Cestovný poriadok linky 6
6 Námestie

Slnečná ul., č.14
Platnosť: od 13.12.2015
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka
Jazero Baňa
Šurianska cesta, Jednota
Železničná stanica
Autobusové stanovište
Ul. T. G. Masaryka
Nemocnica, detské odd.
Nemocnica, Areál
Poliklinika
(Námestie
2Komárnanská ul., č.24
4G. Bethlena, ZŠ
6Hradná ul., ZŠ
8Vajanského ul., č.49
10Vajanského ul., č.27
12Riečna ul., č.1
13Čerešňová ul., č.2
15Čerešňová ul., č.30
16Tatranská ul., č.135
18Slnečná ul., č.14
pondelok - piatok
hod.minúta
0623Z
0732Z
08
09
10
11
12
13
1427
Poznámky
Z - nepremáva od 1.7. do 2.9.
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, Nové Zámky
Tel. č. +421 35 6420181

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Námestie