Schedule of route 6
6 Komárnanská ul., č.24

Slnečná ul., č.14
Effective: from 9th Dec 2018
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop
Jazero Baňa
Šurianska cesta, Jednota
Železničná stanica
Autobusové stanovište
Ul. T. G. Masaryka
Nemocnica, detské odd.
Nemocnica, Areál
Poliklinika
Námestie
(Komárnanská ul., č.24
2G. Bethlena, ZŠ
4Hradná ul., ZŠ
6Vajanského ul., č.49
8Vajanského ul., č.27
10Riečna ul., č.1
11Čerešňová ul., č.2
13Čerešňová ul., č.30
14Tatranská ul., č.135
16Slnečná ul., č.14
Monday - Friday
hourminute
0625xZ
0735Z
08
09
10
11
12
13
1428
Notes
x - zo zastávky Vajanského ul, č.27 ide priamo na zastávku Slnečná ul, č.14
Z - nepremáva od 1.7. do 1.9.
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, Nové Zámky
Tel. č. +421 35 6420181

Print

Change directionChange stop

Stop Komárnanská ul., č.24