Reakcia na: Peon #31:
Nie, uznávané sú len preukazy vydané ÚPSVaR SR, máš to uvedené aj v PP IDS BK.
Reakcia na: Valec #30:
A v IDS BK sú uznávané aj preukazy ŤZP vydané v Česku a iných krajinách nielen v EÚ? Takže aj oni tu môžu cestovať na zľavnené cestovné lístky?
Reakcia na: bissy #29:
Na všetky zľavy (s výnimkou tých špeciálnych) sa vzťahujú rovnaké podmienky bez ohľadu na pôvod osoby. Teda aj pre zahraničných a nie len v rámci EÚ.
plati 50% zlava pre seniorov nad 62 rokov s preukazom totoznosti iba pre slovenskych dochodcov alebo aj zahranicnych?
Plati este, ze "Z hľadiska posúdenia platnosti lístka je záväzný cestovný čas z nástupnej do výstupnej zastávky uvedený v zastávkovom cestovnom poriadku príslušnej linky.", ako to bolo kedysi? Vid http://imhd.sk/ba/doc/sk/11828/Cestovne-listky
Dnes som si chcela kúpiť karnet, aby som aspoň pár centov ušetrila.
Pod mostom SNP fronta až na ulicu a otvorené jedno okienko. V žiadnom kiosku, ani stánku. ......nekupila. Kacírska otázka...nebolo by lepšie spustiť zmeny až bude všetko pripravené???? A ešte ma napadá inflácia je už dva roky nulová, v MHD sa nič nemení , len chce viac peňazí. Prečo súdruhovia????
Reakcia na: nutelka #25:
Ano, staci.
viete mi niekto povedat aky listok si mam kupit ked idem autobusom 525 z Ciernej Vody zona 610 do zony 101 Vajnory, cesta mi trva 10 minut. Staci mi listok na 2 zony 0,70 Eur.
Reakcia na: PaoloS #23:
Nie, ale ide o to ze keby to nebolo pri registracii napisane, alebo to nebolo napisane o 2 prispevky nizsie,alebo aspon hovorili normalne tak je to OK 🙂 ale ked ti sem napochoduje za tyzden 5 ludi a kazdy takymto tonom.... ani sa necudujem ze DPB neodpisuje na emaily ked to clovek pise takymto tonom
Preco sa tu musia niektori citit osobne osloveni a dotknuti tym, ze niekto zacne kritizovat DPB? Bolo niekde napisane, ze je to adresovane vam alebo tvorcom tejto stranky?
Reakcia na: Zuzulienka #21:
Nam ich poslat mozete aspon fanusici mhd budu mat listky napamiatku. Lebo keby ste citali info pri registracii,tak by ste vedeli ze TOTO NIEJE STRANKA DPB, a ked tak to je dpb a nie dbp:D

P.s poznam dobreho ocneho na kramaroch,chcete kontakt? 😃
Nerozumiem politike vymeny starych listkov za nove az od 9.11.
Po 30 minutovom cakani mi pracovnicka oznamila, ze vymena az po 9.11. vraj mi ich nema za co vymenit. Nerozumiem tomu, pretoze predavaju uz len nove listky, tak to je taky problem vymenit stare za nove???? Co bude v pondelok ine ako je dnes??? Co mam urobit s listkami ak dnes cestujem prec a vratim sa az v novom roku??? Mam Vam ich poslat doporucene postou a poslete mi ich vymenene spat??? To ju samozjeme nezaujimalo - chapala by som to ak by bolo v piatok 13-teho.
Dik za ochotu DBP.
Reakcia na: 810zssk #19:
Este pre istotu, aby to nebolo zle pochopene: V bode 1 samozrejme myslim oznacenie JEDNEHO 5-zonoveho listka na zaciatku cesty v Luznej. Nie mnozne cislo ako som napisal 🙂 Ospravedlnujem sa.
Reakcia na: Jana72 #17:
Kedze 60 minut Vam nestaci, v takomto pripade Vam odporucam zakupenie si listka na 5 zon, ktory plati 90 minut. Tym ziskate navyse polhodinu cestovania za 30 centov, co je lacnejsie ako si kupovat v Bratislave novy 70 centovy listok. Problem je ze ked vodicovi Slovak Lines poviete ze chcete 5 zonovy listok, nebude Vam ho vediet vydat. Moznosti mate dve:

1. 5 zonove listky si zakupite vopred (v automate, na predajnom mieste, atd.) a pri nastupe v Luznej si ich oznacite v primestskom autobuse. Pripadne mozete pouzit karnet, ktory si oznacite na 5 zon.
2. Vodicovi pri nastupe v Luznej poviete ze chcete listok do zony 215 (alebo akejkolvek inej susednej zony vedla BA, okrem zony 710). Niektori maju problem vydat to, ale vacsina to zvladne. System v takom pripade vypocita 5 zonovy listok a ten ma platnost 90 minut.

V pripade meskania kvoli ktoremu cesta presiahne 90 minut si bohuzial uz budete musiet zakupit novy listok.

Ak cestujete pravidelne, odporucam kupit si elektricenku platnu az do Luznej. Vyjde to lacnejsie a nemusite mat obavy kolko bude cesta trvat 🙂
Reakcia na: Jana72 #17:
4-zonovy plati len 60 minut, do ktorych sa cesta od 7:19 do 8:22 nezmesti, preto je potrebne na MHD pouzit novy 15-min. listok. Toto iste plati, aj keby autobus z DL meskal pol dna.

ak cestujete kazdy pracovny den, tak idealnym a ovela lacnejsim riesenim je elektricenka na zony 100+101+715 (36 eur / mesiac), s ktorou sa netreba stresovat a sledovat kazdu minutu.
Prosim poradte aky listok si mam kupit a ci mi staci len jeden 4-zonovy alebo potrebujem este jeden v ramci BA. Uvediem priklad:
Cestujem z Dunajskej Luznej, Janosikova, odchod 7:19, prichod do BA podla grafikonu 08:10 (51min).
Z Autobusovej stanici sa potrebujem dostat do Auparku: 08:14 - prichod do Auparku podla grafikonu 08:22 (8min). AKY LISTOK?
Co ak autobus z Dunajskej Luznej meska a trva cesta na Nivy namiesto 51 aj 75min a do Auparku sa tak dostanem z DL za 96min, ako napriklad dnes... AKY LISTOK?
dakujem
Reakcia na: Marieta #15:
Ano, ak vsak pocas cesty nevyprsi jeho platnost (60 minut) pri dlhom cakani na prestup. A samozrejme musi to byt okrajova stvrt Bratislavy (zona 101), pri ktorej neprechadzate cez zonu 100.
Reakcia na: 810zssk #14:
Aha...to znamená, že cesta z okrajovej štvrte (4) zony do PlaveckéhoŠtvrtka ma bude stáť (dôchodkyňa) zlavnený lístok 0,75 EUR, alebo karnet 0,69 EUR - vždy s tým istým lístkom MHD?
Reakcia na: Marieta #12:
Ano, ale musi ist o listok vydany na prislusny pocet zon. Z centra Bratislavy do Stvrtka to je 6 zon, z okrajovych casti 4 zony.
Reakcia na: veronika16 #8:
Vy neviete citat?
Este raz:
- jednorazove listky:
"Zľavnené cestovné sa poskytuje:
...
držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S"
- elektricenky:
"Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, ... s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 90 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava)."

Pise sa "Držitelia preukazov ŤZP..." a nie "Dospelí držitelia preukazov ŤZP..." tak ja neviem kde je problem...
Ako je to s vlakovou dopravou z Bratislavy do/z Plaveckého Štvrtka? Môžem použiť taktiež CL z MHD?
Reakcia na: Mike #10:
Takeho psa treba dat do tasky a pri kontrole tvrdit, ze ide o prenosny hudobny nastroj v puzdre. Tie su totiz od listkov oslobodene.
Reakcia na: veronika16 #8:
A keď je ŤZP pes ten potrebuje aký lístok_?
Reakcia na: veronika16 #8:
1. Ak mate trvaly pobyt v BSK, tak mate zlavu az 90 percent.
2. TZP aj deti maju zlavu 50 percent, cize je jedno ktoru zlavu si uplatnite. Stazujete sa na to, ze deti maju zlavu, alebo ze TZP maju zlavu?
Reakcia na: Error 0x007 #5:
Čo sa mi nepozdáva? doteraz všetci zťp cestovali zadarmo, teraz dali dospelým zťp 1/2 zľavu a deti zťp majú akú zľavu? Jeden z dôvodov, prečo som zťp dcére vybavovala bolo mhd zadarmo, žiadne iné výhody to nemá, naozaj máme kvôli jej chorobe výdavkov dosť. Teraz je v podstate v mhd bez akejkoľvek zľavy. Tlieskam, mhd.
Reakcia na: Peon #2:
To sa mi však nepozdáva, pretože pri prestupovaní sa už nabalené meškanie prenáša i do ďalšieho vozidla a napokon ani to nedorazí na prestupnú zastávku v čase, aký je uvedený v cestovnom poriadku, takže sa cestovanie časovo predĺži nad limit použitých cestovných lístkov, nie dĺžka cesty!
Tu sa teda naplno prejavuje idiotizmus časových lístkov, ja si totiž platím za odvezenie na určitej trati a nie dĺžku pobytu v dopravnom prostriedku, dĺžku pobytu si platíme pri kúpe dovolenky alebo pobyt v kúpeľoch.
Reakcia na: Andrej123 #4:
Na automatoch by malo byt OUT OF ORDER a nie DYSFUNCTION, na dverach PRESS WITH YOUR PALM a nie PRESS HAND TO OPEN.... Je tu viacej nedostatkov.
Reakcia na: veronika16 #3:
Vsak asi to iste, co by ste chceli este naviac? Je tam napisane "Držitelia preukazov ŤZP", ak ma dieta ten preukaz tak je to to iste...
Dobry den,
na listkoch je napisane Valid from validation, co znamena "platne z validacie/oznacenia". Malo by tam byt napisane Valid after validation - platne po validacii/oznaceni.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo sa zabudlo v novej tarife cestovných lístkov na deti zťp. Dospelý zťp má zľavu, a čo deti so zťp?
Reakcia na: iva123 #1:
Pokiaľ neprestupujete, a teda cestujete iba jedným vozidlom MHD, tak revízor sa riadi podľa CP v ktorom je uvedené, že cestá má vo vašom prípade trvať naozaj iba maximálne 15 minút (vo Vašom prípade konkrétne iba 10).

Predpokladám, že tým meškaním myslíte to, že vozidlo MHD chytí meškanie počas vašej cesty napr. kvôli zápche.

Chcem sa spýtať ako je to s platnosťou lístka, keď MHD mešká? Napr. kúpim si 15minútový lístok, keďže má cesta podľa CP trvať len 10minút, ale následkom meškania sa predĺži až na 20minút - som povinná použiť 2 lístky? Čo ak ma zastaví revízor? Veď to nie je moja chyba, že spoj mešká. Má právo ma pokutovať?