Route 4 (effective from 1st Jan 2017)
► Zemiansky Kvašov
Departures from the stop:
Autobusové nástupište
Železničná stanica
  III.ZŠ
Štadión
Ul. Kukučínova
Ul. Štefánikova
  ABŠO
SPŠ
  Ul. Sl. partizánov I.
  Ul. Sl. partizánov II.
Kúpalisko
Ul. Lánska
Nemocnica
TESCO
Pekárne
Poľ. reštaurácia
Hliny - Jednota
Hliny - rázc.
Zemiansky Kvašov - III.
Zemiansky Kvašov - II.
Zemiansky Kvašov
 
► Autobusové nástupište
Departures from the stop:
Zemiansky Kvašov
Zemiansky Kvašov - II.
Zemiansky Kvašov - III.
Hliny - rázc.
Hliny - Jednota
Poľ. reštaurácia
Pekárne
TESCO - parkovisko
Nemocnica
Ul. Lánska
Kúpalisko
  Ul. Sl. partizánov II.
  Ul. Sl. partizánov I.
SPŠ
Ul. Štefánikova
Ul. Kukučínova
Štadión
Železničná stanica
Ul. Mládežnícka
Autobusové nástupište

Buses   

2 3 4 5 7 8 9 10 11 32 51 52 100

Night routes   

N3

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search