Linka 4 (platí od 11.12.2016)
► Opatová, Maják; Kubrá, ZŠ
Odchody zo zastávky:
Saratovská, ZŠ
Saratovská, pri parku
Pod Juhom
Inovecká
Inovecká, stred
28. októbra
Dolný Šianec
Legionárska
Braneckého
Hasičská
Obchodná akadémia
Zimný štadión
Považská
Hodžova, kotolňa
Žilinská
Opatovská
Sihoť IV
Opatová, Niva
Opatová, námestie
Opatová, ZŠ
Opatová, Horeblatie
Opatová, Maják
  Kubrá, ZŠ
 
► Saratovská, ZŠ
Odchody zo zastávky:
Opatová, Niva
Opatová, námestie
Opatová, ZŠ
Opatová, Horeblatie
Opatová, Maják
  Kubrá, ZŠ
Sihoť IV
Opatovská
Žilinská
Považská, kotolňa
Považská
Zimný štadión
Obchodná akadémia
Hasičská
Gymnázium
Legionárska
28. októbra
Inovecká, stred
Inovecká
Ku štvrtiam
Pod Juhom
Saratovská, pri parku
Saratovská, ZŠ

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 17 22 23 24 25 27 28 31

Nočné linky   

50

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie