Rozvojové plány

Petržalská električka


1. časť: zrealizovaná (2013 - 2015)
2. časť: v príprave (výstavba 2021 - 2023)

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály


V realizácii (6/2019 - 11/2020)

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra


V príprave (realizácia 2021 - 2023)

Električková trať Pribinova - Košická


V príprave (realizácia do ~2024)

Modernizácia Ružinovskej radiály


V príprave (realizácia 2022 - 2023)

Modernizácia Vajnorskej radiály


V príprave (realizácia 2023 - 2024)

Nové železničné zastávky


V príprave (realizácia 2022 - 2023)