Trasy liniek

Trolejbusy

linkazastávky
1Platí do 30.6.2017

► Solivar

Nižná Šebastová, Pažica, Vranovská, Skleník, Dopravný podnik, Rázcestie Kúty, Duklianska, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Solivarská, Prameň, Šport, Solivar

► Šebastová

Solivar, Šport, Prameň, Solivarská, Škára, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Duklianska, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Skleník, Vranovská, Pažica, Nižná Šebastová
2Platí do 30.6.2017

► Obrancov mieru

Bajkalská, Veterinárna nemocnica, Dúbrava, Rázcestie Šidlovec, Pod Skalkou, Mičurinova, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Škultétyho, Vysokoškolský areál, Duchnovičovo nám., Nám. mládeže, Obrancov mieru

► Obrancov mieru

Budovateľská, Pekárne, Priemyselné centrum, Štúrova, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Obrancov mieru
4Platí do 30.6.2017

► Pod Šalgovíkom

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Clementisova, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Laca Novomeského, Vansovej, Pod Šalgovíkom

► Sídlisko III

Pod Šalgovíkom, Vansovej, Laca Novomeského, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Škára, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Clementisova, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
5

► Budovateľská

Obrancov mieru, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Štúrova, Priemyselné centrum, Pekárne, Budovateľská

► Bajkalská

Obrancov mieru, Duchnovičovo nám., Vysokoškolský areál, Škultétyho, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Mičurinova, Pod Skalkou, Rázcestie Šidlovec, Veterinárna nemocnica, Bajkalská
5D

► Dúbrava

Obrancov mieru, Duchnovičovo nám., Vysokoškolský areál, Škultétyho, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Mičurinova, Pod Skalkou, Rázcestie Šidlovec, Dúbrava
7Platí do 30.6.2017

► Budovateľská

Širpo, Družstevná, Strojnícka, Ľubochnianska, Dopravný podnik, Rázcestie Kúty, Duklianska, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Štúrova, Priemyselné centrum, Pekárne, Budovateľská

► Širpo

Budovateľská, Pekárne, Priemyselné centrum, Štúrova, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Duklianska, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Ľubochnianska, Strojnícka, Družstevná, Širpo
8Platí do 30.6.2017

► Sibírska

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Clementisova, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Sídlisko III

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Škára, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Clementisova, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
38Platí do 30.6.2017

► Sibírska

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Clementisova, Obrancov mieru, Duchnovičovo nám., Vysokoškolský areál, Škultétyho, Železničná stanica, Škára, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Sídlisko III

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Škára, Železničná stanica, Škultétyho, Vysokoškolský areál, Duchnovičovo nám., Nám. mládeže, Obrancov mieru, Clementisova, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III

Autobusy

linkazastávky
10Platí do 30.6.2017

► Sibírska

Hollého, Nemocnica, Dilongova, Sládkovičova, Moyzesova, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Nový Solivar, Košická, Hydinárske závody, Petrovanská, Chalupkova, Švábska, Lomnická, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Hollého

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Lomnická, Švábska, Chalupkova, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Grešova, Hollého
11Platí do 30.6.2017

► Terchovská

Na Rúrkach, Jána Bereša, Rázcestie Rúrky, Levočská, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Škultétyho, Mestská hala, Pod Kamennou baňou, Slávičia, Ku Brezinám, Súľovská, Terchovská

► Na Rúrkach

Terchovská, Súľovská, Ku Brezinám, Slávičia, Pod Kamennou baňou, Mestská hala, Škultétyho, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Levočská, Rázcestie Rúrky, Jána Bereša, Na Rúrkach
12Platí do 30.6.2017

► Sibírska

Jánošíkova, Šidlovec, Stavbárska, Šidlovská, Dúbravská, Pri kaplnke, Dúbrava, Veterinárna nemocnica, Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Marka Čulena, Odborárska, Sázavského, Kollárova, Stredná lesnícka škola, Gymnázium sv. Moniky, Kúpeľná, Pavlovičovo nám., Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Duklianska, Šafárikova, Nemocnica, Hollého, Lesík delostrelcov, Rusínska, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Jánošíkova

