Presunutie zastávky Borská pre linky 35, X5 a N34 (from 5.7.2019)

Pre rekonštrukciu podchodu pri zastávke Borská je od 5. júla 2019 cestná doprava v smere do centra mesta presmerovaná na opačnú stranu komunikácie medzi priecestiami Púpavová a Suchohradská. Z tohto dôvodu je zastávka Borská pre linky 35, X5 a N34 v smere na Molecovu presunutá na opačnú stranu cesty (k priechodu pre chodcov). Podchod bude počas opravy uzatvorený, pre chodcov bude k dispozícii existujúci úrovňový priechod pri zastávke Borská.

Na linke 35 môže počas výluky prísť k drobným odchýlkam voči cestovným poriadkom z dôvodu predĺženia obratových vzdialeností (cez priecestia pri Fadruszovej, resp. pri Iuvente).

Oprava podchodu bude prebiehať v dvoch etapách. Počas prvej etapy sa opraví časť podchodu pod vozovkou v smere do mesta, následne sa práce presunú na opačnú stranu cesty. V rámci rekonštrukcie sa opraví nosná konštrukcia podchodu, jeho izolácia, odvodnenie, elektroinštalácia, nová bude aj podlaha a obloženie stien. Schodiská podchodu majú byť po rekonštrukcii zastrešené. Pre chodcov s obmedzenou schopnosťou orientácie bude podchod vybavený varovnými a vodiacimi pásmi, rovnako aj orientačnými informáciami v Braillovom písme.

 

Related stories

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Snad tam aspon plosinu pre vozickarov spravia.