Bývalá vozovňa autobusov straší na Železnej studničke
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Zabudnutá autobusová garáž sa zmenila na ruinu.

Lokalita Železnej studničky patrí medzi najvyhľadávanejšie rekreačné lokality Bratislavčanov. Popri Ceste mládeže sa nachádza viacero chátrajúcich objektov, ktoré narúšajú pokojnú atmosféru tejto lokality. Jedným z týchto objektov je veľká rozpadnutá hala nachádzajúca sa hneď pri ceste, len kúsok nad zrekonštruovaným IX. mlynom. Jej história je spätá s bratislavskou mestskou hromadnou dopravou, pretože hala bola postavená počas druhej svetovej vojny ako provizórna vozovňa autobusov Bratislavskej elektrickej účastinárskej spoločnosti (BEÚS), dnešného dopravného podniku.

Pred rokom, na jar 2013, sme sa zaujímali, aké zámery má mesto s rozpadnutou halou bývalej vozovne. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy nás odkázal na majiteľa tejto budovy, ktorým sú v súčasnosti Štátne lesy SR.  Hovorca Štátnych lesov nás informoval, že podľa plánov OZ Smolenice bude hala zdemolovaná a odstránená ešte v roku 2013. Aj napriek tomu však hala stále stojí na svojom mieste, počas roka 2013 prišlo len k zrúteniu ďalších častí haly. Nebezpečný objekt má dlhodobo narušené oplotenie a je voľne prístupný, po našom upozornení sa na oplotení objavili upozornenia na zákaz vstupu, ktoré tam vydržali len krátko. Samotný plot opravený nebol.

Z histórie vozovne

Hala autobusovej vozovne na Železnej studničke bola postavená v roku 1944. BEÚS vtedy hľadal alternatívne priestory pre garážovanie vozidiel MHD, ktoré boli dovtedy deponované v jedinej vtedajšej vozovni na dnešnej Pribinovej ulici. Obavy o technické zázemie podniku sústredené v tom čase na jednom mieste v susedstve rafinérie Apollo, prístavu a priemyselných podnikov, ktoré boli možnými cieľmi leteckých útokov, prinútili BEÚS hľadať náhradné lokality pre dočasné premiestnenie vozidiel, dielní a skladov. Električková prevádzka bola po prvom bombardovaní rafinérie Apollo, pri ktorom bola poškodená aj hala vozovne električiek a meniareň, presťahovaná do provizórnej remízy pri internáte Lafranconi.

V roku 1944 boli postavené provizórne drevené garáže zariadené aj na ľahkú údržbu vozidiel na Hroboňovej ulici pre trolejbusy a pre autobusy na dnešnej Ceste mládeže pred Železnou studničkou v kilometri 2,1 za mestským drevoskladom. Výber tejto lokality nebol náhodný, miesto nebolo priveľmi vzdialené od mesta, ale aj napriek tomu bolo relatívne bezpečné, viedla k nemu málo frekventovaná vydláždená cesta, k dispozícii bola aj elektrina a voda na čistenie vozidiel a od blízkej konečnej trolejbusov trate 12 na Patrónke mohli byť eventuálne k Železnej studničke ťahané aj trolejbusy vo vleku za autobusmi.

Mesto však podniku spočiatku nechcelo pozemok na stavbu garáže prepustiť. BEÚS sa preto obrátil na Vojenskú správu Ministerstva národnej obrany, ktorá mestu nariadila predmetný pozemok prepustiť, nakoľko išlo podľa nej o podnik dôležitý pre obranu štátu a záležalo jej na tom, aby čo najmenej vozidiel bolo vyradených pri leteckých bombardovaniach. Výstavba autobusovej garáže s rozmermi 60 x 15 metrov vyšla podnik na 1,12 milióna korún a realizovaná bola podľa projektu architekta Františka Krížika, staviteľa z Bratislavy v termíne 22.7. – 15.9.1944. Zaujímavosťou je, že Národný výbor v Bratislave vydal podniku povolenie na používanie garáže až 8. apríla 1949. Povolenie bolo vydané na dobu neurčitú. Spolu s výstavbou provizórnej garáže bol v jej blízkosti vybudovaný aj obývateľný domček pre strážcu vozovne, ktorý taktiež dodnes existuje. Aké bolo využitie haly po skončení vojny sa nám zistiť nepodarilo, v majetku dopravného podniku však bola ešte začiatkom 50-tych rokov 20. storočia.

Autobusová garáž bola neskôr v druhej polovici 20. storočia využívaná lesníkmi pre garážovanie lesných strojov a od začiatku 21. storočia sa nevyužívaný objekt postupne rozpadáva.


17.3.2014
-Matej Kavacký-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.