Držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S budú cestovať v MHD bez zmien aj po 31.12.2013
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Tarifná výnimka bola predĺžená do plného spustenia IDS BK a od 1.1.2014 rozšírená na ďalšie kategórie cestujúcich.


Foto © DPB, a. s.


Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na svojom decembrovom zasadnutí dňa 12.12.2013 schválili predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého môžu držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestovať bezplatne mestskou hromadnou dopravou v Bratislave na území zón 100 a 101 len na základe preukázania sa týmito preukazmi. Prechodné obdobie bolo predĺžené do zavedenia tretej etapy IDS BK, ktorá zahŕňa integráciu jednorazových cestovných lístkov všetkých zúčastnených dopravcov a ktorej spustenie sa predpokladá v roku 2015.

K tarifnej výnimke na bezplatné cestovanie boli na základe poslaneckých návrhov pridané aj nasledujúce kategórie cestujúcich:

  • účastníci protifašistického a protikomunistického odboja a ich rodinní príslušníci v priamej línii s trvalým pobytom v SR,
  • bezpríspevkoví darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi minimálne Zlatej Jánskeho plakety a majú trvalé bydlisko v Bratislave.

Vyššie uvedení účastníci odboja a ich rodinní príslušníci a darcovia krvi budú mať nárok na bezplatné cestovanie v MHD Bratislava od 1. januára 2014 do zavedenia tretej etapy IDS BK. Ich nárok na bezplatné cestovanie je podmienený vlastníctvom bezkontaktnej čipovej karty DPB s aktivovanou zľavou, ktorej aktiváciu vykoná DPB každoročne na základe príslušného preukazu účastníka odboja, resp. darcu krvi.   

Aktualizované 3. a 14.1.2014: Dopravný podnik Bratislava bude vydávať čipové karty na preukazovanie nároku na bezplatnú prepravu pre účastníkov odboja a darcov krvi až od 17. januára 2014. Do tohto termínu je možné preukazovať nárok na bezplatnú prepravu dokladom totožnosti a príslušným preukazom. Na vystavenie bezkontaktnej čipovej karty bude potrebné priniesť si doklad totožnosti, príslušný preukaz, aktuálnu farebnú fotografiu 3x3,5 cm a rodinní príslušníci aj rodný list.

Bezplatné cestovanie pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S je možné len na území mesta Bratislava a len v MHD, ktorú vykonáva DPB. Neplatí pre regionálne ani cezhraničné autobusové linky - tzn. pre linky s číslom 215 a vyšším, a to ani pre tie, ktoré vykonáva DPB. Rovnako neplatí ani na vlakové linky S. Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S majú v uvedených typoch dopravy zľavu 50% pri preukázaní sa príslušným preukazom.

Pre predĺženie prechodného obdobia sa hlavné mesto rozhodlo po tom, ako počas doterajších rokovaní neprišlo k dohode zainteresovaných objednávateľov dopravy na riešenie zjednotenia tarifných podmienok pre túto kategóriu cestujúcich v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).

Plánované zavedenie čipových kariet pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S by podľa magistrátu hlavného mesta v súčasnej dobe neumožňovalo získavať informácie o cestovaní držiteľov týchto preukazov mestskou hromadnou dopravou, keďže súčasný tarifný systém vo vozidlách bratislavskej MHD takéto sledovanie neumožňuje. Zavedením evidenčných čipových kariet by sa získala len informácia o tom, koľkí držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S by eventuálne chceli využívať MHD. Podľa magistrátu hlavného mesta je v súčasnosti držiteľov takýchto preukazov v Bratislave 24 038 a v Bratislavskom samosprávnom kraji 9 406.

Ročný príspevok mesta: 2 mil. €

Podľa našich informácií je dlhodobým problémom falšovanie preukazov ŤZP, keď si zľavy na základe falošných preukazov uplatňujú aj tí cestujúci, ktorí na ne nemajú nárok. Mesto neuviedlo, ako chce riešiť túto situáciu do zavedenia tretej etapy integrovaného dopravného systému. Naznačilo však, že v tretej etape budú musieť aj zdravotne postihnutí povinne prikladať pripravované čipové karty k označovačom pri nástupe do vozidiel. Zatiaľ nie je jasné, ako to budú robiť nevidiaci alebo cestujúci, ktorí do vozidiel nastupujú len s veľkými ťažkosťami.

O cestovanie s preukazmi ŤZP a ŤZP-S je veľký záujem. Požiadavka na informáciu o tarife pre držiteľov týchto preukazov je najčastejšou, ktorú dostávajú stránky imhd.sk od používateľov.

Na základe zverejneného počtu držiteľov preukazov je možné určiť odhad finančných nákladov mesta na súčasnú stopercentnú zľavu z cestovného. Ak by si ju uplatnila len polovica bratislavských cestujúcich, ktorí na ňu majú nárok, ročné náklady mesta by boli vyše 2 mil. €. V uvedenom nie sú započítaní mimobratislavskí cestujúci ani cestujúci, ktorí majú falošné preukazy, takže reálna čiastka bude ešte vyššia.


12.12.2013, aktualizovaný termín vydávania čipových kariet - 14.1.2014
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

810zssk8.1.2014 19:29 #25 Re:
Reakcia na #23 od Valec:
Treba este dodat ze 630 je v useku Shopping Palace - Vajnory linkou MHD a plati tam teda cenovy vymer MHD.
tessa8.1.2014 15:59 #24 Re:
Reakcia na #23 od Valec:
Ďakujem za odpoveď, budem ich určite kontaktovať
Valec8.1.2014 13:16  +2#23 Re:
Reakcia na #22 od tessa:
V tej tarife DPB sa veľmi ťažko vyznať... Celá tarifa sa nazýva "Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave", pričom jedným z článkov je "Tarifa prímestskej autobusovej dopravy" a samostatnou časťou aj "Tarifa pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy". Na každej stránke je navyše názov "Prepravný poriadok MHD v Bratislave pravidelnej autobusovej prímestskej a medzinárodnej dopravy - TARIFA". Autor má zjavne problém rozoznať, čo je mestská a čo prímestská a medzinárodná doprava. Potom ťažko pochopiť, čo autor myslel textom v čl. 16, bod 9 "Tarifné podmienky pre prepravu osôb platia v súlade s čl. 4 Tarify pre jednorazové cestovné lístky Mestskej hromadnej dopravy DPB, a. s."

Podľa môjho názoru na úseku v rámci mesta (Shopping Palace - Vajnory) platia tie isté podmienky ako na mestských linkách (tzn. pre ŤZP/ŤZP-S bezplatná preprava), ale na zvyšnom úseku už musia mať zľavnený lístok.

Najlepšie bude, ak sa s touto otázkou obrátite priamo na DPB nech vám to vysvetlia. Ich odpoveď si potom pre každý prípad radšej uschovajte.
tessa8.1.2014 12:59 #22 Re:
"Bezplatné cestovanie pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S je možné len na území mesta Bratislava a len v MHD, ktorú vykonáva DPB. Neplatí pre regionálne ani cezhraničné autobusové linky - tzn. pre linky s číslom 215 a vyšším, a to ani pre tie, ktoré vykonáva DPB. "


Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či aj v autobuse 630, ktorý chodí do Vajnor a je oficiálne nazvaný ako Regionálny autobus, či aj v ňom majú držitelia ŤZP-S stále zadarmo cestovanie, alebo si musia štiknúť polovičný lístok, alebo čo??
Otec má tento preukaz a chodí s ním aj mama ako sprievodca stále a nevedia, ako sa zariadiť v 630tke..doteraz to mali obaja zadarmo..
Ďakujem
derik4.1.2014 17:58 #21 Re:
Reakcia na #20 od labella:
Posledná trojelnusová linka má číslo 212 a to je menšie ako číslo 215, čiže trolejbusmi môžu držitelia ŤZP a ŤZP-S cestovať naďalej zadarmo
labella4.1.2014 17:49 #20 Re:
Bezplatné cestovanie pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S je možné len na území mesta Bratislava a len v MHD, ktorú vykonáva DPB. Neplatí pre regionálne ani cezhraničné autobusové linky - tzn. pre linky s číslom 215 a vyšším, a to ani pre tie, ktoré vykonáva DPB.

To znamená, že nemôžu cestovať ani trolejbusmi MHD Bratislava? Dobre som to pochopila? To si držitelia týchto preukazov majú na trolejbusové linky kupovať lístok? A aký?
Valec3.1.2014 8:13 #19 Re:
Reakcia na #18 od Peon:
"Za precestovaný deň sa počíta aj deň doručenia žiadosti na príslušné oddelenie dopravcu"

PP IDS BK, bod C.2.5, resp. Tarifa DPB PCL, čl. 19, bod 5
Peon2.1.2014 21:44 #18 Re:
Reakcia na #16 od mamateas:
Presne to isté povedali aj môjmu otcovi na M. Sch. Trnavského. A že po vrátenie peňazí za neprecestovanú časť PCL (platný do 25. 7. 2014) si od 16. 1. 2014 bude musieť ísť na Olejkársku. Snáď budú vracať peniaze za obdobie od 1. 1. 2014 a nie až od dňa podania žiadosti...
810zssk2.1.2014 13:34 #17 Re:
Reakcia na #16 od mamateas:
Potom porusuju cenovy vymer
mamateas2.1.2014 13:11 #16 Re:
na Mlynarovičovej mi odmietli zriadiť čipovú kartu pre darcu krvi, nakoľko vraj podľa ich interného usmernenia to majú robiť až od 16.01.2014 !!
Ďakujem za premárnenie času
elka30.12.2013 13:04 #15 Re:
Reakcia na #14 od Valec:
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Valec30.12.2013 7:55 #14 Re:
Reakcia na #13 od elka:
"nárok na bezplatné cestovanie je podmienený vlastníctvom bezkontaktnej čipovej karty DPB s aktivovanou zľavou, ktorej aktiváciu vykoná DPB každoročne na základe príslušného preukazu účastníka odboja, resp. darcu krvi."

Všetky tieto podmienky platia až od 1.1.2014, tzn. vybaviť si to budete môcť až po tomto termíne. Že je to tak na poslednú majú na svedomí naši mestský poslanci, ktorí to odhlasovali 12.12. v neskorých večerných hodinách a pripraviť celú organizáciu za 10 pracovných dní v čase sviatkov je jednoducho nemožné (a vôbec sa nebudem čudovať, ak s tým nebudú žiadne problémy).

BTW, nie naši zamestnanci, ale zamestnanci DPB.
elka30.12.2013 7:22 #13 Re:
Zaujíma ma, prečo uverejňujete že od 01.01.2014 môžeme držitelia zlatej Janskeho plakety cestovať zadarmo, keď Vaši zamestnanci nevedia nič na predajných miestach. Konkrétne dnes ráno 30.12.2013 som si chcela vybaviť električenku ale pani na priehradke sa mi ospravedlnila, že aj ona a jej kolegyne vedia o tejto informácii len z internetu.
Kedy si môžeme vybaviť cestovanie, ak je v platnosti od 01.01.2014? Čo k tomu potrebujeme?
Do teraz som používala bratislavskú kartu na zakúpenie električenky, čo mám predložiť teraz, kedy a kde?
Ďakujem a prajem Vám pekný vstup do Nového roka.
Valec22.12.2013 13:11 #12 Re:
Reakcia na #10 od Peon:
Pre politických väzňov a účastníkov protifašistického odboja bolo zrušené 1.6.2013. Bezplatná preprava platila na základe preukazu asi 3-4 organizácii (občianske združenia a pod.). Komu a za akých podmienok* ich vydávali neviem, ale počul som, že existovali aj 25-ročný držitelia (ale to je taká JPP informácia).

Darcom krvi bezplatnú prepravu zrušilo mesto už v polovici 90-tych rokov.


---
* napríklad členom Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) sa môžeš stať aj vtedy, ak máš 15 rokov a budeš v zmysle stanov svojim protikomunistickým postojom podporovať poslanie KPVS.
810zssk22.12.2013 12:58 #11 Re:
Reakcia na #10 od Peon:
To je velmi tazko povedat, ono to uznesenie MsZ nehovori dokonca nic o tom ze by to malo byt na uzemi mesta. Pisu len "vo vozidlach DPB". Co je ale zas druha vec ze mesto imho nemoze prikazat uznesenim niekomu niekoho bezplatne prepravovat na inych linkach nez MHD (a aj tam by to asi malo skor mat formu cenoveho vymeru). Linka 630 je na uzemi mesta linkou MHD, to je v poriadku. Linka 801 nie je linkou MHD na ziadnom useku.

Proste vec sa ma tak ze mesto schvalilo uplne neodborne vypracovane uznesenie z ktoreho tazko rozhodnut co vlastne plati. Dalej sam DPB v tom ma bordel a nerozumeju tomu. Vysledok je ze nikto nic nevie.

Tie bezplatne prepravy sa rusili 1.6. Ale Janskeho plaketa tusim bezplatna nebola, len politicki vazni a spol.
Peon22.12.2013 12:53 #10 Re:
To vážne vyššie spomínaným kategóriám cestujúcich ten nárok na bezplatné cestovanie v MHD nebude platiť na vnútromestskom úseku liniek 630 a 801? Veď na území mesta majú charakter MHD a prevádzkuje ich DPB... Podľa http://imhd.sk/ba/doc/sk/10678/Tarify-regionalnych-liniek.html sa na ne vzťahuje na území mesta tarifa MHD (čiže aj pre dôchodcov nad 70 rokov). Plné znenie Tarify regionálnych liniek na webe DPB akosi nemôžem nájsť :-O

A otázka pre pamätníkov: Kedy bolo zrušené bezplatné cestovné v MHD pre politických väzňov, účastníkov protifašistického odboja a bezpríspevkových darcov krvi, ktorí sú držiteľmi minimálne Zlatej Jánskeho plakety? Pamätám si totiž, že pred niekoľkými rokmi už mali nárok na bezplatnú MHD.

A i v minulosti sa to vzťahovalo aj na rodinných príslušníkov v priamej línii (politických väzňov a účastníkov protifašistického odboja) alebo to je úplná novinka?
LUKYmhd17.12.2013 22:09 #9 Re:
ako chcu docieliť aby tažko zdravotne postihnutý na vozíku prikladal nejaku kartu k označovaču? nestači ked le ta karta bude vydana s tým že si vie revízor skontrolovat (jej platnost apod) ako je to napr. aj v KE?
810zssk13.12.2013 21:58 #8 Re:
Reakcia na #7 od skeli:
V pohode Inak DPB sa podla webu tvari ze ostatne skupiny od 1.1.2014, ale v uzneseni sa nic o odklade jeho ucinnosti nepise, teoreticky by malo byt platne uz dnes. Lenze dalsia vec je ze uznesenim MsZ imho nemozno dopravcovi prikazat niekoho vozit zadarmo, to sa ma riesit cez cenovy vymer... proste bordel.
skeli13.12.2013 15:10 #7 Re:
Reakcia na #6 od 810zssk:
Ospravedlňujem sa. Neuvedomil som si,že sú tam dané aj druhé skupiny.Ja som myslel ŤZP/ŤZP-S.
810zssk13.12.2013 9:00 #6 Re:
Reakcia na #4 od skeli:
Nie, nestaci, to sa tyka predlzenia vynimky pre TZP, nie novej vynimky. Tie uznesenia sa spravidla len predlzuju, bez uvedenia terminu "od".
Valec13.12.2013 7:33 #5 Re:
Reakcia na #3 od TeBeCe:
A zvyšok cestujúcich to zaplatí v od júla zvýšenom cestovnom a Bratislavčania aj vo forme daní.
skeli13.12.2013 7:14 #4 Re:
Reakcia na #1 od 810zssk:
Treba si prečítať nadpis a prvú vetu.
TeBeCe12.12.2013 22:16 #3 Re:
Reakcia na #2 od Valec:
Dolezite su pocty moznych volicov
Valec12.12.2013 22:07 #2 Re:
Reakcia na #1 od 810zssk:
Zaoberať sa termínom už bolo nad rámec ich rozmýšľania.
810zssk12.12.2013 22:03 #1 Re:
A plati to odkedy? Ci nad tym nerozmyslal nikto?