Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Ul. Priemyselná, Quadriq, Okoličné, ZŠ

AquaPark Tatralandia, Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Revolučná, pamätník ŽSN, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Nová, LIDL, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ

► Ondrašová, otočka

Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Nová, LIDL, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, St. NICOLAUS, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná, pamätník ŽSN, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
10

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Podtatranského, bytovky, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Zápotockého, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. Brigády, ZŠ, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. NICOLAUS, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Čs. Brigády, ZŠ, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Zápotockého, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Podtatranského, bytovky, Autobusová stanica
12

► Demänovská cesta, Vojenská akadémia

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, LIDL, St. NICOLAUS, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Demänovská cesta, Vojenská akadémia

► Podbreziny, otočka

Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka
14

► Tesco

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, LIDL, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Autobusová stanica, Tesco

► Podbreziny, otočka

Tesco, Autobusová stanica, Ul. Garbiarska, centrum, STOP SHOP, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka