Cestovný poriadok linky 6
6 G. Bethlena, ZŠ

Slnečná ul., č.14
Platnosť: od 9.12.2018
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka
Jazero Baňa
Šurianska cesta, Jednota
Železničná stanica
Autobusové stanovište
Ul. T. G. Masaryka
Nemocnica, detské odd.
Nemocnica, Areál
Poliklinika
Námestie
Komárnanská ul., č.24
(G. Bethlena, ZŠ
2Hradná ul., ZŠ
4Vajanského ul., č.49
6Vajanského ul., č.27
8Riečna ul., č.1
9Čerešňová ul., č.2
11Čerešňová ul., č.30
12Tatranská ul., č.135
14Slnečná ul., č.14
pondelok - piatok
hod.minúta
0627xZ
0736Z
08
09
10
11
12
13
1430
Poznámky
x - zo zastávky Vajanského ul, č.27 ide priamo na zastávku Slnečná ul, č.14
Z - nepremáva od 1.7. do 1.9.
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, Nové Zámky
Tel. č. +421 35 6420181

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka G. Bethlena, ZŠ