Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

Platné od 20.9.2020

4 9

Platné od 19.9.2020

131

Platné od 7.9.2020

1 3 7

4 9

131

1 3 7

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ako vnímate obsadenosť električiek pri súčasných 5-minútových intervaloch v pracovných dňoch?
#7527 odbočuje na Vazovovu ul.

Nové fotografie a materiály

Viac