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Nižné lúky, Pod Táborom, Lesík delostrelcov, Hollého, Nemocnica, Dilongova, Vajanského, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Pavlovičovo nám., Kúpeľná, Gymnázium sv. Moniky, Stredná lesnícka škola, Kollárova, Sázavského, Odborárska, Marka Čulena, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Bajkalská, Veterinárna nemocnica, Jánošíkova
13Platí do 30.6.2017

► Vyšná Šebastová

Veľká pošta, Čierny most, Rusínska, Jurkovičova, Karpatská, Nižnianska, Kalinčiakova, Ľubotice, Šalgovícka, Korabinského, Jána Kostru, Strážnická, Šebastovská, Pažica, Nižná Šebastová, Limbová, Slávik, Slánska, Herlianska, Kamence, Rázcestie Vyšná Šebastová, Obecný úrad Vyšná Šebastová, Pod Maglovcom, Vyšná Šebastová, Kapanoš, Kostol, Severná

► Kpt. Nálepku

Severná, Kostol, Kapanoš, Vyšná Šebastová, Pod Maglovcom, Obecný úrad Vyšná Šebastová, Rázcestie Vyšná Šebastová, Kamence, Herlianska, Limbová, Nižná Šebastová, Pažica, Slávik, Slánska, Šebastovská, Bardejovská, Domašská, Kalinčiakova, Nižnianska, Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Rusínska, Čierny most, Kpt. Nálepku
14Platí do 30.6.2017

► Záborské

Kanaš - Stráže, Stará škola, Medzi jarkami, Pri kostole, Husí hrb, Kozí rožok, Sordok, Pod Sordokom, Šariš park, Pod Kopaninou, Bikoš, Dúbrava, Rázcestie Šidlovec, Pod Skalkou, Mičurinova, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Nový Solivar, Košická, Hydinárske závody, LC Tesco, Vysielač, Honeywell, Rázcestie Záborské, Záborské - stred, Záborské

► Kanaš - Stráže

Záborské, Záborské - stred, Rázcestie Záborské, Honeywell, Vysielač, LC Tesco, Petrovanská, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Kpt. Nálepku, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Mičurinova, Pod Skalkou, Rázcestie Šidlovec, Dúbrava, Bikoš, Pod Kopaninou, Šariš park, Pod Sordokom, Sordok, Kozí rožok, Husí hrb, Pri kostole, Medzi jarkami, Stará škola, Kanaš - Stráže
15Platí do 30.6.2017

► Nemocnica

Za Kalváriou, Hôrka, Záhradkárska osada, Horárska, Zimný štadión, Pod Kalváriou, Ostrovček, Nám. mládeže, Obrancov mieru, Stredná lesnícka škola, Kollárova, Sázavského, Odborárska, Centrál, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Grešova, Hollého, Nemocnica

► Za Kalváriou

Nemocnica, Dilongova, Sládkovičova, Moyzesova, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Obrancov mieru, Ostrovček, Centrál, Októbrová, Sázavského, Kollárova, Stredná lesnícka škola, Zimný štadión, Horárska, Záhradkárska osada, Hôrka, Za Kalváriou
16Platí do 30.6.2017

► Na Hlavnej

Veľký Šariš, Varoš, Nám. sv. Jakuba, Medulienka, Štefánikova, Pivovar, Pod Kopaninou, Rázcestie Šidlovec, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej

► Veľký Šariš

Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Rázcestie Šidlovec, Dúbrava, Pod Kopaninou, Pivovar, Štefánikova, Medulienka, Nám. sv. Jakuba, Varoš, Veľký Šariš
17Platí do 30.6.2017

► Širpo

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Levočská, Poliklinika, Duklianska, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Ľubochnianska, Strojnícka, Družstevná, Širpo

► Sídlisko III

Širpo, Družstevná, Strojnícka, Ľubochnianska, Dopravný podnik, Rázcestie Kúty, Duklianska, Poliklinika, Levočská, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
18Platí do 30.6.2017

► Veľká pošta

Bzenov, Rázcestie Janov, Obecný úrad Bzenov, Chatky, Čertov kameň, Cemjata, Školské lesy, Zabíjaná, Kvašná voda, Vydumanec, Lachôrka, Mýto, Levočská, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta

► Cemjata, Bzenov

Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Levočská, Mýto, Rázcestie Cemjata, Lachôrka, Vydumanec, Kvašná voda, Zabíjaná, Školské lesy, Cemjata, Čertov kameň, Chatky, Obecný úrad Bzenov, Rázcestie Janov, Bzenov
19Platí do 30.6.2017

► Solivar

Hollého, Nemocnica, Dilongova, Sládkovičova, Moyzesova, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Laca Novomeského, Kysucká, Kukučínova, Solivar

► Hollého

Solivar, Kukučínova, Kysucká, Laca Novomeského, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Lomnická, Švábska, Chalupkova, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Grešova, Hollého
20Platí do 30.6.2017

► Veselá

Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Veselá

► Veľká pošta

Veselá, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Grešova, Hollého, Nemocnica
21Platí do 30.6.2017

► Fintice

Veľký Šariš, Varoš, Tulčícka, Malý Šariš, Šľachtiteľská stanica, Nákupné stredisko, Obecný úrad Malý Šariš, Rázcestie Malý Šariš, Telekča, Mýto, Levočská, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Grešova, Hollého, Nemocnica, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Skleník, Vranovská, Nová, Fintická, Išľa, Železničné priecestie, Gribľovec, Ihrisko, Červený mostík, Nám. J. Kolarčíka, V kopci, Fintice

► Malý Šariš

Fintice, V kopci, Nám. J. Kolarčíka, Červený mostík, Ihrisko, Gribľovec, Železničné priecestie, Išľa, Fintická, Nová, Vranovská, Skleník, Dopravný podnik, Rázcestie Kúty, Šafárikova, Nemocnica, Hollého, Kpt. Nálepku, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Levočská, Rázcestie Rúrky, Jána Bereša, Na Rúrkach, Mýto, Rázcestie Cemjata, Telekča, Rázcestie Malý Šariš, Obecný úrad Malý Šariš, Nákupné stredisko, Šľachtiteľská stanica, Malý Šariš, Tulčícka, Varoš, Veľký Šariš
22Platí do 30.6.2017

► Šalgovík, Teriakovce

Šidlovec, Stavbárska, Šidlovská, Jánošíkova, Rázcestie Šidlovec, Pod Skalkou, Mičurinova, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Plzenská, Pod Táborom, Nižné lúky, Vyšné lúky, Laca Novomeského, Vansovej, Pod Šalgovíkom, Sekčovská, Hruny, Šalgovík, Labutia, Rázcestie Teriakovce, Na Kruhu, Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce

► Šidlovec

Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce, Na Kruhu, Rázcestie Teriakovce, Labutia, Šalgovík, Hruny, Sekčovská, Pod Šalgovíkom, Vansovej, Laca Novomeského, Vyšné lúky, Nižné lúky, Pod Táborom, Lesík delostrelcov, Kpt. Nálepku, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Mičurinova, Pod Skalkou, Rázcestie Šidlovec, Jánošíkova, Šidlovská, Jahodová, Šidlovec
24Platí do 30.6.2017

► Haniska

Obrancov mieru, Stredná lesnícka škola, Kollárova, Sázavského, Odborárska, Marka Čulena, Levočská, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Nový Solivar, Košická, ZVL, Gemor, Čistička, Priecestie, Lemešianska, Haniska

► Obrancov mieru

Haniska, Lemešianska, Priecestie, Čistička, Gemor, ZVL, Hydinárske závody, Petrovanská, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Kpt. Nálepku, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Obrancov mieru
28Platí do 30.6.2017

► Delňa

Ľubotice, Šalgovícka, Korabinského, Jána Kostru, Strážnická, Bardejovská, Domašská, Kalinčiakova, Nižnianska, Dopravný podnik, Rázcestie Kúty, Duklianska, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Lomnická, Švábska, Pionierska, Jesenná, Jelšová, Delňa

► Ľubotice

Delňa, Jelšová, Jesenná, Pionierska, Švábska, Lomnická, Škára, Chalupkova, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Duklianska, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Ľubochnianska, Strojnícka, Družstevná, Širpo, Nižnianska, Kalinčiakova, Ľubotice
29

► Nemocnica

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Levočská, Floriánova, Okružná, Grešova, Hollého, Nemocnica

► Sídlisko III

Nemocnica, Dilongova, Sládkovičova, Moyzesova, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Poliklinika, Levočská, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
30Platí do 30.6.2017

► Železničná stanica

Železničná stanica, Nový Solivar, Jilemnického, Pekárne, Priemyselné centrum, Štúrova, Železničná stanica

► Budovateľská

Železničná stanica, Štúrova, Priemyselné centrum, Pekárne, Budovateľská
32Platí do 30.6.2017

► Sibírska

Okružná, Floriánova, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Rusínska, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Trojica

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Rusínska, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica
32APlatí do 30.6.2017

► Okružná

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Rusínska, Čierny most, Okružná
33Platí do 30.6.2017

► Delňa

Širpo, Družstevná, Strojnícka, Ľubochnianska, Karpatská, Jurkovičova, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Lomnická, Švábska, Pionierska, Jesenná, Jelšová, Delňa

► Širpo

Delňa, Jelšová, Jesenná, Pionierska, Švábska, Lomnická, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Jurkovičova, Karpatská, Pod nadjazdom, Ľubochnianska, Strojnícka, Družstevná, Širpo
34Platí do 30.6.2017

► Pod Šalgovíkom

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Levočská, Obrancov mieru, Duchnovičovo nám., Vysokoškolský areál, Štúrova, Priemyselné centrum, Pekárne, Jilemnického, Košická, Hydinárske závody, Petrovanská, Jelšová, Jesenná, Pionierska, Švábska, Lomnická, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Laca Novomeského, Vansovej, Pod Šalgovíkom, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Sídlisko III

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Pod Šalgovíkom, Vansovej, Laca Novomeského, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Lomnická, Švábska, Chalupkova, Košická, Jilemnického, Pekárne, Priemyselné centrum, Štúrova, Škultétyho, Vysokoškolský areál, Duchnovičovo nám., Nám. mládeže, Obrancov mieru, Levočská, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
35Platí do 30.6.2017

► Širpo

Delňa, Jelšová, Jesenná, Pionierska, Švábska, Lomnická, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Pod Šalgovíkom, Vansovej, Laca Novomeského, Rusínska, Lesík delostrelcov, Kpt. Nálepku, Hollého, Nemocnica, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Ľubochnianska, Strojnícka, Družstevná, Širpo
36Platí do 30.6.2017

► Pod Šalgovíkom

Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Rusínska, Laca Novomeského, Vansovej, Pod Šalgovíkom

► Trojica

Pod Šalgovíkom, Vansovej, Laca Novomeského, Rusínska, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica
37Platí do 30.6.2017

► Limbová

Železničná stanica, Škára, Švábska, Lomnická, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Jurkovičova, Karpatská, Pod nadjazdom, Skleník, Vranovská, Pažica, Nižná Šebastová, Limbová
39Platí do 30.6.2017

► Švábska

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Mukačevská, Jazdecká, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Hypermarket TESCO, Lomnická, Švábska

► Sídlisko III

Lomnická, Švábska, Chalupkova, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Björnsonova, Jazdecká, Mukačevská, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
41Platí do 30.6.2017

► Veľká pošta

Surdok, Pred Surdokom, Plachty, Za Kútami, Kúty, Rybníčky, Koryto, Pod Šibeňou, K Surdoku, Duklianska, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta

► Surdok

Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Duklianska, K Surdoku, Pod Šibeňou, Koryto, Rybníčky, Kúty, Za Kútami, Plachty, Pred Surdokom, Surdok
42Platí do 30.6.2017

► Borkút

Hviezdna, Vodárenská, Nemocnica, Hollého, Kpt. Nálepku, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Nový Solivar, Jilemnického, Pod Wilecovou hôrkou, Wilecova hôrka, Kamenná baňa, Borkút

► Hviezdna

Borkút, Kamenná baňa, Wilecova hôrka, Pod Wilecovou hôrkou, Jilemnického, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Grešova, Hollého, Nemocnica, Vodárenská, Hviezdna
43Platí do 30.6.2017

► Kpt. Nálepku

Železničná stanica, Škultétyho, Mestská hala, Pod Kamennou baňou, Zimný štadión, Pod Kalváriou, Stredná lesnícka škola, Kollárova, Sázavského, Odborárska, Marka Čulena, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Bajkalská, Veterinárna nemocnica, Rázcestie Šidlovec, Pod Skalkou, Mičurinova, Sabinovská, Duklianska, Šafárikova, Nemocnica, Hollého, Kpt. Nálepku
44Platí do 30.6.2017

► Solivar

Veľká pošta, Čierny most, Rusínska, Laca Novomeského, Kysucká, Kukučínova, Solivar

► Kpt. Nálepku

Solivar, Kukučínova, Kysucká, Laca Novomeského, Rusínska, Čierny most, Kpt. Nálepku
45Platí do 30.6.2017

► Delňa

Veľký Šariš, Varoš, Nám. sv. Jakuba, Medulienka, Štefánikova, Pivovar, Pod Kopaninou, Bikoš, Rázcestie Šidlovec, Pod Skalkou, Mičurinova, Sabinovská, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Hypermarket TESCO, Lomnická, Švábska, Pionierska, Jesenná, Jelšová, Delňa

► Veľký Šariš

Delňa, Jelšová, Jesenná, Pionierska, Švábska, Lomnická, Hypermarket TESCO, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Mičurinova, Pod Skalkou, Rázcestie Šidlovec, Dúbrava, Bikoš, Pod Kopaninou, Šariš park, Pivovar, Štefánikova, Medulienka, Nám. sv. Jakuba, Varoš, Veľký Šariš
46Platí do 30.6.2017

► Ruská Nová Ves

Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Solivarská, Prameň, Šport, Soľnobanská, Záhradky, Pri zámočku, Na Záhumní, Hulica, Ruská Nová Ves

► Kpt. Nálepku

Ruská Nová Ves, Hulica, Na Záhumní, Pri zámočku, Záhradky, Soľnobanská, Solivar, Šport, Prameň, Solivarská, Škára, Železničná stanica, Čierny most, Kpt. Nálepku
48Platí do 30.6.2017

► Sídlisko III

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Rusínska, Lesík delostrelcov, Vajanského, Poliklinika, Levočská, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III

Nočné linky

linkazastávky
N1Platí do 30.6.2017

► Solivar

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Clementisova, Obrancov mieru, Duchnovičovo nám., Vysokoškolský areál, Škultétyho, Železničná stanica, Nový Solivar, Košická, Hydinárske závody, Petrovanská, Chalupkova, Švábska, Lomnická, Solivarská, Prameň, Šport, Solivar

► Sídlisko III

Solivar, Šport, Prameň, Solivarská, Lomnická, Švábska, Chalupkova, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Škultétyho, Vysokoškolský areál, Duchnovičovo nám., Nám. mládeže, Obrancov mieru, Clementisova, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, VUKOV, Centrum, Prostějovská, Sídlisko III
N2Platí do 30.6.2017

► Pod Šalgovíkom

Sídlisko III, Prostějovská, Centrum, VUKOV, Nám. Kráľovnej pokoja, Volgogradská, Clementisova, Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Nový Solivar, Košická, Hydinárske závody, Petrovanská, Chalupkova, Švábska, Lomnická, Škára, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Laca Novomeského, Vansovej, Pod Šalgovíkom

► Sídlisko III

Pod Šalgovíkom, Vansovej, Laca Novomeského, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Lomnická, Švábska, Chalupkova, Košická, Nový Solivar, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Sabinovská, Mičurinova, Pod Skalkou, Rázcestie Šidlovec, Veterinárna nemocnica, Sídlisko III
N3

► Sibírska

Nižná Šebastová, Pažica, Vranovská, Skleník, Dopravný podnik, Rázcestie Kúty, Duklianska, Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most, Železničná stanica, Škára, Lesnícka, Pavla Horova, Martina Benku, Jurkovičova, Karpatská, Sibírska

► Šebastová

Sibírska, Karpatská, Jurkovičova, Martina Benku, Pavla Horova, Lesnícka, Škára, Železničná stanica, Čierny most, Divadlo J. Záborského, Na Hlavnej, Trojica, Duklianska, Rázcestie Kúty, Dopravný podnik, Skleník, Vranovská, Pažica, Nižná Šebastová

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka