Cestovný poriadok linky 26

26
Panské
Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
Platí od 27.3.2021

Zastávky

min Zastávka Zóna
Pri kríži E 101
Homolova 101
Štepná A 101
Žatevná 101
Pekníkova 101
Podvornice 101
Pri kríži F 101
Stn. Dev. Nová Ves 101
Panské 101
11 Paulinské 101
22 Opletalova, VW5 101
55 Jána Jonáša, VW1 B 101
Veľkolúcky potok 101
Volkswagen, VW2 101

Pracovné dni

hod min
522
6
7
8
9
10
11
12
1322
14
15
16
17
18
19
20
2122

Voľné dni

hod min
522
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.8.2021 — 9.8.2021

Nepremáva

Poznámky

Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá
Zastávka na znamenie
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Pri kríži E 101
Homolova 101
Štepná A 101
Žatevná 101
Pekníkova 101
Podvornice 101
Pri kríži F 101
Stn. Dev. Nová Ves 101
Panské 101
Paulinské 101
Opletalova, VW5 101
Jána Jonáša, VW1 B 101
Veľkolúcky potok 101
Volkswagen, VW2 101

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
20 Dúbravka, Žatevná; Tesco Lamač
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Malá scéna
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
Linka Smer
20 Dúbravka, Žatevná; Tesco Lamač
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Malá scéna
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5