Trasy liniek

Autobusy MHD

linkazastávky
1

► Kopánka - Nám. SUT, Veľký Dvor

Strojárenská - SACHS, Strojárenská - rázc., Bratislavská, Gorkého - ZŠ, Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Nám. SUT, Letisko, Doliny, Záhrada, Veľký Dvor

► Strojárenská - SACHS

Veľký Dvor, Záhrada, Doliny, Letisko, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Železničná stanica, Dohnányho, Zelenečská I., Gorkého - ZŠ, Gorkého - Bratislavská, Bratislavská, Strojárenská - rázc., Strojárenská - SACHS
2

► Kamenný mlyn

Linčianska, Mikovíniho, Bulharská - Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Dohnányho, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - žel. prejazd, Kamenná cesta - cintorín, Kamenná cesta - T.Kružžliaka, Kamenný mlyn

► Linčianska

Kamenný mlyn, Kamenná cesta - T.Kružžliaka, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Dohnányho, Tamaškovičova, Bulharská - Tatrachema, Mikovíniho, Linčianska
3

► Viktoríniho nám.

G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, V. Clementisa, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Družba, Veterná, Saleziánska, Špačinská - Nám. SUT, A. Kmeťa, Viktoríniho nám.

► J. Bottu - park J. Kráľa

Viktoríniho nám., A. Kmeťa, Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Družba, V. Clementisa - Poliklinika Družba, V. Clementisa, Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa
4

► Kopánka - Nám. SUT

Strojárenská - SACHS, Strojárenská - rázc., Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Kollárova, Spartakovská, V. Clementisa, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Družba, Veterná, Saleziánska, Kopánka - Nám. SUT

► Linčianska, Strojárenská - SACHS

Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Družba, V. Clementisa - Poliklinika Družba, V. Clementisa, Spartakovská, Kollárova, Dohnányho, Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, Strojárenská - rázc., Strojárenská - SACHS
5

► Linčianska, Strojárenská - SACHS

Botanická - Jednota, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Dohnányho, Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, Strojárenská - rázc., Strojárenská - SACHS, Coburgova - HKS, Strojárenská - BOGE

► J. Bottu - park J. Kráľa

Strojárenská - BOGE, Coburgova - HKS, Strojárenská - SACHS, Strojárenská - rázc., Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Botanická - Jednota, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa
6

► J. Bottu - park J. Kráľa

Sibírska, Olympijská, Veterná, Okružná, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska - Bernolákova brána, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa

► Sibírska

G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Špačinská cesta, Okružná, Veterná, Olympijská, Sibírska
12

► Kopánka - Nám. SUT

Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Bratislavská - Coburgova, Stromová, Železničná stanica, Kollárova, Hlboká, Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT

► Linčianska

Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Hlboká, Kollárova, Železničná stanica, Dohnányho, Bratislavská - Coburgova, Gorkého - ZŠ, Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska
13

► Biely Kostol

Družba, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Hlboká, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - žel. prejazd, Kamenná cesta - cintorín, Kamenná cesta - T.Kružžliaka, Kamenný mlyn, Záhradkárska osada, Biely Kostol - Rybná, Biely Kostol - Pionierske nám., Biely Kostol - cintorín, Biely Kostol otoč I., Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul.

► Družba

Biely Kostol - Rybná, Biely Kostol - Pionierske nám., Biely Kostol - cintorín, Biely Kostol otoč I., Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - T.Kružžliaka, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Hlboká, Starohájska, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Družba
14

► Hypermarket TESCO

Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - Seredská, Nitrianska cesta - SAD a.s., Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Starohájska, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Družba, TESCO

► Modranka

TESCO, Družba, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Hlboká, Šrobárova, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Dohnányho, Tamaškovičova, Bulharská - Tatrachema, Nitrianska cesta - SAD a.s., Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - Seredská
15

► J. Bottu

Vozovka, Koniarekova - ŽOS, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Sladovnícka, Hlboká, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Botanická - Jednota, Botanická, J. Bottu

► Vozovka

Botanická - Jednota, Botanická, J. Bottu, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Hlboká, Sladovnícka, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, Koniarekova - ŽOS, Vozovka
16

► OC OBI

Nemečanka, Trstínska - Skladová, Trstínska - Cukrová, Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Železničná stanica, Kollárova, Sladovnícka, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, Koniarekova - ŽOS, Vozovka, Belgická, Nová, Carrefour, OC OBI

► Nemečanka

OC OBI, Carrefour, Nová, Belgická, Vozovka, Koniarekova - ŽOS, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Š. Moyzesa, Š. Moyzesa - Tibenský, Trstínska - Cukrová, Trstínska - Skladová, Nemečanka
21

► Sibírska

Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Nitrianska cesta - SAD a.s., Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, Botanická, Botanická - Jednota, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Špačinská cesta, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská - Nám. SUT, Sibírska

► Modranka - Jednota

Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Botanická - Jednota, Botanická, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Dohnányho, Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota
22

► Vozovka

Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Špačinská cesta, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská - Nám. SUT, Sibírska, Olympijská, Veterná, Družba, V. Clementisa - Poliklinika Družba, V. Clementisa, Bernolákova, Vozovka

► Linčianska

Vozovka, Bernolákova, V. Clementisa, V. Clementisa - Poliklinika Družba, Družba, Veterná, Olympijská, Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Dohnányho, Zelenečská I., Linčianska I., Linčianska
23

► Vozovka

Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Botanická - Jednota, Botanická, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Kollárova, Sladovnícka, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, Vozovka

► Sibírska

Vozovka, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, Botanická, Botanická - Jednota, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Špačinská cesta, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská - Nám. SUT, Sibírska

Linky do nákupných centier

linkazastávky
207303

► Voderady, OUTLET

Železničná stanica, Dohnányho, Linčianska I., Nerudova, Hrnčiarovce nad Parnou - Cíferská, Voderady, OUTLET

► Železničná stanica

Voderady, OUTLET, Hrnčiarovce nad Parnou - Cíferská, Nerudova, Linčianska I., Dohnányho, Železničná stanica

Regionálne autobusy

linkazastávky
207429

► Biely Kostol, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Kamenný mlyn, Biely Kostol - Rybná, Biely Kostol - Pionierske nám., Biely Kostol - cintorín, Biely Kostol otoč, Kamenný mlyn, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska - Bernolákova brána, Autobusová stanica

Vlaky

linkazastávky
116

► Kúty

Trnava, Trnava - predmestie, Šelpice, Klčovany, Boleráz, Bíňovce, Smolenice, Buková, Cerová - Lieskové, Jablonica, Senica, Šajdikove Humence, Borský Mikuláš, Šastín - Stráže, Kuklov, Kúty

► Trnava

Kúty, Kuklov, Šastín - Stráže, Borský Mikuláš, Šajdikove Humence, Senica, Jablonica, Cerová - Lieskové, Buková, Smolenice, Bíňovce, Boleráz, Klčovany, Šelpice, Trnava - predmestie, Trnava
133

► Galanta

Trnava, Križovany nad Dudváhom, Sereď, Gáň, Galanta

► Trnava

Galanta, Gáň, Sereď, Križovany nad Dudváhom, Trnava

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka