Mesto predĺžilo termín na pripomienkovanie štúdie "Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky"
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Pripomienky k štúdii je možné predkladať do konca marca tohto roka.

Magistrát hlavného mesta predĺžil lehotu na predkladanie pripomienok k urbanistickej štúdii "Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky". Dôvodom je vysoký záujem verejnosti o túto problematiku. Koncept urbanistickej štúdie a ďalšie informácie o priebehu spracovania tejto štúdie je možné nájsť na stránke http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/urbanisticka-studia.

Verejnosť a organizácie môžu svoje pripomienky k štúdii doručiť do 31. marca 2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. mailom na adresu architekt@bratislava.sk (v predmete treba uviesť „UŠ Petržalka“).

Doručené pripomienky budú po uvedenom termíne vyhodnotené a v prípade, ak konkrétna pripomienka nebude akceptovaná, jej autor bude prizvaný na dorokovacie konanie. Vyhodnotenie pripomienok bude následne zverejnené na internetovej stránke magistrátu hlavného mesta a tiež na stránke www.participacia-petrzalka.bratislava.sk.


21st Feb 2019
-mhd-

Comments

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

IBBI21.2.2019 17:45 #1 Re:
Co dodat...