Linka 50 (platí od 1.8.2016)
► Gen. Svobodu
Odchody zo zastávky:
Gen. Svobodu
Mateja Bela
Pod Juhom
28. októbra
Legionárska
Braneckého
Hasičská
Obchodná akadémia
Zimný štadión
Považská
Žilinská
Sihoť IV
Pred poľom
Kubranská, Billa
Gen. M. R. Štefánika
Autobusová stanica
Hasičská
Gymnázium
Legionárska
28. októbra
Inovecká, stred
Pod Juhom
Mateja Bela
Gen. Svobodu

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 17 22 23 24 25 27 28 31

Nočné linky   

50

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie