Linka 2 (platí od 1.7.2017)
► Zimný štadión; Sídlisko Východ; Autobusová stanica
Odchody zo zastávky:
Autobusová stanica
Železničná stanica
Štefánikovo námestie
Zimný štadión, Elektrárenská
F. Urbánka
Hasičská stanica
Domov dôchodcov
Sídl. Tarča, Potraviny
MPC, Mlynská
Sídlisko Východ
Radnica, Letná
  SPŠD, Filinského cesta
  Nemocnica s poliklinikou
Štefánikovo námestie
Železničná stanica
Autobusová stanica
 
► Sídlisko Východ; Zimný štadión; Autobusová stanica
Odchody zo zastávky:
Autobusová stanica
Železničná stanica
Štefánikovo námestie
Radnica, Zimná
Sídlisko Východ
MPC, Mlynská
Sídl. Tarča, Potraviny
Domov dôchodcov
Hasičská stanica
F. Urbánka
Zimný štadión, Elektrárenská
Štefánikovo námestie
Železničná stanica
Autobusová stanica

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Autobusy pre vymedzený okruh cestujúcich   

810204

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie