Try future
Reorganizácia električkových liniek počas 1. etapy modernizácie Karloveskej radiály (from 22nd Jun 2019)
 • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Na každú radiálu bude premávať jedna linka v hustejšom intervale, medzi jednotlivými linkami bude zabezpečený prestup v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie.

Počas prvej etapy modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi bude od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Po novom bude na každú radiálu premávať jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky budú premávať častejšie.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 2) bude možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch bude priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni bude priemerné čakanie 3,75 min. Na zastávke Námestie SNP pred Starou tržnicou budú zastavovať všetky linky, ktoré tadiaľ budú prechádzať. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bola provizórna zastávka pred Starou tržnicou doplnená o elektronickú tabuľu a prístrešok aj v smere Štúrova/Špitálska.

Od 22. júna budú premávať električkové linky 1, 2, 3, 4, 9, X6. Počas výluky nebudú premávať linky 5, 6, 7, 8.

Doplnené: Od 15. júla 2019 sú v rannej špičke pracovných dní zavedené posilové spoje na linke 3 od ŽST Vinohrady na Námestie SNP v nadväznosti na príchody vlakov v čase medzi 6:30 a 8:30. Spoje premávajú po trase pôvodnej linky 7: ŽST Vinohrady - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - ŽST Vinohrady. V smere do centra sú označené ako linka 3, v opačnom smere ako dojazdový spoj po ŽST Vinohrady.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Trasa bez zmeny, hustejší interval.
 • Linka 2: Hlavná stanica - Blumentál - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto
  • Interval 15 minút celotýždenne.
  • Trasa bez zmeny, dlhší interval v pracovných dňoch.
  • Doplnková linka medzi dvoma železničnými stanicami.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 3, 5, 7 medzi Račou a centrom.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
  • Od 15.7. sú v rannej špičke nasadené vložené spoje linky 3 na trase ŽST Vinohrady - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - ŽST Vinohrady v nadväznosti na príchody vlakov v čase cca 6:30 - 8:30.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 4, 5, 6, 9 medzi Karlovou Vsou a centrom.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 8 a 9 medzi Ružinovom a centrom.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj bude v pracovných dňoch premávať len v úseku Molecova - Borská.
  • Autobusy X5 nebudú zastavovať na úrovni električkovej zastávky Karlova Ves, odporúčame využiť najbližšiu zastávku Borská.
  • Pre zjednodušenie prestupu medzi linkami X6 a X5 smerom do Dúbravky bude autobusová zastávka Molecova presunutá na úroveň zastávky električky (k parkovisku pri Lidli).
  • Náhrada liniek 4, 5, 6, 9 medzi Molecovou a Dúbravkou.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63, 64, 204, 209, následne prestup na linky 83, 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63, 64, 204, 209, následne prestup na linky 83, 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4
Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP - Kamenné nám. na linky 3, 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Poštová na linku 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29, 30, 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Lafranconi – Kapucínska Linky 31 a 39

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky budú počas výluky premávať na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú nasadené len na linke 2. Nízkopodlažné spoje budú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Prednosti navrhnutého linkového vedenia električiek

 • Malý počet liniek do centra umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch nie viac ako 5 minút, cez voľné dni 8 minút).
 • Lepší interval v rannej špičke oproti štandardnému prázdninovému grafikonu takmer v celej sieti električiek.
 • Viac spojov v podvečerných hodinách pracovných dní.
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou.
 • Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Vedením protismerných liniek v oblasti tunel/Chatam Sófer (4 a X6) sa minimalizuje riziko vzájomného zdržiavania električiek pri odbočovaní do a z tunela, keďže ich trasy sa nekrižujú.
 • Električka do Karlovej Vsi si neprenáša meškania z východnej časti mesta, eliminuje sa vznik meškaní v čase špičky na Mostovej ulici, kde je spoločná premávka električiek s autami.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 bude nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 bude klimatizovaný.
 • Na linku 29 budú cez prázdniny vypravené kĺbové autobusy aj v pracovných dňoch.
 • Linky 83 a 84 budú cez prázdniny premávať bez obmedzenia rovnako ako cez školský rok.
 • Linka 83 bude mať cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 83 a 84 budú vypravené najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4, 5, 6, 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.


11th Jun 2019
-mhd-

Comments

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

Valec18.8.2019 21:16 #366 Re:
Reply on #364 od Ttom:
Jedna vec je, čo sa natára na FB a druhá, ako to bude v skutočnosti. Každopádne ešte bude nasledovať reko v Rači, ktorá to celé tiež zamieša.
Ma178rek18.8.2019 11:13 -1#365 Re:
Reply on #364 od Ttom:
https://www.facebook.com/DPBratislava/posts/2301190699950478?__xts__[0]=68.ARBAPvfzCcHTFUCfVrSH7IL3sNRWnZMVwrETTJ0GnWvRmAC_o9JEZFRTQA33gTLPvM6SFdzHqg3tjo3U6mlk8ZpcwP7NUXvFwin2zTxsyGiY2ZFc894oEXicOst_lkU6y7mFb2eHVwj81SsUGE4U0bKZkM2nIJIwRMLrElcLflSooXy15c7oWoyNuY0wpu8pAxjOa9dyPloPt7ls0vew_Jyv82BcknERh6OvJvvNY7oIOruzYIfK4tjYaGDqmzOKpIJnw1otxKF3XQ_HV4xZlDcx_dv06v3xWB9_s5_EC1vyc7-CIZ6dBkkQaR45-UThSE3pzD4vSA3ZHZE-K2c0VghH_A&__tn__=-R
popravde bude to asi lepšie takto 🙂 uvidíme 🙂 len ma zaujím potom či 3ka bude chodiť na NĽŠ alebo ako 🙂
Ttom17.8.2019 7:56 #364 Re:
inak vie sa uz ako bude vyzerat link.vedenie po rekonstrukcii? na FB DPB uz bolo nieco naznacene (4 Dubravka-nabrezie-Spitalska-ZST NM/ZP, 9 KV-tunel-Obchodna-Ruzinov), tak by ma to celkom zaujimalo.
lubik462.8.2019 20:27 -3 +1#363 Re:
ALELUJA!!!Zas sme sa dockali. Dlho sa bojovalo za nove elektricky a my ich takto nicime ! Od kedy je obratisko x6 na MOLECOVEJ uz zase bolo nefukcne lebo sa tam skrizila do V elektricka ! Neni to PARADA??? Radsej mali dat Autobusy x5 aElektricky zrusit a urobit naraz rekonstrukciu celej trate ! ked to pojde dalej takto,radsej si prestanem kupovat mesacnik a spravim nieco pre svoje zdra vie a nebudem nadavat ,nicit si zbytocne zdravie !!! LEN TAK DALEJ.........
si26.7.2019 17:43  +2#362 Re:
Reply on #361 od Valec:
ono uz samotna raca a krasnany by v pohode uzivili a plnohodnotne vytazili pocas skolskeho roka 2 minutovy a cez prazdniny 3 minutovy interval na supravach/skodovkach pocas spiciek (sucasna situacia len cast ludi z vozidiel MHD vyhnala do aut) a ked takto naplnene vozidlo dorazi na zst vinohrady kde sa prave vyvalil vlak tak sa niet co divit ze sa to nepomesti....
Valec26.7.2019 14:56  +4#361 Re:
Reply on #360 od LUK:
Podľa toho grafu sme v týždni s najnižším počtom cestujúcich. Ak aj napriek tomu vozidlá nechávajú ľudí na zastávke (viď #356), tak nie niečo zle a za mesiac sa to už malo vyriešiť.
LUK26.7.2019 13:45 #360 Re:
Reply on #348 od Vladimír:
podobný priebeh grafu je aj v inom krajskom sídeľnom útvare, takže nie je dôvod čakať niečo iné aj v hlavnej slovenskej dedine
Solider26.7.2019 10:01 #359 Re:
Reply on #358 od Valec:
Oproti vlaňajším prázdninám.
Valec25.7.2019 14:25 #358 Re:
Reply on #357 od Solider:
Ktoré je to obdobie kedysi? Keď bolo v Rači o cca 700 bytov menej, či keď ešte nejazdili posilnené vlaky?
Solider25.7.2019 12:00  +1#357 Re:
Reply on #356 od Dave177:
Všimol som si dosť nátresk už v čase medzi 6:30 a 6:50, čo kedysi nebývalo také výrazné cez prázdniny.
Dave17725.7.2019 9:32  +1#356 Re:
Reply on #355 od anjelik.e:
Dnes ráno sme tiež nepobrali ľudí na ŽST Vinohrady.
anjelik.e24.7.2019 14:19  +3#355 Re:
Mohol by konečne niekto doriešiť Raču? Bolo to až na nepochopenie, keď pred siedmou hodinou rannou sa na ŽST Vinohrady natlačilo kopec ľudí do starej neklimatizovanej električky a jedna stála pri vozovni Krasňany a druhá ŽST Vinohrady a čakali na neviem čo? Mali sa pohnúť až vtedy, keď by zostali ľudia stáť na zastávke, ktorí by sa nedostali do sardinkárne? Super. Skúšali sme auto a cesta po Račianskej bola nekonečná. Tak seďme doma a nechoďme do práce, lebo by sme si mali brať všetci dovolenky.
Trolley22.7.2019 7:30  +2#354 Re:
Reply on #353 od Ari:
To áno, navyše by sa museli prerábať tie schémy a to sa nikomu nechce.
Ari18.7.2019 11:59  +3#353 Re:
Reply on #352 od Trolley:
to by protirečilo panujúcej teraz dogme o jednolinkovom vedení
Trolley16.7.2019 7:37  +4#352 Re:
Keď už tie posilové spojekopírujú trasu L7, tak už mohli byť označené aj ako L7. Len ono na račiansku radiálu sa zabudlo, tak sa teraz improvizuje. L7 mohla kľudne ostať minimálne aspoň ako posilovka.
3pa3ck32.7.2019 19:59  +2#351 Re:
Může být i hůř...

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/metro-praha-prazskeho-povstani-doprava-komplikace-dopravni-podnik.A190701_102117_praha-zpravy_rsr
Vladimír2.7.2019 13:44  +2#350 Re:
Reply on #349 od Mike:
Hodnoty osi y sú od nuly, to znamená, že percentuálne rozdiely medzi jednotlivými týždňami sú presne také, ako sa javia na grafe.

Pridávam ešte rovnaký graf za rok 2016 (rok 2017 mohol byť značne ovplyvnený vtedajšou nevýpravou z dôvodu nedostatku vodičov).

Mike2.7.2019 11:56 #349 Re:
Reply on #348 od Vladimír:
Je mi jasné, že to je obchodné tajomstvo, ale zaujímavé by bolo vidieť aj rok 2017 a tiež o aké jednotky sa jedná (teda aké veľké (koľko % bodov) sú napr. rozdiely 2.7.-6.7. a 30.7.-03.08.).
Vladimír2.7.2019 11:01  +3#348 Re:
Reply on #347 od johnnyjanko:
Dovolím si vstúpiť do diskusie dátami. Sú za rok 2018 z MHD Nitra. Jednotlivé body predstavujú priemerný počet cestujúcich počas pracovných dní v danom týždni (cestujúci počas víkendov a sviatkov nie sú započítaní). Plne si uvedomujem, že správanie cestujúcich v BA a NR sa môže líšiť, ale lepšie dáta zrejme nateraz nemáme.

Graf vkladám len pre zaujímavosť. Nemám ambíciu z neho odvodzovať vzorce správania cestujúcich na račianskej radiále 🙂

johnnyjanko2.7.2019 8:21 #347 Re:
Reply on #343 od Solider:
Nejdem sa hádať, pretože žiadne dáta nemám, ale nechce sa mi to veriť. Vo firmách, v ktorých som pracoval, som nič také nebadal, že by dovolenková sezóna začínala postupne. Práve naopak, ľudia sa často už nemôžu dočkať dovolenky a sviatok 5.7. tomu napomáha.

Ale ak naozaj niekde na prelome júla a augusta nastane situácia, že električky na račianskej radiále výrazne menej naplnené ako dnes, a k tomu aj zápchy áut budú menšie, dám ti za pravdu.
johnnyjanko2.7.2019 8:17 #346 Re:
Reply on #338 od Valec:
V tomto meste žije niekoľko stoviek tisíc ľudí, z toho niektorí (väčšinou starší ľudia) sú naozaj schopní čakať na zrušenej zastávke alebo snažiť sa nastúpiť do vozidla autoškoly, a zase mnohí iní (hlavne pracujúci - pravidelní dochádzajúci) majú dostatočný prehľad, snažia sa optimalizovať jazdné doby a používajú k tomu aj moderné technológie ako Waze, Google Maps a online cestovné poriadky ukazujúce aktuálne meškania.
Solider1.7.2019 18:24 #345 Re:
Reply on #344 od 810zssk:
Ak sa bavíme o cestujúcich, tak aké iné meradlo je objektívnejšie? 😛
810zssk1.7.2019 17:59 #344 Re:
Reply on #339 od Solider:
Zaujímavé meradlo 🙂
Solider1.7.2019 17:58 -1 +3#343 Re:
Reply on #333 od johnnyjanko:
Pretože nástup dovolenkovej sezóny je postupný a vrcholí od polovice júla. Opýtaj sa zamestnávateľov, kedy majú naplánovaných najviac dovoleniek. Opýtaj sa ich, prečo bývajú celozávodné dovolenky na prelome mesiacov júl a august. Neplatí, že keď školáci majú voľno, tak aj pracujúci zrazu prestanú cestovať. Režim prázdniny trvá 8 týždňov a dopyt počas týchto týždňov nie je rovnaký.
3pa3ck31.7.2019 17:49 #342 Re:
Reply on #333 od johnnyjanko:
Tento rok vyšiel sviatok na piatok, čo mohlo spôsobiť, že jeho efekt sa rozložil na tento aj budúci týždeň.

Inak Tatry sa prvý prázdninový týždeň plnia aj vďaka Čechom, keďže tí majú dva štátne sviatky hneď po sebe (tento raz piatok a sobota). Koncom augusta je zase už stabilnejšie počasie a teda lepšie podmienky na turistiku.
david11.7.2019 17:48  +1#341 Re:
Reply on #331 od johnnyjanko:
Debata je o prehodení dočasnom na Vinohrady počas špičiek.
Využilo by sa to čo jazdí bez navyšovania vozokm no omnoho optimálnejšie.
3pa3ck31.7.2019 17:43  +1#340 Re:
Reply on #338 od Valec:
Tak ja som si zvykol pred cestou zo zastávky Saleziáni smer mesto otvoriť Waze a skontrolovať dopravnú situáciu a podľa toho som sa rozhodol, či pôjdem 201 alebo električkou. Respektíve v pracovné dni poobede som zvyčajne automaticky sadal do električky.
Solider1.7.2019 17:32 -1 +1#339 Re:
Reply on #336 od 810zssk:
Z praxe podľa vyťaženosti vozidiel.
Valec1.7.2019 17:27  +1#338 Re:
Reply on #334 od johnnyjanko:
Nie vždy trčí až do križovatky. Celkom by ma zaujímalo, koľko ľudí takto uvažuje, najmä keď niekde sú ľudia schopní čakať na zastávke aj pri rozkopanej električkovej trati.😉

Ale ak má byť toto dôvod pre prakticky paralelnú linku, tak potom by mala popri každej radiále premávať súbežná autobusová linka v adekvátnom intervale pre prípad že sa niečo stane na dráhe.
si1.7.2019 16:56 -1 +5#337 Re:
Reply on #336 od 810zssk:
tipujem ze niekto kompetentny dufa, ze sa ta sracka na racianskej rozpusti nejak sama a ked sa tak nestalo na zaciatku prazdnin, tak to skusa s neskorsim terminom (ved do konca leta alebo septembra to snad nejak vyhnije a potom sa bude robit opat nejaka zmena ak sa stihne karlovka)
810zssk1.7.2019 16:54  +2#336 Re:
Reply on #333 od johnnyjanko:
Tiez by ma zaujimalo odkial bola vytiahnuta teoria o druhom julovom tyzdni.
johnnyjanko1.7.2019 16:42  +1#335 Re:
Reply on #321 od Solider:
Myslím, že na to silno vplývajú horúčavy. Kto len môže (a má auto s klímou), v takéto dni cestuje autom, z pochopiteľných dôvodov. Je to podobný efekt, ako keď prší.
johnnyjanko1.7.2019 16:37  +4#334 Re:
Reply on #332 od Valec:
V praxi to funguje tak, že keď je tam riadna zápcha, tak to vidíš už z diaľky (autá často trčia až do križovatky) a zariadiš sa podľa toho. Pravidelní cestujúci nie sú blbí.
johnnyjanko1.7.2019 16:35  +1#333 Re:
Reply on #315 od Solider:
Chápem, čo chceš povedať a v princípe súhlasím, ale nerozumiem, prečo by dovolenková sezóna mala reálne začínať až od druhého júlového týždňa. Toto sa mi nechce veriť. Jednak veľa mojich známych už na nejakej dovolenke bolo (v júni), a tiež kvôli sviatku Cyrila a Metoda je atraktívne si práve tento týždeň vziať voľno. V Tatrách je z letnej sezóny každoročne najplnšie práve počas prvého júlového týždňa. Podľa mňa výrazný pokles dopytu (oproti dnešku) počas letných prázdnin už nenastane, až potom v posledný augustový týždeň, kedy je zase sviatok.
Valec1.7.2019 16:32 -1 +1#332 Re:
Reply on #331 od johnnyjanko:
A teraz si to predstav v praxi. Prídem/prestúpim na Trnavskom mýte na zastávku smer Hlavná stanica. Pohľadom do Šancovej vidím veľkú kolónu (koľko ľudí sa tam reálne pozrie) a zhodnotím, že radšej pôjdem dvojkou. Takže sa pretrmácam cez podchod, počkám v priemere 8 minút a odveziem sa dvojkou na stanicu.
O koľko tam budem reálne rýchlejšie?
johnnyjanko1.7.2019 16:27 -1 +1#331 Re:
Reply on #329 od david1:
Áno, všetci vieme, že na stanicu sa dá dostať aj viacerými gumokolovými linkami po Šancovej, ale zmyslom existencie dvojky je práve to, že ona nebýva zaťažená často extrémnymi zápchami na Šancovej. Keď sú veľké zápchy, ľudia radšej idú dvojkou, než by mali zmeškať vlak. Preto jazdí tak, ako jazdí.
Valec1.7.2019 16:24 #330 Re:
Reply on #317 od Solider:
V polovičnom voči dnešku (8-10), či voči minulosti (15)?
david11.7.2019 14:59  +1#329 Re:
Reply on #322 od Viko:
Tak isto ako z Račianskej. Na Blumentáli alebo Račianskom mýte či Trnavskom mýte. Ružinov skoro na hrane na Saleziánoch.
si1.7.2019 14:58  +4#328 Re:
Reply on #325 od Ike:
a divis sa tomu ? aj ja ak sa mi stalo ze som dosiel rano k zastavke elektricky, zistil ze nechodi (podla poctu ludi + telefonat na dispecing) tak som tam neostal cakat do neviem kedy ale sa vratil do auta a pokracoval do mesta nim....
ludia tu VOD nepouzivaju obvykle pre zabavu a na stravenie zbytocneho casu ale na to aby sa cim skor (a nie prilis nepohodlne) dostali do ciela svojej cesty, pokial im to co je ponukane nevyhovuje, tak pojdu inac.... (a to je ciastocne aj za tym ze aj v sucasnosti je racianska plna tak ako je)
Ike1.7.2019 14:56 #327 Re:
Reply on #326 od david1:
Nie, neostal. Urobil by som to isté.
david11.7.2019 14:55 #326 Re:
Reply on #325 od Ike:
A ty by si ostal čakať v tých Šenviciach? Mali tam auto tak pokračovali autom.

Ike1.7.2019 14:47  +5#325 Re:
Reply on #323 od si:
Ja len dodám, že práve P+R-isti z Pezinka fungujú živelne na štýl: ak funguje VOD odstavím vozidlo, ak nie, pokračujem. Krásny príklad je stanica v Šenkviciach, kde prídu posádky osobným automobilom, pozrú si meškanie vlaku väčšie ako je jazdný čas celej trasy vlaku, otočia sa, sadnú do auta a idú do mesta autom.

Predpokladám, že podobný režim funguje aj pri prestupe na MHD.
Ike1.7.2019 14:46  +3#324 Re:
Reply on #322 od Viko:
Dvojka má zmysel v relácii Hlavná stanica - Blumentál. Z Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa dá na hlavnú stanicu pohodlne dostať s prestupom na Trnavskom mýte alebo na Blumentáli.
si1.7.2019 14:43 -1 +4#323 Re:
Reply on #321 od Solider:
iste, ale:
1. po skusenostiach z minuleho tyzdna kedy bolo cestovanie v podobe sardiniek, ludia ostavali po zastavkach, a na oficialne garantovanych nizkopodlaznych poradiach boli vypravene vysokopodlazne vozy bez klimy ten pocet ludi ktori to vzdali a prestupili do aut asi nebude uplne maly...
2. v Raci sa ti negeneruje len lokalna zataz, ale ak by si mal odsledovanu miestnu situaciu, vedel by si, ze je (alebo aspon bolo) pouzivana aj ako park&ride aj pre obyvatelov z regionu pezinka (a u tych to uz naozaj nie je o tom ze ci bude startovat auto, iba o tom ze ci ho necha na kraji BA a dalej pojde MHD, alebo sa odvezie az do svojho ciela tym autom v ktorom uz sedi....)
Viko1.7.2019 14:42 -1#322 Re:
Reply on #317 od Solider:
Keď presmeruješ dvojku na Vinohrady, ako zabezpečíš napojenie Vajnorskej a Ružinovskej na Hlavnú stanicu?
Solider1.7.2019 14:32 -2 +1#321 Re:
Reply on #319 od si:
Na aktuálnu dopravnú situáciu vplýva mnoho faktorov a určite sa to nedá generalizovať tak, že to je spôsobené tým, že všetci nasratí Račania naštartovali doma odstavené autá a hromadne jazdili do mesta, pretože to nie je pravda.
Solider1.7.2019 14:21 -2 +1#320 Re:
Reply on #316 od si:
Súhlasím s Tebou v tom, že kapacita na Račianskej radiále je nedostatočná, ale nemusíš to zdôvodňovať vzájomne nesúvisiacimi vecami, pretože to je demagógia.
si1.7.2019 14:09 #319 Re:
Reply on #318 od Solider:
nie, externality som nepozarel, na druhej strane co si pamatam tak neprejazdnost dialnice na vstupe do BA vedie skor k zlepseniu dopravnej situacie v celom meste....
Solider1.7.2019 14:02  +1#318 Re:
Reply on #316 od si:
A zohľadnil si rannú nehodu na D1 v smere do Bratislavy s kolónami až po Blatné?
Solider1.7.2019 14:01  +3#317 Re:
Reply on #305 od johnnyjanko:
Možno by stačila dvojka po Vinohrady v špičke v polovičnom intervale, namiesto zbytočného premávania na ŽST Nové Mesto a Vajnorskú radiálu, kde je kapacita značne nadimenzovaná.
si1.7.2019 13:59 -1 +1#316 Re:
Reply on #315 od Solider:
"Súvisí to s tým, že pracujúci ľudia prázdniny nemajú a dovolenková sezóna začína tak po druhom júlovom týždni."
toto skus prosim vysvetlit tym odpornikom na magistrate a v DPB, ktory opat poredukovali elektrickovu dopravu na racianskej radiale mysliac si ze v lete 40% cestujucich prazdninuje a pre istotou to stihli spravit este tyzden pred skoncenim skolskeho roka....

PS: ked som pozeral rano dopravnu situaciu cez google, tak podla zapratanosti ciest to inde uz na prazdniny vyzeralo (zato racianska cela bordova a aj realne upchata....)
Solider1.7.2019 13:45 -1 +1#315 Re:
Reply on #310 od si:
Samozrejme, že kolóny boli takto začiatkom júla aj minulý rok aj predminulý rok. Súvisí to s tým, že pracujúci ľudia prázdniny nemajú a dovolenková sezóna začína tak po druhom júlovom týždni. Je to vidieť každý rok a bude to tak aj tento rok.
david11.7.2019 12:32  +3#314 Re:
Do centra rovnaká plnka po 7:30 ako min.týždeň. Zlepšenie sa nekonalo ani náhodou.
lumbert1.7.2019 11:39 #313 Re:
Reply on #312 od lumbert:
A hovorím o ceste z Riazanskej na Mariánsku.
lumbert1.7.2019 11:38 #312 Re:
Reply on #305 od johnnyjanko:
Dnes som výnimočne cestoval krátko po siedmej (väčšinou cestujem okolo 6:30/6:40) a električka bola plná, nie preplnená, ale každopádne plnšia, než som zvyknutý, keď cestujem o tú polhodinu skôr. 😶
brosk1.7.2019 10:58 #311 Re:
Reply on #305 od johnnyjanko:
Okolo 8:30 z Racianskeho myta smer Raca bola elektricka plna, ale nie preplnena, ludia na zastavkach neostavali. Opacny smer vyzeral byt na tom horsie. Okolo 9:30 z Nam. Biely kriz do mesta to bolo preplnene a ludia na zastavkach ostavali, neviem ako to bolo dalej v Raci.
si1.7.2019 10:35  +4#310 Re:
Reply on #309 od Solider:
v letnych prazdninovych mesiacoch nebyvala a to ani pred 2ma rokmi ked chodilo aj rano od zaciatku jula len 3+5 a ani pred rokom ked bolo 3+5+7
akurat ze to vtedy nikto nerobil experimenty s "letnym" grafikonom s nedostatocnou kapacitou uz posledny neprazdninovy tyzden...
Solider1.7.2019 10:04 -3 +3#309 Re:
Reply on #306 od si:
Tam je kolóna stále, aj keď sa „neodradzovalo“ od použitia električiek 😂
si1.7.2019 9:51  +4#308 Re:
Reply on #307 od Andy:
na tento nesvar by si mohli policajti posvietit omnoho viac ako na buzerovanie za rychlosti, len to je asi troska namahavejsie... (aj ked v principe by na to mohli stacit kamerove zaznamy z krizovatiek + objektivna zodpovednost)
Andy1.7.2019 9:22 -1 +4#307 Re:
Reply on #306 od si:
A tie autá kvalitne blokujú Šancovú ulicu na Račianskom mýte, by som im skrátil zelenú na Račku tak o 5 sekúnd.
si1.7.2019 9:18  +4#306 Re:
Reply on #305 od johnnyjanko:
neviem ako to vyzera na zastavkach, ale na ceste to vyzera uplne rovnako ako keby bol skolsky rok....
minulotyzdove odradzanie cestujucich s autami od pouzitia elektricky malo svoj uspech....
johnnyjanko1.7.2019 9:03  +3#305 Re:
Ako to dnes vyzerá na Račianskej? Pevne verím, že dnes už neostávajú ľudia na zastávkach... Snáď v septembri bude zavedená poriadna sedmička...
S499.102328.6.2019 14:06  +3#304 Re:
Reply on #302 od anjelik.e:
Myslíš zvýšiť cestovné, aby necestovalo toľko ľudí 😅 ?
si28.6.2019 12:59 #303 Re:
Reply on #302 od anjelik.e:
ja som uz vcera prehodnotil sposob cestovania do mesta a pouzil som radsej auto (do toho sa aspon zmestim a ma aj klimatizaciu....)
problem je ze takto rozmyslajucich je tiez asi dost a teda aj zapnenie racianskej autami nezodpoveda velmi tomu ze uz zacinaju prazdniny....
anjelik.e28.6.2019 12:35 #302 Re:
Asi by mal dopravný podnik prehodnotiť cenu cestovného. Račianska radiála je jedna veľká katastrofa. Električky stále meškajú, preplnené v kuse už od Černockého a naďalej nastupuje kopec ľudí na Vinohradoch, po ôsmej žiadna električka od vlaku. Keby aspoň boli všetky električky klimatizované. Ale takto sa nedá ani dýchať.
david127.6.2019 10:19 #301 Re:
Reply on #298 od Trolley:
Z pod mosta SNP. To by bolo bez prestupu no z vyhliadkou cez nám.SNP. Riešil sa prestup smer Karlovka z nábrežia 😉
Trolley27.6.2019 7:40 #300 Re:
Reply on #299 od Martin Fundárek:
To som očakával aj ja. Takto dostane každý jasnú onfo, že daný spoj ide odklonom, alebo z neho človek prestúpiť na inú linku. Napríklad na L3 by hlásilo "Nasleduje zastávka Námestie SNP. Spoj ďalej pokračuje ako linka 9 do Ružinova. Prestup ma linky 1 do Petržalky a x6 do zastávky Karlova Ves, Molecova." Linku 4 som nespomínal. Tam je v smere Most SNP možný prestup už na Kamennom námestí. Jedine, že by to hlásilo "...4 smer Zlaté piesky a ŽST Nové Mesto....".
Martin Fundárek26.6.2019 21:51  +4#299 Re:
Reply on #294 od Trolley:
Príklad z Prahy: výluka Biskupcova-Palmovka cca od 9.00 do 18.00. Od Želiváku v 16-ke hlásenie v štýle (presné znenie si už nepamätám) "Prosím pozor. Z důvodu výluky je linka odkloněna do zastávky Vozovna Žižkov. Cestující do stanice Palmovka mohou využít náhradní autobusovou dopravu X10 ze stanice Biskupcova. Cestující do stanic Balabenka až Nádraží Vysočany mohou použít náhradní autobusovou dopravu X10 ze zastávky Biskupcova do stanice Palmovka a dále mimořádně prodlouženou linku 12 do stanice Nádraží Vysočany" (vtedy ešte nebola na 16-ke výstupná Vysočanská a na Palmovke končila 12-ka, dnes tam končí a pri takejto výluke sa predlžuje 6-ka).
Takto by som si predstavoval, že by to malo fungovať informovanie jedného dňa aj tu.
Trolley26.6.2019 19:11 #298 Re:
Reply on #297 od david1:
Dá sa prestúpiť aj v uzle Kamenné námestie / Námestie SNP.
david126.6.2019 17:31 #297 Re:
Reply on #294 od Trolley:
Veď nech to hlási , ale až pred Kapucínskou, kde sa dá aj reálne prestúpiť na x6.
Trolley26.6.2019 13:43 #296 Re:
Reply on #294 od Trolley:
Doplňujem svoj príspevok. Prestupy na iné električkové linky sa pri zastávke Námestie SNP hlási. Ale v prípade L4 by to v smere do KV mohlo byť na Kamennom námestí (prípadne aj Poštovej).
Trolley26.6.2019 12:51  +3#295 Re:
Vela ludi dnes bolo nespokojných, že 15-minútový interval v rannej špičke na L2 je zlý vtip. Citujem. "Ak zriedili interval, mali znížiť cestovné. Teraz mám problém dostať sa včas do práce. Nabudúce pôjdem radšej autom. Budem v cieli oveľa rýchlejšie."
Trolley26.6.2019 12:42  +1#294 Re:
Reply on #292 od david1:
Keby to zahlásilo prestupy, tak ako hlási L4, že ide na ŽST Nové Mesto čo by sa stalo?
IBBI26.6.2019 12:12 #293 Re:
Reply on #291 od jergus12:
Preco?
david126.6.2019 12:07 -1#292 Re:
Reply on #290 od Trolley:
Na Chatamovi však neprestúpia na X6.
To môžu na Kapucínskej.
Nečítanie cieľov a oznamov nie je nič nové. Chce to čas a zvyknú si.
jergus1226.6.2019 11:11 -4 +2#291 Re:
Riešenie jednolinkovým variantom na riadialach je celé zle !
Trolley26.6.2019 10:42  +3#290 Re:
Čakal som, že na prestupnom uzle akustické hlásenie upozoní cestujúcich na prestup. Ale vo voze nič nehlásilo. Išiel som s L4 a veľa ľudí bolo prekvapených, že od Chatama Sófera zrazu zabáčame do tunela. Ja viem, že sú informátori, letáčiky, oznamy na zastávkach, aj net. Ale keby na Kamennom námestí zahlásilo "Prestup na linku x6 do Karlovej Vsi" čo by sa stalo? Samozrejme, že by na Námestí SNP zase hlásilo prestup medzi L1 a L3... Aj pod Mostom SNP boli ľudia, ktorí čakali na spoj do KV a Dúbravky.
si26.6.2019 9:18  +3#289 Re:
dnes rano som prvykrat tento tyzden zazil normalne naplnenu (=na zastavkach sa vsetcia zmestili) L3... akurat ze to bolo sposobene tym, ze 2 minuty pred nou siel dojazd do juraku a na vinohradoch sa medzi ten dojazd a nas napchala este posila k vlakom....
lumbert26.6.2019 8:31 #288 Re:
Reply on #287 od david1:
Takže jazdí, "jak príde".😂
david126.6.2019 7:58 #287 Re:
Reply on #285 od lumbert:
Pokiaľ tam nie normálna linka tak to vypravuju po príchode vlakov. Tie tiež neprichádzajú nikdy načas. Čiže pri tvrdom nastavení odchodov by mohla odchádzať pred dobiehajúcim davom z vlakov..
810zssk26.6.2019 7:29 #286 Re:
Reply on #285 od lumbert:
Jazdia operatívne.
lumbert26.6.2019 7:25 #285 Re:
Kedy jazdia tie posilové spoje z Vinohradov? Pretože dnes okolo 6:40 šli v priebehu 5 minút tri električky.
david125.6.2019 18:30 -1 +4#284 Re:
Reply on #259 od Joyki:
Kludne nech L2 presunú na Vinohrady no s int.10 min.ráno a už z Rače.
Na N.Meste ostane skrátená L4 čo bohate stačí.
810zssk25.6.2019 16:34  +5#283 Re:
Reply on #274 od Petto:
"sposobuje mensi diskomfort v cestovani a nie nemoznost cestovat"
To povedz niekomu na invalidnom voziku.
si25.6.2019 15:54 -1 +5#282 Re:
Reply on #281 od Kotlár:
keby len, ja cestujem trosku dlhsiu trasu po tejto radiale a nepoberanie vsetkych cestujucich z dovodu preplnenia spoja sa zacina objavovat uz na cernockeho 😞
o nejakej kulture cestovania sa neda ani diskutovat....
Kotlár25.6.2019 15:47  +4#281 Re:
Včera aj dnes ráno nepobrali električky okolo 7:30 všetkých z Pionierskej a Ursínyho smer centrum a napriek otvoreným oknám tam bolo krásne vydýchané, takže kultúra cestovania veľmi nízka.
si25.6.2019 14:00 -1 +5#280 Re:
Reply on #279 od 3pa3ck3:
s precislovania by som tragediu nerobil, ale z preplnenosti spojov a nedodrziavania nizkopodlaznych (=klimatizovanych) vozidiel to z tejto zmeny tragediu na racianskej robi...
3pa3ck325.6.2019 13:46  +3#279 Re:
Reply on #277 od SUNSPINX:
Prečíslovanie je najmä kvôli Blumentálu, kde sa stretávajú 3 aj 9. Ak by sme mali jednu linku Rača - Obchodná - SNP - Špitálska - Ružinov, tak by jedno číslo bolo v poriadku.

A z prečíslovania by som tragédiu nerobil. Aj tak je Námestie SNP centrálny prestupný uzol a už pred príjazdom naň svieti na vnútorných displejoch nový cieľ.
Petto25.6.2019 13:44  +4#278 Re:
Reply on #277 od SUNSPINX:
Lebo ak by mali rovnake cislo tak v uzle Blumental mas v smere do mesta tu istu linku na 2 rozne trasy (ciele) a detto von z mesta . A ciele nikto nesleduje, vidime to pri 209 kde sa striedaju konecne NOU/NUSCH.
SUNSPINX25.6.2019 13:39 -4#277 Re:
Od zaciatku leta cestujem vyhradne autom, ziadna klima, nedodrziane CP. Dnes som skusil ist do Race elektrickou, o 13tej preplnene, nedychatelny vzduch, smrad a teplo + meskanie 10minut.

Este k tomu nerozumiem preco sa L9 a L3 zjednotene napr. Lxx, nakolko ma trasu fixmu Raca-SNP-Ruzinov. Je to pre mna nepochopitelne, preco sa to az tak komplikuje ze v strede cesty sa premenuje a polovica ludi ocakava, ze sa toci naspat do Race
dupe25.6.2019 13:29  +4#276 Re:
Reply on #274 od Petto:
Ono je velka otazka ako by mal podnik postupovat, ked ma vyhliadnute jazdenky, ktore su:
1. v stave ktory si vie overit a vybrat z ponuky najlepsie kusy
2. okamzite dostupne k odberu
3. su to typy ktore si trufne servisovat
4. sutaz na nakup pri tejto cene nemusel robit a predsa urobil
5. v EU je nedostatok klbakov, dobre jazdenky sa rychlo rozpredaju. BTW, vsimli ste si, ze ten neklimatizovany kritizovany kus sa nakoniec ani nekupil?

Ono jedna vec je pozerat ponuku na internetovom bazari. Druha je ci tie vozy naozaj existuju, su este dostupne, zvladnu cestu do BA po vlastnej ose a kedy mozu zacat jazdit. Aj serioznost predajcu je dolezita.

Asi by bolo cistejsie prenajat vraky o ktorych sa vie ze su to vraky, na 18 mesiacov za 450.000 eur a vsetci by boli spokojni ako usetrili. https://imhd.sk/ba/doc/sk/12921/DPB-si-prenajme-klbove-autobusy?text=pren%C3%A1jom
Odporucam precitat aj historicku diskusiu.
Andy25.6.2019 12:59 #275 Re:
Reply on #272 od Dave177:
Problém je, že podobných problémov sú v tom podniku stovky, takže ak by za všetko mali ihneď padať hlavy, tak zajtra nevypravia ani jedno vozidlo MHD.
Petto25.6.2019 12:40 -5 +1#274 Re:
Reply on #272 od Dave177:
Ja ti nazor neberiem, je to problem, suhlasim ale sposobuje mensi diskomfort v cestovani a nie nemoznost cestovat. Mame tu ovela vacsie prusery hoc aj nakup nasitych busov zo zapadu. Preto bude zaujimave sledovat parametre planovaneho nakupu 80 vozov. Ak sa tam zase nejako vyhodne uprednostnia 5. dvere a zvyhodni sa 1 znamy vyrobca . Ale to je uz na inu debatu. 😋
Valec25.6.2019 12:38 -1 +3#273 Re:
Reply on #272 od Dave177:
Otázne je, či nové (dočasné) vedenie DPB má takú kapacitu, aby mohlo vyriešiť všetky problémy/neduhy podniku nahromadené za posledný 30 rokov za ani nie 3 mesiace.

Konkrétne k tomuto problému, cca pred mesiacom došlo k prezradeniu niekoľkých vodičov z Krasňan na Jurák, od tohto týždňa sa ďalším robia kurzy na 29/30T.
Dave17725.6.2019 12:12 -1 +4#272 Re:
Reply on #271 od Petto:
Presne tak. Keď máme dosť NP električiek, ale predsa nie je dodržaná garantovaná nízkopodlažnosť z dôvodu, že "vodiči nemajú papiere", tak za to majú padať hlavy. Keby sme nemali dosť NP električiek, tak nepoviem nič (len toľko, že treba kúpiť).
Petto25.6.2019 11:33 -3 +1#271 Re:
Reply on #270 od Dave177:
810zssk pisal ze krasnanci nemaju papiere na nove eliny, z coho potom aj vyplyva ze musia jazdit na starych T3P tj porusuje sa NP garantovanost - a tam si pisal, ze za to maju padat hlavy.
Dave17725.6.2019 11:09 #270 Re:
Reply on #269 od Petto:
V ktorom príspevku som písal, že majú padať hlavy preto, lebo "pride neklimatizovany (vysokopodlažný) voz namiesto klimatizovaneho (nízkopodlažného)"?
Petto25.6.2019 10:51 -3 +1#269 Re:
Reply on #268 od Dave177:
A za to ma padat hlava ? ze mi pride neklimatizovany voz namiesto klimatizovaneho ? Ked uz tu chceme frflat na daco, tak skor na to ze Racianska rano nezvladala napory ludi a robila sa adhoc nejaka 3p ktora jazdi barsjako mimo trasy z centra, lebo soudruzi si mysleli ze to samotna L3 da, no nedala. To je dovod preco ludia - presadnu do aut . Lebo sa tam nezmestia resp. nemaju chut na "sardinkaren"
Dave17725.6.2019 10:44  +1#268 Re:
Reply on #265 od Petto:
Vieš o tom, že nízkopodlažné električky sú aj klimatizované?
3pa3ck325.6.2019 10:34 -1 +4#267 Re:
Reply on #265 od Petto:
Tak pokiaľ je niekto odkázaný na nízkopodlažné vozidlo, tak je pochopiteľné, že pri jeho absencii presadne do auta (resp. sa nechá odviesť autom). Plus netreba zabúdať, že pri električkách platí ekvivalencia nízkopodlažný klimatizovaný
si25.6.2019 10:34 -1 +4#266 Re:
Reply on #265 od Petto:
schodikovy voz mozno nevadi az tak vela ludom, ale ten chodikovy je zaroven neklimatizovany a to v tychto teplach teda bude vadit asi takmer kazdemu...
Petto25.6.2019 10:29 -4 +2#265 Re:
Reply on #263 od Dave177:
Za to nejde NP voz,ale ide schodikovy - to je preco ludia chodia autami ? Really ? 😃 A dajte dalsie minuska 😃
si25.6.2019 9:43 -1 +4#264 Re:
Reply on #260 od Dave177:
hmmm na L3/9 su 3 vysokopodlazne vozidla na garantovanych nizkopodlaznych, zato vo vyprave vidim na 3p 3ks skoda 29T
kde udelali soudruzi z NDR chybu ?
Dave17725.6.2019 9:26 -1 +4#263 Re:
Reply on #262 od Petto:
Áno majú, tie električky nie sú tu dva dni. Prečo nútime ľudí chodiť autami?
Petto25.6.2019 9:19 -5 +1#262 Re:
Reply on #260 od Dave177:
Hlavy maju padat za nedodrzanu garantovanost a ze soferi nemaju papiere na nove tramvaje ? Hlavy by mali padat skor, ked nevypravis sluzby 4.den po sebe. 😉
si25.6.2019 9:16 -1 +5#261 Re:
Reply on #257 od Solider:
to nestaci si mozes ist pozriet aj na dlzku kolony aut na racianskej, myslis ze tych co za tento tyzden donutis chodit autami, tak zrazu so zaciatkom prazdnin (kedy sa cesty celkom poznatelne vyprazdnia) konat prestanu a prelezu do beznadejne plnych elektriciek (4-5 minut je v raci zufalo malo aj pocas prazdnin, zazivalo sa pocas letnych grafikonov 2+ rokov dozadu ked chodili len L3 a L5; a to obyvatelov v tejto lokalite pribuda....)
Dave17725.6.2019 9:04 -1 +5#260 Re:
Reply on #258 od Solider:
Dnes je 4. deň čo (ne)funguje jednolinkový variant a štvrtýkrát po sebe nie je dodržaná garantovaná nízkopodlažnosť na L3/9. Jediné rozumné vysvetlenie (v normálne fungujúcej spoločnosti) je nedostatok električiek. Ak je pravda, čo píše 810zssk, to je fiasko, za čo by mali padať hlavy.
Joyki25.6.2019 1:38 -1 +4#259 Re:
Reply on #257 od Solider:
Tak nech zrušia 15-minútovú L2. Hádam má prioritu stovka ľudí len z jedného vlaku na Vinohradoch, ale zopár na relácii Hlavná stanica - Blumentál. Môžu ísť z Vinohradov, časovo by to bolo to isté, pretože vystúpia skôr z vlaku. Od Záhoria nech si prejdú od STU, nie je to ďaleko.
Solider24.6.2019 23:32 -2#258 Re:
Reply on #248 od Dave177:
Čo majú ďalšie električky spoločné s jednolinkovým variantom?
Solider24.6.2019 23:19 #257 Re:
Reply on #249 od david1:
Ale veď sa tu bavíme o prázdninách, nie o tomto týždni. Všetci vieme, že tento týždeň to bez posily nestačí. Ale zase na ďalšie pridávanie už nie sú vodiči.
Solider24.6.2019 23:18 #256 Re:
Reply on #253 od 810zssk:
Je to tak.
david124.6.2019 21:55 #255 Re:
Reply on #251 od Dave177:
Račko nemá vplyv na jednolinkový variant. To je kapitola sama o sebe.
david124.6.2019 21:54  +1#254 Re:
Reply on #252 od Trolley:
Na oficiálnych neboli. Iba tu ich doplnili s cca.odchodmi podľa tlačovej správy.
810zssk24.6.2019 21:38  +5#253 Re:
Reply on #248 od Dave177:
Elektriciek je dost, problem je vraj s tym ze nie vsetci vodici z Kraksnan uz maju papiere na Skodovky. Kto by to bol cakal ze vyluka avizovana mesiace dopredu naozaj zacne.
Trolley24.6.2019 21:29 #252 Re:
Reply on #247 od david1:
Pozor, pri Trojičke bolo jasne uvedené, že ide z Vinohradov cca 06:40 a 07:25 a jej odchody voli uvedené aj v CP na webe.
Dave17724.6.2019 21:02  +2#251 Re:
Reply on #250 od david1:
Ja prestupujem na Račku, takže SNP považujem za luxus 😃
david124.6.2019 20:58 #250 Re:
Reply on #248 od Dave177:
Nielen nových vozidiel , ale aj normálnych prestupných uzlov. Nie ako vyzerá Blumentál alebo teraz provizórne SNP.
david124.6.2019 20:22  +5#249 Re:
Reply on #246 od Solider:
Okolo 7:30 čo chodím ja tak určite prázdna nebola ani náhodou. Dnes to bol des.
Dave17724.6.2019 20:17 -1 +3#248 Re:
Reply on #220 od Error 0x007:
Len bohužiaľ celé je to nedomyslené. Kapacita na Račianskej absolútne nedostatočná. Garantovaná nízkopodlažnosť nedodržaná. V sobotu nešla nízkopodlažná električka hodinu.
Pokiaľ sa nekúpia ďalšie električky, tak jednolinkový variant je nepoužiteľný!
david124.6.2019 20:15  +2#247 Re:
Reply on #241 od Trolley:
Ani trojička nebola v CP. Ono ráno po Blumentál to bolo úplne jedno čo prišlo na zastávku.
Mne úplne stačí ak bude posila čakať na balíky z vlakov , aby si na ďalších zastávkach nemusel čakať na ďalší menej narvatý spoj.
Solider24.6.2019 20:14 -4 +1#246 Re:
Reply on #245 od david1:
Minulé leto to tak bolo. Vo vláčiku 3-7-5 bola päťka najprázdnejšia. A to vyťaženosť dosť ovplyvnilo prestupovanie z regiobusov kvôli asfaltovaniu Račianskej.
david124.6.2019 20:01 -1 +4#245 Re:
Reply on #244 od Solider:
Ráno prázdna L5 ??😂😂
Dobrý vtip.
Solider24.6.2019 19:55 -5 +2#244 Re:
Reply on #243 od Trolley:
Počas vlaňajšieho leta jazdili ráno z Rače tri linky s intervalom 10 minút, z toho dve boli súpravové/škodovkové a jedna kačicová. Teraz bude ráno v najväčšej špičke premávať jedna linka v intervale 4 minúty s rovnakou kapacitou pri všetkých spojoch. Aká je ponúkaná kapacita počas tejto hodiny? Aj keď si odmyslím, ako to v lete vyzeralo, keď išla plná 3, za ňou o niečo prázdnejšia 7 a v závese bola úplne prázdna 5.
Trolley24.6.2019 19:44 -1 +7#243 Re:
Reply on #242 od Solider:
Vždy by bola lepšia riadna L7, ako táto ad hoc posila. Aj minuprok jazdila L7 aj počas letných prázdnin, tak prečo zrazu nemôže aj tento rok?
Solider24.6.2019 19:34 #242 Re:
Reply on #236 od 3pa3ck3:
Posilová doprava bude jazdiť iba do tohto piatku a potom už nie. Takže sa nikto nepomýlil a žiadna L7 nateraz nemá jazdiť.
Trolley24.6.2019 19:30 -2 +3#241 Re:
Reply on #233 od david1:
Lenže s akým číslom linky? Ani jedna linka po novom.nejde z Námestia SNP cez Obchodnú k ŽST Vinohrady. Ak tam je náhodou len šípka, tiež je to nič moc. Mala to byť normálna L7 s pevným CP a nie pár ad hoc spojov v rannej špičke.
Trolley24.6.2019 19:26 -2 +4#240 Re:
Reply on #236 od 3pa3ck3:
A keďže tie spoje nie sú zapracované do CP málokto bude čakať či náhodou nebude nejaká posila.
Pe6724.6.2019 18:43 #239 Re:
Reply on #238 od lubik46:
Ohladne linkového vedenia láskavo píš do DPB!!! Tu môžme o tom diskutovať a to je tak všetko!!!

(Dúfam že počet výkričníkov je dostačujúci, ak nie tak nejaké pridám)
lubik4624.6.2019 17:57 -3#238 Re:
Reply on #216 od Andy:
Aco si myslis ze sa nas niekto pytal ,co by bolo pre nas najlepsie???. Co uz teraz po FUNUSE,ale od SEPTEMBRA 2020,dufam ze to bude jazdit v starych kolajach!!! A to zahranicie: musime sa o.....t po tom zahranici? Urcite NIE!!!
david124.6.2019 17:34  +5#237 Re:
Reply on #234 od johnnyjanko:
Dopĺňali to na poslednú chvíľu. Si mysleli ,že zázračne zmizne dopyt z vlakov. Dopyt z Rače je tiež omnoho väčší ako v minulosti.
L7 by mala jazdiť aspoň ráno aj cez prázdniny.
L3 to nebude stíhať. Zbytočne naserú ľudí.
Cez víkend si čakal aj 45 min.na nízkopodlažný garantovaný spoj.
Odrbávajú to tabulkami o záložnom vozidle..

3pa3ck324.6.2019 17:33 #236 Re:
Reply on #234 od johnnyjanko:
Lebo zrejme vytvorili mapu a potom zistili, že má jazdiť aj L7. A nechcelo sa im to prerábať...
Joyki24.6.2019 17:06 -2 +1#235 Re:
Reply on #218 od 3sheva:
Na stanicu Nove Mesto nechodia busy z celej BA, ale len 50-ka s normalnym intervalom, a 2-ka ma len 15-minutovy interval, kdezto 4-ka na Zlatych ma 10-minutovy. Takze kto je na tom horsie s prestupmi? Stanica Nove Mesto (keby sme odtial zobrali 4-ky), a nie Zlate Piesky. Mimochodom je mozne vyuzit subezne so 4 aj busy Slovak Lines na Zlate Piesky z mesta. Subezne s elektrickou od Novej doby.
johnnyjanko24.6.2019 16:43  +4#234 Re:
Reply on #233 od david1:
No ak sa vracajú cez Obchodnú naspäť na Vinohrady, prečo sa to nevolá L7??? 😮
david124.6.2019 14:40 #233 Re:
Reply on #232 od Trolley:
Veď naspäť na Vinohrady.
Trolley24.6.2019 13:02  +3#232 Re:
Btw. tie údajné vložené spoje na L3 pokračujú z Námestia SNP kam?
anjelik.e24.6.2019 12:11  +1#231 Re:
Mali trošku porozmýšlať, keď zrovnoprávnili intervaly električiek na všetky smery. Rača je na tom dosť zle aj po debate s Ružinovom. Vôbec sa nepočítalo ani s vlakom na Vinohradoch a to prednedávnom skúšali vypravovať mimoriadne trojvozňové električky č .7. Je tam dosť veľký nátresk v akejkoľvek hodine. Či po siedmej ráno, alebo po ôsmej. A bez klimatizácie a pri stúpajúcich teplotách, určite dôjde ku kolapsom.
johnnyjanko24.6.2019 9:08 -1#230 Re:
Reply on #223 od Andy:
A kde to asi pripravovali, ak nie pri stole za počítačom? 🙂
johnnyjanko24.6.2019 9:07 -1 +1#229 Re:
Reply on #218 od 3sheva:
Myslím, že to treba povedať veľmi jednoducho, slová ako "výkony", "výprava", "kapacita" a podobne tu nepadajú na úrodnú pôdu.

Takže ešte jeden pokus: aj minulé leto chodila na Zlaté Piesky štvorka každých 10 minút, a rovnako je to aj teraz. Takže žiadna zmena k horšiemu. Keby teraz každá štvorka jazdila až na Zlaté Piesky, bolo by to príliš veľa (každých 5 min) a jazdili by prázdne, čo je zbytočné.

Časy odchodov sa posunuli preto, lebo štvorka už nejazdí z Dúbravky (v Karlovke je rozkopaná trať), ale inou trasou cez Tunel. Ak nestíhaš prestup na autobus do Ch. Grobu, musíš vycestovať skoršou električkou. Bohužiaľ v polmilónovom meste sa nedá zladiť úplne každý prestup...
lumbert24.6.2019 8:54 #228 Re:
Reply on #227 od All1111:
Priznám sa, že ja mám celkom šťastie, že električka nie je natrieskaná.😏
All111124.6.2019 8:52  +4#227 Re:
Reply on #226 od lumbert:
7:10 z Cintorín Rača pri príchode na zastávku v zadnom voze cca 20 stojacich od Černockého doslova nátresk, a to na každej zastávke zostávalo 5-10 ľudí čo nenastúpili ( možno čakatelia na 5/7)😊 Na Riazanskej (kde som vystupoval) nasledujúca súprava rovnako plná. A to na Vinohradoch nechytalo príchod vlaku.
lumbert24.6.2019 7:48 -1#226 Re:
Reply on #223 od Andy:
Dnes som šiel o 6:53 z Mladej gardy a nezdalo sa mi o nič viac ľudí než inokedy. 🤔
S499.102324.6.2019 0:09 -1 +1#225 Re:
Reply on #218 od 3sheva:
Každá druhá štvorka nejde na Nové Mesto preto, aby šla na Nové Mesto ale preto, aby nešla na Zlaté Piesky, kam by vozila vzduch. Interval na Zlaté Piesky sa vám vôbec nezhoršil, ak vám nevychádza prestup, budete musieť začať cestovať o jednu električku skôr.
810zssk23.6.2019 23:37  +3#224 Re:
Skoro mi oči vypadli keď som prišiel zmeškanou X5 a X6ka tam stále stála a čakala aj na ľudí ktorí išli poctivo cez prechod a čakali na zelenú 👍 Vidno že tie nadväznosti idú, keď sa chce.

Len stále nerozumiem metodike tej nádväznosti, lebo síce tam dispečer je, ale nebolo vidno že by to vypravoval on. Zároveń to je celé také nejake náhodné, lebo keď som včera prestupoval tak to bolo ako píšem vyššie. Ale zas dnes keď som išiel z Molecky, tak električka na X5 čakala (aj do meškania), ale následne odišla v nejakom náhodnom čase skôr ako stihli ľudia prejsť cez prechod. Tak teraz neviem ako to tam má byť a aký je ofiko postup. Čiže nie celkom chápem kto, odkiaľ a podľa akých pravidiel to vlastne riadi.
Andy23.6.2019 22:51 -1#223 Re:
Reply on #222 od si:
Ja som tiež zvedavý, ale stále to neznamená, že je to robené od stola.
si23.6.2019 22:46  +7#222 Re:
Reply on #216 od Andy:
"A neviem, odkiaľ máte, že to robil niekto od stola."
nuz nechcem zbytocne kritizovat velmi vopred, ale som velmi zvedavy kolko ludi sa zajtra rano nepomesti do spojov na racianskej....
810zssk23.6.2019 22:34 -1 +1#221 Re:
Reply on #218 od 3sheva:
Kazda druha 4ka jazdi po ZST Nove Mesto, lebo keby isla na Zlate piesky tak by sa na Zlate piesky pocet spojov zdvojnasobil a niekto by to musel zaplatit. Vedenie mesta zrejme usudilo ze pocet spojov zdvojnasobovat netreba a preto sa to spravilo takto.
Error 0x00723.6.2019 21:43 #220 Re:
Haha, presne takto som si osobne predstavoval jednolinkový variant pre Bratislavu, predstava sa pomaly naplňuje 😁 Ďalší vývoj je asi docela jasný; 1 a 3 do Petržalky, 4 do Dúbravky a 9 do Karlovky. Ak sa postaví trať od Šafka okolo Eurovei/AS na Košickú a ďalej, tak by sa mohla obnoviť L6, z Molecovej do Ružinova (ideálne to skombinovať z budovaním TT Tomašíková) 😏
david123.6.2019 21:02  +1#219 Re:
Reply on #218 od 3sheva:
Lebo v úseku Zátišie - Zlaté piesky nie je potrebná taká veľká kapacita. Interval 10 min.tam stačí počas prázdnin.
Na L4 sa zlepšil na interval z pôvodných 10 na 5 min. lebo nahrádza aj linku L9 na Špitálskej a v centre.
3sheva23.6.2019 20:04 -1 +1#218 Re:
Reply on #193 od 810zssk:
To je fajn, ze zostalo tolko spojov kolko bolo, ale stale mi nikto neodpovedal, preco musi kazda druha 4 chodit na Nove Mesto. Chodi tam 2, chodia tam busy z celej BA. Na Zlate chodi z mesta len 4 a bus 53. Do vsetkych ostatnych mestskych casti chodi viac elektriciek, busov, trolejbusov, len na Zlate 2 kusy....Tak preco posunuli intervaly? Mali aspon tie nechat. Hlavne, ze chcu aby pracujuci chodili busmi vramci integrovanej dopravy, ale nadvaznost a spoje nezabezpecia. Takto sa im to nepodari.
810zssk23.6.2019 19:28  +3#217 Re:
Reply on #215 od lubik46:
Po prvej vete ste zabudli dať výkričník.

Keďže z Vášho príspevku nie je zrejmé čo presne Vám vadí, tažko na to reagovať. Ničmenej, technické a prevádzkové podmienky neumožňovali v Karlovej Vsi podstatne iné linkovanie ako to čo sa zaviedlo.
Andy23.6.2019 18:22 -1 +2#216 Re:
Reply on #215 od lubik46:
S jednou linkou na radiálu to funguje hlavne v zahraničí, inšpirácia prišla aj odtiaľ. Navyše sú teraz možnosti limitované počtom obojsmerných električiek. A neviem, odkiaľ máte, že to robil niekto od stola. Mimochodom teraz je v dopravnom podniku asi prvý šéf v novodobej histórii, ktorý nepoužíva auto, ale len MHD, takže s tým stolom opatrne.. 😃
lubik4623.6.2019 17:52 -5 +1#215 Re:
Dobry den karlovestania.Byvam od narodenia v karlovke,a som rad ze som sa konecne dockal celkovej rekonstrukcie elektr.trate! Ale na druhej strane nie som vobec spokojny ,ako to niekto od stola vymyslel s linkamy elektriciek ! Ale to nic na slovensku to tak funguje !!! A nakoniec :dufam ze po tejto rekonstrukci sa to zas vrati do starych kolaji !!!
Jadran23.6.2019 17:28 -1 +1#214 Re:
Reply on #213 od david1:
Ty sa choď pozrieť, jelito.
david123.6.2019 17:06 -4#213 Re:
Reply on #211 od Jadran:
Choď sa pozrieť a uvidíš..
Už sme to tu X krát preberali.
810zssk23.6.2019 16:15  +3#212 Re:
Reply on #210 od si:
Toto je skor vecou trasovania N55 ktora by imho mala ist cez Tbilisku, ale vyzadovalo by to voz navyse a to ide proti sucasnym nocakovym dogmam 🙂
Jadran23.6.2019 15:54  +1#211 Re:
Reply on #205 od david1:
Čo je prosím ťa blbé na rozložení zastávok N55? Toto ma vážne zaujíma.
si23.6.2019 15:07 #210 Re:
Reply on #209 od Solider:
ako mne osobne je vyhodnejsia napriklad prave umiestnenim zastavky (nemusim slapat navyse este pesi zo zitnej na cachticku....)
Solider23.6.2019 14:59 #209 Re:
Reply on #208 od si:
Aká je komparatívna výhoda N5 oproti N55? Keď už opomenieme prevádzkové náklady a efektivitu, ktoré hrajú jednoznačne v prospech N55.
si23.6.2019 14:13 #208 Re:
Reply on #206 od S499.1023:
ako uprimne, mne by nejaka elektrickova N5 vyhovovala tiez omnoho viacej ako N55....
lumbert23.6.2019 12:55  +1#207 Re:
Reply on #200 od S499.1023:
Žiadnym veruže. 🙂
S499.102323.6.2019 11:55 #206 Re:
Reply on #202 od david1:
To je úplne dokonale k téme, akurát ty to nemôžeš pochopiť.
david123.6.2019 10:59 -1 +1#205 Re:
Reply on #204 od Solider:
Po obnovení električiek do Dúbravky to zase tak bude.
No vzhľadom na stále blbé rozloženie zastávok N55 boli pre niekoho električky výhodnejšie. Podobne ako na Vajnorskú s dojazdami až za polnoc.
Hej električka a nočák išli niekedy vedľa seba po Račianskej.
No L5 mala 15 min.int. do 0:19 😉
Solider23.6.2019 10:44  +3#204 Re:
Reply on #203 od david1:
Električky chodili súbežne s nočákmi o 23:30 a 0:00, teraz už na to nie je dôvod. Po 23. hodine je už štandard pol hodina a to je do 0:30 dodržané.
david123.6.2019 10:10 -2#203 Re:
Reply on #201 od S499.1023:
Mne to netreba vysvetlovat.
Pýtal sa na to bežný cestujúci, ktorý má na háku z akého dôvodu to tak bolo. Bolo to tak roky vedené a v časoch krátkej N55 aj viac ako potrebné.

david123.6.2019 10:04 -2#202 Re:
Reply on #200 od S499.1023:
Niečo k téme by nebolo??
S499.102323.6.2019 9:57  +1#201 Re:
Reply on #195 od david1:
Už ti bolo vysvetlené, prečo tam také neskoré spojenie bolo a prečo už nebude.
S499.102323.6.2019 9:55  +1#200 Re:
Reply on #199 od lumbert:
V Prešove by si o 0:19 akým denným spojom šiel?
lumbert23.6.2019 9:22 #199 Re:
Reply on #195 od david1:
Áno, presne tú päťku o 0,19 na Vinohrady som myslel. 👍
3pa3ck323.6.2019 8:39 -1 +1#198 Re:
Reply on #197 od JamaVOku:
L2 je obchádzková trasa upchatej Šancovej, bez nej by hrozilo, že by stúpol počet ľudí, ktorí zmeškajú vlaky. Plus spojenie Hlavná stanica - Račianska by inak bolo možné iba s prestupom medzi busom a električkou na top user-friendly prestupnom uzle Račianske mýto. Blumentál síce tiež nie je ideál, ale z pohľadu cestujúceho je tam prestup na hrane ťažká pohoda.
JamaVOku23.6.2019 8:15 -1 +1#197 Re:
Reply on #194 od 810zssk:
Radsej si niekto vydupal mimoriadne potrebnu linku 2.
david123.6.2019 7:37 -1 +1#196 Re:
Reply on #194 od 810zssk:
Tam skôr netreba 5 min.int., ktorý tam ani nikdy nebol cez prázdniny.
Šetrí ich však , kde ich treba. Som zvedavý na rána od Vinohradov.
david123.6.2019 7:34  +1#195 Re:
Reply on #189 od 810zssk:
Pýtal sa na Vinohrady. Tam bola obsluha do 0:19 s L5.
Teraz jedine z poslednou L9 o 23:33 z Poštovej smer SNP a potom ako L3 po Vinohrady.
Z vrchnej časti centra to bude rýchlejšie s N55.
810zssk23.6.2019 7:26  +3#194 Re:
Reply on #191 od Jadran:
To sa mi veru nechce verit ze by DPB nebol schopny vyjazdit celu L4 az na Zlate piesky ked setri mrte vozov nejazdenim do Dubravky. Skor ide o vykony.
810zssk23.6.2019 7:25 -1 +2#193 Re:
Reply on #190 od 3sheva:
Na Zlate piesky jazdi presne tolko spojov ako doteraz. Sice tam chodi len kazda druha 4ka, ale zaroven sa na linke 4 zaviedol polovicny interval. Cize doteraz chodila elektricka na Zlate piesky pocas prazdnin kazdych 10 minut, aj po novom chodi kazdych 10 minut.

Vo vasom pripade je problem nie v pocte spojov, ale v nekoordinacii MHD a regiobusov, co je uz ina tema. Doteraz vam to nahodou vychadzalo, po novom uz zial nie.
david123.6.2019 7:24  +1#192 Re:
Reply on #190 od 3sheva:
Napíš na DPB. Väzby na regionálnu dopravu mali ostať zachované. Zatiaľ jedine spojom L4 o desať min.skôr, aby si to stihla.
Jadran23.6.2019 6:06 -2 +3#191 Re:
Reply on #190 od 3sheva:
Prezradím ti tajomstvo - električky nerastú na stromoch a ich počet nie je nekonečný. Päťminútový interval až po Zlaté piesky vyžaduje vozy navyše do výpravy, ktorými DPB nedisponuje.
Prezradím ti ešte jedno tajomstvo - MY žiadnu trať neopravujeme.
3sheva22.6.2019 20:07 -1 +2#190 Re:
Vysvetlite mi, naco bude chodit kazda druha elektricka c. 4 na ZST Nove Mesto? Chodi tam elektricka c. 2, a takto budu obmedzeni cestujuci, ktori prichadzaju z obci mimo BA, a este aj na tie autobusy zo Zlatych pieskov to nenadvazuje. Ja osobne cestujem zo zastavky Marianska, odchod bol 17,10 hod, som stihala bus do Chorvatskeho Grobu, ktory ma odchod zo Zlatych 17,35 hod. Teraz je odchod z Marianskej 17,13 hod a to uz nestiham a musim cakat do 18,15 hod, kedy som uz tym prvym busom doma. Opravujete elektrickovu trat v Dubravke, a viac su obmedzovani ludia na opacnej strane BA. To nema logiku....
810zssk22.6.2019 17:12  +1#189 Re:
Reply on #188 od lumbert:
Nie je. Tieto neskoré spoje boli dojazdy z Dúbravky - vzhľadom na vzdialenosť konečnej Pri kríži od vozovní boli vedené celkom neskoro, ale len preto, že bolo tie vozidlá treba dostať z Dúbravky. Keďže Molecova je podstatne bližšie, tak sa tie dojazdy vracajú oveľa skôr.

Posledný spoj z Vysokej pôjde už o 0:02 do Voz. Jurajov dvor.
lumbert22.6.2019 16:31 #188 Re:
Mimochodom, pred zmenou jazdili posledné električky z Obchodnej na Vinohrady po polnoci, to už po novom nie je?
Mike21.6.2019 17:14 #187 Re:
Reply on #186 od Joyki:
Ono tých ľudí, ktorí idú napr. zo smeru od Pezinka busom priamo až na Nivy je výrazne menej ako tých, čo prestúpia na električku na Račianskej. Ale je to početná skupina, ktorá toto priame spojenie stále z nejakých dôvodov využíva namiesto 2 prestupov či už v regióne bus - vlak a potom na Hl. St vlak - 210 (konečne sa posilňuje od 22.6., ale stále je to málo), alebo na Račianskej bus - el. a na Račku el.- 21/210.
Joyki21.6.2019 16:49  +1#186 Re:
Reply on #185 od 810zssk:
Ale veď tie expresy spomínal len v rámci mesta, keďže expresy v regióne už existujú (autobusové, a síce trikrát pomalšie, ako vlak, ale tak OK). V regióne nechcú vytvárať nové linky, pretože už existujú. Vedel by som si teda predstaviť úpravu tarifného odbavovania v rámci mesta, a tým sprístupniť tieto "expresy" aj pre ľudí v 100+101.
810zssk21.6.2019 15:47  +2#185 Re:
Reply on #183 od Valec:
Ak by som si pred rokom mal tipnúť kto bude ďalším spojencom občanov požadujúcich expresné autobusy z regiónu (a nechapajúcich že expresným spojom je vlak), tak úplne posledný kto by mi napadol by bol bratislavský magistrát pod vedením Matúša Valla.

Naozaj tejto agende nerozumiem.
Trolley21.6.2019 11:38 #184 Re:
Reply on #182 od juraj76:
Dobre si to napísal. Večer po 19:00 a cez víkend je L4 celá nízkopodlažná. A to v správe uvedené nie je.
Valec21.6.2019 11:38  +3#183 Re:
Reply on #175 od si:
A to sa medzičasom zmenila doprava v regióne a odvtedy viac ľudí prichádza do BA vlakom.

Holt, toto vedenie mesta nevie čo chce - prezentuje "4 expresné linky BID", pričom zároveň požaduje v meste odstraňovať súbehy MHD a PAD a zároveň obmedzuje kapacitu na električkovej radiále, kde cestuje najviac ľudí.
juraj7621.6.2019 11:08 #182 Re:
Reply on #176 od juraj76:
Ospravedlňujem sa za predchádzajúci príspevok, zle som to prečítal. Informácia je napísaná dobre.
johnnyjanko21.6.2019 10:19  +4#181 Re:
Reply on #179 od samuel31:
Ty si ťažký prípad. Nerozumieš základným pojmom. Ale aby si vedel, áno, v Bratislave JE "prestupovací systém". Kedysi, ešte okolo roku 2000, bolo tých liniek výrazne viac, električkových, autobusových aj trolejbusových. Jazdilo sa odvšadiaľ všade a jednorazové lístky boli neprestupné. Odvtedy boli mnohé linky zrušené, kým zase na ostatných sa zahustili intervaly. Samostatnou kapitolou bola veľká zmena liniek v Petržalke.

Takže to, z čoho sa ty smeješ, to je realita. To, že si mladý a v tých časoch si ešte ťahal káčera, takže vieš o tom prd, to je v normálne. Ale keď o tom nič nevieš, tak si namiesto bohorovných výrokov nechaj poradiť. A toto nie je oficiálna stránka DPB, to si vedel?
david121.6.2019 10:08  +2#180 Re:
Reply on #175 od si:
Tých 15 spojov bude iba jedna hodina z celej rannej špičky s prevahou T6 alebo T3. Zvyšok iba 12. Čiže zhoršenie o 6 spojov resp. 66% pôvodnej obsluhy.
Prestup do/z Petržalky cez víkendy L3/L1 tiež nevyšiel. Odchody z SNP v rovnakej min. Teda ak tam neplánujú povinné čakanie na prestup.
samuel3121.6.2019 9:59 -4 +1#179 Re:
Reply on #177 od johnnyjanko:
Samozrejme, niet nad prestupovací systém 😃 ... zatiaľ ho máme len pri električkách, ale možno nejakú múdru hlavu napadne ho zaviesť aj pri autobusoch. Veď predsa bude treba menej vozidiel a nebudú stáť v zácpe. Čo tak napríklad pri ceste z Trnavského Mýta na Patrónku dať 3 nové linky? Jednu z Trnavského na Račianske mýto, ktorá nahradí predošlé, tým, že bude premávať každých 37,5 sekundy. Tam stačí cestujúcim len prejsť cez križovatku a pohodlne prestúpiť na spoj na Hlavnú stanicu, ale niektoré z nich budú končiť na Karpatskej, takže cestujúci môžu s 3 prestupmi využiť aj cestu cez Kolibu, čo vy na to? Toto je systém, ktorý ideme presadiť? Kocúrkovo v priamom prenose v našej mhd :DDD
johnnyjanko21.6.2019 9:55  +3#178 Re:
Reply on #174 od Mike:
Tento tvrdí, že študuje, takže to môže ešte dlho trvať, kým umrie...

Inak napr. žilinské trolejbusy sú krásnou ukážkou toho, ako nemá vyzerať nosný dopravný systém. Milión liniek, a z toho niektoré majú interval HODINU, a mnohé iné 20 min, alebo každý tretí spoj jazdí inam než ostatné dva. Je to systém, ktorý sa orientuje prevažne na dôchodcov, a tým to vyhovuje. Ostatní tým nejazdia a netrápi ich to.
johnnyjanko21.6.2019 9:51  +2#177 Re:
Reply on #167 od samuel31:
Jednolinkový koncept v presne takejto podobe podľa mňa nemôže zostať po skončení výluky, určité úpravy budú nutné (už som to spomínal, minimálne KV radiála aj Račianska radiála budú potrebovať dve linky, každá inam). A možno medzi nimi bude aj tvoja vysnívaná linka.

Ale inak prestupovaniu sa nevyhneš. Ak to nevieš zniesť, odporúčam chodiť pešo, bicyklom, e-kolobežkou alebo taxíkom.
juraj7621.6.2019 9:40 #176 Re:
Opravte si údaj o nízkopodlažných električkách pri linke 4. Na Žst Nové Mesto nebude do 19. hodiny chodiť žiadna nízkopodlažná električka, po 19. hodine budú všetky nízkopodlažné.
si21.6.2019 9:35  +2#175 Re:
Reply on #166 od Adam3:
"Dokonca sa ani nezhorsil interval na jednotlivych tratiach."
s tymto si dovolim nesuhlasit, minule leto (prazdniny) boli na racianskej radiale (z komisarok) v rannej spicke 3 linky (3,5,7) kazda s 10 minutovym intervalom = 18 spojov za hodinu, aktualny "letny" cestak jedinej L3 pozostava z 15 spojov za hodinu....
Mike21.6.2019 9:30 -1 +3#174 Re:
Reply on #173 od lumbert:
Títo ľudia uprednostňujú priame spojenie bez prestupu na úkor pravidelnosti a frekvencie takéhoto spojenia. Keďže takéto systémy sú bežné v električkovej doprave na východ od nás, je otázka, či je to vecou mentality, starších generácií a tradícií (teda keď vymrú (aj keď to znie cynicky) tak jednolinkový variant bude mať väčšinu podporovateľov), alebo ľudí staršieho veku všeobecne (s obmedzenou mobilitou).
lumbert21.6.2019 7:55 -1#173 Re:
Reply on #172 od Adam3:
A sme pri tom! Linky odvšadiaľ všade! Som “die hard supporter” tejto myšlienky! 😂
Adam320.6.2019 22:22 -2 +2#172 Re:
Reply on #167 od samuel31:
Post was removed because of an inappropriate content.
Trolley20.6.2019 22:09  +2#171 Re:
Reply on #169 od Joyki:
Bolo to šité horúcou ihlou v zaujme presadenia jednolinkového variantu. Na L7 sa úplne zabudlo a podľa mňa sa bude improvizovať či už vloženými spojmi jazdiacimi ad hoc mimo CP (otázka znie po akej trase by išli späť), alebo dodatočným obnovením L7 co bude znamenať ďalšie náklady na tlač informačných materiálov...
810zssk20.6.2019 21:59 -1 +2#170 Re:
Reply on #167 od samuel31:
Priemerný prestupný čas v pracovné dni bude okolo dvoch minút, čo zodpovedá priemernej úspore vyplývajúcej z častejšej premávky liniek. Cesta by teda mala trvať podobne dlho, alebo len marginálne dlhšie a zároveň by mala byť možná častejšie.

Trochu slabšie to bude večer a cez víkendy, uvidíme čo sa grafikonistom podarilo vykúzliť.
Joyki20.6.2019 21:52  +5#169 Re:
Ja som dnes volal na DPB kvôli absencii L7, a ona nevedela o žiadnych posilách z Vinohradov. Tak som sa spýtal, ako sa ľudia zmestia do preplnených električiek, tak zostala nemá, a že nevie... akože to fakt zabudli na tie preplnené vlaky? Ći sa necháme prekvapiť v pondelok ráno už priamo v obratisku?
perets20.6.2019 21:44  +4#168 Re:
Ak niekto čaká na spoj pri 3 minútovom intervale 10 minút tak chyba bude v tom niekom, nie v prestupnom systéme.
samuel3120.6.2019 21:25 -9#167 Re:
Reply on #166 od Adam3:
Post was hidden because of negative rank. [Show]
Adam320.6.2019 21:04 -2 +4#166 Re:
Reply on #165 od samuel31:
Po skonceni vyluk sa urcite toho bude vela menit ale tento system by ostat mohol.
"Mali sme už aj tak málo električkových tratí, trebalo by ich rozšíriť a nie dať ešte menej." - pocet elektrickovych trati sa nemenil. Dokonca sa ani nezhorsil interval na jednotlivych tratiach.
"Linku číslo 5 napríklad osobne pravidelne využívam a nie som jediný, mnohí študenti ňou denne cestujú." - Kazda linka je vyuzivana ale to neznamena ze ma opodstatnenie. Jej nahrada su linky po jej trase s dvojnasobnym intervalom.
V západnej Európe nie sme a ak to tak niekde majú, je to pekne blbý systém a nemusíme sa po nich opi.čiť. - Tento system nie je pekne blby v clanku mate popisane jeho vyhody.
"vymyslieť nové link, ktoré by prepojili hlavnú stanicu s Ružinovom a Karlovou Vsou." - Vaujimave spojenie 😂
"Toto sa všetko dá, keby ste riešili, kde pridať a nie kde zobrať." Ste riesili? Neviem komu je toto adresovane ale nikomu na tejto stranke to nepatri.
samuel3120.6.2019 20:51 -6 +1#165 Re:
Dúfam, že po skončení výluky budú všetky pôvodné linky obnovené. Mali sme už aj tak málo električkových tratí, trebalo by ich rozšíriť a nie dať ešte menej. Linku číslo 5 napríklad osobne pravidelne využívam a nie som jediný, mnohí študenti ňou denne cestujú. Taktiež linka 3 je výhodná na spojenie do Petržalky, nevidím dôvod, prečo by mala byť skrátená. Linka 8 by sa istotne nič nestalo, keby pokračovala po pôvodnej trase pár zastávok. V západnej Európe nie sme a ak to tak niekde majú, je to pekne blbý systém a nemusíme sa po nich opi.čiť.

Po výluke navrhujem zachovať linky 1, 2, 3, 4, 5 a 9 v súčasnom rozsahu, linku 7 potiahnuť na námestie Ľ.Štúra a spolu s linkou 6 aby premávala pravidelne, linku 8 potiahnuť do Petržalky a tiež vymyslieť nové link, ktoré by prepojili hlavnú stanicu s Ružinovom a Karlovou Vsou. A dostavať električku v Petržalke, vybudovať prepojenie Šafárikovo námestie - Eurovea - Miletičova s odpojením novej Vrakunskej radiály, taktiež prepojenie Vajnorskej s Ružinovskou a novou Vrakunskou radiálou cez Tomášikovu.

Toto sa všetko dá, keby ste riešili, kde pridať a nie kde zobrať.
juraj7620.6.2019 12:58 #164 Re:
Na stránke DPB sú už konečne nové CP.
Kobenhavn20.6.2019 12:02  +1#163 Re:
Som zvedavý, koľko hodín pred sa to znovu odloži, alebo koľko hodín pred uverejnia nové linkovanie aj s CP 😂 Aj keď X6 už má aj tabuľky na pár zastávkach 😃
Trolley20.6.2019 10:45  +1#162 Re:
Reply on #161 od 3pa3ck3:
Podľa mňa si to pekne rozpísali na papier ako by sa malo jazdiť, ale keď začali tvoriť CP, tak zistili, že im to podľa navrhovaného konceptu nevychádza. 😃 Mňa osobne by zaujímali aj tie posilové spoje zo ŽST Vinohrady o ktorých sa hovorí len v zákulusí, ale oficiálne nie sú nikde uvádzané. ❓
3pa3ck320.6.2019 9:31 #161 Re:
Keďže CP sa stále neobjavili, pomaly si môžeme rozdeľovať služby... 😉
si19.6.2019 11:42 #160 Re:
Reply on #159 od 3pa3ck3:
to budes ale este musiet zohnat vodica ktori aj presne podla tabulkovej chrono (ktoru na palubaku nevidi) pojde....
3pa3ck319.6.2019 11:38 #159 Re:
Reply on #158 od Viko:
Lumbert spomínal iba konečné, tak som naviazal naňho. Ale keď sa budem v sobotu veľmi nudiť, tak sa môžem previezť všetkými linkami a zapisobať si presné sekundové odchody z každej zastávky 😎
Viko19.6.2019 11:29 #158 Re:
Reply on #156 od 3pa3ck3:
Dopočíta jak dopočíta, poznáš aktuálne sekundové chroná aby si vedel, v ktorej zastávke to zaokrúhliť o minútu nahor?
lumbert19.6.2019 9:52 #157 Re:
Reply on #156 od 3pa3ck3:
Dobrý postreh, na to som pozabudol! 😋
3pa3ck319.6.2019 9:52  +1#156 Re:
Reply on #155 od lumbert:
Tak zase také zložité to nebude. Stačí zistiť jeden odchod pri každom intervale plus kedy sa menia intervaly. Zvyšok sa dopočíta
lumbert19.6.2019 9:30 #155 Re:
Reply on #147 od lumbert:
Ak sa však neodtajnia ani po 22. júni, bude treba postaviť dobrovoľníkov na všetky konečné, aby zapisovali časy odchodov a zostavili tak aspoň približné CP. 😃 😃 (just kidding)
S499.102319.6.2019 9:22  +1#154 Re:
Reply on #152 od Trolley:
To je práve zásadný rozdiel.
Petto19.6.2019 9:20 #153 Re:
Reply on #139 od dns.mk:
Pre zaciatok by stacilo keby sa poobedna spicka L39 nastavila na 15min int. aspon, aby bol preklad so vsetkym ostatnym v spolocnom useku Trnko - Trnavska cesta. L31 by sa jej prisposobila s int. 5/10 tiez.
Trolley19.6.2019 9:11  +1#152 Re:
Reply on #145 od S499.1023:
Asi rovnaký, ako v prípade zastávky Vazovova kde stoja len výjazdové a dojazdove spoje a bežné spoje liniek 2 a 8 ňou iba prechádzajú.
Trolley19.6.2019 9:09  +1#151 Re:
Reply on #146 od 3pa3ck3:
Vzdialenosť medzi zastávkami Námestie SNP a Kamenné námestie je v prípade L9 v smere do Ružinova minimálna a preto úplne postačuje ak stojí iba na jednej z nich.
Viko18.6.2019 22:23 #150 Re:
K zlepšeniam v rámci dočasného systému patrí aj dosadenie tabule na Nám. SNP smerom dolu - dali ju za cestu, rovnobežne s nástupišťom.
Solider18.6.2019 21:31  +1#149 Re:
Reply on #146 od 3pa3ck3:
Relatívne veľká vzdialenosť je takmer 900 metrov medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím, nie 250 metrov medzi dočasným Kamenným námestím a Námestím SNP.
810zssk18.6.2019 19:07  +1#148 Re:
Reply on #146 od 3pa3ck3:
Veď samozrejme ak sa vráti dvojlinkový variant, tak sa vráti aj pôvodná obsluha zastávok.

Keď som si to rozobral na drobné, tak mi vyšlo že jedine 3 v smere na Nám. SNP by nemusela zastavovať na Kamennom nám. a nič by sa z pohľadu prestupných väzieb nestalo. Pri všetkých ostatných prípadoch je žiadúce zastavovanie na oboch zastávkach.
lumbert18.6.2019 9:56 -1 +2#147 Re:
Reply on #143 od si:
Nové CP sú štátnym tajomstvom a odtajnené budú, až keď vstúpia 22. do platnosti. 😁
3pa3ck318.6.2019 9:32  +1#146 Re:
Reply on #145 od S499.1023:
Zmysel by to malo asi taký, ako keď teraz stojí L9 iba za križovatkou v oboch smeroch...

Samozrejme, tento nápad oceňujem a myslím si, že ak sa vrátime späť k dvojlinkovému variantu, tak by bolo vhodné, aby minimálne v smere KV ostalo zastavovanie na oboch zastávkach (keďže sme v absolútnom centre a vzdialenosti medzi zastávkami Mariánska - Kamenné (dočasná) - SNP sú už relatívne veľké).
S499.102318.6.2019 9:25  +5#145 Re:
Reply on #144 od Trolley:
A aký by malo význam prechádzať existujúcu zastávku bez obsluhy?
Trolley18.6.2019 8:56 #144 Re:
To naozaj budú električky zastavovať aj na Námestí SNP, aj na Kamennom námestí?
si17.6.2019 21:37  +4#143 Re:
Reply on #142 od TeBeCe:
dobre, takze mi teraz este skus napisat kedy sa v sobotu na racianskej dockam chladenej elektricky.... (tam mi len tazko das odpoved ze raz za 3 minuty alebo kazdu chvilu....)
a teda ludi ktori si potrebuju naplanovat nejaky presun na najblizsiu sobotu asi nebude nula, takze nejaky cestak by sa zisiel...
TeBeCe17.6.2019 15:55 -2 +4#142 Re:
Reply on #141 od Petto:
Nakresli si obdialnik, napis tam X6 Rano: int. 3 min, Do vecera int. 4 min, Inokedy: int. 7/8 min. Obdobne skonstruujes vsetky ostatne 😁
A keby si chcel format "do penazenky", tak si len napis na listok vetu: "Chodi kazdu chvilu" 😁
Petto17.6.2019 15:14  +4#141 Re:
Nove CP od soboty ale ani stopy po nich. 😃
Trolley16.6.2019 15:43  +2#140 Re:
Reply on #139 od dns.mk:
Doriešiť treba aj 52 a 56, ktoré prídu z Rendezu na zastávku Cintorín Rača v rovnakej minúte ako idú L3 a 5do mesta.
dns.mk15.6.2019 15:13  +2#139 Re:
Vŕta mi hlavou otázka, že kedy sa okrem električkových liniek "zreformujú" v podobnom duchu aj autobusové linky? Napr. treba riešiť nasledovné:
- nesúlad medzi linkami 68+96 v sedle a cez víkend, spoločne ponúkajú 8 spojov za hodinu ale nie je to koordinované
- nedobre riešený je aj zväzok liniek 39+61+63, resp. 61+63+96
- v Lamači by to chcelo namiesto 30+63 jednu nosnú linku s rovnakou kapacitou na každom spoji, t.j. buď komplet výprava v 12m autobusoch alebo 18m
- stagnácia minibusových liniek a redukovanie ponuky spojov, najmä linka 44 a linky 58, 147 a 151 premávajúce tak riedko, že sa mi oplatí ísť po ich trase pešo, resp. využiť frekventovanejšie linky v ich blízkosti (3+5+7, 203+207 a 204+205)
- pri linke 27 takmer úplne zbytočná existencia nakoľko jediná odľahlejšia časť na jej trase je Tranovského a aj to bohužiaľ iba jednosmerne obslúžená, inak v celej trase kopíruje 83ku, ideálne by bolo preloženie na Jadranskú a Koprivnickú s otočkou jednosmerne cez Švatnerovu a Hanulovu
- riešenie obsluhy južnej časti P. Biskupíc, pravdepodobne linkou 67, ktorú je už dnes potrebné posilniť aby mali ľudia dôvod ju využívaťaj mimo špičky
Solider15.6.2019 14:00  +1#138 Re:
Reply on #137 od 3pa3ck3:
Áno, v súčasnosti nemáme sekundové odchody a teda interval 7-8 minút znamená, že interval je raz 7 minút a potom 8 minút na preskačku.
3pa3ck314.6.2019 20:07 #137 Re:
Aby sme si ujasnili, pod intervalom 7-8 minút sa myslí model, keď sú v CP pre cestujúcich uvedené časy 00 07 15 a rovnaké sú aj reálne odchody, alebo tie sú 00 07:30 15?
S499.102314.6.2019 19:32 #136 Re:
Reply on #135 od johnnyjanko:
Sorry, zle som pochopil tvoj príspevok. Moje výhrady patria teda len Tripartitovi.
johnnyjanko14.6.2019 15:41  +1#135 Re:
Reply on #134 od S499.1023:
Ja som nikde netvrdil, že interval 7-8 je príliš zložitý, mne sa to práveže zdá ako najlepšie riešenie toho problému, že 15 sa nedá celočíselne deliť dvomi.
S499.102314.6.2019 14:55 -1 +3#134 Re:
Reply on #129 od johnnyjanko:
Čo vám hrabe aj s Tripatrikomtri? Však si pam¨taj pätnásťminútový interval a že v strede medzi týcm ide tiež spoj. Fakt by som chcel mať vaše problémy. Na "celom svete" sa používa 7/8, len dvom šotúšom z Bratislavy sa to zdá byť príliš zložité
hroch14.6.2019 13:16 #133 Re:
Reply on #124 od 810zssk:
Mas tam chybu, chcel si povedat polhodinove 😆
johnnyjanko14.6.2019 12:05  +3#132 Re:
Reply on #130 od 3pa3ck3:
Pochybujem. Myslím, že pridanie polminút a štvrťminút do výveskového CP by naozaj ničomu nepomohlo, je to zbytočne zložité a nie každý je schopný v hlave efektívne pripočítavať násobky 7,5 alebo ešte lepšie: 3,75. 🙂

Okrem toho, pri električkách nemá až taký význam pamätať si presné odchody (najmä pri jednolinkovom koncepte), a hlavne, v dnešnej dobe si väčšina ľudí pozrie na mobile, kedy bude skutočný odchod najbližšieho spoja. To všetko znamená, že po praktickej stránke nevidím rozdiel medzi 7,5 a 7-8.
m@jo14.6.2019 12:03  +3#131 Re:
Reply on #130 od 3pa3ck3:
To si predstavuješ nejako takto?
Napr.
14 || 00 07,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5
15 || 00 07,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5
...
To je ozaj prehľadnejšie 😃
Lebo čakanie 1 minútu horedole je fakt hrozné 😃
3pa3ck314.6.2019 11:36 -4#130 Re:
Reply on #129 od johnnyjanko:
Stačilo by zaokrúhľovať odchody nie na celé minúty, ale na polminúty (resp. na štvrťminúty, keďže pri niektorých autobusoch by potom vyšiel interval 3,75 namiesto 4 minút).

Intervalový CP by mal byť čo najjednoduchší, aby naozaj stačilo, aby cestujúci vedel jeden odchod a interval a nemusel potom pozerať na CP. To napríklad vadí pri súčasnom osemminútivom intervale električiek, kde si musím uvedomiť, či je párna, alebo nepárna hodina a až tak počítať čas odchodu.

Tých 7/8 minút interval je podľa mňa na hrane, keď je otázka, či prísť na zastávku náhodne a čakať, alebo si zistiť, kedy mi niečo ide a podľa toho sa zariadiť.
johnnyjanko14.6.2019 11:00 -1 +4#129 Re:
Reply on #127 od 3pa3ck3:
Nerozumiem ako môže byť interval 7,5 pre cestujúcich jednoduchší. Myslel si to tak, že by boli aj na výveskách uvedené časy odchodov s presnosťou na sekundy? To asi neprichádza do úvahy. A teda keď časy zaokrúhliš na celé minúty, tak je pre cestujúceho vlastne jedno, či je to interval 7-8 alebo 7,5, pretože oboje vyzerá na výveske rovnako, a 30 sekúnd rozdiel si nikto ani nevšimne, však to je úplne normálna odchýlka.
Mike14.6.2019 9:28  +1#128 Re:
Reply on #126 od johnnyjanko:
Odchod zo zastávky sa dá vždy zistiť s presnosťou na sekundy. Meškanie (náskok) v sekundách sa ukazuje iba na nových palubákoch, na starých palubákoch svieti iba údaj v celých minútach.
3pa3ck314.6.2019 9:24 -4#127 Re:
Reply on #125 od johnnyjanko:
Pre cestujúcich by podľa mňa bol interval 7,5 jednoduchší ako 7-8. Takto si okrem jedného odchodu musia pamätať aj to, či ďalší ide o 7 alebo 8 minút. Pri 7,5 by stačilo vedieť iba jeden odchod a všetko sa jednoducho dopočíta v hlave.
johnnyjanko14.6.2019 9:13 -2#126 Re:
Reply on #122 od Mike:
Nie je to náhodou tak, že meškanie sa dá vždy vyjadriť s presnosťou na sekundy, aj keď odchody podľa CP sú v celých minútach? V BA na palubákoch svieti presné meškanie v sekundách, oproti odchodu z najbližšej zastávky (ktorý je ale o celej minúte).
johnnyjanko14.6.2019 9:09 -1#125 Re:
Reply on #121 od Andy:
Presne niečo takéto som mal na mysli, pretože v MHD sú jazdné doby medzi zastávkami dosť krátke na to, aby sekundová presnosť mala svoje opodstatnenie, ale zároveň je to pre cestujúcich zbytočne komplikované. Ale teda vďaka za vysvetlenie, že DPB používa interval 7-8.
810zssk13.6.2019 21:08 #124 Re:
Reply on #121 od Andy:
Aj na slovenskej zeleznici sa pouzivaju polminutove casove udaje 🙂
Solider13.6.2019 20:02  +4#123 Re:
Reply on #114 od 3pa3ck3:
Tieto zhromaždenia nesmú blokovať prejazdnosť električkových tratí. Ak dokázali v Prahe počas 120-tisícového zhromaždenia na Václaváku zachovať premávku električiek, tak sa to hádam dokáže aj v Bratislave pri oveľa menšej účasti zhromaždených osôb. Obec im môže určiť podľa § 8 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve iné miesto, respektíve podľa § 10 ods. 3 toto zhromaždenie kvôli výraznému obmedzeniu dopravy zakázať.
Mike13.6.2019 19:42 #122 Re:
Reply on #119 od Petto:
Vo Viedni som na palubáku u vodiča videl pred cca 10 rokmi +2 (meškanie 2 minúty), o pár zastávok ďalej +2,5; potom +3, +3,5 atď (meškanie reálne narastalo).
Andy13.6.2019 17:30 #121 Re:
Reply on #119 od Petto:
Pokiaľ viem, sekundové odchody sa pomerne bežne vo svete používajú (v DPB zatiaľ nie), len sa na výveskách zaokrúhľujú na minúty, lebo by to bolo neprehľadné. Však ja si pamätám, že keď som si ako malé decko robil bicyklovú linku, tak som časy medzi zastávkami mal s presnosťou 5 sekúnd... 😂
3pa3ck313.6.2019 17:20  +2#120 Re:
Reply on #118 od Petto:
S K2S na L4 si niekto robí iba srandu, dúfam 🙂 Spojenie Kamenné námestie - Trnavské mýto zaplní súpravy aj pri 4-minútovom intervale (teda nepredpokladám, že budú ľudia chodiť naokolo po Obchodnej, prípadne L3 -> L9 s prestupom na Blumentáli).

A na L2 s 15-minútovým intervalom by sa cez pracovné dni tiež uživili súpravy, podľa mňa (najmä poobede pri upchatej Šancovej). Aj keď zase je pravda, že nebudú jazdiť študenti z STU.
Petto13.6.2019 17:07 #119 Re:
Reply on #115 od johnnyjanko:
Ten interval mas uz dnes napr. na trolejbusoch 201,202 . Odchody su cca v takomto tvare:
12: 00 07 15 22 30 37 45 52
Sekundove odchody maju zatial len Japonsku co som videl. 😁
Petto13.6.2019 17:04 #118 Re:
Reply on #117 od tbusabustram6609:
K2S vsetky L2 - asi 4ks, L4 - spoje k ZST NM - t.j. kazda druha L4
T3/T6 - kazda druha L3+9, ostatok 29T(30T)
tbusabustram660913.6.2019 16:47 #117 Re:
Kde budú počas výluky využite T3, T6 a K2S ?
Mike13.6.2019 13:48 #116 Re:
Reply on #115 od johnnyjanko:
Je to interval 7-8 minút. Na všetkých druhoch CP sú (zatiaľ) uvádzané iba minúty, nie sekundy.
johnnyjanko13.6.2019 13:46 #115 Re:
Mňa by ešte zaujímalo, ako detailnejšie funguje interval 7,5min. Je to naozaj tak, že niektoré spoje nevyrážajú vždy v celú minútu, ale 30 sekúnd po celej minúte? A aký údaj bude v CP pre cestujúcich? Predpokladám, že sekundy tam uvedené nebudú...
3pa3ck313.6.2019 11:40 #114 Re:
Inak neviete niekto, či existuje záložný plán v prípade uzavretia niektorej tratí? Napríklad počas trvania prvej etapy výluky sa chystá Národný pochod za život, keď bude určite uzavreté minimálne Námestie SNP a zrejme aj ďalšie trate v okolí
johnnyjanko13.6.2019 9:39 #113 Re:
Reply on #104 od S499.1023:
Chápem, ale to, čo spomínaš, je len problém rozdielnej kapacity, kedy na koncoch radiál treba viac spojov než bližšie k centru. To by sa teoreticky dalo riešiť vloženými spojmi, ktoré nepôjdu celú trasu, tak ako teraz L4 bude končiť aj na BANM.

Ale keď dáš dve linky, tak je to preto, lebo každá z nich ide inou trasou. V bratislavskej električkovej sieti je to na viacerých radiálach nutné. Ale je to potom ešte "jednolinkový koncept"?
Mike12.6.2019 21:58  +1#112 Re:
Reply on #105 od Machnac:
Dnes to odznelo v Karlovke na prezentácií modernizácie radiály, v L4 by sa smerom von z mesta malo hlásiť, že spoj ide na ŽST Nové mesto, alebo spoj ide na Zlaté piesky.
Ike12.6.2019 21:09 #111 Re:
Reply on #80 od birch:
Máš pravdu, ale (iný zoznam bodov ako ten tvoj):
1) nepreceňujeme to SNP trocha? Ak mi ako prestupný uzol nevyhovuje, tak ho nevyužijem. A ak idem s kočíkom do centra, tak mi je egal, či prejdem 60 metrov navyše,
2) koncept ako metro to je, vo viacerých metrách, kde nie sú prestupy na hrane sa vyslovene nachodíš a napriek tomu ich ľudia využívajú.
3) áno, vzniknú hlúpe miesta, ale za cenu výborného linkovania a a lá metro konceptu. Nikdy sa nedáv vyhovieť všetkým. A čakať s optimálnym linkovaním na všetky drahé a časovo náročné infraštruktúrne projekty je jednoducho hlúposť.
jergus1212.6.2019 20:16 #110 Re:
Bolo by to rozumné. Sedmička v smere na Nám. LS cez Štúrovú.
Ike12.6.2019 19:50 -1 +1#109 Re:
Reply on #91 od S499.1023:
Pravda. Aj vozovne som zanedbal. Hanba mi.🤔
Trolley12.6.2019 19:45  +1#108 Re:
Hádam bude L7 zachovaná. Bte. L9 mohli nechať ako 8 keďže kopíruje jej trasu.
si12.6.2019 18:26  +1#107 Re:
Reply on #104 od S499.1023:
...jedna z Rače a jedna z Gaštaňáku... nikto predsa nechce voziť vzduch na konci radiály alebo nepoberať v strede
problem je ze v uplynulych zimnych a jarnych mesiacoch sucasna kapacita na racianskej nepoberala rano vcelku pravidelne uz od peknej cesty (v poslednom mesiaci to uz tak kriticke nie je, viditelne je cestujucich v spojoch menej, aj ked na upchtaosti cesty autami na racianskej to velmi nevidno...)
jergus1212.6.2019 17:44  +1#106 Re:
"...Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra...."
Ano , ale nie na Slovensku . Ako je vybudované napr. prestupové centrum na namestí SNP? Dúfam. že je to len dočasné riešenie.
Machnac12.6.2019 17:20  +2#105 Re:
Je nejaka sanca, ze sa pri takto rozsiahlej reorganizacii liniek zacnu konecne rozumnejsie vyuzivat existujuce moznosti informacneho systemu (transparenty aj hlasenie)? Urcite by pomohlo, keby sa napr nahrali nove hlasenia upozornujuce na to, ze vozidlo pokracuje od nasledujucej zastavky ako ina linka, ze treba vykonat prestup na NAD, pripadne, vcasne upozornenie, ze konkretny spoj linky 4 za zastavkou Zatisie konci jazdu na ZST NM. Takisto na transparentoch by v spodnom riadku mohli miesto rolujucich nacestnych zastavok radsej byt fixne informacie kadial vozidlo ide, napr cez Spitalsku a pod.
S499.102312.6.2019 17:13  +2#104 Re:
Reply on #103 od johnnyjanko:
Samozrejme, že vždy bude jedna linka z Dúbravky a jedna z Karlovky, jedna z Rače a jedna z Gaštaňáku, jedna zo ZP a jedna z BANM, nikto predsa nechce voziť vzduch na konci radiály alebo nepoberať v strede.
johnnyjanko12.6.2019 15:54 #103 Re:
Reply on #93 od S499.1023:
Samozrejme pri jednolinkovom koncepte nemá zmysel čakať na radiále na čokoľvek iné než najbližšiu električku, ale záleží na tom, aká by bola detailná podoba toho nového konceptu (pri bezvýlukovom stave). Bez toho ťažko posúdiť, čo by bolo lepšie. Pretože v tomto výlukovom stave napr. tá mnou spomenutá cesta električkami z Ružinova do KV nie je žiadna výhra, prestup na Kamennom/SNP zožerie veľa času kvôli peším presunom a dvojnásobnej vyhliadkovej jazde cez Nám. SNP.

Z KV by sa (v normálnom stave) veľmi pýtali dve linky, jedna cez Tunel, druhá na Šafko. Jedna z nich by jazdila z Dúbravky, druhá len z KV. Pochybujem, že to niekedy bude inak. Z Rače zrejme tiež dve linky, jedna na Obchodnú, druhá na Špitálsku. Z Ružinova by zrejme stačila jedna linka (na Obchodnú) a z Vajnorskej tiež jedna linka (na Špitálsku). Petržalka - nemám názor.
lostrail12.6.2019 15:33 #102 Re:
Reply on #100 od S499.1023:
"A prečo by nemal jeden prestup vadiť po dvoch zastávkach ale vadil by po pätnástich?"

Celkovo dostupnost sirsieho centra je z KV biedna, v pripade jedinej L6, ktora by nepokracovala dalej, ale tocila by sa v centre, by sa este zhorsila. Z Petrzalky premavaju do sirsieho centra napr. 68, 98, 94 (po Blumental), no z Karlovky by jedine rozumne spojenie z vychodnou castou mesta koncilo v podstate na Namesti SNP. Vsetko ostatne by bolo vyrazne krkolomnejsie (prichadzaju mi na rozum vzdy minimalne dva prestupy). Ale ved v pohode, da sa ist aj autom a je na vyber hned z niekolkych lepsich tras. Verim primatorovi, ze pochopi, ze kym vsetky sidliska budu mat nejaku moznost sa do sirsieho centra dostat, tak jedinou linkou L6 nanajvys do centra by Karlovke, ale aj Dubravke vyrazne skomplikoval situaciu.

"v normálnej prevádzke by ju však cez tunel nebolo možné viesť kvôli obsluhe nábrežia"

Myslim obsluhu nabrezia od Chatam Sofer dalej, t.j. Most SNP, Safko a podobne. To suvisi s tym, ze L6 je potrebne zachovat hlavne na nabrezi, kedze cez tunel bude toho chodit dost. Komu sa nebude chciet cakat jazdou cez Safko, prestupi na Chatam Soferi, prakticky staci prejst na druhu stranu tej istej zastavky.

Ono, moja uvaha vychadzala prave z potreby JEDNOLINKOVEHO variantu. Cize ano, ratal som s JEDNOU linkou. Pravdaze, dvoma linkami by sa Karlovka s Dubravkou dali obsluzit luxusne, takze ak budu dve, jedna, co sa otoci cez tunel a druha, ktora bude pokracovat napr. do Ruzinova alebo Race, potom je to v absolutnom poriadku a nic ma netlaci.
lostrail12.6.2019 15:18 #101 Re:
Doplnenie: Tu linku medzi Ruzinovom a Karlovkou som samozrejme myslel po dokonceni modernizacie az do Dubravky.
S499.102312.6.2019 15:17 #100 Re:
Reply on #99 od lostrail:
Uff...
Čo presne si predstavuješ pod slovami "jeden prestup nie je až také veľké terno"?
A prečo by nemal jeden prestup vadiť po dvoch zastávkach ale vadil by po pätnástich?
Nerozumiem ani vyjadreniam typu "v normálnej prevádzke by ju však cez tunel nebolo možné viesť kvôli obsluhe nábrežia" - to akože prestúpiť niekde medzi Karlovkou a PKO na linku z Dúbravky, idúcu po nábreží by bola smrť?
Inak tvoje dedukcie, že by po skončení výluky mala zostať práve linka 6 jednak nie sú ničím podložené, takáto diametrála nie je atraktívna, jednak NIKDY nepôjde po celej karloveskej radiále jedna linka.
lostrail12.6.2019 15:05 -5#99 Re:
Post was hidden because of negative rank. [Show]
johnnyjanko12.6.2019 15:05 -1#98 Re:
Reply on #94 od Johnny34:
To je fakt, ale to vlastne nie je skoro žiadna zmena k horšiemu, pretože na Zlaté Piesky aj doteraz premávala len jedna linka, t.j. interval v prac. dni 6-18h 8min a v ostatné časy 15min. Malý rozdiel je len to, že v sedle bude po novom 10 min interval namiesto doterajších 8. Pre večerné a víkendové odvozy kúpačov to nebude žiadna zmena.

Takže naopak, ak by každá 4ka premávala až po ZP, znamenalo by to výrazné navýšenie kapacity na tomto úseku (nehovoriac o zhoršení obsluhy BANM), a to zrejme vo výlukovom stave nie je reálne, alebo by sa tým zhoršila ponuka NP vozidiel na tejto linke, prípadne na ostatných.
Vladimír12.6.2019 14:54 -1 +1#97 Re:
Reply on #94 od Johnny34:
Čiže to znamená, že v úseku Zátišie - Zlaté piesky bude zachovaný rozsah dopravnej obsluhy ako je dnes.

Iste, zlepšenie to nie je. Ale na druhej strane ani zhoršenie, ktorého by sme sa mali obávať.
si12.6.2019 14:39 -3#96 Re:
Reply on #94 od Johnny34:
nemam denny prehlad toho ako tam vyzeraju naplnene vozy, ale fakt ze tych parkrat co sa mi podarilo toho roku z roznych dovodov cestovat do mesta L4 zo zlatych pieskov tak som bol prijemne prekvapeny zivotnym priestorom vo vozidle (plnsie to zacinalo byt az na novej dobe); ale to bude asi tym ze som zvyknuty na dobytcaky ktore premavaju na racianskej....
si12.6.2019 14:36 #95 Re:
Reply on #93 od S499.1023:
tak ale po tej planovanej zmene uz ani velmi nebudem mat co na vyber, proste bude len ta konkretna jedna linka a fakt ze presunut sa o 1-2 zastavky dalej niecim co ide cez centrum po tej istej trase nema absolutne ziaden vyznam v tom aby som si o ten kusok dalej len opat pockal na to iste vozidlo tej jedinej linky iducej na tu-ktoru radialu....
Johnny3412.6.2019 14:34 -1 +3#94 Re:
ak "Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto" znamená to, že na Vajnorskej radiále budú mať všetci, ktorí cestujú na trase od Zátišia po Zlaté piesky vlastne intervaly nie 4, ale 8 minút v rannej špičke následne 10 a nie 5 minút v sedle a popoludní, večer nie 7,5, ale 15 min. Pričom táto časť radiály je bohato využívaná cestujúcimi, ktorí tu prestupujú na prímestské linky, obyvateľmi, ktorí v tejto oblasti bývajú trvalo, ale aj na ubytovniach a v letných mesiacoch aj návštevníci Zlatých pieskov. Už teraz sú tu električky celý deň plné, tak neviem ako potom...
S499.102312.6.2019 14:29 #93 Re:
Reply on #78 od si:
Ale ty to vidíš v perspektíve súčasného dvojlinkového konceptu.
S499.102312.6.2019 14:26  +1#92 Re:
Reply on #89 od si:
Nie všetky.
S499.102312.6.2019 14:25  +1#91 Re:
Reply on #67 od Ike:
Zanedbal si nácestné obratiská - či je NĽŠ od macochy? Čo ak niekto byd echcieť ísť od Skorpió Lajos Monument na Šafaříkovo námestie električkou bez prestupu?
810zssk12.6.2019 14:24 -1 +1#90 Re:
Reply on #89 od si:
Dobrá poznámka. Navrhujem vyhovieť žiadateľom o priamu linku do Rače nasadením jednej takejto súpravy na špičkovú prevádzku linky 5 😂
si12.6.2019 14:19  +2#89 Re:
Reply on #87 od 810zssk:
pokial si dobre pamatam, tak dvojose historicaky byvali obvykle obojsmerne, otazne je ci aj maju v sucasnom stave funkcne obe stanovistia...
Miro12.6.2019 14:11  +1#88 Re:
Reply on #87 od 810zssk:
Jedine že by sa spojili dve T3 do PX (Prdelí Xobě). 😉
810zssk12.6.2019 13:57  +2#87 Re:
Reply on #56 od fanatikmhd:
A teraz nám prezraď aké obojsmerné električky má DPB, ktoré nie sú nízkopodlažné.

Daná časť textu sa zaoberá nasadzovaním nízkopodlažných vozidiel. Text uvádza, že do Petržalky a Karlovej Vsi musia byť nasadzované 100% nízkopodlažné vozidla, čo je pravda, lebo žiadne vysokopodlažné vozidlo DPB tam ísť nemôže.
3pa3ck312.6.2019 13:53  +1#86 Re:
Reply on #85 od dns.mk:
Tu je otočka na Trnavskej - otáča sa tam napr. 207 počas maratónu:

https://maps.app.goo.gl/1ZkrRNM6dxEUS2SS6

Prípadne, ak by sa tam nevytočil klbový autobus, tak na Bajkalskej je otočka s väčším polomerom.
dns.mk12.6.2019 13:47 -2#85 Re:
Reply on #11 od 3pa3ck3:
Ako otočím na zimáku linku, ktorá príde od Trnavského mýra? Na Trnavskom aj Račianskom je prestup na hrane na viac liniek 😉
810zssk12.6.2019 13:28 #84 Re:
Reply on #45 od S499.1023:
Bezvylukovom stave, bavili sme sa o jednolinkovom variante na trvalo.
johnnyjanko12.6.2019 12:57  +3#83 Re:
Reply on #80 od birch:
"Prestupný uzol STU" to znie ako vtip z Rádia Jerevan. 😂 V praxi sú to tri jednosmerné zastávky, zo žiadnej z nich nevidno na tie ostatné, a jedine L1 na nich zastavuje obojsmerne. Horšie riešenie si ťažko vôbec predstaviť.
JaNa12.6.2019 12:45  +1#82 Re:
Reply on #48 od Kobenhavn:
To Dufam ze to potom vratia lebo tie vyhliadkove jazdy L9 z Kamenneho na Ruzinovsku nic moc teda. To uz je rychlejsie ist 78 od Eurovey.
Ari12.6.2019 12:33 -3 +1#81 Re:
Reply on #43 od Kobenhavn:
+ ešte 6 aspoň v špičke: KV - Petržalka 🙂
birch12.6.2019 12:29  +2#80 Re:
Zdá sa mi, že trochu opomíname jeden aspekt súvisiaci s konceptom á la metro - kvalita prestupných uzlov.

Pri tomto konkrétnom návrhu trasovania vidím ako komplikáciu:
1) Uzol Nám. SNP / Kamenná Nám.: Veľká vzdialenosť zast. Nám. SNP na Špitálskej v smere od Amer. nám. a nevybudovanie nástupného ostrovčeka (prestup L4 > L1 a Lx6)
2) Uzol STU: Chýbajúca možnosť prestupu Hlavná stanica smer Blumentál (a ani opačne to nie je terno), konkrétne chýbajúce nástupište na Radlinského smerom von z centra (nie je možný prestup L1 > L9)
3) Uzol Chatam Sófer: Chýbajúca možnosť prestupu od Hviezdoslavovho nám. / Nám. Ľ. Štúra do Karlovej Vsi, konkrétne chýbajúce nástupište pri Chatamovi v smere od tunela (nie je možný prestup L4 > Lx6)

S prípadom 1) sa krátkodobo urobiť nič veľmi nedá, možno aspoň urobiť vyvýšené miesto v dĺžke povedzme 3m (na systém spomaľovačov, ktoré sa kedysi robili v Petržalke), aby bolo lepšie nastupovanie / vystupovanie pre imobilných a kočíky.
V prípade 2) a 3) by malo byť možné aspoň dočasné riešenie formou položených panelov ako urobili na Nám. SNP (stačilo by aj menej luxusné). Na Radlinského na úkor parkovacích miest, na nábreží by šírka cesty vrátane nadpriemerne širokej autobusovej zastávkovej niky mala byť dostatočná, komplikáciou je "iba" ako na ňu bezpečne dostať chodcov.

Inak tvrdenie o nedostatočnej priepustnosti križovatky pri Chatamovi Sóferovi sa mi zdá byť alibistické - nie je tam toľko smerov, aby sa to nedalo vymyslieť. Problémom sú tam zbytočne dlhé vyprázdňovacie doby a zastaraný radič. Problém radiča by v hodinách dopravnej špičky mohol byť vyriešený nastavením pevného plánu - a možno by to v konečnom dôsledku bolo vzhľadom na ne-synchronizáciu križovatiek pri Zuckermandli aj lepšie.
lumbert12.6.2019 12:14 #79 Re:
A inak kedy asi budú nové CP? 🤔
si12.6.2019 11:56 -1 +3#78 Re:
Reply on #72 od m@jo:
napriklad ja urcite nenastupim na nieco ine, pretoze moje skusenosti v trasach ktore vyuzivam su take, ze v tom lepsom pripade takymto kombinovanim stihnem ten spoj na ktory by som cakal, a v tom castejsom ani to nie a v konecnom dosledku pridem do ciela este neskor ako ked si pockam na vozidlo linky ktora mi zdrhla...
Ari12.6.2019 11:39 -1 +1#77 Re:
Reply on #75 od Ari:
pardon, mal som na mysli len I. fázu
johnnyjanko12.6.2019 11:38  +5#76 Re:
Reply on #72 od m@jo:
Ja to tak niekedy robím, hlavne keď cestujem s deťmi, pretože prestupy sú náročné. Ale aj bez nich, keď potrebujem napr. cestovať z Ružinova do KV a neponáhľam sa extrémne, počkám si na ďalšiu deviatku. 8 minút prejde ako nič (väčšinou je to aj menej, lebo električka málokedy ujde rovno spred nosa, takže časť z toho intervalu strávim ešte presunom na zastávku) a je to väčší komfort. V centre sa často aj vymení osadenstvo, takže je väčšia možnosť si sadnúť na dobré miesto...

Keď je voľný deň a interval linky je 15min, asi by som nečakal na ďalšiu deviatku. Ale po nastúpení do osmičky by som musel v mobile pozerať, či mi na Obchodnej neujde päťka (lebo to by znamenalo ďalších 15 min čakať), pretože nemám celý CP naspamäť v hlave, alebo či je lepšie na Krížnej prestúpiť na štvorku.

Skrátka nedá sa povedať, že by to bolo také jednoduché, že len nastúpim do hocičoho a neriešim.
Ari12.6.2019 11:37 -2 +2#75 Re:
Reply on #72 od m@jo:
1. stávať celu koncepciu jednolinkového vedenia na základe situácie keď ujde niečo pred nosom asi nie je úplne vhodne.
2. Situácie keď priamym spojom prídeš rýchlejšie čim keď musíš prestupovať aj keď treba čakať ďalší ti vyhovujúci spoj sú bežne, najmä cez víkend.
3. Diskutovať o tom ako to bude po ukončení modernizácie je príliš predbežne, môže byt aj jednolinkové vedenie bude v pohode, mi teraz najviac prekáža to nutne prestupovanie v centre počas I. a II. fázy modernizácie.
3pa3ck312.6.2019 11:32 #74 Re:
Reply on #70 od Ike:
Len jedna poznámka: algoritmus je s mäkkým i (aj mne to trvalo pár rokov, kým som sa to naučil)
johnnyjanko12.6.2019 11:28  +1#73 Re:
Reply on #56 od fanatikmhd:
Vzhľadom na to, že v BA sú všetky obojsmerné električky zároveň NP (okrem historických), tak je to z tvojej strany len rýpanie 🙂

Jednoznačne som toho názoru, že rozdielne čísla 3 a 9 sú lepšie ako viesť to po celej trase pod jedným číslom linky. Je to neporovnateľne prehľadnejšie. Navyše to nie je pre Bratislavu žiadna novinka, už sme to tu mali tuším počas reko trate na Hlavnú stanicu.
m@jo12.6.2019 11:16 #72 Re:
Reply on #71 od Ari:
Tým chceš povedať, že keď Ti teda náhodou ujde pred nosom električka, na ktorú potrebuješ ísť, tak čakáš 8 minút na ďalšiu a nenastúpiš na prvé čo príde, aby si sa odviezol niekam, kde ide ďalšia linka, na ktorú je možnosť prestúpiť a šanca, že pôjde skôr ako tá o 8 minút?

Navyše pri jednolinkovom variante sa nikde nečaká dlhšie ako 4 minúty. Ešte raz, nikde. Hneď som ušetril polovicu času oproti čakaniu na konkrétnu električku, ktorá mi ušla pred nosom.
Ari12.6.2019 11:11 -2 +1#71 Re:
Reply on #66 od 3pa3ck3:
väčšinou to dlhé cestovanie prekáža pravé keď idem z domu, ale aj keď idem domov môžem kuknúť CP v mobile a bud sa zrýchliť alebo sa neponáhľať keď viem že mam dosť času do odchodu

Kde tu v Bratislave vôbec vidíš nejaký nosný dopravný systém?
Ike12.6.2019 11:04  +1#70 Re:
Reply on #69 od lumbert:
Len som žartoval. Áno, takto z brucha na zachovanie súčasného dopravného výkonu by bolo potrebné, aby mala každá linka interval 30 minút. A áno, ak by boli v preklade, tak by to vychádzalo 4/5 minútovo.

Mát to ale niekoľko "ale":
- nikto, úplne si myslím, že nikto, n-i-k-t-o, by po nestihnutí svojej linky na zastávke nečakal pol hodinu na tú istú linku, ale určite by nastúpil do najbližšej a prestúpil v centre (kde by miesto označníkov mohli byť bilboardy)
- dokonalý preklad na každej radiále by si neurobil, ani keby si na to vytvoril algorytmus v podobe zdrojového kódu nejakej aplikácie - proste by si mal väčšie a menšie diery, občas vláčikovanie,
- systém by bol ukrutne neprehľadný.

Vzhľadom na prvý bod, ak urobíš opačný extrém, teda jednolinkový variant, tak ti zostanú všetky výhody a k tomu celému sa Ti eliminujú úplne všetky "ale".

Teda dostaneš systém, v ktorom síce prestupuješ (prestupoval by si aj v systéme 8-linkovom), ale vieš spraviť dokonalý 4-minútový interval a hlavne je to linkové vedenie brutálne prehľadné.
lumbert12.6.2019 10:57 #69 Re:
Reply on #67 od Ike:
Oceňujem, že si si dal toľko námahy, a dúfam, že ma neberieš príliš vážne. 😎

Ono by v preklade tých ôsmich/deviatich liniek z počiatočných zastávok boli aj atraktívne 4-/5-minútové intervaly, a každý by sa dostal priamo odvšadiaľ všade. 😃
Ari12.6.2019 10:57 -2 +2#68 Re:
Reply on #64 od lumbert:
nemusíš sa tým preháňať, nikto tu presadzuje "odvšadiaľ všade"
Ike12.6.2019 10:50 -3 +6#67 Re:
Reply on #64 od lumbert:
Jednoznačne.

Linka 1: Hlavná stanica - Petržalka
Linka 2: Hlavná stanica - ŽST NM
Linka 3: Rača - Petržalka
Linka 4: Dúbravka - Zlaté piesky
Linka 5: Dúbravka - Rača
Linka 6: Dúbravka - Hlavná stanica
Linka 7: Rača - Hlavná stanica
Linka 8: Ružinov - Rača
Linka 9: Dúbravka - Ružinov
Linka 10: Dúbravka - Petržalka
Linka 11: Hlavná stanica - Ružinov
Linka 12: Hlavná stanica - Zlaté piesky
Linka 13: Rača - ŽST Vinohrady
Linka 14: Karlova Ves - Zlaté piesky
Linka 15: Karlova Ves - Rača
Linka 16: Karlova Ves- Hlavná stanica
Linka 17: ŽST Vinohrady - Hlavná stanica
Linka 18: Ružinov - ŽST Vinohrady
Linka 19: Karlova Ves - Ružinov
Linka 101: Petržalka - Zlaté piesky
Linka 102: Zlaté Piesky - ŽST NM
Linka 103: Petržalka - ŽST Vinohrady
Linka 104: Karlova Ves - Zlaté piesky
Linka 105: Dúbravka - ŽST Vinohrady
Linka 106: Dúbravka - Karlova Ves
Linka 107: Ružinov - Rača
Linka 108: Ružinov - Zlaté piesky
Linka 109: Petržalka - Ružinov
Linka 110: Karlova Ves - Petržalka
Linka 111: Zlaté piesky - Rača
Linka 112: Petržalka - ŽST NM
Linka 114: Karlova Ves - ŽST NM
Linka 115: Karlova Ves - ŽST Vinohrady
Linka 116: Dúbravka - ŽST NM
Linka 117: Ružinov - ŽST Vinohrady
Linka 118: Ružinov - ŽST NM
Linka 119: Zlaté piesky - ŽST Vinohrady
Linka 213: Rača - ŽST Vinohrady
Linka 214: Rača - ŽST NM
Linka 299: ŽST Vinohrady - ŽST NM

Treba upraviť prepravný poriadok IDS BK, a kým sa nevybudujú obojsmerné obratisko ŽST Vinohrady, bude linka 213 premávať cez mesto.

Takže to máme osemlinkový variant (v prípade Rače deväť) liniek odvšadiaľ všade. Keď budem mať čas, spravím schému.

Všetky obratiská ostali využité. Navrhujem podobný systém zaviesť aj v trolejbusovej doprave.
3pa3ck312.6.2019 10:47  +4#66 Re:
Reply on #65 od Ari:
Lenže to funguje napr. keď vychádzam z domu a ovládam odchody. Ale väčšinou to funguje tak, že sa niekde v meste postavím na zastávku a čakám, kedy niečo príde.

Ono minimálne nosný dopravný systém by mala mať také intervaly, aby sme sa vôbec nemuseli učiť odchody zo zastávok. Skúšal už niekto prísť na zastávku metra podľa plánovaného odchodu podľa CP?
Ari12.6.2019 10:22 -3 +1#65 Re:
Reply on #61 od 3pa3ck3:
načo budem zbytočne čakať na východiskovej zastávke? prídem presne k odchodu svojej linky
lumbert12.6.2019 10:12 -3 +3#64 Re:
Mali to urobiť tak (v zmysle zásady odvšadiaľ všade bez prestupu), že by bolo x liniek s hodinovým/polhodinovým intervalom, ale priame spojenie všade. 😃 To by zas bolo nespokojnosti s intervalom. 😃
3pa3ck312.6.2019 10:06  +2#63 Re:
Reply on #60 od Mike:
Nebolo by lepšie L4 rozdeliť za tejto situácie s dvoma konečnými? Predsa len, toto nie je klasická pásmová obsluha, kde konečná leží na trase dlhšej verzie.
juraj7612.6.2019 10:05 #62 Re:
Reply on #55 od janajele:
Ten 8 minútový interval sa týka jazdy nízkopodlažných električiek. Každý druhý spoj bude (alebo môže byť) vysokopodlažný. Interval teda je: v rannej špičke 4 minúty, v sedle a po obede 5 minút, večer, víkend a počas sviatkov každých 7,5 minúty.
3pa3ck312.6.2019 10:03  +1#61 Re:
Reply on #59 od Ari:
Zároveň sa ale skráti priemerný čakací čas na východiskovej zastávke na polovicu, takže priemerný cestovný čas (vrátane čakania na zastávkach) by mal pre doteraz neprestupujúcich ostať rovnaký a pre prestupujúcich sa skráti
Mike12.6.2019 10:02  +1#60 Re:
Reply on #56 od fanatikmhd:
Keď si ľudia zvykli, že do Rače ide 3 a 5 ( a 7), a do Ružinova 8 a 9, tak ak má z týchto dvoch ostať jedna linka tak nech má aj číslo jednej z týchto dvoch. (Keďže ide do centra, rovnako ako jedna alebo druhá...). Nové extra číslo (hoci aj keď už niekedy dávno v minulosti bolo) - mi príde šoto.

A po druhé, proti jednému číslu celej linky Ružinov - mesto - Rača je argument trasa v centre v tvare mašle, takže ľudia by mali chaos že kedy ide na ktorý smer. Najlepším príkladom toho je zastávka Blumentál, kedy by ľudia museli pozerať okrem čísla linky (ako sú naučení) aj na cieľ. Čo by sa ešte dalo s prižmúrením veľa očí pochopiť v smere von z mesta (tak to bude aj pri L4), ale v smere do mesta by tam musela byť veľkým Obchodná alebo Špitálska, lebo z cieľa Kamenné nám. / Nám. SNP by ľudia neboli moc múdri...

A pri riešení, ktoré bude, cestujúci rýchlo zistia, že pri jazde z Rače sa na SNP električka nikam nesublimuje, ani nezmení na služobnú jazdu, ale pokračuje ďalej na Obchodnú, akurát pod iným číslom. Detto z Ružinova po príchode na Kamenné.
Ari12.6.2019 9:57 -3 +2#59 Re:
Reply on #51 od m@jo:
Rozdiel je v tom že ak je viac liniek a jedna z nich vyhovuje ti viac tak nebudeš musieť pestúvať a tým ušetríš ešte 4 alebo 8 minút na prestupovanie.
Elinor12.6.2019 9:56 -4#58 Re:
Reply on #51 od m@jo:
Máš pravdu, nie je v tom rozdiel. Len ja mám taký zlozvyk, že chcem všade prísť načas a nezažívať každodenný adrenalín pri prestupovaní a behaní na bus mimo BA. Alternatíva v podobe L95 jazdiacej aspoň do okolia AS by nebola na škodu.
perets12.6.2019 9:53  +3#57 Re:
Reply on #55 od janajele:
Linka č. 9: "Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty."
fanatikmhd12.6.2019 9:49 -4#56 Re:
BOD v texte: nutnosť nasadenia nízkopodlažných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,

Uhm, autor asi myslel obojsmerných električiek, a nie nízkopodlažných. Karlovka ani petržalka nepotrebujú nutne nízkopodlažné vozy, ale potrebujú nutne obojsmerné vozy 😃A otázka na l.3 a l.9 - vlastne sa vrátime k tomu čo tu dlho bolo = l.16, je tak? Nebolo potom rozumnejšie to takto pomenovať? Aby to zase neevokovalo v ľuďoch že spoj idúci na Nám SNP a na obchodnú musím prestúpiť....a opačne....
janajele12.6.2019 9:48 -4#55 Re:
Chcem sa opýtať na linku 9 z Ružinova. Teraz chodili 2 linky 8 a 9. Každá mala interval cca 8 min. Intervaly sa neprekrývali t.j. každých cca 4 min. ste sa mohli odviesť. Podľa nových zmien bude ponechaná len električka 9, ale uvádzate, že interval bude 8 min. Chcem vedieť v čom má byť táto zmena lepšia, keď interval bude dvojnásobný?
Viko12.6.2019 9:27  +1#54 Re:
Reply on #52 od jurajz:
Podľa mňa závisí. Aj ľuďom z Hájov stojí v špičke za to, ísť na istotu električkou, než hrať lotériu o zapchatosti mosta, Štefánikovej a križovatky pod SAVkou v kombinácii s prestupovaním do natlačenej L93.
Petto12.6.2019 9:19  +2#53 Re:
Reply on #50 od Elinor:
A ked "vynecha jeden interval" na linke 3 je to lepsie ? Namiesto 8 minut cakas 16 😃
jurajz12.6.2019 9:16 -2 +3#52 Re:
Reply on #47 od Kobenhavn:
Pre vacsinu Petrzalky je rychlejsie pouzit 83/84+93, elektricka je pouzitelna na cestu na stanicu len pre ludi z okolia Farskeho. Obcas sa chcem vozit, tak idem z Hl. Stanice elektrickou, vacsina Petrzalcanov nastupuje po Vysokej
m@jo12.6.2019 9:10 -2 +4#51 Re:
Reply on #50 od Elinor:
Aký je rozdiel či idú dve linky každých 8 minút alebo jedna linka každé 4?
Elinor12.6.2019 8:38 -6 +1#50 Re:
Jedna linka na/z Farského? A nie je to priveľa? Na Nivy sa nedá dostať priamo, Vinohrady sú pasé, ak ešte E1 vynechá jeden interval.. rozhodne sa na to teším.
Kobenhavn12.6.2019 8:12 #49 Re:
Reply on #44 od 810zssk:
Nebudú to až také výkony navyše, ak približne zdvijnásobíš počty poradí na linkách 1, 3, 4 a 9 (jazdné časy ostanú približne rovnaké na linkách 1, linku 2 nechať tak, ako je teraz, na linke 3 to bude cca rovnaké, možno trochu menej pri jazde na NĽŠ a 4 a 9 sa zrejme trochu skrátia po modernizácii), tak ten počet vypravených poradí približne rovnaký.
Kobenhavn12.6.2019 7:28 -1 +1#48 Re:
Ako ja by som vôbec neprotestoval, ak by sa to po výluke vrátilo do dnešného stavu, mne to vyhovuje tak, ako to je teraz.
Kobenhavn12.6.2019 7:26 -1 +1#47 Re:
Reply on #44 od 810zssk:
Ako áno, dalo by sa, ale sekať Petržalčanom L1 na stanicu podľa mňa nie je dobré, pretože je to oveľa vyťaženejšie spojenie, ako L3 a aj po dostavaní Petržalky bude L1 v Petržalke lepšia, pretože pre väčšinu Petržalčanov je L93 absolútne odveci. Nemajú byť prečo výkony navyše.
Mike12.6.2019 7:26  +1#46 Re:
Reply on #35 od Ari:
Riešením by mohol byť napr. striedač pod Mostom SNP (netuším či tak naozaj bude)
S499.102312.6.2019 7:07 -1 +1#45 Re:
Reply on #44 od 810zssk:
To sa teraz bavíte o stave v ktorej fáze výluky?
810zssk12.6.2019 4:15 -1#44 Re:
Reply on #43 od Kobenhavn:
Ja si kľudne viem predstaviť že by zostali linky 2, 3, 4 a 9 s tým že 9 by sa presmerovala cez Obchodnú a 2 by bola v rovnakom režime ako počas výluky. V špičke potom navyše 6 a 7. Výhoda je, že medzi každou zo systémových liniek (3, 4 a 9) by bol možný prestup na hrane.

Akurát mi v tom chýba linka medzi stanicou/Obchodnom a Šafkom. Ak by sme pripustili taký počet liniek ako navrhuješ ty (ale to by už asi boli výkony navyše), tak by sa ešte dala pridať L1 Stanica - NĽŠ.
Kobenhavn12.6.2019 0:29 #43 Re:
Po výluke to vidím asi takto:

1 HlSt - Petržalka
2 HlSt - ŽST NM/ZP
3 Rača - NĽS
4 Dúbravka - ZP/ŽST NM
9 KV - Ružinov (cez Obchodnú)

Najprv som bol voči tomu skeptický, ale aj napriek strate niektorých spojení by to nebolo na zahodenie, trebalo by ale asi doriešiť Raču nejakými vloženými spojmi L3, lebo 4 minúty ráno tam asi naozaj nebude dosť, poprípade v špičke nejaká L7 Rača/Vinohrady - Obchodná - Nám. SNP - NĽS (zhodná trasa po otvorení tunela 1.5.2013, bola by pomohla Študákom pri docházaní z Mladej Gardy na STU).
jandro11.6.2019 23:52  +1#42 Re:
Reply on #39 od Ari:
však môžu sa meniť v tých vozidlách častejšie a odskočiť si na prestávku
Petto11.6.2019 23:42 #41 Re:
Reply on #39 od Ari:
Je tam shellka aspon prinajhorsom ale suhlasim. X6 je pre vodicov fail - aj keby sa spravila socialka tak to bude na zabitie - uvrat a slucka v meste
Joyki11.6.2019 23:04  +2#40 Re:
Tá L7 s K2S bude musieť premávať až z Rače a späť, lebo L3 to jednoducho neodvezie so štvor- a päťminútovým intervalom.
Ari11.6.2019 22:59 -3 +2#39 Re:
Ti kto naprojektovali to linkové vedenie úplne zabudli na to že aj vodiči sú ľudia a na konečnej L.6 nebudú mať prestávku ani záchod, tak že treba to prerobiť a potiahnuť 6 bud do Petržalky alebo do Hlavnej stanice
3pa3ck311.6.2019 22:56 #38 Re:
Reply on #14 od TomJ:
Na FB sa už konšpiruje, že je to predpríprava na trvalý jednolinkový variant, kde by linka z Ružinova do KV jazdila cez Obchodnú
3pa3ck311.6.2019 22:47 #37 Re:
Reply on #36 od TomJ:
To mi nenapadlo, že sa to dá riešiť aj takto 🙂 Takže ostáva už iba L7 a ZV Rača a Ružinov.

Inak K2S sa cez pracovné dni asi neukážu vonku (teda dúfam, že pri 15-minútovom intervale na L2 pôjdu aj tam súpravy).
Ari11.6.2019 22:36 #35 Re:
Reply on #7 od FFF13:
a nebudú mať žiadnu sociálku
TomJ11.6.2019 22:36 #36 Re:
Reply on #31 od 3pa3ck3:
A koľko bude takých ranných posilových poradí? Nebude sa skôr jazdiť s rovnakým počtom vozov ako po zvyšok dňa s tým, že budú kratšie prestávky?
lumbert11.6.2019 22:27 #34 Re:
Kedy budú nové CP? Budú aj naďalej posledné spoje z mesta na Magnetovú/ŽST Vunohrady po polnoci?
si11.6.2019 22:21 -3 +1#33 Re:
Reply on #31 od 3pa3ck3:
tymi posilovymi poradiami sa ale potom uz dostavame zas k tomu ze nizkopodplaznych a klimatizovanych spojov bude v rannej spicke urcite menej ako 50% (kedze krasnany disponuju len vozidlami s vysokou podlahou a bez klimatizacie salonu pre cestujucich)
[ale zas lepsie je zmestit sa a odviezt ako len pozerat na preplnene obcas klimatizovane spoje]
si11.6.2019 22:18 #32 Re:
Reply on #8 od Valec:
zrovna nehoda by az taky problem byt nemusela (ak budu sluzbukonajuci dispeceri dostatocne rychly a stihnu pdklonit vozy, tak by to nemuselo mat pozorovatelny dopad na nepostihnutu cast trasy, skor su otazne meskania a ich prenos na druhu z radial...
3pa3ck311.6.2019 22:16 #31 Re:
Reply on #30 od si:
Možno ešte ranné posilové poradia budú krasňanské plus L7, ak napokon ostane
si11.6.2019 22:13 #30 Re:
Reply on #26 od 810zssk:
no 100% garantovane nizkopodlazne su len tie spoje kde sa nic ine kvoli uvratovemu obratisku vypravit neda.... v inych pripadoch pri skusenostiach z praxe (kachny miesto suprav a pod.) by som si tym velmi isty nebol... aj ked teoreticky by to vychadzat mohlo, na 3+9 a 4 mojim hrubym vypoctom vyslo ze treba cca 37 - 38 vlakov (bez prestavkujucich na obratiskach) a 29T je 30ks, tak to by aj so zaratanim spravkovych vozov mohli tych ~20 vediet vypravit....
len by ma potom zaujimalo kolko sluzieb ostane krasnanom, bo odtial bude zrejme druha polovica 3+9 a 4 a este dodatkova 2, co zrejme nebude viac nez nejakych 25 sluzieb v (rannej) spicke.... (oproti juraku kde predpokladam ze ich ostane ~50)
TomJ11.6.2019 21:51  +3#29 Re:
Reply on #27 od 810zssk:
Minulý rok jazdila linka 7 už aj cez prázdniny. Navyše, tým, že sa nebude jazdiť do Dúbravky, tak bude prebytok električiek, preto nechápem, prečo nemohla linka 7 normálne jazdiť.
TomJ11.6.2019 21:49  +3#28 Re:
Reply on #20 od Joyki:
No len tie vložené spoje by mohli mať aj zverejnený CP, aby človek o nich aj vedel.
810zssk11.6.2019 21:35  +2#27 Re:
Reply on #25 od Mike:
Toto sa mohlo asi viacej zdôrazniť, že ide už o prázdninové CP. Plus ešte ten jeden týždeň mohla navyše jazdiť L7.
810zssk11.6.2019 21:34  +3#26 Re:
Reply on #24 od SUNSPINX:
Ak odmyslíme doplnkovú linku 2, tak na každej inej linke máš buď 100 percent, alebo aspoň 50 percent garantovane nízkopodlažných vozidiel. No a keďže každé nízkopodlažné vozidlo má klímu (a pri električkách väčšinou aj funkčnú), tak tvoje tvrdenie o viac ako polovici električiek bez klímy nie je príliš presné.
Mike11.6.2019 21:30 #25 Re:
Reply on #21 od Pajo:
Koľko bolo vlani cez prázdniny?
SUNSPINX11.6.2019 21:10 -2#24 Re:
Vyborny napad toto... Takze mesto chce, aby ludia vymenili auta a nasadli do elektricky/autobusov. Takze realita je taka, ze v 35 stupnovych horucavach je viac ako 50% elektriciek bez klimy a klimu v busoch som zatial este okrem Mercedesov CapaCity nezazil. A teraz ranna a poobedna premavka z/do Race bude genialna, ak sa vobec zmestim...
david111.6.2019 20:15  +1#23 Re:
Reply on #6 od si:
Určite sa zázračne prestanú tvoriť vláčiky na Radlinského a na Račianskej.
Absenciu rannej L7 ani nekomentujem. To hádam upravia.
Trolley11.6.2019 20:09 #22 Re:
Reply on #20 od Joyki:
Lenže L7 v mapke nie je zakreslená. Ak má ostať, bude sa musieť prerobiť.
Pajo11.6.2019 19:59  +3#21 Re:
Interval v poobednej špičke z Račka do Rače 5 minút? To je tá pohodlná integrovaná doprava, ktorú každý vymení za auto? Navyše práve v lete s bonusom bez klímy.

Ďakujeme. 👍
Joyki11.6.2019 19:56  +4#20 Re:
Reply on #14 od TomJ:
7 nakoniec vraj zostane v podobe vložených spojov, keďže 3-ka by neodviezla asi tak nikoho z Vinohradov.
MatejBA11.6.2019 19:23 -1 +5#19 Re:
Inak viem, ze to bude ako Soto navrh, ale nebolo by lepsie, kebyze ide iba kazda tretia L4 na Nove Mesto? By potom bol pekny 7,5 minutovy takt L2+L4 😂
lumbert11.6.2019 19:13 #18 Re:
Reply on #17 od perets:
Moja chyba, zle som čítal...
perets11.6.2019 19:10 #17 Re:
Reply on #16 od lumbert:
Nie nebude. Linka 2 15-minútový interval celodenne.
lumbert11.6.2019 18:59 #16 Re:
Ak tomu správne rozumiem, tak na Hlavnej stanici a ŽST NOvé Mesto bude 2-minútový interval v špičke?
810zssk11.6.2019 18:54  +3#15 Re:
Reply on #9 od dns.mk:
Hysteria samozrejme zavladne, to vzdy. Ale tym nie je vylucene ze ked si zvyknu tak uz nebudu chciet ist naspat 🙂 Tak ako ked sa v 2005 kricalo kvoli Petrzalke, ale dnes by uz skoro nikto nechcel stare casy s intervalmi 20 minut a viac.
TomJ11.6.2019 18:47  +5#14 Re:
Zaujímavé, že pre Ružinov zvolili číslo 9 a nie radšej 8, ktorej trasu ti kopíruje viac. A tiež nerozumiem zrušeniu linky 7.
3pa3ck311.6.2019 18:41 #13 Re:
Reply on #10 od MatejBA:
Predpokladá sa, že cestujúci z Dúbravky pôjdu radšej 83/84, takže električky budú voziť iba ľudí z KV
521011.6.2019 18:40  +1#12 Re:
no linka 4 bude fakt super...celú službu prehadzovat ručne výhybky po linke 2 ...
3pa3ck311.6.2019 18:39 -1 +2#11 Re:
Reply on #9 od dns.mk:
31 potiahnuť po Zimný štadión (je tam otočka so semaformi), prípadne po Bajkalskú - kvôli obsluhe fakúlt oproti štadiónu
MatejBA11.6.2019 18:16  +4#10 Re:
Ja som hlavne zvedavy, ci 3/4m int cez tyzden 7,5m int cez vikend bude v KV stacit, ked teraz je 2 v rannej spicke, 2,5 cez den, 2 v poobednej spicke a 5 cez vikend.

Ten tyzden mozno aj ano pre prazdniny, ale vikendy hlavne podvecer... no uvidime.
dns.mk11.6.2019 18:14 -4#9 Re:
Tak som zvedavý na reakciu verejnosti, či ocenia pravidelné rozloženie spojov a ich hustú frekvenciu alebo zavládne hystéria z obmedzenia priamych spojov do viacerých destinácií. Podobne by inak mohli byť riešené nosné linky ako napr. pre Lamač alebo Trnávku, t.j namiesto 30 a 63 zabiesť jednu nosnú linku pre Lamač a rovnako tak aj v Trnávke z trojice 61, 63 a 96 ponechať dve a tretiu odkloniť, plus by sa to dotklo aj 39ky.
Moja predstava je takáto:
- 31 v intervale 5/7-8/5//10 + potiahnuť po Trnavské mýto, príp. Jelačičovu
- 39 nahradená linkami 31 a 61+63
- 61 a 63 v intervale 5/10/6//10 (61 kĺbový bus a 63 sólo)
- 67 potiahnuť na ŽST Nové Mesto a skrátiť interval
- 96 odkloniť na ŽST Nové Mesto, 196ka včlenená do 96ky


Valec11.6.2019 17:26  +2#8 Re:
Reply on #6 od si:
Uvidíš pri prvej nehode v Ružinove. 😃
FFF1311.6.2019 16:59  +1#7 Re:
Celkom chvalim dočasné zavedenie jednolinkového variantu, len tá X6 má len 1 stálu konečnú a aj to úvrať, takže mám obavy z toho či budú mať vodiči dostatočné prestávky.
si11.6.2019 16:43  +4#6 Re:
"Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných."
no ja neviem ci 3+9 (prejazdy) toto splna....
jozin11.6.2019 16:34 #5 Re:
Nooooo, nieje to zle 👍
3pa3ck311.6.2019 16:32 #4 Re:
Reply on #2 od Ričard:
Keďže bude premávať iba jedna linka z mesta, tak 5 a 8 budú nahradené linkami 3 a 9 (aj keď 9 je vlastne v skutočnosti 8, ale zrejme to má svoj dôvod). Čo sa týka 7, tá zrejme tiež skončila, avšak na FB sa písalo o nejakých posilových spojoch z Vinohradov, tak neviem.
Ričard11.6.2019 16:15 #3 Re:
Reply on #1 od Petto:
V texte sa píše, že aj v sedle.
Ričard11.6.2019 16:14 #2 Re:
V článku je napísané, že na každú radiálu bude premávať jedna linka z mesta, nikde ale nevidím, čo sa stalo s linkami 7 a 8. Budú zrušené alebo budú premávať pomedzi linky 3 a 9?
Petto11.6.2019 16:09 #1 Re:
Skratene spoje X5 po Borsku pojdu aj v sedle ci len v spicke ?