Linka 3 (platí od 1.7.2017)
► Novoveská Huta
Odchody zo zastávky:
Autobusová stanica
Železničná stanica
Štefánikovo námestie
Radnica, Zimná
Sídlisko Východ
  Hanulová, MŠ
  Športová hala
  F. Urbánka
MPC, Mlynská
Sídl. Tarča, Potraviny
  ZŠ Lipová
Domov dôchodcov
Hasičská stanica
Kamenný obrázok
Ferčekovce, Gemerská č.1
Ferčekovce, Trenčianska
  Ferčekovce, Karpatská č.8
  Ferčekovce, Považská č.3
  Ferčekovce, Muráňska č.21
  Ferčekovce, Muráňska č.64
Predná Huta, č.d.6
Novoveská Huta, Režnákova vila
Novoveská Huta, VKŠB
Novoveská Huta, Poľovník
  Novoveská Huta, Detský tábor
 
► Autobusová stanica
Odchody zo zastávky:
  Novoveská Huta, Detský tábor
Novoveská Huta, Poľovník
Novoveská Huta, VKŠB
Novoveská Huta, Režnákova vila
Predná Huta, č.d.6
Ferčekovce, Muráňska č.64
Ferčekovce, Muráňska č.21
Ferčekovce, Považská č.3
Ferčekovce, Karpatská č.8
Kamenný obrázok
Hasičská stanica
Domov dôchodcov
  ZŠ Lipová
Sídl. Tarča, Potraviny
MPC, Mlynská
  F. Urbánka
  Športová hala
  ZŠ Ing. O. Kožucha
  Hanulová, MŠ
  Hanulova, č.d.36
Sídlisko Východ
Radnica, Letná
  Nemocnica s poliklinikou
  Zimný štadión, Elektrárenská
Štefánikovo námestie
Železničná stanica
Autobusová stanica

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Autobusy pre vymedzený okruh cestujúcich   

810204

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie